Ministerstvo dopravy

Instituce
Ministerstva

http://mdcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Datová schránka: n75aau3

Podřízené úřední desky

České dráhy Nemovitosti

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 30.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-35162/2021-930/4
29. 11. 2021 29.11.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení silničního správního úřadu v Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
26. 11. 2021 26.11.2021 Vyrozumění účastníků rozkladového řízení ve věci stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice – Přerov"
26. 11. 2021 26.11.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-26119/2021-930/9
24. 11. 2021 24.11.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D7 č. j. MD-29647/2021-930/7
24. 11. 2021 23.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-34655/2021-930/4
24. 11. 2021 23.11.2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení pro stavbu "D10 přímá větev MÚK Bezděčín"
22. 11. 2021 22.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-35884/2021-930/3
22. 11. 2021 22.11.2021 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy
22. 11. 2021 22.11.2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-27757/2021-930/10 - neznámý spoluvlastník pozemku parc. č. 5089/19 v katastrálním území Bzenec – neznámí právní nástupci Cecilie JENÍČKOVÉ, roz. Slavíkové, nar. 31. 10. 1894, poslední trvalý pobyt Bzenec, Baráky 395
22. 11. 2021 22.11.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy
19. 11. 2021 19.11.2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí o odvolání proti ustanovení opatrovníka č.j. MD-29543/2021-930/6 - nedostatečně identifikovaný vlastník Nejezchlebová Libuše, naposledy známým bytem č.p. 162, Moravský Písek
19. 11. 2021 19.11.2021 VPÚK na poz. parc. č. 2999/1 v k. ú. Chomutov – rozhodnutí o odvolání č. j. MD-34103/2021-930/3
19. 11. 2021 18.11.2021 D35 Hořice - Sadová Výzva – vyjádření k předloženým rozkladům
17. 11. 2021 16.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-34703/2021-930/2
15. 11. 2021 15.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-34670/2021-930/4
13. 11. 2021 12.11.2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-33554/2021-930/6
13. 11. 2021 12.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-33554/2021-930/5
13. 11. 2021 12.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D56 č. j. MD-31465/2021-930/9
12. 11. 2021 Dokument "12.11.2021 Rozh..." již není dostupný.
10. 11. 2021 10.11.2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-33979/2021-930/4
10. 11. 2021 10.11.2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-32679/2021-930/3
10. 11. 2021 10.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-32679/2021-930/4
10. 11. 2021 10.11.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
09. 11. 2021 09.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D7 č. j. MD-33614/2021-930/4
09. 11. 2021 09.11.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D35 č. j. MD-27286/2021-930/6
09. 11. 2021 09.11.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D3 č. j. MD-27225/2021-930/5
09. 11. 2021 09.11.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-26128/2021-930/6
09. 11. 2021 09.11.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-26100/2021-930/6
09. 11. 2021 09.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-33569/2021-930/5
08. 11. 2021 08.11.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení liniových staveb v Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
08. 11. 2021 08.11.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení letecké dopravy v Odboru civilního letectví v Sekci nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů Ministerstva dopravy
05. 11. 2021 05.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-33375/2021-930/2
05. 11. 2021 05.11.2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-31595/2021-930/10
05. 11. 2021 05.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-31595/2021-930/9
05. 11. 2021 Dokument "05.11.2021 Rozh..." již není dostupný.
05. 11. 2021 04.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-33547/2021-930/4
05. 11. 2021 04.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D56 č. j. MD-31465/2021-930/5
05. 11. 2021 04.11.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-26107/2021-930/7
04. 11. 2021 04.11.2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-32801/2021-930/4
04. 11. 2021 04.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-32801/2021-930/5
04. 11. 2021 04.11.2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení odvolacích řízení v Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
03. 11. 2021 03.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-32964/2021-930/4
02. 11. 2021 02.11.2021 Výzva č. 2 k podání žádosti o dotaci – náhrada škody COVID na jaře 2020 – pravidelná osobní železniční doprava provozovaná mimo závazky veřejné služby
02. 11. 2021 02.11.2021 Stanovení přechodné úpray provozu na dálnici D48 č. j. MD-32595/2021-930/4
02. 11. 2021 Dokument "01.11.2021 Ozná..." již není dostupný.
02. 11. 2021 01.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. MD-33452/2021-930/3
02. 11. 2021 Dokument "01.11.2021 Ozná..." již není dostupný.
01. 11. 2021 01.11.2021 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-26203/2021-930/8
01. 11. 2021 01.11.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D46 č. j. MD-32374/2021-930/2

XML