Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v odboru informatiky a statistiky MŠMT
26. 01. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení programovém a koordinačním
22. 01. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory škol
21. 01. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
19. 01. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
15. 01. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení projektů mobilit výzkumu a vývoje v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje OP VVV MŠMT
15. 01. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
15. 01. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 1 + prioritní osy 2 v odboru koncepce a vedení OP MŠMT
15. 01. 2021 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení kontroly přenesené působnosti a v organizacích zřizovaných ministerstvem MŠMT
15. 01. 2021 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru administrace projektů vysokých škol OP VVV MŠMT
15. 01. 2021 Opatření obecné povahy – úprava termínu pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
14. 01. 2021 Stipendijní program na podporu sportujících studentů VŠ
12. 01. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI UČITELE/UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY EVROPSKÉ ŠKOLY LUCEMBURK II
12. 01. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA UČITELE/UČITELKU PŘEDMĚTŮ MATEMATIKA, CHEMIE A ICT EVROPSKÉ ŠKOLY BRUSEL III
12. 01. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA UČITELE/UČITELKU PRIMÁRNÍHO CYKLU EVROPSKÉ ŠKOLY LUCEMBURK II
12. 01. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA UČITELE/UČITELKU NĚMČINY EVROPSKÉ ŠKOLY LUCEMBURK
12. 01. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA UČITELE/UČITELKU PŘEDMĚTŮ VÝTVARNÁ VÝCHOVA A ČESKÝ JAZYK A LITERATURA EVROPSKÉ ŠKOLY BRUSEL III
12. 01. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA UČITELE/UČITELKU PRIMÁRNÍHO CYKLU EVROPSKÉ ŠKOLY BRUSEL III
12. 01. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI UČITELE/UČITELKY MATEMATIKY EVROPSKÉ ŠKOLY KARLSRUHE
12. 01. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA UČITELE/UČITELKY ANGLIČTINY EVROPSKÉ ŠKOLY BRUSEL
12. 01. 2021 Volné místo - ministerský rada v oddělení odborného vzdělávání MŠMT
05. 01. 2021 Opatření obecné povahy - úprava přijímacího řízení
05. 01. 2021 Opatření obecné povahy - prodloužení termínu pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení
30. 12. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje
28. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení vnější legislativy v odboru legislativy MŠMT
28. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže
23. 12. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 3 v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT
18. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení zjednodušených projektů V v odboru administrace zjednodušených projektů MŠMT
18. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení podpory pracovníků v regionálním školství
11. 12. 2020 Volné služební místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení správních agend a rozkladové komise
11. 12. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství
10. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru informatiky a statistiky
09. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení podpory škol
09. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení legislativy financování, institucionální výchovy a průřezových agend
08. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení materiálně technické podpory v odboru technické pomoci OP VVV MŠMT
08. 12. 2020 Opatření obecné povahy - konání talentových zkoušek
07. 12. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení majetkoprávním MŠMT
05. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení rozvoje dětí a mládeže
03. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání v odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
03. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT
02. 12. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku
01. 12. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení majetkoprávního MŠMT
27. 11. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení správce kapitoly a finančního řízení
27. 11. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení strategie a analýz
26. 11. 2020 Opatření obecné povahy - vydávání zápisových lístků
25. 11. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
20. 11. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly finančních prostředků mimo operační programy
16. 11. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení kontroly projektů EFRR v odboru kontroly operačních programů MŠMT
16. 11. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol II v odboru administrace projektů vysokých škol OP VVV
16. 11. 2020 Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení reprodukce majetku veřejných vysokých škol a regionálního školství

XML