Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2022 Rozhodnutí o odvolání - Jan Šeffer
31. 03. 2022 Návrh plánu péče o NPR Bohdanečský rybník na období 2022–2031
30. 03. 2022 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Polyfunkční soubor Modřanský cukrovar
30. 03. 2022 Oznámení návrhu Změny č. 1/2022 plánu péče o NPR Polanská niva
28. 03. 2022 Nabídka movitého majetku - 3. kolo - Výpočetní technika
28. 03. 2022 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - mobilní telefony - OPŽP
25. 03. 2022 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Kopírovací stroj Di2011
25. 03. 2022 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Polyfunkční soubor Modřanský cukrovar
22. 03. 2022 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
15. 03. 2022 „Pokračování těžby v lokalitě Hulín - Záhlinice“ - rozhodnutí MŽP, OVSS VIII, o záměru EIA, doručované veřejnou vyhláškou
15. 03. 2022 Nabídka movitého majetku - 3. kolo - Tiskárny
15. 03. 2022 Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o NPP Rašovické skály
04. 03. 2022 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - mobilní telefony - OPŽP
04. 03. 2022 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - Výpočetní technika
01. 03. 2022 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení záměru-„Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)“
01. 03. 2022 Oznámení o vydání rozhodnutí o uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí
23. 02. 2022 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
23. 02. 2022 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - Tiskárny
23. 02. 2022 Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2021
22. 02. 2022 Závěr zjišťovacího řízení záměru Instalace nové linky pro rozšíření výroby plastových a pryžových dílů pro průmysl
21. 02. 2022 Rozhodnutí doručované veřejno vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení záměru YAPP Plazy, zvýšení výrobní kapacity
18. 02. 2022 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - mobilní telefony
18. 02. 2022 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - PC PDA Trimble (kapesní)
17. 02. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo 000582 Ministerský rada v odboru ochrany ovzduší (oddělení technologických zdrojů)
17. 02. 2022 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - závěr zjišťovacího řízení záměru "Změny v provozu na výrobu automobilových komponentů za pomoci technologie vulkanizace kaučuku"
17. 02. 2022 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - nábytek - 27 ks
17. 02. 2022 Nabídka movitého majetku - 2. kolo - nábytek
17. 02. 2022 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Výpočetní technika
10. 02. 2022 Nabídka movitého majetku - 3. kolo - PoE switch D-Link - funkční
07. 02. 2022 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Tiskárny
03. 02. 2022 Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Červený kopec na období 2022-2031
03. 02. 2022 Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Kosířské lomy na období 2022-2032
02. 02. 2022 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - nábytek - 27 ks
01. 02. 2022 Návrh plánu péče pro NPR Lednické rybníky
28. 01. 2022 1. výzva Ministerstva životního prostředí k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního plánu obnovy
28. 01. 2022 Veřejná vyhláška – zveřejnění opatření obecné povahy o vydání plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
28. 01. 2022 Veřejná vyhláška – zveřejnění opatření obecné povahy o vydání plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
28. 01. 2022 Veřejná vyhláška – zveřejnění opatření obecné povahy o vydání plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
28. 01. 2022 Oznámení o vydání rozhodnutí o uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí
28. 01. 2022 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - nábytek
28. 01. 2022 Návrh plánu péče pro NPR Stará a Nová řeka
25. 01. 2022 Návrh plánu péče o Národní přírodní památku Kozákov na období 2022-2031
18. 01. 2022 Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Švařec na období 2022-2031
18. 01. 2022 Návrh plánu péče pro NPR Božídarské rašeliniště
17. 01. 2022 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Nová Elektra - Poděbradská
11. 01. 2022 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Nová Elektra - Poděbradská
11. 01. 2022 Oznámení o zpracování návrhu plánu péče o Národní přírodní památku Suché skály na období 2022-2031
10. 01. 2022 Návrh plánu péče o Národní přírodní památku Rudické propadání na období 2022-2031
07. 01. 2022 Informace o zahájení řízení o uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí
05. 01. 2022 Oznámení o zpracování plánu péče o Národní přírodní památku Radouč na období 2021-2030

XML