Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o záměru "Plynová kotelna K8-K12 v Teplárně Karviná"
14. 04. 2021 Doručení veřejnou vyhláškou - usnesení MŽP, OVSS I
09. 04. 2021 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV - Ústí nad Labem k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "PH Park Teplice
08. 04. 2021 Nabídka movitého majtku - 2. kolo - tiskárna OKI ES8451 - multifunkční
01. 04. 2021 Program na podporu projektů NNO 2020 - rozhodnutí o zamítnutí žádostí
30. 03. 2021 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
30. 03. 2021 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Jizerské hory na období 2021 – 2030
26. 03. 2021 Dokument "„Závod na výrobu plas..." již není dostupný.
25. 03. 2021 Žádost o závazné stanovisko
23. 03. 2021 Žádost o závazné stanovisko
23. 03. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Notebooky
23. 03. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Notebooky, flash USB
22. 03. 2021 Dokument "„Energetické využití ..." již není dostupný.
16. 03. 2021 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Jizerskohorské bučiny na období 2021–2030
16. 03. 2021 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Rašeliniště Jizerky na období 2021–2030
16. 03. 2021 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Rašeliniště Jizery na období 2021–2030
12. 03. 2021 Nabídka nepotřebného majetku - Tiskárna OKI ES8451 multifunkční
10. 03. 2021 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy na období 2021 – 2030
09. 03. 2021 Nbídka movitého majeku - 2. kolo - VT - 16 ks
09. 03. 2021 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Smíchov City South
09. 03. 2021 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace pro stavbu D0 510 zkapacitnění
05. 03. 2021 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - VT, fotoaparát, skartovací stroj - OVSS Ústí nad Labem
03. 03. 2021 Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o NPP Rečkov
02. 03. 2021 Oznámení návrhu Změny č. 1/2021 plánu péče o NPR Rejvíz
01. 03. 2021 Nabídka nepotřebného majetku - IBM, DISKOVÉ POLE, CISCO - 1. kolo
01. 03. 2021 Nabídka nepotřebného majetku - IBM, DISKOVÉ POLE, CISCO - 1. kolo
01. 03. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2021/550/161 ze dne 1. 3. 2021, kterým se mění opatření obecné povahy Správy Krkonošského národního parku č. 2/2020
25. 02. 2021 Dokument "Oznámení o předložení..." již není dostupný.
24. 02. 2021 Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2020
24. 02. 2021 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace pro stavbu D0 510 zkapacitnění
17. 02. 2021 Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o NPP Velký Roudný
15. 02. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - VT, foto, skartovací stroj - OVSS Ústí nad Labem
15. 02. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - výpočetní technika - 16 ks
14. 01. 2021 Nabídka movitého majetku - 4. kolo - Tiskárny XEROX WC6605
13. 01. 2021 Dokument "Rozhodnutí MŽP OVSS I..." již není dostupný.
13. 01. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "D3 0301 Praha – Jílové: D0 kolektory mezi MÚK Exit 1 D3 a MÚK Exit 82"
08. 01. 2021 Elektronická aukce - nabídka movitého majetku - 2. kolo
21. 12. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 12. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo
18. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik a návrhů národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám
15. 12. 2020 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Smíchov City South
11. 12. 2020 Nabídka movitého majetku - Stojany na vlajky 2. kolo
04. 12. 2020 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS II - České Budějovice k umístění parkoviště pro stavbu "Modernizace a optimalizace výrobního areálu FRONIUS Česká republika s.r.o., Český Krumlov"
04. 12. 2020 Dokument "Rozhodnutí doručované..." již není dostupný.
04. 12. 2020 Nabídka movitého majetku - 4. kolo - Rack
26. 11. 2020 Uzavření smluvní ochrany pro chráněná území Červené dolíky a Ostrov u Jedomělic
24. 11. 2020 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS II k umístění parkoviště pro stavbu "Modernizace a optimalizace výrobního areálu FRONIUS Česká republika s.r.o., Český Krumlov"
24. 11. 2020 Nabídka movitého majektu - 2. kolo - Multifunkce zařízení XEROX - OVSS Brno
16. 11. 2020 Dokument "„Modernizace trati Br..." již není dostupný.
16. 11. 2020 Dokument "„Modernizace trati Br..." již není dostupný.

XML