Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "NOVARES - rozšíření areálu, fáze 3, Janovice nad Úhlavou"
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení klidových území Krkonošského národního parku
30. 03. 2020 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Odvolání Města Cheb - „Komerční zóna Cheb“
24. 03. 2020 Závěr zjišťovacího řízení záměru "Navýšení kapacity stanice na odstraňování odpadů, Slavomír Molnár, Liberec"
19. 03. 2020 Rozhodnutí o realizaci záměru „6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD"
19. 03. 2020 Program na podporu projektů NNO 2020 - rozhodnutí o zamítnutí žádostí
13. 03. 2020 Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o NPP Miroslavské kopce
13. 03. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Rozšíření skládky Vodňany"
12. 03. 2020 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Zlatý lihovar, rezidenční komplex
11. 03. 2020 Rozhodnutí o odvolání doručované veřejnou vyhláškou „Obalovna živičných směsí Tisová“
11. 03. 2020 Oznámení záměru na vyhlášení a plánu péče o NPP Soutok
10. 03. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - VT - OVSS Praha
10. 03. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
03. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opravné rozhodnutí k rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“
03. 03. 2020 Oznámení návrhu Změny č. 1/2020 plánu péče o NPR Rašeliniště Skřítek
03. 03. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Ve Studeném na období 2021–2030
03. 03. 2020 Dokument "„Modernizace výroby p..." již není dostupný.
03. 03. 2020 Rozhodnutí MŽP o odvolání Hnutí DUHA proti rozhodnutí čj. KULK 68553/2019 o neudělení výjimky pro ZCHDŽ vlka obecného.
03. 03. 2020 Závěr zjišťovacího řízení záměru "JUTA, a.s., Výrobní závod 08 Turnov, výrobní hala pro linku CORMATEX"
28. 02. 2020 Nabídka majetku-foto,konvektory,radio-1. kolo - OVSS Chomutov
27. 02. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - kopírky
27. 02. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - VT - OVSS Brno
27. 02. 2020 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Zlatý lihovar, rezidenční komplex
26. 02. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - VT - OVSS Ostrava
26. 02. 2020 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Smyčka Depo Hostivař
25. 02. 2020 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
20. 02. 2020 Závěr zjišťovací řízení – Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou: „Výstavba výrobní a skladovací haly společnosti Thermoflex Assets s.r.o.“
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Pravčická brána – Soutěska Křinice
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Soutěsky Kamenice
18. 02. 2020 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o environmentálních podmínkách pro záměr „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów“
14. 02. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy o stanovené klidového území NP Podyjí
13. 02. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
11. 02. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - výpočetní technika MŽP
11. 02. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - VT - OVSS Ostrava
10. 02. 2020 Oznámení o výběrovém řízení - Vybavení serverovny - 4. kolo
05. 02. 2020 Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2019
05. 02. 2020 Usnesení o zastavení administrace projektů CLLD
04. 02. 2020 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Nabídka majetku - 1. kolo - kopírky
04. 02. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - PC - OVSS Brno
03. 02. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Klokočka na období 2020-2030
03. 02. 2020 Vyrozumění o zahájení správního řízení - "6114 - MORAVIA - VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany - TU 166 Bezměrov 2A"
30. 01. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Žebračka na období 2020 – 2029
16. 01. 2020 Závěr zjišťovacího řízení FESTO Production s.r.o. v České Lípě
14. 01. 2020 Informace o vydání závazného stanoviska podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
10. 01. 2020 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - „Areál 03 společnosti REGRA PLAST, Obora“
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Soutěsky Kamenice

XML