Ministerstvo dopravy

Instituce
Ministerstva

http://mdcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Datová schránka: n75aau3

Podřízené úřední desky

České dráhy Nemovitosti

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 03. 2023 17.03.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-7652/2023-930/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 v souvislosti s akcí „D1, oprava vozovky AB vozovky v km 16,00–20,854 P+L (VO MÚK Mirošovice)“.
17. 03. 2023 17.03.2023 D35 Ostrov - Vysoké Mýto - stavební povolení
16. 03. 2023 16.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucí / vedoucího služebního úřadu – ředitelka / ředitel Drážního úřadu
16. 03. 2023 16.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení nákladní dopravy a státního odborného dozoru v Odboru silniční dopravy v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend v Ministerstvu dopravy
16. 03. 2023 16.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucí / vedoucího služebního úřadu Státní plavební správy
16. 03. 2023 16.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucí / vedoucího služebního úřadu – generální inspektor Drážní inspekce
16. 03. 2023 16.03.2023 D35 Janov - Opatovec, PHS a provizorní komunikace - seznámení s podklady rozhodnutí
16. 03. 2023 16.03.2023 Usnesení č. j. MD-6685/2023-930/7 ze dne 15.03.2023 Usnesení o pověření Magistrátu hlavního města Prahy vedením řízení o žádosti o umístění stavby "D3 0304 Václavice - Voračice", kterou původně projednával Krajský úřad Středočeského kraje.
16. 03. 2023 16.03.2023 Usnesení č. j. MD-6372/2023-930/6 ze dne 10.03.2023 Usnesení o pověření Magistrátu hlavního města Prahy vedením řízení o žádosti o umístění stavby "D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda", kterou původně projednával Krajský úřad Středočeského kraje.
16. 03. 2023 16.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení náhrad škod v Odboru právním v Sekci legislativní a právní v Ministerstvu dopravy
16. 03. 2023 16.03.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1 a D46 č. j. MD-6470/2023-930/7 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1 a D46 č. j. MD-6470/2023-930/7 ze dne 15. 3. 2023 v souvislosti s akcí „D1 oprava AB vozovek v km 229–254 vč. MÚK 230, 236, 244“.  
16. 03. 2023 16.03.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-6459/2023-930/2 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-6459/2023-930/2 ze dne 15. 3. 2023 v souvislosti s akcí „Dálnice D46 – oprava mostu D46-018..1 a D46-018..2“.  
16. 03. 2023 16.03.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-5423/2023-930/8 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-5423/2023-930/8 ze dne 15. 3. 2023 v souvislosti s akcí „Modernizace silnice II/322 Komárov – napojení na D35“.  
15. 03. 2023 15.03.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-6823/2023-930/5 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-6823/2023-930/5 ze dne 15. 3. 2023 v souvislosti s akcí „D46 Prostějov – oprava mostů D46-014..1,2“.  
09. 03. 2023 09.03.2023 Usnesení o pověření Krajského úřadu Jihočeského kraje vedením územního řízení - „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ Usnesení o pověření Krajského úřadu Jihočeského kraje vedením řízení o žádosti státní organizace Správa železnic, s. o., zastoupené SUDOP PRAHA, a. s., o umístění stavby označené jako „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“, kterou původně projednával Krajský úřad Plzeňského kraje. 
08. 03. 2023 08.03.2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
08. 03. 2023 08.03.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení stavby "D1 Rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo"
08. 03. 2023 08.03.2023 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D7 č. j. MD-234/2023-930/6 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D7 č. j. MD-234/2023-930/6 ze dne 7. 3. 2023 v souvislosti s akcí „D7 – úprava SDZ Sulec“.  
08. 03. 2023 08.03.2023 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. MD-4923/2023-930/7 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. MD-4923/2023-930/7 ze dne 7. 3. 2023 v souvislosti s akcí „D3 0310/I Úsilné–Hodějovice“.  
08. 03. 2023 08.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení správního řízení v silničním provozu v Odboru agend řidičů v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend v Ministerstvu dopravy
08. 03. 2023 07.03.2023 výzva Krajského soudu v Ostravě č. j. 38 A 2/2023-36 („I/46 Týneček-Šternberk“) V řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 19. 12. 2022, č. j. MD/26526/2022/930/21, ve věci umístění stavby „I/46 Týneček-Šternberk“ vyzývá Krajský soud v Ostravě osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo mohou být přímo dotčeny jeho zrušením nebo vydáním podle návrhu výroku rozhodnutí soudu, aby ve lhůtě do 24. 3. 2023 písemně soudu oznámily, že budou v řízení uplatňovat práva osob zúčastněných na řízení ve smyslu § 34 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů. Toto oznámení lze učinit pouze v této lhůtě. Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo uděleno slovo. Doručuje se jí rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí, a může proti němu podat kasační stížnost. Osoba zúčastně
07. 03. 2023 07.03.2023 "D7 MÚK Knovíz - MÚK Slaný-západ" Usnesení o ustanovení opatrovníka k. ú. Kvíc - Ing. Miloslav Olič
07. 03. 2023 07.03.2023 D35 Křelov - Slavonín, 2. etapa - stavební povolení
07. 03. 2023 06.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy
07. 03. 2023 06.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy
07. 03. 2023 06.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení letecké dopravy v Odboru civilního letectví v Sekci drážní, vodní a letecké dopravy v Ministerstvu dopravy
06. 03. 2023 06.03.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D7 č. j. MD-6298/2023-930/6 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D7 č. j. MD-6298/2023-930/6 ze dne 6. 3. 2023 v souvislosti s akcí „D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy“.  
06. 03. 2023 06.03.2023 Rozhodnutí č. j. MD-8371/2022-930/41 ze dne 3. 3. 2023 Rozhodnutí o odvoláních Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Spolek pro ekologii Kostelec a Egeria, z. s., proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 81630/2021 ze dne 19.11.2021 o změně územního rozhodnutí pro stavbu „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín–Fryšták“. Změna územního rozhodnutí spočívá ve změně rozsahu protihlukových stěn o SO 701.1 – Protihluková stěna Třebětice R49 – TRE3 v km 4,057–4,500 vpravo; SO 703.2 – Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301–11,921 vlevo; SO 703.4 – Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360–16,600 vpravo.
02. 03. 2023 02.03.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: inspektor - právník v oddělení Ústředního inspektorátu – OI v Drážní inspekci Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor – právník Ústředního inspektorátu – OI
02. 03. 2023 Dokument "02.03.2023 Výzv..." již není dostupný.
02. 03. 2023 13.02.2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo inspektor v Oddělení I Praha – infrastruktury a zabezpečovacího zařízení v Územním inspektorátu Čechy
02. 03. 2023 02.03.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 č. j. MD-34775/2022-930/8 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 č. j. MD-34775/2022-930/8 ze dne 1. 3. 2023, kterou se mění přechodná úprava provozu na dálnici D2 stanovená Ministerstvem dopravy pod č. j. MD-34775/2022-930/4 dne 8. 11. 2022 v souvislosti s akcí „Dálnice D2, kontroly na hraničním přechodu Lanžhot, směr ČR, levý pás“.  
02. 03. 2023 Dokument "02.03.2023 Ozná..." již není dostupný.
02. 03. 2023 02.03.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení
02. 03. 2023 02.03.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení
01. 03. 2023 01.03.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-5298/2023-930/5 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-5298/2023-930/5 ze dne 28. 2. 2023 v souvislosti s akcí „PPP D4 Skalka–Krašovice v úseku dálnice D4 Radobytce – Nová Hospoda“.  
01. 03. 2023 01.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení financování rozpočtové, příspěvkové a hospodářské sféry v Odboru financí a ekonomiky v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy
01. 03. 2023 01.03.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady ministerského rady v Oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy v Odboru drážní dopravy v Sekci drážní, vodní a letecké dopravy Ministerstva dopravy
28. 02. 2023 27.02.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-5017/2023-930/9 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 v souvislosti s akcí „D1, oprava AB vozovky v km 16,00–20,854 P+L (etapy 1B, 1C, a 1D)“.
27. 02. 2023 27.02.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Samostatném oddělení interního auditu Ministerstva dopravy
24. 02. 2023 24.02.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-5164/2023-930/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-5164/2023-930/4 ze dne 24. 2. 2022 v souvislosti s akcí „D48 Frýdek-Místek, obchvat – II. etapa, montáž PHS v km 50,817–51,143“.  
24. 02. 2023 24.02.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D56 č. j. MD-5079/2023-930/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D56 č. j. MD-5079/2023-930/4 ze dne 24. 2. 2022 v souvislosti s akcí „D56 Hrabová–Mitrovice“.  
24. 02. 2023 24.02.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-5684/2023-930/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 v souvislosti s akcí „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce (zbývající úsek)“
24. 02. 2023 24.02.2023 Výzva k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu za účelem úhrady provozních a osobních nákladů spojených se zaváděním celoevropské koncepce U-space do vzdušného prostoru České republiky v roce 2023, vyhlašovaná Ministerstvem dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „poskytovatel“), v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
23. 02. 2023 23.02.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení dlouhodobých projektů v Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
23. 02. 2023 23.02.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení schvalování vozidel v Odboru provozu silničních vozidel v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend v Ministerstvu dopravy
22. 02. 2023 22.02.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici v Odboru drážní dopravy v Sekci drážní, vodní a letecké dopravy v Ministerstvu dopravy
21. 02. 2023 21.02.2023 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-5438/2023-930/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-5438/2023-930/4 ze dne 21. 2. 2023 v souvislosti s akcí „Dálnice D1 – tlumiče nárazu v km 297 a 311“.  
21. 02. 2023 21.02.2023 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení metodické a právní podpory v Odboru personálním v Sekci státního tajemníka v Ministerstvu dopravy
20. 02. 2023 Dokument "20.02.2023 Veře..." již není dostupný.

XML