Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení rovného přístupu ke vzdělávání v odboru řízení regionálního školství MŠMT
29. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 3 v odboru koncepce a vedení OP MŠMT (OP VVV)
29. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení koordinace Národního plánu obnovy v kanceláři ministra MŠMT
29. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
27. 11. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení koordinace Národního plánu obnovy v kanceláři ministra MŠMT
24. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení
23. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT
23. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení financování v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP VVV)
19. 11. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení
19. 11. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správy a rozvoje informačních systémů
19. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství
16. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení MŠMT
10. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů EFRR v odboru kontroly OP MŠMT (OP VVV)
10. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů EFRR v odboru kontroly OP MŠMT (OP VVV)
09. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO
09. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů I v odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT (OP VVV)
05. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce
05. 11. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení financování dotačních programů a schvalování účetních závěrek PŘO
27. 10. 2021 STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU SPORTUJÍCÍCH STUDENTŮ VŠ
27. 10. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství (0,5 úvazek)
27. 10. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
19. 10. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V v odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT (OP VVV)
19. 10. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení
18. 10. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje
14. 10. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v odboru informatiky a statistiky (zástupce/zástupkyně ředitele odboru)
12. 10. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v odboru základního vzdělávání a mládeže (zástupce ředitele)
08. 10. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení základního vzdělávání
08. 10. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru právního a správního - zástup MD/RD
29. 09. 2021 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení nákupu a majetku úřadu MŠMT
29. 09. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepčním
23. 09. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení rozvoje dětí a mládeže
23. 09. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení rozvoje dětí a mládeže
21. 09. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO
21. 09. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů (OP VVV)
20. 09. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
16. 09. 2021 Administrativní pracovník / pracovnice konzultační linky pro šablony (DPČ)
10. 09. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly veřejné finanční podpory
10. 09. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení podpory digitálního vzdělávání
03. 09. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení
03. 09. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení (OP VVV)
03. 09. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
02. 09. 2021 Volné místo - ministerský rada v kanceláři ministra MŠMT
31. 08. 2021 Volné místo - ministerský rada v odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT (OP VVV)
31. 08. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V v odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT (OP VVV)
25. 08. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správy a rozvoje informačních systémů
20. 08. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP VVV)
16. 08. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání v odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
10. 08. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení financování zřizovaných příspěvkových organizací a církevního školství v odboru finanční podpory vzdělávací soustavy MŠMT
06. 08. 2021 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení statistického výkaznictví v odboru informatiky a statistiky MŠMT
05. 08. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepčním

XML