Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 09. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Kopírka digital Xerox - OVSS Brno
17. 09. 2020 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení záměru " RETAL Czech a.s., Mělník, Navýšení kapacity zpracování plastů"
16. 09. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Rack
16. 09. 2020 Rozhodnutí o odvoláních proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o změně povolení provozu LIKTO s.r.o. po zrušení předchozího rozhodnutí soudem
14. 09. 2020 Rozhodnutí MŽP o odvolání proti usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje o zastavení řízení v části věci povolení výjimky z ochrany ZCHDŽ dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro stavbu D3 0304 Václavice - Voračice
11. 09. 2020 Rozhodnutí MŽP o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci povolení výjimky z ochrany ZCHDŽ dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro stavbu D3 0304 Václavice - Voračice
10. 09. 2020 Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2021 - Podprogram A
09. 09. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - NB Lenovo - OVSS Chomutov
09. 09. 2020 Závěr zjišťovacího řízení – Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - „Modernizace závodu na výrobu zateplovacích materiálů BACHL, spol. s r.o., Chomutov“
04. 09. 2020 Rozhodnutí MŽP o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci povolení výjimky z ochrany ZCHDŽ dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro stavbu D3 0305 Voračice - Nová Hospoda
03. 09. 2020 Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Sklad živočišných tuků"
03. 09. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
03. 09. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - monitory - funkční
01. 09. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
01. 09. 2020 Nabídka movitého majetku - 3. kolo - funkční LCD monitory
31. 08. 2020 Závěr zjišťovacího řízení – Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou „Centrum zpracování druhotných surovin, areál Vrbička – Polybet“
28. 08. 2020 Rozhodnutí MŽP o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci povolení výjimky z ochrany ZCHDŽ dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro stavbu D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou
17. 08. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - monitory - funkční - OVSS Liberec
14. 08. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - Espresso PREGO - OVSS Olomouc
14. 08. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - fotoaparáty, kalkulačka, diktafon, kamera, záznamník - OVSS Olomouc
14. 08. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - Kopírovací stroj Canon FC120
14. 08. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - VT, mobilní telefon, kopírka - OVSS Olomouc
12. 08. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - mobily
12. 08. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - Skartovací stroj
05. 08. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - LCD monitory
05. 08. 2020 Nabídka movitého majetku - aukce
04. 08. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
31. 07. 2020 Oznámení návrhu Změny č. 1/2020 plánu péče o NPR Praděd
30. 07. 2020 Rozhodnutí MŽP doručované veřejnou vyhláškou o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje
30. 07. 2020 Rozhodnutí MŽP o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje
29. 07. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - kopírovací stroj Canon FC120
27. 07. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - monitory - OVSS Liberec
27. 07. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - skartovací stroj - OVSS Plzeň
27. 07. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - VT, mobilní telefon, kopírka - OVSS Olomouc
27. 07. 2020 Nabídka nepotřebného majetku - 1. kolo - PC, notebook - OVSS Chomutov
23. 07. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
21. 07. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Modernizace ocelárny"
21. 07. 2020 Nabídka movitého majektu - 1. kolo - foto, kalkulačka, diktafon, kamera - OVSS Olomouc
21. 07. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Espresso - OVSS Olomouc
20. 07. 2020 Oznámení záměru na vyhlášení a plánu péče o Přírodní rezervaci Kaňon Blanice
20. 07. 2020 "CTPark Louny L01 – Silgan Closures Portola, rozšíření výroby"- ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ doručované veřejnou vyhláškou
17. 07. 2020 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení EIA OVSS VI 200 "HI-LEX CZECH FACTORY, fáze 2, Havraň u Mostu"
15. 07. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - LCD monitory
10. 07. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - mobilní telefony
09. 07. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
09. 07. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
03. 07. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Žofinka na období 2021–2032
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení klidových území Krkonošského národního parku
30. 06. 2020 Rozhodnutí MŽP, OVSS VIII o záměru EIA doručované veřejnou vyhláškou ve věci „Pokračování těžby v lokalitě Hulín Jih - přetěžování“
25. 06. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "D3 0301 – 0303 Praha – Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice"

XML