Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Instituce
Ministerstva

http://msmt.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: vidaawt
E-mail: info@msmt.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru kanceláře ministra MŠMT
24. 09. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního, zájmového, speciálního a základního uměleckého vzdělávání
23. 09. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení dalšího vzdělávání MŠMT
23. 09. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení smluvních agend a soudních sporů v odboru právním a správním MŠMT
23. 09. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení programovém a koordinačním
21. 09. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje
21. 09. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů excelentního výzkumu v odboru administrace projektů výzkumu a vývoje OP VVV MŠMT
16. 09. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení a schvalování projektů
15. 09. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení kontroly dotací ve sportu a mládeži
15. 09. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení
08. 09. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol I
08. 09. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení předběžné řídící kontroly
02. 09. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení
01. 09. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení vnější legislativy (zástup za MD/RD)
31. 08. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů vysokých škol III v odboru administrace projektů vysokých škol operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT
31. 08. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení monitorovacího systému v odboru technické pomoci OP VVV MŠMT
27. 08. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury
26. 08. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení správních činností NAÚ
20. 08. 2020 Rozhodnutí o odnětí dotace pro občanské sdružení Lumen Vitale
19. 08. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení rozvoje dětí a mládeže
18. 08. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení všeobecného vzdělávání
14. 08. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení základního vzdělávání
12. 08. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení rozvoje eEducation
12. 08. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení koncepce a přípravy výzev prioritní osy 3 v odboru koncepce a vedení operačních programů MŠMT
11. 08. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada v oddělení koordinace a podpory kontrol
11. 08. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů rozvoje lidských zdrojů
07. 08. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení projektů regionálního školství I
06. 08. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení hodnocení výzkumných organizací
03. 08. 2020 Oznámení o zahájení řízení o odnětí dotace č.j.: MSMT:19661/2020-1
31. 07. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru vzdělávací politiky
31. 07. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání
31. 07. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení realizace vzdělávací politiky
28. 07. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení programovém a koordinačním
22. 07. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení finanční účtárny
21. 07. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení strategie a analýz
17. 07. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení metodiky a financování škol a školských zařízení
17. 07. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury
16. 07. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení pro výzkumné infrastruktury
13. 07. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v kanceláři státního tajemníka
09. 07. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení kontroly dotací ve sportu a mládeži MŠMT
09. 07. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení strategie a analýz
02. 07. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení podpory výzkumu a vývoje MŠMT
29. 06. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení svodného výkaznictví a metodiky účetnictví
18. 06. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení majetkoprávním v odboru majetkoprávním a veřejných zakázek MŠMT
11. 06. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí kanceláře státního tajemníka v sekci státního tajemníka MŠMT
10. 06. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení programovém a koordinačním
05. 06. 2020 Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení pro mládež a školní tělovýchovu MŠMT
05. 06. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT
03. 06. 2020 Volné místo - rada/ministerský rada v oddělení archivní a spisové služby
28. 05. 2020 Volné místo - ministerský rada v oddělení předškolního a speciálního vzdělávání MŠMT

XML