Ministerstvo zahraničních věcí

Instituce
Ministerstva

http://mzv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: e4xaaxh
E-mail: podatelna@mzv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného referenta v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo konzulárního a administrativního referenta na zastupitelský úřad v Lucemburku
28. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - koordinátora finanční správy ZÚ IV. v oddělení účetnictví a kontroly ZÚ v Odboru hlavního účetního v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
28. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta energetické bezpečnosti v oddělení energetické bezpečnosti v Sekci bezpečnostní a multilaterální v MZV ČR
28. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo asistenta v oddělení právním v Odboru právně legislativním v MZV ČR
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu/ kuchaře/ řidiče v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – koordinátora veřejných zakázek II. v oddělení přípravy veřejných zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
15. 03. 2023 Obsazení pozice cukrář/cukrářka
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – rozpočtáře kapitoly II. v oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí v Odboru správy rozpočtu v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – teritoriálního referenta II. v oddělení Ukrajiny v Odboru států východní Evropy v Sekci evropské v MZV ČR
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – teritoriálního referenta I. v oddělení Východního partnerství v Odboru států východní Evropy v Sekci evropské v MZV ČR
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – správce Krypto IS III. v oddělení krypto a tempestové techniky v Bezpečnostním odboru v MZV ČR
10. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu/ kuchaře/ řidiče v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
10. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – koordinátora veřejných zakázek II. v oddělení přípravy veřejných zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
09. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu/ kuchaře/ řidiče v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
09. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – koordinátora veřejných zakázek II. v oddělení přípravy veřejných zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
03. 03. 2023 Obsazení pozice cukrář/cukrářka
03. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo politického diplomata na zastupitelský úřad v Moskvě
03. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – rozpočtáře kapitoly II. v oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí v Odboru správy rozpočtu v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
03. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – teritoriálního referenta II. v oddělení Ukrajiny v Odboru států východní Evropy v Sekci evropské v MZV ČR
03. 03. 2023 Obsazení pozice cukrář/cukrářka
03. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo politického diplomata na zastupitelský úřad v Moskvě
02. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – rozpočtáře kapitoly II. v oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí v Odboru správy rozpočtu v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
01. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – teritoriálního referenta II. v oddělení Ukrajiny v Odboru států východní Evropy v Sekci evropské v MZV ČR
27. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – výkonného auditora I. v Generální inspekci a interním auditu v MZV ČR
27. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – tajemníka III. v Kanceláři vrchního ředitele sekce evropské v MZV ČR
23. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo vedoucího politicko – ekonomického odd., diplomata pro kulturní, tiskovou, lidskoprávní a krajanskou činnost na ZÚ v Addis Abebě
23. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo vedoucího politicko – ekonomického odd., diplomata pro kulturní, tiskovou, lidskoprávní a krajanskou činnost na ZÚ v Addis Abebě
23. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – hospodáře ústředí III. v oddělení nákupu IKT v Odboru rozvoje informačních a komunikačních technologií v Sekci informačních a komunikačních technologií v MZV ČR
22. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – hospodáře ústředí III. v oddělení nákupu IKT v Odboru rozvoje informačních a komunikačních technologií v Sekci informačních a komunikačních technologií v MZV ČR
21. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta materiálně-technického zásobování v oddělení ekonomiky a reprografie v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR
21. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – teritoriálního referenta I. v oddělení Východního partnerství v Odboru států východní Evropy v Sekci evropské v MZV ČR
20. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta materiálně-technického zásobování v oddělení ekonomiky a reprografie v Odboru dopravy a služeb v MZV ČR
20. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – teritoriálního referenta I. v oddělení Východního partnerství v Odboru států východní Evropy v Sekci evropské v MZV ČR
15. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – správce Krypto IS III. v oddělení krypto a tempestové techniky v Bezpečnostním odboru v MZV ČR
15. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka I. v Odboru správy rozpočtu v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
15. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení elektronické a listinné komunikace v Odboru administrativy a zpracování informací v Sekci informačních a komunikačních technologií v MZV ČR
15. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta koordinace a politiky vůči institucím EU II. v oddělení institucí EU v Odboru politik EU v Sekci evropské v MZV ČR
14. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – správce Krypto IS III. v oddělení krypto a tempestové techniky v Bezpečnostním odboru v MZV ČR
14. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka I. v Odboru správy rozpočtu v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
14. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení elektronické a listinné komunikace v Odboru administrativy a zpracování informací v Sekci informačních a komunikačních technologií v MZV ČR
13. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta koordinace a politiky vůči institucím EU II. v oddělení institucí EU v Odboru politik EU v Sekci evropské v MZV ČR
10. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – personalisty v oddělení vnitřní výběrová řízení v Personálním odboru v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
07. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka I. v oddělení legislativním v Odboru právně legislativním v Sekci právní a konzulární v MZV ČR
01. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta vízové metodiky a výkonu III. v oddělení víz ve Vízovém odboru v Sekci právní a konzulární v MZV ČR
01. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka I. v oddělení legislativním v Odboru právně legislativním v Sekci právní a konzulární v MZV ČR
01. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – teritoriálního referenta II. v oddělení Maghreb v Odboru Blízkého východu a severní Afriky v Sekci mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce v MZV ČR
30. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta vízové metodiky a výkonu III. v oddělení víz ve Vízovém odboru v Sekci právní a konzulární v MZV ČR
30. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka I. v oddělení legislativním v Odboru právně legislativním v Sekci právní a konzulární v MZV ČR
29. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – teritoriálního referenta II. v oddělení Maghreb v Odboru Blízkého východu a severní Afriky v Sekci mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce v MZV ČR
27. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – teritoriálního referenta II. v oddělení Maghreb v Odboru Blízkého východu a severní Afriky v Sekci mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce v MZV ČR

XML