Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení koordinace a podpory kontrol MŠMT
18. 02. 2020 Konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky SŠ
18. 02. 2020 Konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky VÚ
18. 02. 2020 Konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky DDÚ
13. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v odboru vysokých škol
10. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel odboru personálního a státní služby
07. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů vysokých škol II v odboru administrace projektů vysokých škol operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
31. 01. 2020 Volné místo - vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT
31. 01. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství
30. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a rozkladové komise MŠMT
24. 01. 2020 Volní místo - vrchní ministerský rada v odboru řízení a rozvoje vzdělávání MŠMT
23. 01. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V MŠMT
23. 01. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V MŠMT
21. 01. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy MŠMT
20. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení parlamentní a vládní agendy MŠMT
14. 01. 2020 Volné místo - ministerský rada v odboru ICT MŠMT
08. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru Evropské unie
07. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení strategie a analýz
06. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání MŠMT
06. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení pro mládež a školní tělovýchovu MŠMT
06. 01. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení školského rejstříku MŠMT
23. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení financování rozvojových a dotačních programů MŠMT
20. 12. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví MŠMT
20. 12. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy MŠMT - 0,5 úvazku
20. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení neinvestičních dotací ve sportu MŠMT
20. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení politik Evropské unie MŠMT
19. 12. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru Evropské unie
19. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství
18. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepčním MŠMT
13. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 MŠMT
11. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů akčního plánování v odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT
11. 12. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení připomínek a rizik v odboru technické pomoci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
09. 12. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení programového a koordinačního
09. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů Evropského sociálního fondu II MŠMT
03. 12. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení v odboru finančního řízení kapitoly MŠMT
03. 12. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení finančního plánování a nesrovnalostí v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT
29. 11. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení monitorovacího systému MŠMT
27. 11. 2019 Volná místo - rada/ministerský rada v oddělení finanční účtárny v odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví MŠMT
27. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení rozvoje eEducation MŠMT
27. 11. 2019 Volné místo - ministerský rada - vedoucí oddělení nákladového a individuálního výkaznictví MŠMT
23. 11. 2019 Volné místo - ministerský rada v odboru ICT MŠMT
19. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT
19. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení politik Evropské unie MŠMT
19. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení řízení vzdělávací soustavy a inovací ve vzdělávání MSMT
19. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru Evropské unie MŠMT
19. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru řízení a rozvoje vzdělávání MŠMT
12. 11. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT
12. 11. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení koncepčním NAÚ
08. 11. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení interního auditu
04. 11. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje MŠMT

XML