Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 04. 2021 Opatření obecné povahy – maturitní zkouška – dodatek
14. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
12. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení statistického výkaznictví
09. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení správy a rozvoje informačních systémů MŠMT
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy - přijímací zkoušky - dodatek
06. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení připomínek a rizik v odboru technické pomoci MŠMT
06. 04. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství MŠMT
01. 04. 2021 Ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury
31. 03. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení koncepčního v odboru vysokých škol MŠMT
29. 03. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V v odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT
26. 03. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol I v odboru administrace projektů vysokých škol OP VVV MŠMT
25. 03. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO
25. 03. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení provozu informačních a komunikačních technologií MŠMT
25. 03. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT
20. 03. 2021 Volné místo - odborný/vrchní referent v oddělení finanční účtárny
16. 03. 2021 Opatření obecné povahy – nový model maturitní zkoušky
16. 03. 2021 Opatření obecné povahy – posun termínu pro vydání zápisového lístku
16. 03. 2021 Opatření obecné povahy – posun termínů talentových zkoušek pro gymnázia se sportovní přípravou
16. 03. 2021 Opatření obecné povahy – změna termínů přijímacího řízení
15. 03. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro Evropský výzkumný prostor
12. 03. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů vysokých škol III v odboru administrace projektů vysokých škol OP VVV MŠMT
12. 03. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů v odboru právním a správním MŠMT
10. 03. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení správních činností NAÚ MŠMT
09. 03. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku - opakované I. kolo
08. 03. 2021 Opatření obecné povahy - prodloužení termínu, do kterého se vydávají zápisové lístky
05. 03. 2021 Volné místo - ministerský rada v sekci vzdělávání a mládeže
02. 03. 2021 Vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení provozu informačních a komunikačních technologií
02. 03. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
02. 03. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
26. 02. 2021 Vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru kanceláře ministra
26. 02. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení správy a rozvoje informačních systémů
26. 02. 2021 Dodatek k opatření obecné povahy - úprava přijímacího řízení
25. 02. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy
23. 02. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení parlamentní a vládní agendy
17. 02. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT
17. 02. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení strategie a analýz
16. 02. 2021 Dodatek k opatření obecné povahy - úprava přijímacího řízení
16. 02. 2021 Dodatek k opatření obecné povahy - úprava podmínek konání závěrečných zkoušek v roce 2021
16. 02. 2021 Dodatek k opatření obecné povahy - úprava některých pravidel konání maturitních zkoušek v roce 2021
11. 02. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
11. 02. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
11. 02. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI
11. 02. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI
09. 02. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje OP VVV
09. 02. 2021 Referent/ka v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI
04. 02. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení personálním v odboru personálním a státní služby MŠMT
29. 01. 2021 Opatření obecné povahy - úprava podmínek konání maturitních zkoušek v roce 2021
29. 01. 2021 Opatření obecné povahy- úprava podmínek konání absolutorií v roce 2021
29. 01. 2021 Opatření obecné povahy - úprava podmínek konání závěrečných zkoušek v roce 2021
29. 01. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení správy a rozvoje informačních systémů

XML