Ministerstvo životního prostředí

Instituce
Ministerstva

http://mzp.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 00 Praha 10

Datová schránka: 9gsaax4

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí MŽP OVSS IX, o záměru "Haly A + B"
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy o stanovené klidového území NP Podyjí
13. 02. 2020 Doručení veřejnou vyhláškou - Rozhodnutí o rozkladu č.j. MZP/2020/430/87, spis. zn. R/3418 ze dne 10. 2. 2020
11. 02. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - výpočetní technika MŽP
11. 02. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - VT - OVSS Ostrava
10. 02. 2020 Oznámení o výběrovém řízení - Vybavení serverovny - 4. kolo
05. 02. 2020 Výroční zpráva Ministerstva životního prostředí za rok 2019
05. 02. 2020 Usnesení o zastavení administrace projektů CLLD
04. 02. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "PROVOZ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, SBĚRU A VÝKUPU ODPADŮ včetně mletí a mytí PET lahví - Změna na zdroji zpracování plastů, STF Plastic Recycling CZ s.r.o., Plzeň"
04. 02. 2020 Nabídka majetku - 1. kolo - kopírky
04. 02. 2020 Nabídka movitého majetku - 1. kolo - PC - OVSS Brno
03. 02. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPP Klokočka na období 2020-2030
03. 02. 2020 Vyrozumění o zahájení správního řízení - "6114 - MORAVIA - VTL PLYNOVOD, úsek TU 160 Bukovany - TU 166 Bezměrov 2A"
30. 01. 2020 Oznámení návrhu plánu péče o NPR Žebračka na období 2020 – 2029
16. 01. 2020 Závěr zjišťovacího řízení FESTO Production s.r.o. v České Lípě
14. 01. 2020 Informace o vydání závazného stanoviska podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
10. 01. 2020 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - „Areál 03 společnosti REGRA PLAST, Obora“
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Soutěsky Kamenice
09. 01. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku České Švýcarsko - Pravčická brána – Soutěska Křinice
08. 01. 2020 Instalace technologie odsíření spalin pro kotle K5 a K8
02. 01. 2020 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Smyčka Depo Hostivař
02. 01. 2020 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Administrativní centrum Škoda u 11. brány
23. 12. 2019 Dokument "„Výrobní a skladovací..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Oznámení návrhu Změny č. 1/2019 plánu péče o NPR Ranšpurk
20. 12. 2019 Usnesení o prodloužení lhůty pro rozhodnutí KÚSK - řízení orgánu ochrany přírody
19. 12. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
19. 12. 2019 Zveřejnění Předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry/Dunaje na území České republiky
19. 12. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
18. 12. 2019 Závěr zjišťovacího řízení OV5084 REPLO Srní
16. 12. 2019 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
16. 12. 2019 Závěr zjišťovacího řízení - rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou záměru "Příjem a skladování štěpky a její spalování v kotli K12 po retrofitu"
11. 12. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Administrativní centrum Škoda u 11. brány
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o stanovení klidového území Národního parku Podyjí
06. 12. 2019 Nabídka nepotřebného majetku - Tonery do tiskáren - 2. kolo
04. 12. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Revitalizace nákladového nádraží Žižkov – sever, Praha 3
29. 11. 2019 Oznámení návrhu Změny č. 1/2019 plánu péče o NPR Špraněk na období 2014 - 2019
29. 11. 2019 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
26. 11. 2019 Dokument "„V416 - sdružené vede..." již není dostupný.
26. 11. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP k umístění stavby pozemní komunikace "D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla – dílčí změny DÚR"
25. 11. 2019 Nabídka movitého majetku - Chodbové tiskárny - 3. kolo
25. 11. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP OVSS I - Praha k umístění stavby parkoviště pro stavbu Revitalizace nákladového nádraží Žižkov – sever, Praha 3.
23. 11. 2019 Nabídka nepotřebného majetku - Tonery do tiskáren - 1. kolo
21. 11. 2019 Nabídka movitého majetku - 3. kolo - tiskárny OKI
18. 11. 2019 Informace o vydání závazného stanoviska MŽP pro liniovou stavbu ,,V432/429 – zdvojení vedení"
18. 11. 2019 Prodej nepotřebného majetku - Škoda Fabia 1.4i 16V Combi - 1. kolo
18. 11. 2019 Prodej nepotřebného majetku - Škoda Fabia 1.4i 16V - 1. kolo
18. 11. 2019 Prodej nepotřebného majetku - Škoda Fabia 1.4 MPi - 1. kolo
18. 11. 2019 Nabídka nepotřebného majetku - osobní automobil Peugeot 207 1.4i - 1. kolo
13. 11. 2019 Informace o podání žádosti o závazné stanovisko MŽP k umístění stavby pozemní komunikace "D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla – dílčí změny DÚR"

XML