Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení financování rozvojových a dotačních programů
12. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly a auditu v organizacích zřizovaných ministerstvem
08. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů akčního plánování MŠMT
06. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení nesrovnalostí
04. 03. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení správních činností NAÚ MŠMT
04. 03. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a rozkladové komise MŠMT
04. 03. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel odboru ICT MŠMT
04. 03. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení parlamentní a vládní agendy MŠMT
23. 02. 2019 Volné místo - učitel/učitelka – vychovatel/vychovatelka na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně NOVÉ
22. 02. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů akčního plánování MŠMT
22. 02. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení odborného vzdělávání MŠMT
20. 02. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů Evropského sociálního fondu II MŠMT
18. 02. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů MŠMT
18. 02. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje MŠMT
18. 02. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů Evropského sociálního fondu MŠMT
14. 02. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení koordinace a podpory kontrol v odboru kontroly operačních programů
14. 02. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení investičních dotací ve sportu MŠMT
11. 02. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI MŠMT
08. 02. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení hodnocení výzkumných organizací
06. 02. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání
06. 02. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního a speciálního vzdělávání
05. 02. 2019 Volné místo - rada v odboru školské statistiky, analýz a informační strategie
04. 02. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení autorizace a certifikace MŠMT
04. 02. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení koncepčním MŠMT
31. 01. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro záležitosti Evropské unie
30. 01. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení státní správy v odboru personálním a státní služby
30. 01. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení udržitelnosti v odboru podpory operačních programů MŠMT
28. 01. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy
25. 01. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení a podpory vzdělávací soustavy v odboru správy a řízení vzdělávací soustavy MŠMT
18. 01. 2019 Volné místo – učitel/učitelka – vychovatel/vychovatelka na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
17. 01. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodiky a budoucího programového období v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT
14. 01. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v odboru ICT
27. 12. 2018 Volné místo - vrchní referent v oddělení nákupu a majetku úřadu
27. 12. 2018 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení všeobecného vzdělávání
27. 12. 2018 Volné místo - ministerský rada v oddělení majetkoprávním MŠMT
27. 12. 2018 Volné místo - vrchní ministerský rada v odboru ICT
21. 12. 2018 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro Evropský výzkumný prostor
20. 12. 2018 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel odboru ICT
14. 12. 2018 Volné místo - ministerský rada v oddělení státní služby
11. 12. 2018 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení autorizace a certifikace v odboru koncepce a vedení operačního programu MŠMT
07. 12. 2018 Volné místo - ministerského rady v oddělení neinvestičních dotací ve sportu v odboru sportu
30. 11. 2018 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání
30. 11. 2018 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení předškolního a speciálního vzdělávání
30. 11. 2018 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení metodiky a budoucího programového období v odboru koncepce a vedení operačního programu MŠMT
30. 11. 2018 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů regionálního školství II v odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT
30. 11. 2018 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel odboru koncepce a vedení operačního programu MŠMT
29. 11. 2018 Volné místo - odborný referent v odboru vysokých škol
27. 11. 2018 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly zjednodušených projektů v odboru kontroly operačních programů MŠMT
26. 11. 2018 Volné místo - ministerský rada v oddělení finanční účtárny
23. 11. 2018 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly dotací v sekci sportu a mládeže

XML