Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce
22. 07. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení financování zřizovaných příspěvkových organizací a církevního školství
19. 07. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení legislativy regionálního a vysokého školství MŠMT
19. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení statistických výstupů a analýz MŠMT
18. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení MŠMT
11. 07. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů MŠMT
10. 07. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení finanční účtárny MŠMT
10. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení výzkumných organizací MŠMT
09. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení správních činností NAÚ MŠMT
08. 07. 2019 Volné místo - odborný / vrchní referent v oddělení finanční účtárny MŠMT
08. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení zjednodušených projektů V MŠMT
03. 07. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení reprodukce majetku veřejných vysokých škol a regionálního školství MŠMT
27. 06. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel odboru personálního a státní služby MŠMT
27. 06. 2019 Volné místo - odborný / vrchní referent v odboru vysokých škol MŠMT
27. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepčním NAÚ
21. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení výzkumných organizací MŠMT
20. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol II
19. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení infrastruktury a bezpečnosti provozu ICT MŠMT
14. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení péče o pedagogické pracovníky MŠMT
14. 06. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy MŠMT
12. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení bilaterální a multilaterální spolupráce MŠMT
12. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT
12. 06. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení kontroly dotací MŠMT
12. 06. 2019 MŠMT vyhlašuje konkurz na pozici ředitel/ředitelka
10. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezinárodního výzkumu a vývoje MŠMT
10. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce MŠMT
07. 06. 2019 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje MŠMT
07. 06. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT
07. 06. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení kontroly veřejných zakázek MŠMT
07. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení státní služby MŠMT
03. 06. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů mezisektorové spolupráce MŠMT
31. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení investic a infastruktury ve sportu v odboru sportu MŠMT
29. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení metodiky a správy statistického výkaznictví MŠMT
24. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly a auditu v organizacích zřizovaných ministerstvem
20. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení infrastruktury a bezpečnosti provozu ICT
20. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel odboru personálního a státní služby MŠMT
20. 05. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení koncepčním v odboru kanceláře NAÚ
17. 05. 2019 Volné místo - rada / ministerský rada v oddělení finanční účtárny MŠMT
17. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů Evropského sociálního fondu II MŠMT
17. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení udržitelnosti MŠMT
14. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení výzkumných organizací MŠMT
14. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje MŠMT - 0,5 úvazek
13. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správních agend a soudních sporů MŠMT
13. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol I MŠMT
13. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení analýz a zpráv MŠMT
07. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů
07. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v oddělení strategie a analýz MŠMT
03. 05. 2019 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení investic a infrastruktury MŠMT
03. 05. 2019 Volné místo - ministerský rada v sekci EU a ESIF MŠMT
30. 04. 2019 Volné místo - odborný/vrchní referent v oddělení finanční účtárny

XML