Ministerstvo dopravy

Instituce
Ministerstva

http://mdcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Datová schránka: n75aau3

Podřízené úřední desky

České dráhy Nemovitosti

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 10. 2020 30. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. 317/2020-120-SSU/3
28. 10. 2020 27. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 č. j. 302/2020-120-RD/4
28. 10. 2020 27. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D52 č. j. 298/2020-120-RD/5
28. 10. 2020 27. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 313/2020-120-RD/3
27. 10. 2020 27. 10. 2020 D4 Čimelice – Mirotice: Informace podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
27. 10. 2020 27. 10. 2020 D4 Čimelice – Mirotice: Oznámení o zahájení stavebního řízení
27. 10. 2020 26. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 314/2020-120-RD/3
26. 10. 2020 26. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. 296/2020-120-RD/6
23. 10. 2020 23. 10. 2020 Ukončení dokazování ve správním řízení o změně zařazení části celostátní dráhy v železniční stanici Klatovy, kusá manipulační kolej č, 7 a č. 7a, do kategorie vlečka Veřejná vyhláška
22. 10. 2020 22. 10. 2020 D4 Mirotice, rozšíření - Oznámení o podaném rozkladu a výzva k vyjádření
22. 10. 2020 21. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 301/2020-120-RD/4
22. 10. 2020 21. 10. 2020 D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták - seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí
21. 10. 2020 21. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení pro stavbu "D10 Benátky n. J. - Kbel - PHS"
21. 10. 2020 21. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. 299/2020-120-RD/6
21. 10. 2020 20. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D3 č. j. 294/2020-120-RD/2
20. 10. 2020 20. 10. 2020 "D4 Milín - Lety" stavební povolení a povolení změny stavby před jejím dokončením "D4 Milín - Lety" v rozsahu SO 202 Most přes biokoridor a MK do Mýšlovic v km 2,006
20. 10. 2020 20. 10. 2020 D 55 5501 Olomouc - Kokory: Informace podle §9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
20. 10. 2020 20. 10. 2020 D 55 5501 Olomouc - Kokory: Oznámení o zahájení stavebního řízení
20. 10. 2020 20. 10. 2020 Výzva k podání žádosti v rámci podpory nepravidelné autobusové dopravy „COVID - BUS“ v roce 2020 Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, usnesením Vlády ČR ze dne 14. října 2020 č. 1035 k podpoře podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID - 19 způsobeného virem SARS-CoV-19 „COVID – BUS“ vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě v roce 2020.
20. 10. 2020 19. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. 300/2020-120-RD/3
20. 10. 2020 19. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D7 č. j. 266/2020-120-RD/2
20. 10. 2020 19. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. 291/2020-120-RD/2
19. 10. 2020 19. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo ředitele / ředitelky Odboru liniových staveb v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
16. 10. 2020 16. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 290/2020-120-RD/4
15. 10. 2020 14. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. 289/2020-120-RD/4
15. 10. 2020 14. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 288/2020-120-RD/4
15. 10. 2020 14. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 280/2020-120-RD/6
14. 10. 2020 13. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 286/2020-120-RD/6
14. 10. 2020 13. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 č. j. 285/2020-120-RD/3
13. 10. 2020 13. 10. 2020 Návrh opatření obecné povahy k určení a k zrušení prvků KI v odvětví Doprava a pododvětví Železniční doprava
13. 10. 2020 Dokument "13. 10. 2020 Ve..." již není dostupný.
13. 10. 2020 12. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 301/2020-120-RD/1
12. 10. 2020 12. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. 283/2020-120-RD/5
12. 10. 2020 12. 10. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D48 č. j. 106/2020-120-RD/5
09. 10. 2020 9. 10. 2020 Rozhodnutí o změně zařazení části celostátní dráhy v úseku Praha Malešice - Praha Žižkov do kategorie dráha místní Veřejná vyhláška
09. 10. 2020 9. 10. 2020 Rozhodnutí o změně zařazení části celostátní dráhy v železniční stanici Tábor, technologické kolejiště, do kategorie vlečka Veřejná vyhláška
08. 10. 2020 8. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. 270/2020-120-RD/4
07. 10. 2020 Dokument "7. 10. 2020 D 5..." již není dostupný.
07. 10. 2020 7. 10. 2020 Oznámení o zahájení správního řízení o zrušení části celostátní dráhy v úseku Chrást u Plzně (mimo) - Plzeň Doubravka (km 106,500) Veřejná vyhláška
07. 10. 2020 6. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 274/2020-120-RD/3
07. 10. 2020 6. 10. 2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D1, D2, D35, D46, D48, D52, D55 a D56 č. j. 93/2020-120-RD/8
06. 10. 2020 5. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 287/2020-120-RD/4
06. 10. 2020 5. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 265/2020-120-RD/4
05. 10. 2020 5. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D7 č. j. 276/2020-120-RD/2
05. 10. 2020 5. 10. 2020 Oznámení podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o předpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na lince R27
03. 10. 2020 2. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 264/2020-120-RD/4
01. 10. 2020 1. 10. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 č. j. 261/2020-120-RD/4
30. 09. 2020 Dokument "29. 9. 2020 Roz..." již není dostupný.
26. 09. 2020 25. 9. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. 240/2020-120-RD/7
26. 09. 2020 25. 9. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 278/2020-120-RD/2

XML