Ministerstvo zahraničních věcí

Instituce
Ministerstva

http://mzv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: e4xaaxh
E-mail: podatelna@mzv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - právníka v oddělení přípravy veřejných zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
20. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo konzulárního referenta III v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Bogotě
19. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady – referenta majetku v oddělení majetkové evidence v Odboru hlavního účetního v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
14. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo hospodáře-účetní-kontaktního pracovníka správy ICT-technika bezpečnosti objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na styčný úřad v Ramalláhu
07. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ekonomického diplomata v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Bogotě
05. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo konzulárního referenta – administrativního referenta - pokladníka v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Bogotě
02. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady – referenta majetku v oddělení majetkové evidence v Odboru hlavního účetního v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
02. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo hospodáře-účetního-technika bezpečnosti objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Rabatu
02. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dvě služební místa konzulárních referentů v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Manile
02. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dvě služební místa konzulárních referentů v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Manile
02. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo konzulárního referenta III v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Ulánbátaru
01. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo konzulárního referenta – administrativního referenta - pokladníka v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Bogotě
29. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního referenta – asistentky / asistenta v oddělení stykovém a spisovém v kanceláři ministra v MZV ČR
29. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo administrativního referenta – pokladníka – bezpečnostního správce IS v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Havaně
25. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - vedoucího oddělení managera budov MZV a dislokace v Odboru správy majetku v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
25. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady - referenta právní a poradenské činnosti v oddělení diplomatických a služebních pasů, služebních víz a volební agendy v Konzulárním odboru v Sekci právní a konzulární v MZV ČR
25. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného referenta v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo konzulárního referenta III na generální konzulát v Erbílu
18. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - vedoucího oddělení managera budov MZV a dislokace v Odboru správy majetku v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
18. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady - referenta právní a poradenské činnosti v oddělení diplomatických a služebních pasů, služebních víz a volební agendy v Konzulárním odboru v Sekci právní a konzulární v MZV ČR
17. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného referenta v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo konzulárního referenta III na generální konzulát v Erbílu
14. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního referenta – asistentky / asistenta v oddělení ekonomiky a reprografie v Odboru dopravy a služeb v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
14. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení vnějších výběrových řízení v Personálním odboru v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
14. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo hospodáře-účetního-správce objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Alžíru
14. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo vedoucího hospodářského oddělení s agendou hospodáře-kontaktního pracovníka správy ICT-technika bezpečnosti objektu na ZÚ Tel Aviv
09. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního referenta – asistentky / asistenta v oddělení ekonomiky a reprografie v Odboru dopravy a služeb v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
08. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo hospodáře-účetního-správce objektu v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Alžíru
08. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo vedoucího hospodářského oddělení s agendou hospodáře-kontaktního pracovníka správy ICT-technika bezpečnosti objektu na ZÚ Tel Aviv
04. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta ekonomických vztahů a exportu II. v odd. služeb pro exportéry v Odboru ekonomicko-vědecké diplomacie v Sekci mimoevr. zemí, ekonomické a rozvoj. spolupráce v MZV ČR
04. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta ekonomických vztahů a exportu II. v odd. služeb pro exportéry v Odboru ekonomicko-vědecké diplomacie v Sekci mimoevr. zemí, ekonomické a rozvoj. spolupráce v MZV ČR
28. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo koordinátora veřejných zakázek v oddělení přípravy veřejných zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
28. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta ekonomických vztahů a exportu v oddělení projektů ekonomické diplomacie v Odboru ekonomicko-vědecké diplomacie v Sekci mimoevropských zemí v MZV ČR
28. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení realizace zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
28. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo koordinátora veřejných zakázek v oddělení přípravy veřejných zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
28. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta ekonomických vztahů a exportu v oddělení projektů ekonomické diplomacie v Odboru ekonomicko-vědecké diplomacie v Sekci mimoevropských zemí v MZV ČR
28. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení realizace zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
22. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referentky/vrchního referenta -asistentku/asistenta v Odboru dopravy a služeb v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
22. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady – referenta majetku v oddělení majetkové evidence v Odboru hlavního účetního v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
22. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - tajemníka v oddělení ekonomiky a reprografie v Odboru dopravy a služeb v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
22. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo překladatelky / překladatele v oddělení překladatelské a ediční služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR
22. 03. 2024 Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí ČR hledá pro Konzulární odbor kandidáta/kandidátku na pracovní pozici "referent konzulárního, operačního a informačního centra"
19. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady - tajemníka v oddělení ekonomiky a reprografie v Odboru dopravy a služeb v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
19. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo překladatelky / překladatele v oddělení překladatelské a ediční služby v Odboru administrativy a zpracování informací v MZV ČR
19. 03. 2024 Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí ČR hledá pro Konzulární odbor kandidáta/kandidátku na pracovní pozici "referent konzulárního, operačního a informačního centra"
18. 03. 2024 Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí ČR hledá pro Konzulární odbor kandidáta/kandidátku na pracovní pozici "referent konzulárního, operačního a informačního centra"
17. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního referenta – referenta spisové agendy v oddělení spisové služby v Odboru administrativy a zpracování informací v Sekci informačních a komunikačních technologií v MZV ČR
13. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního referenta – referenta spisové agendy v oddělení spisové služby v Odboru administrativy a zpracování informací v Sekci informačních a komunikačních technologií v MZV ČR
10. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo vedoucího hospodářského oddělení na zastupitelský úřad v Pekingu
10. 03. 2024 Diplomatický servis Ministerstva zahraničních věcí ČR hledá pro Konzulární odbor kandidáta/kandidátku na pracovní pozici "referent oddělení legalizace veřejných listin"
10. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 8 služebních míst („diplomatických koncipientů“) určených k přípravě k výkonu zahraniční služby prostřednictvím Diplomatické akademie MZV, zařazených v Personálním odboru v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
07. 03. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo vedoucího hospodářského oddělení na zastupitelský úřad v Pekingu

XML