Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o záměru "Rozšíření výrobně skladovací haly"
22. 07. 2019 Nabídka movitého majetku - mapy - 1. kolo
22. 07. 2019 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Vrapač na období 2019 – 2028
18. 07. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění parkoviště nad 500 parkovacích míst
16. 07. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "CTPark Plzeň, Hala BP10 Megatech"
10. 07. 2019 Dálnice D52, stavba 5206.4, Nové Mlýny - Bavory - závazné stanovisko k umístění stavby
10. 07. 2019 Dálnice D52, stavba 5206.2, MÚK Mikulov jih - státní hranice ČR/Rakousko - závazné stanovisko k umístění stavby
10. 07. 2019 Dálnice D52, stavba 5206.3, Bavory - silnice II/414
09. 07. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemních komunikací
01. 07. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Dokument "Usnesení o prodloužen..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Malešice Polygrafická, Praha 10
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemních komunikací
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o vydání usnesení MŽP k umístění stavby VGP Park Prostějov (umístění parkoviště)
28. 06. 2019 Informace o stanovisku MŽP k návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska k umístění parkovišť v rámci souboru staveb Liberec - Nový Perštýn
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP dle zákona o ochraně ovzduší ke stavbě parkoviště v rámci souboru staveb Nový Perštýn v Liberci
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP podle zákona o ochraně ovzduší k územnímu řízení pro stavbu VGP Park Prostějov, jejíž součástí jsou parkoviště s celkovou kapacitou nad 500 parkovacích míst
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o sdělení MŽP OVSS I - Praha o nevydání závazného stanoviska k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace "Silniční okruh kolem Prahy, úsek SOKP 511 Běchovice – D1"
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště
28. 06. 2019 Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště v rámci projektu nazvaného „Panattoni park Cheb Jih“
28. 06. 2019 Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Obytný soubor Do Zahrádek, Praha 5 - Zličín
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště pro stavbu Obytný soubor Do Zahrádek, Praha - Zličín
28. 06. 2019 Informace týkající se žádosti o závazné stanovisko k umístění stavby parkoviště
28. 06. 2019 Informace týkající se žádosti o závazné stanovisko k umístění stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání „Panattoni Park Cheb Jih“
27. 06. 2019 Nabídka movitého majetku - skartovačka, fotoaparát - 2. kolo - prodej - OVSS Brno
27. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Ekocity Hostivař.
27. 06. 2019 Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu "Malešice Polygrafická, Praha 10 "
27. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Malešice Polygrafická, Praha 10
27. 06. 2019 Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu "Parkovací dům areál nemocnice Mladá Boleslav"
27. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště pro stavbu "Parkovací dům areál nemocnice Mladá Boleslav"
27. 06. 2019 Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu "Rozvoj areálu Zbraslav"
27. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby parkoviště pro stavbu "Rozvoj areálu Zbraslav"
24. 06. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
20. 06. 2019 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Krumlovsko-rokytenské slepence na období 2019 – 2028
20. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
20. 06. 2019 Nová výrobní linka PL1 PET - ZZŘ
19. 06. 2019 Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Ekocity Hostivař.
19. 06. 2019 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Dunajovické kopce 2020-2029

XML