Obec Milín

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://milin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Milín
11. května 27
262 31 Milín

Datová schránka: pu3bcrv
E-mail: obecmilin@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 Zařazení poz. komunikace do kategorie místní komunikace
17. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
17. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
16. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.110060772066 (Rtišovice 14.5.2021)
16. 05. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby, k. ú. Orlické Zlákovice
16. 05. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.110060772066 (Rtišovice 14.5.2021)
16. 05. 2021 Územní rozhodnutí o umístění stavby, k. ú. Orlické Zlákovice
14. 05. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021- online sčítání prodlouženo do 11.5.2021
14. 05. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021- online sčítání prodlouženo do 11.5.2021
12. 05. 2021 Výběrové řízení (referent Obecního úřadu Milín)
12. 05. 2021 Informace občanům - přechodná úprava provozu 12.5.2021 - 10.6.2021
12. 05. 2021 Rozpočtová změna č. 2
12. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
12. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
10. 05. 2021 Zpětný odběr pneumatik a autobaterií (informace )
10. 05. 2021 Zpětný odběr pneumatik a autobaterií (informace )
09. 05. 2021 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Radětice
09. 05. 2021 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Radětice
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
06. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu
05. 05. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - Technologický park Stříbrňák- v k.ú. Lazsko
05. 05. 2021 Společné povolení - RD OStrov
05. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti
04. 05. 2021 Nová opatření ohledně epidemické situace
04. 05. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Milín, konaného dne 7.4.2021 od 17.00 hod. v kinosále Kulturního domu Milín
04. 05. 2021 Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Milín, konaného dne 7. 4. 2021 od 17. 00 hod. v kinosále KD Milín.
01. 05. 2021 Nařízení státní veterinární správy
01. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu
01. 05. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 28.4.2021 - Kamenná u Příbramě
01. 05. 2021 Nařízení státní veterinární správy
01. 05. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu
01. 05. 2021 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 28.4.2021 - Kamenná u Příbramě
30. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
29. 04. 2021 Dokument "Územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
29. 04. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milín (IČO 00242730) za rok 2020
29. 04. 2021 Soupis nároků vlastníků pozemků KoPÚ v k.ú. Rtišovice
29. 04. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milín (IČO 00242730) za rok 2020
29. 04. 2021 Soupis nároků vlastníků pozemků KoPÚ v k.ú. Rtišovice
26. 04. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
24. 04. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
24. 04. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
23. 04. 2021 Zpětný odběr pneumatik a autobaterií (informace )
23. 04. 2021 Zaslání návrhu Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování objektu PZP Háje k vyjádření
23. 04. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č.110060772066 (Rtišovice 14.5.2021)
23. 04. 2021 Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín, konaného dne 15. 3. 2021 od 16.30 hod. v kinosále KD Milín.
23. 04. 2021 Informace občanům - oprava dalších úseků komunikace mezi I / 4 mezi Milínem a Chrašticemi
23. 04. 2021 Informace občanům - oprava dalších úseků komunikace mezi I / 4 mezi Milínem a Chrašticemi
22. 04. 2021 Dokument "KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY ..." již není dostupný.
16. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021- online sčítání prodlouženo do 11.5.2021
16. 04. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.

XML