Ministerstvo zahraničních věcí

Instituce
Ministerstva

http://mzv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: e4xaaxh
E-mail: podatelna@mzv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo tiskové mluvčí / tiskového mluvčího v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na SZEU v Bruselu
26. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta-administrativního referenta v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru
22. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo asistentky/asistenta v Personálním odboru v MZV ČR
15. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo správce informačních systémů II. v oddělení konzulárních informačních systémů ve Vízovém odboru v MZV ČR
15. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta – disponenta, analytika v Odboru služebních a pracovněprávních věcí v MZV ČR
05. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo diplomata zastupitelského úřadu pro politickou a lidskoprávní činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
05. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta-pokladníka v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Islámábádu
04. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo hospodáře-kontaktního pracovníka správy ICT-správce objektu-řidiče-technika bezpečnosti objektu-účetní/ho v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na SM Štrasburk
01. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo diplomata pro rozvojovou spolupráci a konzulárního diplomata v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ Addis Abeba
01. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo diplomata pro politickou, konzulární, kulturní a tiskovou činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Lusace
01. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo správce rozpočtu II. v oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí v Odboru správy rozpočtu v MZV ČR
01. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo zástupce vedoucího zastupitelského úřadu pro politickou, tiskovou a kulturní činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ v Akkře
22. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo diplomata pro rozvojovou spolupráci a konzulárního diplomata v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ Addis Abeba
21. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo diplomata pro politickou, konzulární, kulturní a tiskovou činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Lusace
20. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo správce rozpočtu II. v oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí v Odboru správy rozpočtu v MZV ČR
20. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo zástupce vedoucího zastupitelského úřadu pro politickou, tiskovou a kulturní činnost v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na ZÚ v Akkře
08. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo právníka I. v oddělení pro Soudní dvůr EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR
08. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo právníka I. v oddělení pro Soudní dvůr EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR
07. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta rozvojové spolupráce I. v oddělení multilaterálním v Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v MZV ČR
07. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo teritoriálního referenta II. v oddělení západního Středomoří v Odboru států jižní a jihovýchodní Evropy v MZV ČR
07. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta rozvojové spolupráce I. v oddělení multilaterálním v Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v MZV ČR
07. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo teritoriálního referenta II. v oddělení západního Středomoří v Odboru států jižní a jihovýchodní Evropy v MZV ČR
03. 10. 2021 Ředitel/ka Českého centra Káhira
30. 09. 2021 Ředitel/ka Českého centra Káhira
30. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo osobního referenta v oddělení služebních a pracovněprávních náležitostí v Odboru služebních a pracovněprávních věcí v MZV ČR
30. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo osobního referenta v oddělení služebních a pracovněprávních náležitostí v Odboru služebních a pracovněprávních věcí v MZV ČR
29. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 7 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení základní diplomatické přípravy, přípravy CZ PRES a úřednické zkoušky v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v MZV ČR
27. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 7 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení základní diplomatické přípravy, přípravy CZ PRES a úřednické zkoušky v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v MZV ČR
22. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta spisové agendy v oddělení spisové služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR
22. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu V. v oddělení managera budov MZV a dislokace v Odboru správy majetku v MZV ČR
22. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta objektové bezpečnosti I. v oddělení objektové bezpečnosti v Bezpečnostním odboru v MZV ČR
20. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta spisové agendy v oddělení spisové služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR
20. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu V. v oddělení managera budov MZV a dislokace v Odboru správy majetku v MZV ČR
17. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta objektové bezpečnosti I. v oddělení objektové bezpečnosti v Bezpečnostním odboru v MZV ČR
17. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta rozvojové spolupráce v oddělení bilaterálním v Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v MZV ČR
17. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo diplomata pro politickou, kulturní, tiskovou činnost a veřejnou diplomacii v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
17. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta rozvojové spolupráce v oddělení bilaterálním v Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v MZV ČR
17. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo diplomata pro politickou, kulturní, tiskovou činnost a veřejnou diplomacii v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
17. 09. 2021 Ředitel/ka Českého centra Mnichov
17. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právníka I. v oddělení pro obecné otázky/vnější vztahy EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR
17. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta vízové metodiky a výkonu III. v oddělení víz ve Vízovém odboru v MZV ČR
17. 09. 2021 Ředitel/ka Českého centra Berlín
17. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta Coreper II v oddělení Coreper II v Odboru politik EU v MZV ČR
16. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta rozvojové spolupráce v oddělení bilaterálním v Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v MZV ČR
16. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo diplomata pro politickou, kulturní, tiskovou činnost a veřejnou diplomacii v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
15. 09. 2021 Ředitel/ka Českého centra Mnichov
15. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právníka I. v oddělení pro obecné otázky/vnější vztahy EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR
15. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo referenta vízové metodiky a výkonu III. v oddělení víz ve Vízovém odboru v MZV ČR
14. 09. 2021 Ředitel/ka Českého centra Mnichov
13. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo právníka I. v oddělení pro obecné otázky/vnější vztahy EU v Odboru komunitárního práva v MZV ČR

XML