Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení infrastruktury a bezpečnosti provozu ICT
20. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel odboru personálního a státní služby MŠMT
20. 05. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení koncepčním v odboru kanceláře NAÚ
17. 05. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení finanční účtárny MŠMT
17. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů Evropského sociálního fondu II MŠMT
17. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení udržitelnosti MŠMT
14. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení výzkumných organizací MŠMT
14. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje MŠMT - 0,5 úvazek
13. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a soudních sporů MŠMT
13. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol I MŠMT
13. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení analýz a zpráv MŠMT
07. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů
07. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení strategie a analýz MŠMT
03. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení investic a infrastruktury MŠMT
03. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v sekci EU a ESIF MŠMT
30. 04. 2019 Volné místo - odborný/vrchní referent v oddělení finanční účtárny
30. 04. 2019 MŠMT vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pozic ředitelů/ředitelek
29. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů excelentního výzkumu MŠMT
26. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce MŠMT
26. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení udržitelnosti v odboru podpory operačních programů MŠMT
26. 04. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v sekci legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT
19. 04. 2019 Volné místo - odborný/vrchní referent v kanceláři státního tajemníka v sekci státního tajemníka MŠMT
17. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení monitorovacího systému v odboru technické pomoci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
17. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů excelentního výzkumu v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT
16. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení majetkoprávním MŠMT
16. 04. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení legislativy regionálního a vysokého školství MŠMT
16. 04. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení vnější legislativy MŠMT
16. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT
12. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol II MŠMT
12. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol III MŠMT
10. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení a podpory vzdělávací soustavy
08. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení infrastruktury a bezpečnosti provozu ICT MŠMT
05. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy MŠMT
04. 04. 2019 Volné místo - vrchní referent/rada v oddělení nákupu a majetku úřadu
03. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepčním
03. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly dotací
02. 04. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů akčního plánování MŠMT
23. 03. 2019 Volné místo - odborný referent v odboru vysokých škol
23. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada - vedoucí oddělení finanční účtárny
22. 03. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů akčního plánování MŠMT
22. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání MŠMT
22. 03. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání MŠMT
20. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení dalšího vzdělávání
20. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení neinvestičních dotací ve sportu
20. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada - vedoucí oddělení evidence ve sportu
20. 03. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení metodiky a správy statistického výkaznictví
13. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení financování rozvojových a dotačních programů
12. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly a auditu v organizacích zřizovaných ministerstvem
08. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů akčního plánování MŠMT
06. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení nesrovnalostí

XML