Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Nabídka movitého majetku - nerez hrnce s děrovaným dnem, kuchyňská váha - 1. kolo - prodej
11. 09. 2019 Nabídka movitého majetku - nábytek - 1. kolo - prodej - MŽP
11. 09. 2019 Nabídka movitého majetku - nábytek - 1. kolo - prodej - OVSS Chomutov
11. 09. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - "Rekonstrukce ŽST Kyjov“
10. 09. 2019 Nabídka movitého majetku - LCD monitory BenQ 19 - 1. kolo
06. 09. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - Vybavení serverovny - 2. kolo
06. 09. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Dostavba areálu 4. et"
04. 09. 2019 Nabídka movitého majetku - Notebooky DELL - 3. kolo
02. 09. 2019 Nabídka movitého majetku - nábytek - OVSS Chomutov - 1. kolo
30. 08. 2019 Nabídka movitého majektu - váha, hrnce, dna - 1. kolo - prodej
29. 08. 2019 Nabídka movitého majetku - mapy - 2. kolo
26. 08. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP pro liniovou stavbu ,,V 487/488 - vedení 400 kV VER-VIT"
26. 08. 2019 Informace o podání žádosti o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ve věci navrhované stavby parkoviště v obci Rochlov
23. 08. 2019 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Ramena řeky Moravy na období 2020 – 2029
16. 08. 2019 Nabídka movitého majetku - Notebook DELL - 2. kolo
15. 08. 2019 Nabídka movitého majetku - Server pro BI modul OK-Base - 2. kolo
12. 08. 2019 Rozhodnutí o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí
05. 08. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - Vybavení serverovny - 1. kolo
29. 07. 2019 Nabídka movitého majetku - Notebook DELL - 1. kolo
26. 07. 2019 Nabídka movitého majetku - Výpočetní technika - 1. kolo
24. 07. 2019 Nabídka movitého majetku - Server pro BI modul OK-Base - 1. kolo
24. 07. 2019 Návrh plánu péče o NPP Pouzdřanská step-Kolby
22. 07. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
22. 07. 2019 Nabídka movitého majetku - mapy - 1. kolo
22. 07. 2019 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Vrapač na období 2019 – 2028
18. 07. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění parkoviště nad 500 parkovacích míst
16. 07. 2019 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
10. 07. 2019 Dálnice D52, stavba 5206.4, Nové Mlýny - Bavory - závazné stanovisko k umístění stavby
10. 07. 2019 Dálnice D52, stavba 5206.2, MÚK Mikulov jih - státní hranice ČR/Rakousko - závazné stanovisko k umístění stavby
10. 07. 2019 Dálnice D52, stavba 5206.3, Bavory - silnice II/414
09. 07. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemních komunikací
01. 07. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Dokument "Usnesení o prodloužen..." již není dostupný.
28. 06. 2019 Informace o vydání souhlasného závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Malešice Polygrafická, Praha 10
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemních komunikací
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o vydání usnesení MŽP k umístění stavby VGP Park Prostějov (umístění parkoviště)
28. 06. 2019 Informace o stanovisku MŽP k návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska k umístění parkovišť v rámci souboru staveb Liberec - Nový Perštýn
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP dle zákona o ochraně ovzduší ke stavbě parkoviště v rámci souboru staveb Nový Perštýn v Liberci
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP podle zákona o ochraně ovzduší k územnímu řízení pro stavbu VGP Park Prostějov, jejíž součástí jsou parkoviště s celkovou kapacitou nad 500 parkovacích míst
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace
28. 06. 2019 Informace o sdělení MŽP OVSS I - Praha o nevydání závazného stanoviska k umístění stavby kapacitní pozemní komunikace "Silniční okruh kolem Prahy, úsek SOKP 511 Běchovice – D1"
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště
28. 06. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby parkoviště

XML