Ministerstvo dopravy

Instituce
Ministerstva

http://mdcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Datová schránka: n75aau3

Podřízené úřední desky

České dráhy Nemovitosti

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 30.07.2021 Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov - stavební povolení
30. 07. 2021 30.07.2021 D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, změna stavby - oznámení
30. 07. 2021 30.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-23327/2021-930/2
28. 07. 2021 28.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-11128/2021-930/4
28. 07. 2021 28.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-23222/2021-930/2
27. 07. 2021 27.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-21223/2021-930/4
27. 07. 2021 27.07.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost
27. 07. 2021 27.07.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení odvolacích řízení v Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
27. 07. 2021 26.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. MD-23753/2021-930/2
26. 07. 2021 26.07.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-13782/2021-930/6
26. 07. 2021 26.07.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. 346/2020-120-RD/15
24. 07. 2021 23.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D52 č. j. MD-20916/2021-930/9
22. 07. 2021 21.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-21540/2021-930/4
20. 07. 2021 20.07.2021 VPÚK na pozemku parc. č. 547/2 v k. ú. Lazec – rozhodnutí o odvolání č. j. MD-21477/2021-930/3
20. 07. 2021 19.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-21440/2021-930/4
19. 07. 2021 19.07.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D8 č. j. 259/2020-120-RD/5
19. 07. 2021 19.07.2021 Veřejná vyhláška - "D55 5509 Moravský Písek – Bzenec" stavební povolení
16. 07. 2021 16.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0, D10 a D11 č. j. MD-21275/2021-930/3
15. 07. 2021 15.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-20610/2021-930/4
15. 07. 2021 15.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 č. j. MD-20933/2021-930/4
15. 07. 2021 15.07.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D52 č. j. 349/2020-120-RD/11
12. 07. 2021 12.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-21250/2021-930/4
12. 07. 2021 12.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D8 č. j. MD-20108/2021-930/7
12. 07. 2021 12.07.2021 Veřejná vyhláška "Společné územní a stavební řízení - D5-PHS Rudná" MD-10654/2021-910/9
09. 07. 2021 09.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D8 č. j. MD-20801/2021-930/2
08. 07. 2021 08.07.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného/vrchního referenta v Oddělení systemizace, odměňování a výběrových řízení v Odboru personálním v Sekci státního tajemníka Ministerstva dopravy
07. 07. 2021 07.07.2021 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení účetnictví v Odboru financí a ekonomiky v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
07. 07. 2021 07.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-19557/2021-930/4
07. 07. 2021 07.07.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení nákladní dopravy a státního odborného dozoru v Odboru silniční dopravy v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend Ministerstva dopravy
04. 07. 2021 04.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-20505/2021-930/3
04. 07. 2021 04.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-20783/2021-930/2
04. 07. 2021 04.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. MD-20556/2021-930/3
04. 07. 2021 04.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. MD-20525/2021-930/3
03. 07. 2021 02.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. MD-20319/2021-930/4
03. 07. 2021 02.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D8 č. j. MD-20108/2021-930/5
02. 07. 2021 02.07.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-20109/2021-930/4
01. 07. 2021 01.07.2021 Výzva k předkládání žádostí v rámci podpory „COVID-letiště“ Podpora slouží na krytí mzdových nákladů pracovníků bezpečnostních a záchranných složek letišť s provozem omezeným v důsledku pandemie COVID-19.
01. 07. 2021 01.07.2021 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení leteckého provozu, techniky a rozvoje v Odboru civilního letectví v Sekci nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů Ministerstva dopravy
01. 07. 2021 Dokument "30.06.2021 Rozh..." již není dostupný.
30. 06. 2021 30.06.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-3954/2021-930/4
29. 06. 2021 29.06.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D55 č. j. MD-16800/2021-930/7
29. 06. 2021 28.06.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D8 č. j. MD-20108/2021-930/3
28. 06. 2021 28.06.2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D2 č. j. MD-17053/2021-930/4
25. 06. 2021 Dokument "25.06.2021 Lini..." již není dostupný.
24. 06. 2021 24.06.2021 Usnesení o přerušení řízení - D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, stavba 0306 - obchvat Tábora (pravý jízdní pás)
24. 06. 2021 24.06.2021 Rozhodnutí ministra dopravy čj. MD-7494/2021-510/14 ve věci rozkladu proti stavebnímu povolení „Dálnice D4 Čimelice - Mirotice“ 18 SO
24. 06. 2021 Dokument "24.06.2021 Rozh..." již není dostupný.
24. 06. 2021 24.06.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-17995/2021-930/2
23. 06. 2021 22.06.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. MD-19204/2021-930/3
23. 06. 2021 22.06.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 č. j. MD-15448/2021-930/4

XML