Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT
19. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení politik Evropské unie MŠMT
19. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení řízení vzdělávací soustavy a inovací ve vzdělávání MSMT
19. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru Evropské unie MŠMT
19. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru řízení a rozvoje vzdělávání MŠMT
12. 11. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT
12. 11. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení koncepčním NAÚ
08. 11. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení interního auditu
04. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje MŠMT
04. 11. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení investic a infrastruktury ve sportu
04. 11. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení statistických výstupů a analýz MŠMT
04. 11. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení investic a infrastruktury ve sportu
01. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a rozkladové komise MŠMT
30. 10. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení nákupu a majetku úřadu
29. 10. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení a podpory vzdělávací soustavy
29. 10. 2019 MŠMT vyhlašuje konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky
25. 10. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení vnější legislativy v odboru legislativy MŠMT
24. 10. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení legislativy regionálního a vysokého školství v odboru legislativy MŠMT
24. 10. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení neinvestičních dotací ve sportu MŠMT
24. 10. 2019 Volné místo - odborný/vrchní referent v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek
23. 10. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení neinvestičních dotací MŠMT
18. 10. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení strategie a analýz
16. 10. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy
11. 10. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT
08. 10. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické MŠMT
03. 10. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení koordinace a podpory kontrol v odboru kontroly operačních programů MŠMT
27. 09. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů Evropského sociálního fondu II v odboru kontroly operačních programů MŠMT
25. 09. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení materiálně technické podpory MŠMT
24. 09. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení financování zřizovaných příspěvkových organizací a církevního školství
24. 09. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje MŠMT - 0,5 úvazek
24. 09. 2019 Volné místo - ministerský rada v odboru ICT MŠMT
20. 09. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení investic a infrastruktury ve sportu MŠMT
20. 09. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje
20. 09. 2019 Volné místo - odborný/vrchní referent v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek
19. 09. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a rozkladové komise MŠMT
17. 09. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje MŠMT
17. 09. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení monitorovacího systému MŠMT
12. 09. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT
11. 09. 2019 Volné místp - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy
05. 09. 2019 MŠMT vyhlašuje konkurz na pozici ředitel/ředitelka
03. 09. 2019 Volné místo -ministerský rada v oddělení projektové kanceláře (Manažer kvality)
30. 08. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení finanční účtárny MŠMT
28. 08. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení legislativy regionálního a vysokého školství MŠMT
23. 08. 2019 Volná místa - ministerský rada v oddělení hodnocení výzkumných organizací MŠMT
16. 08. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení MŠMT
13. 08. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a rozkladové komise MŠMT
13. 08. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení a podpory vzdělávací soustavy MŠMT
09. 08. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení neinvestičních dotací ve sportu MŠMT
09. 08. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů MŠMT
07. 08. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení neinvestičních dotací ve sportu MŠMT

XML