Ministerstvo dopravy

Instituce
Ministerstva

http://mdcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Datová schránka: n75aau3

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 22. 7. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu č. j. 183/2019-120-RD/7
17. 07. 2019 17. 7. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D1, D2, D4, D5, D8, D11, D35 a D46 č. j. 224/2019-120-RD/4
15. 07. 2019 15. 7. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D10 č. j. 208/2019-120-RD/5
09. 07. 2019 9. 7. 2019 Oznámení ukončení dokazování ve správním řízení č.j. 27/2019-130-SPR Veřejná vyhláška
09. 07. 2019 9. 7. 2019 Oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo ředitele / ředitelky Odboru bezpečnostního Ministerstva dopravy
04. 07. 2019 Dokument "4. 7. 2019 Stav..." již není dostupný.
04. 07. 2019 4. 7. 2019 Návrh opatření obecné povahy č. j. 197/2019-120-RD/4
03. 07. 2019 Dokument "3. 7. 2019 Ozná..." již není dostupný.
03. 07. 2019 3. 7. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnic D10 č. j. 181/2019-120-RD/4
01. 07. 2019 1. 7. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D46 a D48 č. j. 128/2019-120-RD/11
27. 06. 2019 27. 6. 2019 Stanovení místní úpravy provozu č. j. 117/2019-120-RD/5
26. 06. 2019 26. 6. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu č. j. 177/2019-120-RD/3
24. 06. 2019 24. 6. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. 359/2018-120-RD/13
21. 06. 2019 Dokument "21. 6. 2019 D 5..." již není dostupný.
20. 06. 2019 20. 6. 2019 Rozhodnutí – Zrušení opatření obecné povahy, kterým byla stanovena místní úprava provozu na pozemních komunikacích I. třídy v zónách placeného stání na území MČ Praha 4, ze dne 01.06.2018
19. 06. 2019 19. 6. 2019 Stanoven přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 121/2019-120-RD/4
17. 06. 2019 Dokument "17. 6. 2019 D4 ..." již není dostupný.
17. 06. 2019 Dokument "17. 6. 2019 D 5..." již není dostupný.
13. 06. 2019 Dokument "13. 6. 2019 D 5..." již není dostupný.
13. 06. 2019 13. 6. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. 179/2019-120-RD/6
13. 06. 2019 Dokument "13. 6. 2019 Roz..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Dokument "11. 6. 2019 D 5..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Dokument "31. 5. 2019 Roz..." již není dostupný.
07. 06. 2019 Dokument "7. 6. 2019 D 55..." již není dostupný.
07. 06. 2019 7. 6. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 70/2019-120-RD/5
06. 06. 2019 Dokument "6. 6. 2019 D 55..." již není dostupný.
06. 06. 2019 6. 6. 2019 Návrh akčních plánů
05. 06. 2019 5. 6. 2019 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Samostatného oddělení vládní a parlamentní agendy v Sekci vnějších vztahů Ministerstva dopravy
05. 06. 2019 5. 6. 2019 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo náměstka / náměstkyně pro řízení
04. 06. 2019 4. 6. 2019 Oznámení o zahájení řízení o změně zařazení části celostátní dráhy v železniční stanici Havlíčkův Brod, kusá kolej č. 1S, do kategorie vlečka Veřejná vyhláška
03. 06. 2019 3. 6. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 136/2019-120-RD/11
01. 06. 2019 31. 5. 2019 Návrh opatření obecné povahy – rozšíření obecného užívání pozemních komunikací, č. j. 308/2019-120-SSU/3
31. 05. 2019 31. 5. 2019 Oprava zřejmé nesprávnosti v oznámení o zahájení správního řízení č.j. 7/2019-130-SPR/12 Veřejná vyhláška - vyrozumění
31. 05. 2019 31. 5. 2019 Výzva k podání žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu České republiky na neinvestiční výdaje spojené s implementační fází projektu Systém jednotného tarifu
31. 05. 2019 Dokument "31. 5. 2019 Roz..." již není dostupný.
30. 05. 2019 30. 5. 2019 Návrh opatření obecné povahy č. j. 128/2019-120-RD/7
30. 05. 2019 30. 5. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. 141/2019-120-RD/2
28. 05. 2019 28. 5. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. 272/2018-120-RD/6
28. 05. 2019 28. 5. 2019 D 55 5508 Staré Město – Moravský Písek: Usnesení o ustanovení opatrovníka osobám, které nejsou známy, a náleží jim postavení účastníka stavebního řízení
27. 05. 2019 27. 5. 2019 Návrh opatření obecné povahy č. j. 117/2019-120-RD/3
23. 05. 2019 23. 5. 2019 Oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení telematiky a zpoplatnění silniční sítě v Odboru pozemních komunikací v Sekci legislativně právní Ministerstva dopravy
22. 05. 2019 22. 5. 2019 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení koordinace záležitostí EU v Odboru zahraničních vztahů a EU v Sekci vnějších vztahů Ministerstva dopravy
21. 05. 2019 21. 5. 2019 D55 5507 Babice – Staré Město a 5506 Napajedla – Babice 3.etapa - stavební povolení
15. 05. 2019 15. 5. 2019 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativně právní Ministerstva dopravy
14. 05. 2019 Dokument "14. 5. 2019 Roz..." již není dostupný.
13. 05. 2019 13. 5. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. 25/2019-120-RD/8
07. 05. 2019 7. 5. 2019 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 70/2019-120-RD/4
02. 05. 2019 2. 5. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. 108/2019-120-RD/3
02. 05. 2019 2. 5. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 118/2019-120-RD/4
26. 04. 2019 26. 4. 2019 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení agend EU v Odboru legislativy v Sekci legislativně právní Ministerstva dopravy

XML