Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 03. 2019 Nabídka movitého majetku - stroj psací, fotoaparát, objektiv, fotoblesk, vazač - 1. kolo - OVSS Chomutov
18. 03. 2019 Nabídka movitého majetku - navigace, trouba - 1. kolo
18. 03. 2019 Nabídka movitého majetku - nábytek - 1. kolo - OVSS Olomouc
18. 03. 2019 Nabídka movitého majetku - čtečky čárových kódů, monitory, počítač - 1. kolo - OVSS Praha
14. 03. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS I - záměr "Navýšení projektované kapacity a počtu vstřikovacích lisů"
14. 03. 2019 Nabídka movitého majetku - VT - OVSS Chomutov - I. kolo - prodej
12. 03. 2019 Usnesení o změně příslušnosti
12. 03. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou "Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) - Kyjov (mimo) "
12. 03. 2019 Vyhláška s návrhem opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého pro Jihomoravský kraj
08. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o přezkumu rozhodnutí Správy Národního parku České Švýcarsko- změna honitby NPČŠ z důvodu změn vlastnictví honebních pozemků za účelem vzniku nové honitby „Pastevní vrch“.
08. 03. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o závěru zjišťovacího řízení záměru „Rozšíření výrobních kapacit – vstřikování plastů“
27. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznamení o provedení opravy chybného vyznačení právní moci u rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
26. 02. 2019 Veřejná vyhláška - odchylný postup k odlovu kormorána velkého na území Jihočeského kraje - zveřejnění návrhu nového opatření obecné povahy
25. 02. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí dotace
21. 02. 2019 Výroční zpráva ministerstva životního prostředí za rok 2018
15. 02. 2019 Oznámení o rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
06. 02. 2019 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Cahnov - Soutok na období 2019 – 2028
29. 01. 2019 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Rendez-vous na období 2019 – 2028
29. 01. 2019 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Ransko na období 2019 – 2027
28. 01. 2019 Dokument "„OH HRADČANY – ZMĚNA ..." již není dostupný.
25. 01. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení u MŽP, OVSS I
25. 01. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízenmí u MŽP, OVSS I
23. 01. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Logistics park D1 – Ostředek"
09. 01. 2019 Dokument "Usnesení o změně přís..." již není dostupný.
28. 12. 2018 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení u MŽP, OVSS I
21. 12. 2018 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Křéby na období 2019 – 2028
20. 12. 2018 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
20. 12. 2018 Dokument "„Navýšení kapacity vý..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS I - záměr "Valeo Rakovník - Přístavba haly V. včetně komunikací, přípojek sítí a technologických zařízení, stavební úpravy hal I., II a IV., změna využití haly IV."
18. 12. 2018 Nabídka movitého majetku - LCD monitory BenQ 19" - 2. kolo
17. 12. 2018 Nabídka movitého majetku - Otevírač obálek Neopost IM 16 - 1. kolo
13. 12. 2018 Nabídka movitého majetku - LCD monitory BenQ 19" - 2. kolo
06. 12. 2018 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
27. 11. 2018 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Skalická Morávka na období 2019 – 2028
26. 11. 2018 Sdělení odboru legislativního a odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ve věci záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019
22. 11. 2018 Nabídka movitého majetku - LCD monitory BenQ 19" - 1. kolo
16. 11. 2018 Dokument "EIA- OVSS IV - ZÁVĚR ..." již není dostupný.
14. 11. 2018 Dokument "OVSS IV- Oznámení o p..." již není dostupný.
08. 11. 2018 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení u MŽP, OVSS I
07. 11. 2018 Vyrozumění účastníků o prodloužení lhůty pro rozhodnutí KÚSK - řízení orgánu ochrany přírody k záměru "D3 0301 - 0303 Praha - Václavice"
07. 11. 2018 Nabídka movitého majeteku - nábytek - OVSS Olomouc
07. 11. 2018 Nabídka movitého majetku - notebooky, tiskárna Kyocera, server IBM - 2. kolo
07. 11. 2018 Dokument "Odvolání Městské část..." již není dostupný.
06. 11. 2018 Odvolání ROZHODNUTÍ - DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-„Recyklační dvůr Teplice“
06. 11. 2018 Závěr zjišťovacího řízení Revitalizace Liberec-Česká Lípa (mimo)
31. 10. 2018 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Panská skála na období 2020 – 2029
31. 10. 2018 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Strážník na období 2019 – 2028
26. 10. 2018 „SO 05 - rozšíření výroby CVT2 - 2. etapa“ - rozhodnutí MŽP, OVSS VIII, o záměru EIA, doručované veřejnou vyhláškou

XML