Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 07. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů (OP VVV)
19. 07. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
15. 07. 2021 Volné místo - ministerský rada v kanceláři ministra
15. 07. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání v odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
15. 07. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení a schvalování projektů v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP VVV)
14. 07. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení a schvalování projektů v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP VVV)
13. 07. 2021 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení financování dotačních programů a schvalování účetních závěrek PŘO
12. 07. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení programovém a koordinačním v odboru Evropské unie MŠMT
08. 07. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v kanceláři ministra MŠMT
07. 07. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
29. 06. 2021 Ministerský rada v oddělení koncepčním
25. 06. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správy a rozvoje informačních systémů
25. 06. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro Evropský výzkumný prostor v odboru výzkumu a vývoje MŠMT
24. 06. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vzdělávání a mládeže
24. 06. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení základního vzdělávání
14. 06. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro Evropský výzkumný prostor
14. 06. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení majetkoprávním v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek MŠMT
14. 06. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení základního vzdělávání v odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
10. 06. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení majetkoprávním v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek MŠMT (OP VVV)
07. 06. 2021 Opatření obecné povahy – hodnocení didaktického testu z matematiky
04. 06. 2021 Vrchní ministerský rada v oddělení statistického výkaznictví
02. 06. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů III v odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT
26. 05. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení parlamentní a vládní agendy
21. 05. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol III v odboru administrace projektů vysokých škol OP VVV MŠMT
21. 05. 2021 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení archivní a spisové služby MŠMT (OP VVV)
20. 05. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů v odboru právním a správním MŠMT (OP VVV)
20. 05. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení majetkoprávním v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek MŠMT (OP VVV)
19. 05. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání
18. 05. 2021 Volné místo - ministerský rada v odboru vysokých škol (OP VVV)
14. 05. 2021 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení parlamentní a vládní agendy
08. 05. 2021 Opatření obecné povahy – přijímací zkoušky – dodatek
07. 05. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství MŠMT
03. 05. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje
29. 04. 2021 Dodatek k opatření obecné povahy pro maturitní zkoušky – navýšení počtu opravných termínů pro konání didaktických testů a praktických zkoušek
24. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vzdělávání a mládeže
14. 04. 2021 Opatření obecné povahy – maturitní zkouška – dodatek
14. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
12. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení statistického výkaznictví
09. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení správy a rozvoje informačních systémů MŠMT
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přijímací zkoušky - dodatek
06. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení připomínek a rizik v odboru technické pomoci MŠMT
06. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství MŠMT
01. 04. 2021 Ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury
31. 03. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení koncepčního v odboru vysokých škol MŠMT
29. 03. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V v odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT
26. 03. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol I v odboru administrace projektů vysokých škol OP VVV MŠMT
25. 03. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO
25. 03. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení provozu informačních a komunikačních technologií MŠMT
25. 03. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT
20. 03. 2021 Volné místo - odborný/vrchní referent v oddělení finanční účtárny

XML