Ministerstvo dopravy

Instituce
Ministerstva

http://mdcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Datová schránka: n75aau3

Podřízené úřední desky

České dráhy Nemovitosti

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 09. 2022 28.09.2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 75033/2022 ze dne 14. 07. 2022, o ustanovení opatrovníka - právní nástupci vyvlastňovaného JUDr. Karla Adamce
28. 09. 2022 28.09.2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti usnesení Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 74819/2022 ze dne 14. 07. 2022, o ustanovení opatrovníka - právní nástupci vyvlastňovaného MUDr. Jana Martilíka
28. 09. 2022 27.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. MD-30747/2022-930/3
27. 09. 2022 27.09.2022 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-22886/2022-930/7
27. 09. 2022 27.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-30534/2022-930/4
27. 09. 2022 27.09.2022 Rozhodnutí MD o odvoláních proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 084881/2021/KUSK ze dne 19.08.2021 - záměr stavby „Rekonstrukce nelahozeveských tunelů“
27. 09. 2022 27.09.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení plateb a monitoringu projektů v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
27. 09. 2022 26.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-30532/2022-930/4
27. 09. 2022 26.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-30564/2022-930/4
26. 09. 2022 26.09.2022 D1 01191.C Brno centrum – Brno jih, Výzva – vyjádření k podanému rozkladu proti rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ve společném řízení
23. 09. 2022 23.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-28829/2022-930/8
23. 09. 2022 23.09.2022 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-27938/2022-930/5
23. 09. 2022 23.09.2022 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D48 a D56 č. j. MD-28135/2022-930/8
22. 09. 2022 22.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D48 a D56 č. j. MD-28135/2022-930/7
22. 09. 2022 22.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-29048/2022-930/2
22. 09. 2022 22.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-28828/2022-930/5
22. 09. 2022 22.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-27942/2022-930/3
22. 09. 2022 22.09.2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí
22. 09. 2022 22.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 č. j. MD-28441/2022-930/4
21. 09. 2022 21.09.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení silniční legislativy v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy
21. 09. 2022 20.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D11 č. j. MD-30146/2022-930/4
20. 09. 2022 20.09.2022 Rozhodnutí MD č.j. MD-25935/2022-930/8 ze dne 16.09.2022 o odvolání Správy železnic, s.o. proti usnesení Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j. PK-DSH/4431/22 ze dne 04.05.2022, kterým bylo zastaveno územní řízení pro stavbu "Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN"
20. 09. 2022 20.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-28830/2022-930/5
19. 09. 2022 19.09.2022 Rozhodnutí o umístění stavby označené jako „I/46 Týneček–Šternberk“ – vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro přezkum závazných stanovisek dotčených orgánů ochrany přírody ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadby
16. 09. 2022 16.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-27920/2022-930/4
15. 09. 2022 15.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-7347/2022-930/12
15. 09. 2022 15.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-29267/2022-930/4
15. 09. 2022 15.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-38390/2021-930/8
14. 09. 2022 14.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-29578/2022-930/2
14. 09. 2022 13.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D8 č. j. MD-29561/2022-930/4
14. 09. 2022 13.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D1 č. j. MD-29564/2022-930/3
12. 09. 2022 12.09.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
09. 09. 2022 09.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-27930/2022-930/5
09. 09. 2022 Dokument "09.09.2022 "D1 ..." již není dostupný.
09. 09. 2022 Dokument "09.09.2022 Stav..." již není dostupný.
09. 09. 2022 09.09.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení dlouhodobých projektů v Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
09. 09. 2022 08.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-26910/2022-930/4
08. 09. 2022 07.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D6 č. j. MD-28160/2022-930/4
06. 09. 2022 Dokument "06.09.2022 Ozná..." již není dostupný.
06. 09. 2022 Dokument "06.09.2022 D6 P..." již není dostupný.
06. 09. 2022 06.09.2022 D6 Petrohrad – Lubenec Oznámení o zahájení společného stavebního řízení
06. 09. 2022 05.09.2022 Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 - obchvat Tábora (pravý jízdní pás): Usnesení o přerušení řízení
05. 09. 2022 05.09.2022 Stavba "II/229 Rakovník, připojení na II/237" – rozhodnutí v přezkumném řízení č. j. MD-28583/2022-930/5
02. 09. 2022 Dokument "02.09.2022 Veře..." již není dostupný.
02. 09. 2022 01.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-28249/2022-930/4
02. 09. 2022 01.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1 a D48 č. j. MD-25920/2022-930/8
01. 09. 2022 01.09.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
01. 09. 2022 31.08.2022 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D7 č. j. MD-27826/2022-930/5
30. 08. 2022 30.08.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy v Odboru drážní dopravy v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend Ministerstva dopravy
30. 08. 2022 30.08.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady Oddělení financování rozpočtové, příspěvkové a hospodářské sféry v Odboru financí a ekonomiky v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy

XML