Ministerstvo zahraničních věcí

Instituce
Ministerstva

http://mzv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: e4xaaxh
E-mail: podatelna@mzv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2021 Ředitel/ředitelka Českého centra Madrid
20. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Brasílii
18. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo asistenta/asistentky v Odboru politik EU v MZV ČR
15. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo asistenta / asistentky v oddělení seniorního kariérního poradce v Personálním odboru v MZV ČR
15. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta konzulárních analýz VI. v oddělení koncepčním ve Vízovém odboru v MZV ČR
15. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo teritoriálního referenta II. v oddělení Východního partnerství v Odboru států východní Evropy v MZV ČR
14. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo asistenta / asistentky v oddělení seniorního kariérního poradce v Personálním odboru v MZV ČR
14. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta konzulárních analýz VI. v oddělení koncepčním ve Vízovém odboru v MZV ČR
14. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo teritoriálního referenta II. v oddělení Východního partnerství v Odboru států východní Evropy v MZV ČR
15. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo archiváře v oddělení archivu MZV v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR
15. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo archiváře v oddělení archivu MZV v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR
15. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru.
15. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo asistenta / asistentky v oddělení právním v Odboru právně legislativním v MZV ČR
14. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo archiváře v oddělení archivu MZV v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR
14. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo archiváře v oddělení archivu MZV v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR
10. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III. v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru.
10. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo asistenta / asistentky v oddělení právním v Odboru právně legislativním v MZV ČR
09. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo asistentky/asistenta v Personálním odboru v Ministerstvu zahraničních věcí ČR
09. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 2 služební místa referentů stížností v oddělení stížností, koordinace a boje proti korupci v odboru Generální inspekce a interního auditu v MZV ČR
07. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo asistentky/asistenta v Personálním odboru v Ministerstvu zahraničních věcí ČR
02. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 2 služební místa referentů stížností v oddělení stížností, koordinace a boje proti korupci v odboru Generální inspekce a interního auditu v MZV ČR
20. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo diplomata – vedoucího zájmové sekce USA v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na ZÚ v Damašku
18. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo diplomata – vedoucího zájmové sekce USA v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na ZÚ v Damašku
13. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo kuchaře – cukráře – správce objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ Londýn
13. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo asistenta/asistentky v oddělení COMEP v Odboru států Blízkého východu a severní Afriky v MZV ČR
12. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo kuchaře – cukráře – správce objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ Londýn
10. 11. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Českého domu v Moskvě (ČDM).
10. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo právníka v oddělení pro Soudní dvůr EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR
10. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III. v ústředí Ministerstva zahraničních věcí České republiky s předpokladem vyslání na Generální konzulát České republiky v Šanghaji
10. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na Generální konzulát v Istanbulu
09. 11. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Českého domu v Moskvě (ČDM).
03. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo právníka v oddělení pro Soudní dvůr EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR
29. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III. v ústředí Ministerstva zahraničních věcí České republiky s předpokladem vyslání na Generální konzulát České republiky v Šanghaji
27. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na Generální konzulát v Istanbulu
27. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo asistenta/asistentky v oddělení COMEP v Odboru států Blízkého východu a severní Afriky v MZV ČR
19. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta CSDP v oddělení společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) EU v Odboru bezpečnostní politiky v MZV ČR
19. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo sekretáře/ky - pokladní/ho v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na SM New York
19. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo administrativního referenta/pokladníka/bezpečnostního správce v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Bangkoku
19. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dvě místa hlavní/ho účetní/ho IV. v oddělení centrální účtárny v Odboru hlavního účetního v Ministerstvu zahraničních věcí ČR
14. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta CSDP v oddělení společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) EU v Odboru bezpečnostní politiky v MZV ČR
12. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo sekretáře/ky - pokladní/ho v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na SM New York
09. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo administrativního referenta/pokladníka/bezpečnostního správce v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Bangkoku
07. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dvě místa hlavní/ho účetní/ho IV. v oddělení centrální účtárny v Odboru hlavního účetního v Ministerstvu zahraničních věcí ČR
06. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právníka v oddělení pro Soudní dvůr v EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR
05. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právníka v oddělení pro Soudní dvůr v EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR
30. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III. v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Kyjevě
30. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta právních analýz II. v oddělení právním ve Vízovém odboru MZV ČR
30. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III. v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Bejrútu
24. 09. 2020 XXX
24. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III. v ústředí Ministerstva zahraničních věcí ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Kyjevě

XML