Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Žofinka na období 2021–2032
03. 07. 2020 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení klidových území Krkonošského národního parku
30. 06. 2020 Rozhodnutí MŽP, OVSS VIII o záměru EIA doručované veřejnou vyhláškou ve věci „Pokračování těžby v lokalitě Hulín Jih - přetěžování“
25. 06. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "D3 0301 – 0303 Praha – Václavice, změny v úseku MÚK Jílové – MÚK Hostěradice"
23. 06. 2020 Oznámení o zpracování plánu péče o Národní přírodní památku Stránská skála
19. 06. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
19. 06. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - tiskárna Konica Minolta
17. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Chlumská stráň na období 2020–2024
17. 06. 2020 Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o NPP Medník
15. 06. 2020 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace pro stavbu II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa
10. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Červené blato na období 2021–2032
10. 06. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - dálkoměr - OVSS Liberec
10. 06. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - tiskárny OKI + OKI duplexní jednotka
10. 06. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - VT - OVSS Liberec
09. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o PP Jelení vrchy na období 2021 - 2029
09. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o PP Vranovské skály na období 2021 - 2029
09. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o PP Stohánek na období 2021 - 2029
09. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o PP Široký kámen na období 2021 - 2029
09. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o PP Rašeliniště Černého rybníka na období 2021 - 2029
09. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o PP Hadí kopec na období 2021 - 2029
09. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o PP Divadlo na období 2021 - 2029
09. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o PP Děvín a Ostrý na období 2021 - 2029
09. 06. 2020 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
09. 06. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o PR Ralsko na období 2021 - 2029
08. 06. 2020 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
05. 06. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - skartovačka - OVSS Ostrava
05. 06. 2020 Akademické náměstí vč. parkovacího domu - závazné stanovisko dle § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 201/2012 Sb.
02. 06. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Tiskárna Konica Minolta
29. 05. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - nábytek
22. 05. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Mohelenská hadcová step na období 2021–2028
19. 05. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - tiskárny OKI + OKI duplexní jednotka
19. 05. 2020 Polyfunkční objekt Veveří Brno, závazné stanovsko
19. 05. 2020 3 bloky Opuštěná - Trnitá Brno, závazné stanovisko
18. 05. 2020 Závěr zjišťovacího řízení CTPark Česká Lípa CEL2 rozšíření
15. 05. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - skartovačka - OVSS Ostrava
15. 05. 2020 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Rozšíření Metropole Zličín
13. 05. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - VT - OVSS Liberec
13. 05. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - dálkoměr - OVSS Liberec
12. 05. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou: „Paroplynový zdroj Počerady, změna výkonu“
01. 05. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Řežabinec – Řežabinecké tůně na období 2020–2021
01. 05. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Voděradské bučiny na období 2021–2029
30. 04. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - nábytek
30. 04. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - fotoaparát, konvektory, radiomagnetofon - OVSS Chomutov
30. 04. 2020 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - VT - OVSS Praha
22. 04. 2020 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Rozšíření Metropole Zličín
02. 04. 2020 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
31. 03. 2020 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení klidových území Krkonošského národního parku
30. 03. 2020 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Odvolání Města Cheb - „Komerční zóna Cheb“
24. 03. 2020 Závěr zjišťovacího řízení záměru "Navýšení kapacity stanice na odstraňování odpadů, Slavomír Molnár, Liberec"
19. 03. 2020 Rozhodnutí o realizaci záměru „6114 – MORAVIA – VTL PLYNOVOD"

XML