Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje MŠMT
29. 06. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
18. 06. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení majetkoprávním v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek MŠMT
11. 06. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí kanceláře státního tajemníka v sekci státního tajemníka MŠMT
10. 06. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení programovém a koordinačním
05. 06. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení pro mládež a školní tělovýchovu MŠMT
05. 06. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT
03. 06. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení archivní a spisové služby
28. 05. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT
27. 05. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a rozkladové komise v odboru právním a správním MŠMT
22. 05. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení pro mládež a školní tělovýchovu MŠMT
22. 05. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT
21. 05. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení výzkumných organizací
11. 05. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení statistických výstupů a analýz
11. 05. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení nákladového a individuálního výkaznictví
11. 05. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení správním
06. 05. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT
05. 05. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení a schvalování projektů v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT
27. 04. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení základního, zájmového a základního uměleckého vzdělávání
24. 04. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT
23. 04. 2020 Veřejné vyhlášky - Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy
08. 04. 2020 Volné místo - vrchní referent/rada v oddělení nákupu a majetku úřadu
08. 04. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT
28. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro Evropský výzkumný prostor MŠMT
27. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro mládež a školní tělovýchovou MŠMT
25. 03. 2020 Volné místo - mnisterský rada v oddělení zjednodušených projektů III v odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT
24. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení akčního plánování v odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT
24. 03. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení strategie a analýz
19. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního a speciálního vzdělávání
16. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního a speciálního vzdělávání
13. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení reprodukce majetku veřejných vysokých škol a regionálního školství v odboru investic MŠMT
11. 03. 2020 Volné místo - státní tajemník v MŠMT
09. 03. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly veřejné finanční podpory MŠMT
28. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení rozvoje eEducation MŠMT
28. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy MŠMT
28. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení nákladového a individuálního výkaznictví MŠMT
26. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje MŠMT (zástup za MD/RD)
26. 02. 2020 Volné místo - odborný/vrchní referent v oddělení finanční účtárny
26. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení programovém a koordinačním
26. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení a schvalování projektů MŠMT
21. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů MŠMT
21. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje MŠMT
19. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení koordinace a podpory kontrol MŠMT
18. 02. 2020 Konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky SŠ
18. 02. 2020 Konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky VÚ
18. 02. 2020 Konkursní řízení na pozice ředitele/ředitelky DDÚ
13. 02. 2020 Volné místo - ministerský rada v odboru vysokých škol
10. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel odboru personálního a státní služby
07. 02. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů vysokých škol II v odboru administrace projektů vysokých škol operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
31. 01. 2020 Volné místo - vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT

XML