Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 01. 2019 Usnesení o změně příslušnosti
28. 12. 2018 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení u MŽP, OVSS I
21. 12. 2018 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Křéby na období 2019 – 2028
20. 12. 2018 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Dokument "„Navýšení kapacity vý..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS I - záměr "Valeo Rakovník - Přístavba haly V. včetně komunikací, přípojek sítí a technologických zařízení, stavební úpravy hal I., II a IV., změna využití haly IV."
18. 12. 2018 Nabídka movitého majetku - LCD monitory BenQ 19" - 2. kolo
17. 12. 2018 Nabídka movitého majetku - Otevírač obálek Neopost IM 16 - 1. kolo
13. 12. 2018 Nabídka movitého majetku - LCD monitory BenQ 19" - 2. kolo
06. 12. 2018 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
27. 11. 2018 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Skalická Morávka na období 2019 – 2028
26. 11. 2018 Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019
22. 11. 2018 Nabídka movitého majetku - LCD monitory BenQ 19" - 1. kolo
16. 11. 2018 Dokument "EIA- OVSS IV - ZÁVĚR ..." již není dostupný.
14. 11. 2018 Dokument "OVSS IV- Oznámení o p..." již není dostupný.
08. 11. 2018 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení u MŽP, OVSS I
07. 11. 2018 Vyrozumění účastníků o prodloužení lhůty pro rozhodnutí KÚSK - řízení orgánu ochrany přírody k záměru "D3 0301 - 0303 Praha - Václavice"
07. 11. 2018 Nabídka movitého majeteku - nábytek - OVSS Olomouc
07. 11. 2018 Nabídka movitého majetku - notebooky, tiskárna Kyocera, server IBM - 2. kolo
07. 11. 2018 Dokument "Odvolání Městské část..." již není dostupný.
06. 11. 2018 Odvolání ROZHODNUTÍ - DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-„Recyklační dvůr Teplice“
06. 11. 2018 Závěr zjišťovacího řízení Revitalizace Liberec-Česká Lípa (mimo)
31. 10. 2018 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Panská skála na období 2020 – 2029
31. 10. 2018 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Strážník na období 2019 – 2028
26. 10. 2018 „SO 05 - rozšíření výroby CVT2 - 2. etapa“ - rozhodnutí MŽP, OVSS VIII, o záměru EIA, doručované veřejnou vyhláškou
19. 10. 2018 Nabídka movitého majetku - ntb,tiskárna,server - 1. kolo
19. 10. 2018 Návrh Plánu péče o CHKO Beskydy na období 2019-2028
18. 10. 2018 Dokument "Usnesení o pověření K..." již není dostupný.
18. 10. 2018 Informace o zahájení správního řízení ve věci žádosti o uvedení GMO do životního prostředí
13. 10. 2018 Nabídka movitého majetku - nábytek + židle - OVSS Olomouc
13. 10. 2018 Nabídka movitého majetku - tiskárna OKI - 2. kolo
12. 10. 2018 Vyrozumění účastníků o opravném usnesení MŽP, OVSS I
12. 10. 2018 Vyrozumění účastníků řízení o usnesení MŽP, OVSS I o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí
03. 10. 2018 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Kukle na období 2019 – 2028
02. 10. 2018 Vyrozumění spolků o zahájeném řízení u MŽP, OVSS I
01. 10. 2018 Rozhodnutí č.j. MZP/2017/560/1638, ev.č. ENV/2018/58221 ze dne 27.9.2018
24. 09. 2018 Upozornění vlastníka pozemků na možnost smluvní ochrany EVL Červené dolíky a Ostrov u Jedomělic
24. 09. 2018 Dokument "„MITAS Otrokovice - R..." již není dostupný.
21. 09. 2018 Nabídka movitého majetku - Tiskárna OKI - 1. kolo
20. 09. 2018 Nabídka movitého majetku - osobní automobil Peugeot 207 - prodej 2. kolo
20. 09. 2018 Vyrozumění účastníků o prodloužení lhůty pro rozhodnutí KÚSK - řízení orgánu ochrany přírody k záměru "D3 0301-0303 Praha - Václavice"
06. 09. 2018 „Výrobní objekt SO 12“ - rozhodnutí MŽP, OVSS VIII, o záměru EIA, doručované veřejnou vyhláškou
30. 08. 2018 Návrh Plánu péče o CHKO Litovelské Pomoraví na období 2019 - 2028
30. 08. 2018 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
20. 08. 2018 Rozhodnutí-doručované veřejnou vyhláškou-odvolání ,,Obytná skupina 57 RD, Kvítkov u Modlan-technická infrastruktura, k.ú. Kvítkov u Modlan"
17. 08. 2018 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
15. 08. 2018 Nabídka movitého majetku - telefonní přístroje, ústředna - prodej 2. kolo - OVSS Ostrava
15. 08. 2018 Nabídka movitého majetku - PC, monitory, notebooky, tiskárna barevná OKI, XEROX - prodej 2. kolo - OVSS Ostrava

XML