Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Přístavba výrobní haly SANOFI III a NOVO II v areálu firmy Gerresheimer, k.ú. Horšovský Týn"
21. 07. 2021 Závěr zjišťovacího řízení GRAMMER Automotive CZ s.r.o.
20. 07. 2021 Nabídka movitého majektu - 1. kolo - Výpočetní technika
20. 07. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - tiskárny OKI - nefunkční
20. 07. 2021 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - Klimatizace - funkční
20. 07. 2021 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko
15. 07. 2021 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - Multifunkční zařízení XEROX
12. 07. 2021 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Velký a Malý Tisý na období 2022–2031
12. 07. 2021 Informace o vydání závazného stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV - Ústí nad Labem k umístění stavby parkoviště pro stavbu "CTPark Teplice III"
07. 07. 2021 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS VI, o odvolání Global Recycling a.s..
07. 07. 2021 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS VI, o odvolání Robert Javůrek.
07. 07. 2021 Oznámení o zahájení řízení o udělení povolení k uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí v rámci klinického hodnocení společnosti Covance Clinical and Periapproval Services Limited
02. 07. 2021 Závazné stanovisko podle zákona o ochraně ovzduší
02. 07. 2021 Elektronická aukce - nabídka movitého majetku - 3. kolo
01. 07. 2021 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS VI, o záměru „Rozšíření areálu společnosti Technistone a.s., k.ú. Slezské Předměstí, Hradec Králové“.
30. 06. 2021 Usnesení o prodloužení lhůty správního řízení
28. 06. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Klimatizace - funkční
25. 06. 2021 Nabídka nepotřebného majetku - servery, konzolový přepínač
24. 06. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Multifunkční zařízení XEROX Workcentre 7830
22. 06. 2021 Nabídka movitého majetku - 3. kolo - Tiskrány OKI a XEROX
21. 06. 2021 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Rohan City - sekce E
15. 06. 2021 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko
07. 06. 2021 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV - Ústí nad Labem k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro stavbu "CTPark Teplice III
03. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - se..." již není dostupný.
01. 06. 2021 Nabídka movitého majektu - 2. kolo - Tiskárny OKI a XEROX
27. 05. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
27. 05. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
27. 05. 2021 Návrh opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
25. 05. 2021 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Karlovské bučiny na období 2022–2031
25. 05. 2021 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Vývěry Punkvy na období 2021–2030
24. 05. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Tiskárny OKI
24. 05. 2021 Informace o vydání závazného stanoviska podle zákona o ochraně ovzduší
24. 05. 2021 Závazné stanovisko podle zákona o ochraně ovzduší
24. 05. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "D4 odpočívka Krsice"
20. 05. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - „Modernizace a ekologizace Teplárny Komořany“ -
19. 05. 2021 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Rohan City - sekce E
13. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - se..." již není dostupný.
06. 05. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - tiskárny OKI a XEROX - funkční
06. 05. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Výpočetní technika - MŽP
06. 05. 2021 Nabídka movitého majetku - tiskárna OKI - nefunkční - 3. kolo
04. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání rozhodnutí v odvolacím řízení týkajícím se přiznání okamžité vykonatelnosti rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr „Pokračování těžby hnědouhelného ložiska Turów“
27. 04. 2021 Stanovisko dálnice D 11 1106.
27. 04. 2021 Stanovisko křižovatka Mileta
27. 04. 2021 Informace o vydání závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV - Ústí nad Labem
27. 04. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - výpočetní technika - OPŽP
23. 04. 2021 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 04. 2021 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
22. 04. 2021 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko podle zákona o ochraně ovzduší ke stavbě parkoviště v k.ú. Mušov
20. 04. 2021 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - mobilní telefony
20. 04. 2021 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší ke stavbě parkoviště v k.ú. Pisárky v Brně

XML