Ministerstvo dopravy

Instituce
Ministerstva

http://mdcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Datová schránka: n75aau3

Podřízené úřední desky

České dráhy Nemovitosti

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2021 15.01.2021 Dálnice D55 5501 Olomouc – Kokory - stavební povolení
15. 01. 2021 15.01.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. MD-911/2021-120/2
15. 01. 2021 15.01.2021 Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost - poskytnutí dat z RSV
11. 01. 2021 11.01.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ stavby „D46 Výstavba telematických systémů“ č. j. 873/2020-910-IPK/5
08. 01. 2021 08.01.2021 Výzva k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na LPS osvobozené od zpoplatnění v roce 2021
07. 01. 2021 07.01.2021 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 178/2020-120-RD/4
07. 01. 2021 07.01.2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. 345/2020-120-RD/2
04. 01. 2021 04.01.2021 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Samostatného oddělení bezpečnostního Ministerstva dopravy
29. 12. 2020 29.12.2020 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D48 č. j. 106/2020-120-RD/6
29. 12. 2020 29.12.2020 Stavba „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“ – rozhodnutí o odvolání č. j. 15/2020-120-STSP/24
23. 12. 2020 Dokument "23.12.2020 Změn..." již není dostupný.
23. 12. 2020 23.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1, D5, D8 a D11 č. j. 232/2020-120-RD/6
23. 12. 2020 22.12.2020 D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták - stavební povolení - oprava zřejmých nesprávností
22. 12. 2020 Dokument "22.12.2020 D49,..." již není dostupný.
22. 12. 2020 22.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 348/2020-120-RD/2
21. 12. 2020 21.12.2020 Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu rozvoje činnosti veřejné výzkumné instituce v resortu dopravy – CDV, v. v. i.
21. 12. 2020 21.12.2020 Výzva k podání žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků
19. 12. 2020 18.12.2020 Návrh opatření obecné povahy – rozšíření obecného užívání pozemních komunikací, č. j. 719/2020-120-SSU/2
19. 12. 2020 18.12.2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení stavby "D4 Čimelice - Mirotice"
17. 12. 2020 17.12.2020 Vyrozumění účastníků o spojení řízení o odvoláních proti usnesení Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 17. března 2020, č. j. MHMP 621048/2020
17. 12. 2020 17.12.2020 Vyrozumění o podaném rozkladu a výzva k vyjádření: D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží
17. 12. 2020 Dokument "17.12.2020 Lini..." již není dostupný.
16. 12. 2020 16.12.2020 Oznámení podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o předpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na linkách R21, R22 a R24
16. 12. 2020 16.12.2020 Oznámení podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o ředpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na lince R10
16. 12. 2020 16.12.2020 Oznámení podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o předpokládaném uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na lince R9
14. 12. 2020 Dokument "14.12.2020 Stav..." již není dostupný.
12. 12. 2020 11.12.2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - stavební povolení stavby "R6 Nové Strašecí – křižovatka s I/27 – stavební úsek 3, D6 Krupá, přeložka"
11. 12. 2020 11.12.2020 Rozhodnutí o zrušení dráhy v úseku Chrást u Plzně (mimo) - Plzeň Doubravka (km 106,500) Veřejná vyhláška
11. 12. 2020 11.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1, D2, D5 a D8 č. j. 309/2020-120-RD/5
11. 12. 2020 11.12.2020 Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení povolovacích řízení v Odboru liniových staveb v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
07. 12. 2020 Dokument "07.12.2020 Dekl..." již není dostupný.
07. 12. 2020 07.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. 339/2020-120-RD/4
04. 12. 2020 04.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 292/2020-120-RD/4
04. 12. 2020 Dokument "03.12.2020 Stav..." již není dostupný.
03. 12. 2020 03.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 324/2020-120-RD/5
03. 12. 2020 02.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. 337/2020-120-RD/4
02. 12. 2020 02.12.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. 295/2020-120-RD/9
02. 12. 2020 02.12.2020 Stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D0, D1, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11 a D35 č. j. 136/2020-120-RD/5
02. 12. 2020 Dokument "02.12.2020 D 55..." již není dostupný.
02. 12. 2020 02.12.2020 Návrh stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. 321/2020-120-RD/6
02. 12. 2020 02.12.2020 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 15/2020-120-RD/6
30. 11. 2020 30.11.2020 Výzva k podání žádosti o návratnou finanční výpomoc na zajištění letových provozních a navigačních služeb podle §§ 46 – 49a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
30. 11. 2020 30.11.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. 246/2020-120-RD/6
28. 11. 2020 27.11.2020 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 187/2020-120-RD/5
27. 11. 2020 27.11.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D56 č. j. 323/2020-120-RD/5
27. 11. 2020 27.11.2020 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D5 č. j. 95/2020-120-RD/8
26. 11. 2020 25.11.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. 331/2020-120-RD/3
26. 11. 2020 25.11.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 č. j. 321/2020-120-RD/5
26. 11. 2020 25.11.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D11 a D35 č. j. 333/2020-120-RD/3
25. 11. 2020 25.11.2020 Stanovení místní úpravy provozu na dálnicích D1, D2, D35, D46, D48, D52, D55 a D56 č. j. 93/2020-120-RD/9

XML