Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a rozkladové komise v odboru právním a správním MŠMT
23. 06. 2022 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení připomínek a rizik v odboru technické pomoci MŠMT (OP VVV)
23. 06. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení rovného přístupu ke vzdělávání (NPO)
16. 06. 2022 Volné místo - vrchní ministerský rada - náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
15. 06. 2022 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení strategie a analýz v odboru vzdělávací politiky MŠMT
14. 06. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI
14. 06. 2022 ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO v odboru řízení regionálního školství MŠMT
10. 06. 2022 ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ ministerský rada v oddělení projektů akčního plánování I v odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT (OP VVV)
03. 06. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodického řízení a podpory PŘO v odboru řízení regionálního školství MŠMT
31. 05. 2022 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení veřejných zakázek v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek MŠMT
27. 05. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení bezpečnostního ředitele (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
26. 05. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů akčního plánování I v odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT (OP VVV)
24. 05. 2022 ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT (OP VVV)
17. 05. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepčním v odboru vysokých škol
13. 05. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektové kanceláře (manažer kvality) (OP Z)
12. 05. 2022 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení archivní a spisové služby
12. 05. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení politik Evropské unie (CZ PRES)
12. 05. 2022 ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP VVV)
11. 05. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT (OP VVV)
11. 05. 2022 Volné místo - ministerský rada v odboru investic (NPO)
10. 05. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví v odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví MŠMT
27. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP VVV)
22. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP VVV)
22. 04. 2022 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení rovného přístupu ke vzdělávání v odboru řízení regionálního školství MŠMT
20. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení rozvoje dětí a mládeže
20. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů akčního plánování I v odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT (OP VVV)
20. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů regionálního školství I v odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT (OP VVV)
14. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení v odboru finančního řízení kapitoly MŠMT
14. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení bezpečnostního ředitele
12. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepčním
12. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení v odboru finančního řízení kapitoly MŠMT
12. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení reprodukce majetku veřejných vysokých škol a regionálního školství
12. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení rovného přístupu ke vzdělávání
08. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol II v odboru administrace projektů vysokých škol MŠMT (OP VVV)
08. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje MŠMT (OP VVV)
07. 04. 2022 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení parlamentní a vládní agendy
06. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy
05. 04. 2022 Volné místo - vrchní ministerský rada v odboru Evropské unie
05. 04. 2022 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení programovém a koordinačním v odboru Evropské unie
01. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepčním (NPO)
01. 04. 2022 Volné místo - ministerský rada v odboru investic (NPO)
29. 03. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů akčního plánování v odboru administrace projektů regionálního školství MŠMT (OP VVV)
25. 03. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI
24. 03. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví v odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví MŠMT
21. 03. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů EFRR v odboru kontroly OP MŠMT (OP VVV)
18. 03. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení politik Evropské unie
10. 03. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT (OP VVV)
10. 03. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory digitálního vzdělávání (NPO)
09. 03. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení v odboru finančního řízení kapitoly MŠMT
04. 03. 2022 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT

XML