Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2023 Volné místo - ministerský rada - specialista pro rozvoj lidských zdrojů v oddělení státní služby MŠMT
27. 03. 2023 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení odborného vzdělávání MŠMT
21. 03. 2023 Volné místo - ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení v odboru finančního řízení kapitoly MŠMT (OP JAK)
14. 03. 2023 Volné místo - ministerský rada - vedoucí oddělení kontroly přenesené působnosti a v organizacích zřizovaných ministerstvem
14. 03. 2023 Volné místo - manažer/ka kybernetické bezpečnosti MŠMT (OP JAK)
14. 03. 2023 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení financování organizačních složek státu a regionálního školství v odboru investic MŠMT
10. 03. 2023 Volné místo - ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví v odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví MŠMT
08. 03. 2023 Volné místo - ministerský rada v oddělení implementace vysokoškolských politik v odboru vysokých škol MŠMT (NPO)
07. 03. 2023 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení reprodukce majetku veřejných vysokých škol MŠMT
06. 03. 2023 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení parlamentní a vládní agendy v kanceláři ministra MŠMT
23. 02. 2023 Volné místo - ministerský rada v oddělení majetkoprávním v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek MŠMT
23. 02. 2023 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení analyticko-koncepčního
09. 02. 2023 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí kanceláře státního tajemníka MŠMT
08. 02. 2023 Volné místo - ministerský rada v odboru personálním a státní služby MŠMT (OP JAK)
07. 02. 2023 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení politik Evropské unie v odboru Evropské unie MŠMT
02. 02. 2023 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
01. 02. 2023 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly veřejných zakázek v odboru kontroly operačních programů MŠMT (OP JAK)
01. 02. 2023 Volné místo - vrchní ministerský rada - vrchní ředitel/ka sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT
28. 01. 2023 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO MŠMT
26. 01. 2023 Volné místo - ministerský rada v odboru investic MŠMT (NPO)
26. 01. 2023 Volné místo - vedoucí služebního úřadu – ústřední školní inspektor/inspektorka ČŠI
24. 01. 2023 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek MŠMT
23. 01. 2023 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI
19. 01. 2023 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení archivní a spisové služby MŠMT
19. 01. 2023 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení personálním v odboru personálním a státní služby MŠMT (OP JAK)
16. 01. 2023 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru školské statistiky a analýz MŠMT
16. 01. 2023 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru informatiky MŠMT
16. 01. 2023 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru pro mládež MŠMT
06. 01. 2023 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – Program AKCE
05. 01. 2023 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – ELI ERIC
30. 12. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení financování zřizovaných příspěvkových organizací a církevního školství MŠMT
28. 12. 2022 Volné místo - rada/ministerský rada v sekci mezinárodních vztahů, EU a ESIF – IV MŠMT (OP VVV)
21. 12. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory digitálního vzdělávání v odboru vzdělávací politiky MŠMT
14. 12. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce výzev operačních programů pro regionální školství v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP JAK)
14. 12. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení odborného vzdělávání v odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání
09. 12. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví v odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví MŠMT
06. 12. 2022 ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ - ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO MŠMT
01. 12. 2022 Volné místo rada/ministerský rada v oddělení správním v odboru vysokých škol
30. 11. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce výzev operačních programů pro vysoké školy a výzkum a vývoj v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP JAK)
29. 11. 2022 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení parlamentní a vládní agendy v kanceláři ministra
29. 11. 2022 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
28. 11. 2022 ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT (OP VVV)
25. 11. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO MŠMT
17. 11. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT (OP VVV)
15. 11. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství v odboru řízení regionálního školství MŠMT
15. 11. 2022 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – ELI ERIC
14. 11. 2022 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení nákupu a majetku úřadu v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek
11. 11. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje
10. 11. 2022 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení majetkoprávního
10. 11. 2022 Volné místo - rada/ministerský rada v sekci mezinárodních vztahů, EU a ESIF – IV MŠMT (OP VVV)

XML