Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy v odboru správce rozpočtu v MŠMT
14. 05. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků operačních programů v odboru správce rozpočtu MŠMT (OP JAK)
14. 05. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení personálním v odboru personálním a státní služby v MŠMT (OP JAK)
13. 05. 2024 2 volná místa - ministerský rada v oddělení implementace vysokoškolských politik v odboru vysokých škol MŠMT (NPO)
13. 05. 2024 Volné místo - Ministerský rada v oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce v odboru mezinárodních vztahů
07. 05. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení personálního v odboru personálním a státní služby v MŠMT
06. 05. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel*ka odboru vysokých škol v sekci vysokého školství, vědy a výzkumu v MŠMT
06. 05. 2024 2 volná služební místa: ministerský rada v oddělení metodické podpory v odboru podpory škol a zřizovatelů MŠMT (OP JAK)
02. 05. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení provozu informačních a komunikačních technologií - architekt*ka kybernetické bezpečnosti MŠMT (OP JAK)
29. 04. 2024 Volné místo - vrchní referent / rada v oddělení mzdové účtárny v odboru personálním a statní služby MŠMT (OP JAK)
25. 04. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení statistického výkaznictví v odboru školské statistiky a analýz v MŠMT
25. 04. 2024 Volné místo - ministerský rada v odboru personálním a státní služby v sekci státního tajemníka MŠMT (NPO)
23. 04. 2024 Volné místo – vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení legislativy financování, institucionální výchovy a průřezových agend v odboru legislativním MŠMT
22. 04. 2024 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení kontroly přenesené působnosti a v organizacích zřizovaných ministerstvem v odboru kontroly a dozoru ve veřejné správě v MŠMT (NPO)
22. 04. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory mládeže a školního sportu v odboru pro mládež MŠMT
22. 04. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení státní služby v odboru personálním a státní služby (OP JAK)
19. 04. 2024 Vyhlášení konkursních řízení na ředitele / ředitelku organizací zřizovaných MŠMT - Speciálních škol
18. 04. 2024 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení kontroly veřejné finanční podpory v odboru kontroly a dozoru ve veřejné správě v MŠMT (NPO)
18. 04. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení reprodukce majetku organizačních složek státu, regionálního školství a NPO v odboru investic (NPO)
15. 04. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje v odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT (NPO)
15. 04. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada - ŘEDITEL*KA ODBORU INFORMATIKY v sekci informatiky, statistiky a analýz v MŠMT
10. 04. 2024 Vyhlášení konkursních řízení na ředitele / ředitelku organizací zřizovaných MŠMT
10. 04. 2024 Vyhlášení konkursních řízení na ředitele / ředitelku organizací zřizovaných MŠMT
10. 04. 2024 Vyhlášení konkursních řízení na ředitele / ředitelku organizací zřizovaných MŠMT
03. 04. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení národních analýz v odboru školské statistiky a analýz MŠMT (OP JAK)
02. 04. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení provozu informačních a komunikačních technologií - architekt kybernetické bezpečnosti MŠMT
02. 04. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení organizace předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání v odboru předškolního a základního vzdělávání MŠMT
27. 03. 2024 2 volná místa - Ministerský rada v oddělení metodické podpory v odboru podpory škol a zřizovatelů MŠMT (OP JAK)
26. 03. 2024 Volné místo - ministerský rada - vedoucí oddělení posuzování zahraničního studia v sekci vysokého školství, vědy a výzkumu
25. 03. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory mládeže a školního sportu v odboru pro mládež v MŠMT
25. 03. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení kurikula v odboru předškolního a základního vzdělávání v MŠMT
22. 03. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro Evropský výzkumný prostor v odboru výzkumu a vývoje MŠMT
22. 03. 2024 2 volná místa - ministerský rada - garant/ka kontrol v oddělení kontroly přenesené působnosti a v organizacích zřizovaných ministerstvem MŠMT (NPO)
22. 03. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení koordinace Národního plánu obnovy v kanceláři ministra v MŠMT (NPO)
18. 03. 2024 Volné místo - ředitel/ka odboru mezinárodních vztahů a Evropské unie MŠMT
18. 03. 2024 Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – Program AKCE
18. 03. 2024 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení kontroly přenesené působnosti a v organizacích zřizovaných ministerstvem v odboru kontroly a dozoru ve veřejné správě v MŠMT (NPO)
14. 03. 2024 Volné místo - ministerský rada - vedoucí oddělení nákupu a majetku úřadu v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek v MŠMT
13. 03. 2024 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení kontroly veřejné finanční podpory v odboru kontroly a dozoru ve veřejné správě v MŠMT (NPO)
12. 03. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení administrace dotačních programů a schvalování účetních závěrek přímo řízených organizací v sekci vzdělávání a mládeže v MŠMT
11. 03. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení v odboru financování regionálního školství MŠMT
11. 03. 2024 Volné místo - Koordinátor/ka vnějších vztahů a spolupráce v oddělení analytické podpory a projektových výstupů v odboru školské statistiky a analýz (OP JAK)
08. 03. 2024 Ministerský rada v oddělení rovného přístupu ke vzdělávání a ústavní výchovy v odboru rovného přístupu ke vzdělávání a podpory pracovníků v regionálním školství MŠMT (NPO)
08. 03. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel odboru informatiky v sekci informatiky, statistiky a analýz v MŠMT
08. 03. 2024 2 volná místa - Ministerský rada v oddělení metodické podpory v odboru podpory škol a zřizovatelů MŠMT (OP JAK)
07. 03. 2024 Volné místo - Vrchní ministerský rada – Programátor/ správce databází – v oddělení analytické podpory a projektových výstupů v odboru školské statistiky a analýz
06. 03. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje v odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT (NPO)
06. 03. 2024 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení provozu informačních a komunikačních technologií - architekt kybernetické bezpečnosti MŠMT
06. 03. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení politiky mládeže v odboru pro mládež v MŠMT
06. 03. 2024 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory digitálního vzdělávání v odboru předškolního a základního vzdělávání (NPO)

XML