Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT
11. 09. 2019 Volné místp - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy
05. 09. 2019 MŠMT vyhlašuje konkurz na pozici ředitel/ředitelka
03. 09. 2019 Volné místo -ministerský rada v oddělení projektové kanceláře (Manažer kvality)
30. 08. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení finanční účtárny MŠMT
28. 08. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení legislativy regionálního a vysokého školství MŠMT
23. 08. 2019 Volná místa - ministerský rada v oddělení hodnocení výzkumných organizací MŠMT
16. 08. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení MŠMT
13. 08. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a rozkladové komise MŠMT
13. 08. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení řízení a podpory vzdělávací soustavy MŠMT
09. 08. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení neinvestičních dotací ve sportu MŠMT
09. 08. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů MŠMT
07. 08. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení neinvestičních dotací ve sportu MŠMT
01. 08. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení metodiky a správy statistického výkaznictví MŠMT
01. 08. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení správce kapitoly a finančního řízení MŠMT
25. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení evidence ve sportu MŠMT
24. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT
24. 07. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení neinvestičních dotací ve sportu MŠMT
22. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce
22. 07. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení financování zřizovaných příspěvkových organizací a církevního školství
19. 07. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení legislativy regionálního a vysokého školství MŠMT
19. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení statistických výstupů a analýz MŠMT
18. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení MŠMT
11. 07. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů MŠMT
10. 07. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení finanční účtárny MŠMT
10. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení výzkumných organizací MŠMT
09. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení správních činností NAÚ MŠMT
08. 07. 2019 Volné místo - odborný / vrchní referent v oddělení finanční účtárny MŠMT
08. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V MŠMT
03. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení reprodukce majetku veřejných vysokých škol a regionálního školství MŠMT
27. 06. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel odboru personálního a státní služby MŠMT
27. 06. 2019 Volné místo - odborný / vrchní referent v odboru vysokých škol MŠMT
27. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepčním NAÚ
21. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení výzkumných organizací MŠMT
20. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol II
19. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení infrastruktury a bezpečnosti provozu ICT MŠMT
14. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení péče o pedagogické pracovníky MŠMT
14. 06. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy MŠMT
12. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce MŠMT
12. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT
12. 06. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení kontroly dotací MŠMT
12. 06. 2019 MŠMT vyhlašuje konkurz na pozici ředitel/ředitelka
10. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje MŠMT
10. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce MŠMT
07. 06. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje MŠMT
07. 06. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT
07. 06. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení kontroly veřejných zakázek MŠMT
07. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení státní služby MŠMT
03. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce MŠMT
31. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení investic a infastruktury ve sportu v odboru sportu MŠMT

XML