Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 04. 2020 Volné místo - vrchní referent/rada v oddělení nákupu a majetku úřadu
08. 04. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT
28. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro Evropský výzkumný prostor MŠMT
27. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro mládež a školní tělovýchovou MŠMT
25. 03. 2020 Volné místo - mnisterský rada v oddělení zjednodušených projektů III v odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT
24. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení akčního plánování v odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT
24. 03. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení strategie a analýz
19. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního a speciálního vzdělávání
16. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního a speciálního vzdělávání
13. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení reprodukce majetku veřejných vysokých škol a regionálního školství v odboru investic MŠMT
11. 03. 2020 Volné místo - státní tajemník v MŠMT
09. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly veřejné finanční podpory MŠMT
28. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení rozvoje eEducation MŠMT
28. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy MŠMT
28. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení nákladového a individuálního výkaznictví MŠMT
26. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje MŠMT (zástup za MD/RD)
26. 02. 2020 Volné místo - odborný/vrchní referent v oddělení finanční účtárny
26. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení programovém a koordinačním
26. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení a schvalování projektů MŠMT
21. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů MŠMT
21. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje MŠMT
19. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení koordinace a podpory kontrol MŠMT
18. 02. 2020 Konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky SŠ
18. 02. 2020 Konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky VÚ
18. 02. 2020 Konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky DDÚ
13. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v odboru vysokých škol
10. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel odboru personálního a státní služby
07. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů vysokých škol II v odboru administrace projektů vysokých škol operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
31. 01. 2020 Volné místo - vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT
31. 01. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství
30. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a rozkladové komise MŠMT
24. 01. 2020 Volní místo - vrchní ministerský rada v odboru řízení a rozvoje vzdělávání MŠMT
23. 01. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V MŠMT
23. 01. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V MŠMT
21. 01. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy MŠMT
20. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení parlamentní a vládní agendy MŠMT
14. 01. 2020 Volné místo - ministerský rada v odboru ICT MŠMT
08. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru Evropské unie
07. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení strategie a analýz
06. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání MŠMT
06. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení pro mládež a školní tělovýchovu MŠMT
06. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení školského rejstříku MŠMT
23. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení financování rozvojových a dotačních programů MŠMT
20. 12. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví MŠMT
20. 12. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy MŠMT - 0,5 úvazku
20. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení neinvestičních dotací ve sportu MŠMT
20. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení politik Evropské unie MŠMT
19. 12. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru Evropské unie
19. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství
18. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepčním MŠMT

XML