Ministerstvo dopravy

Instituce
Ministerstva

http://mdcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Datová schránka: n75aau3

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 09. 2019 11. 9. 2019 Rozhodnutí o změně kategorie dráhy železniční - vlečka do kategorie dráha celostátní v železniční stanici Beroun Veřejná vyhláška
09. 09. 2019 9. 9. 2019 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení spisové a archivní služby v Odboru vnitřní správy v Sekci státního tajemníka Ministerstva dopravy
06. 09. 2019 6. 9. 2019 D4 křižovatka II/118 - Milín - společné rozhodnutí, stavební povolení
04. 09. 2019 4. 9. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D0 č. j. 217/2019-120-RD/8
02. 09. 2019 2. 9. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D1, D2, D4, D5, D8, D11, D35 a D46 č. j. 224/2019-120-RD/5
02. 09. 2019 2. 9. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D11 č. j. 214/2019-120-RD/5
02. 09. 2019 2. 9. 2019 Stavba „Úpravy silnice I/9 ke zlepšení podmínek pro odbočení z dálnice D8 na silnici I/9, akce D8 MÚK Zdiby, rozšíření Prosecké radiály, etapa 2, direktivní větev“ – rozhodnutí o odvolání č. j. 80/2019-120-STSP/3
27. 08. 2019 Dokument "27. 8. 2019 Usn..." již není dostupný.
23. 08. 2019 23. 8. 2019 Oznámení o ukončení dokazování Veřejná vyhláška
20. 08. 2019 20. 8. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D5 č. j. 197/2019-120-RD/6
15. 08. 2019 15. 8. 2019 Návrh opatření obecné povahy na dálnici D35 č. j. 223/2019-120-RD/6
14. 08. 2019 Dokument "13. 8. 2019 VEŘ..." již není dostupný.
13. 08. 2019 Dokument "13. 8. 2019 D 5..." již není dostupný.
12. 08. 2019 12. 8. 2019 Návrh opatření obecné povahy na dálnici D5 č. j. 202/2019-120-RD/4
12. 08. 2019 Dokument "12. 8. 2019 Ozn..." již není dostupný.
07. 08. 2019 7. 8. 2019 Změna zařazení železniční dráhy do kategorie v případě části celostátní dráhy v obvodu železniční stanice Havlíčkův Brod, manipulační kusá kolej č. 1S Veřejná vyhláška
06. 08. 2019 Dokument "6. 8. 2019 Sezn..." již není dostupný.
30. 07. 2019 Dokument "30. 7. 2019 Sta..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Dokument "25. 7. 2019 VEŘ..." již není dostupný.
23. 07. 2019 23. 7. 2019 Usnesení o zahájení správního řízení o změně zařazení železniční dráhy do kategorie - železniční stanice Beroun Veřejná vyhláška
23. 07. 2019 Dokument "23. 7. 2019 D 5..." již není dostupný.
23. 07. 2019 Dokument "23. 7. 2019 D 5..." již není dostupný.
23. 07. 2019 23. 7. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D0 č. j. 217/2019-120-RD/4
22. 07. 2019 22. 7. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu č. j. 183/2019-120-RD/7
17. 07. 2019 17. 7. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D1, D2, D4, D5, D8, D11, D35 a D46 č. j. 224/2019-120-RD/4
15. 07. 2019 15. 7. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D10 č. j. 208/2019-120-RD/5
09. 07. 2019 9. 7. 2019 Oznámení ukončení dokazování ve správním řízení č.j. 27/2019-130-SPR Veřejná vyhláška
09. 07. 2019 9. 7. 2019 Oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo ředitele / ředitelky Odboru bezpečnostního Ministerstva dopravy
04. 07. 2019 Dokument "4. 7. 2019 Stav..." již není dostupný.
04. 07. 2019 4. 7. 2019 Návrh opatření obecné povahy č. j. 197/2019-120-RD/4
03. 07. 2019 Dokument "3. 7. 2019 Ozná..." již není dostupný.
03. 07. 2019 3. 7. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnic D10 č. j. 181/2019-120-RD/4
01. 07. 2019 1. 7. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D46 a D48 č. j. 128/2019-120-RD/11
27. 06. 2019 27. 6. 2019 Stanovení místní úpravy provozu č. j. 117/2019-120-RD/5
26. 06. 2019 26. 6. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu č. j. 177/2019-120-RD/3
24. 06. 2019 24. 6. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. 359/2018-120-RD/13
21. 06. 2019 Dokument "21. 6. 2019 D 5..." již není dostupný.
20. 06. 2019 20. 6. 2019 Rozhodnutí – Zrušení opatření obecné povahy, kterým byla stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikacích I. třídy v zónách placeného stání na území MČ Praha 4, ze dne 01.06.2018
19. 06. 2019 19. 6. 2019 Stanoven přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 121/2019-120-RD/4
17. 06. 2019 Dokument "17. 6. 2019 D4 ..." již není dostupný.
17. 06. 2019 Dokument "17. 6. 2019 D 5..." již není dostupný.
13. 06. 2019 Dokument "13. 6. 2019 D 5..." již není dostupný.
13. 06. 2019 13. 6. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. 179/2019-120-RD/6
13. 06. 2019 Dokument "13. 6. 2019 Roz..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Dokument "11. 6. 2019 D 5..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Dokument "31. 5. 2019 Roz..." již není dostupný.
07. 06. 2019 Dokument "7. 6. 2019 D 55..." již není dostupný.
07. 06. 2019 7. 6. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 70/2019-120-RD/5
06. 06. 2019 Dokument "6. 6. 2019 D 55..." již není dostupný.
06. 06. 2019 6. 6. 2019 Návrh akčních plánů

XML