Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 01. 2021 Nabídka movitého majetku - 4. kolo - Tiskárny XEROX WC6605
13. 01. 2021 Rozhodnutí MŽP OVSS I doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení k záměru "Generální oprava spalovny Kolín, Purum, s.r.o."
13. 01. 2021 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "D3 0301 Praha – Jílové: D0 kolektory mezi MÚK Exit 1 D3 a MÚK Exit 82"
08. 01. 2021 Elektronická aukce - nabídka movitého majetku - 2. kolo
21. 12. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 12. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo
18. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik a návrhů národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám
15. 12. 2020 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Smíchov City South
11. 12. 2020 Nabídka movitého majetku - Stojany na vlajky 2. kolo
04. 12. 2020 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS II - České Budějovice k umístění parkoviště pro stavbu "Modernizace a optimalizace výrobního areálu FRONIUS Česká republika s.r.o., Český Krumlov"
04. 12. 2020 Dokument "Rozhodnutí doručované..." již není dostupný.
04. 12. 2020 Nabídka movitého majetku - 4. kolo - Rack
26. 11. 2020 Uzavření smluvní ochrany pro chráněná území Červené dolíky a Ostrov u Jedomělic
24. 11. 2020 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS II k umístění parkoviště pro stavbu "Modernizace a optimalizace výrobního areálu FRONIUS Česká republika s.r.o., Český Krumlov"
24. 11. 2020 Nabídka movitého majektu - 2. kolo - Multifunkce zařízení XEROX - OVSS Brno
16. 11. 2020 Dokument "„Modernizace trati Br..." již není dostupný.
16. 11. 2020 Dokument "„Modernizace trati Br..." již není dostupný.
12. 11. 2020 Závěr zjišťovacího řízení OVSS IV - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Výstavba kalového hospodářství Teplárny Komořany
11. 11. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
09. 11. 2020 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS VII k umístění stavby parkoviště v rámci záměru NOVÁ ZVONAŘKA Polyfunkční městský projekt I. Etapa - Blok A
05. 11. 2020 Usnesení o zastavení administrace projektů CLLD v Operačním programu Životní prostředí
05. 11. 2020 Dokument "Rozhodnutí MŽP o odvo..." již není dostupný.
31. 10. 2020 Nabídka movitého majetku - 3. kolo - Rack
30. 10. 2020 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení „Rozšíření stávající technologie na zpracování polymerů o novou linku SMC“
28. 10. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - tiskárny XEROX WC 6605
27. 10. 2020 Nabídka movitého majetku - 3. kolo - kopírka digital XEROX - OVSS Brno
26. 10. 2020 Dokument "„Zubří - BRANO, lisov..." již není dostupný.
26. 10. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - multifunkční zařízení XEROX - OVSS Brno
23. 10. 2020 Oznámení návrhu na vyhlášení a plánu péče o NPR Obírka-Peklo
20. 10. 2020 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení " Zvýšení výrobní kapacity a zlepšení ekologických parametrů výroby v provozovně Újezdec u Luštěnic"
20. 10. 2020 Závazné stanovisko k umístění stavby parkoviště v rámci záměru DORNYCH - polyfunkční komplex v k.ú. Trnitá, Brno
20. 10. 2020 Závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v rámci záměru Centrální dopravní terminál Jihlava
17. 10. 2020 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení záměru " Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí"
15. 10. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Rešovské vodopády na období 2021–2029
15. 10. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o Slanisko u Nesytu na období 2020–2029
12. 10. 2020 Nabídka nepotřebného majetku - osobní automobil Škoda Superb
12. 10. 2020 Nabídka nepotřebného majetku - osobní automobil Peugeot 207 1.4i
12. 10. 2020 Nabídka nepotřebného majetku - osobní automobil Peugeot 207 1.4i
12. 10. 2020 Nabídka nepotřebného majetku - osobní automobil Peugeot 207 1.4i
12. 10. 2020 Nabídka nepotřebného majetku - osobní automobil Peugeot 207 1.4i
09. 10. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - " Využití odvalového materiálu odvalu jámy č. 15 při realizaci dopravních staveb"
09. 10. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Využití odvalového materiálu odvalů jámy č. 11 a č. 19 při realizaci dopravních staveb"
09. 10. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - box, nosič, příčník
08. 10. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - VT - OVSS Brno
07. 10. 2020 Nabídka majetku - 1. kolo - autoprovoz - nářadí, doplňky a jiné
06. 10. 2020 Rozhodnutí MŽP doručované veřejnou vyhláškou o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje
06. 10. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - Rack
29. 09. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Tiskárny XEROX WC 6605
22. 09. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Kopírka digital Xerox - OVSS Brno
17. 09. 2020 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení záměru " RETAL Czech a.s., Mělník, Navýšení kapacity zpracování plastů"

XML