Ministerstvo dopravy

Instituce
Ministerstva

http://mdcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 00 Praha 1

Datová schránka: n75aau3

Podřízené úřední desky

České dráhy Nemovitosti

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 04. 2024 19.04.2024 23:58:41 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-15767/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D11 v souvislosti s akcí "D11, 1101 Praha–Jirny, výstavba DUN"
20. 04. 2024 19.04.2024 23:52:46 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D7 č. j. MD-16425/2024-940/3 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D7 v souvislosti s akcí "D7, Louny - zkapacitnění obchvatu"
20. 04. 2024 19.04.2024 21:47:35 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-13449/2024-940/5 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-13449/2024-940/5 ze dne 19. 4. 2024, kterou se mění přechodná úprava provozu na dálnici D6 stanovená Ministerstvem dopravy pod č. j. MD-9912/2024-940/4 dne 19. 3. 2024 v souvislosti s akcí „Sloučení staveb modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo a opravy mostů po diagnostických průzkumech 2021, D6, mosty D6-060..1 a D6-060..2“.
19. 04. 2024 19.04.2024 13:52:02 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení implementace práva Evropské unie v Odboru legislativy v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy
19. 04. 2024 19.04.2024 13:50:14 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v Oddělení náhrad škod v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy
19. 04. 2024 19.04.2024 13:03:08 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy
19. 04. 2024 19.04.2024 8:45:41 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitele / ředitelky Odboru interního auditu a kontroly Ministerstva dopravy
19. 04. 2024 19.04.2024 6:34:16 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na železnici v Odboru drážní dopravy v Sekci drážní, vodní a letecké dopravy v Ministerstvu dopravy
18. 04. 2024 18.04.2024 12:44:45 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-13478/2024-940/6 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-13478/2024-940/6 ze dne 18. 4. 2024 v souvislosti s akcí „Okružní křižovatky – Řitka, etapa I“.
18. 04. 2024 18.04.2024 8:47:27 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-13930/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D48 č. j. MD-13930/2024-940/4 ze dne 17. 4. 2024 v souvislosti s akcí „D48 MÚK Bělotín–Rybí, etapa 1, Změny DIO v úseku A“.
17. 04. 2024 16.04.2024 23:10:32 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 č. j. MD-22671/2023-940/18 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D2 č. j. MD-22671/2023-940/18 ze dne 16. 4. 2024 v souvislosti s akcí „DIO – II/416 Měnín–Blučina, most 416-011 (přes D2), etapa 2.1“.
16. 04. 2024 16.04.2024 14:24:54 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení kontrol a nesrovnalostí v Odboru fondů EU v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
15. 04. 2024 15.04.2024 10:52:53 oznámení o možnosti převzít si písemnost (Václav Maudr) Jedná se o pověření vyvlastňovacího úřadu (spis. zn. ministerstva: MD/32200/2023/930).
12. 04. 2024 12.04.2024 10:04:17 Výzva k podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu za účelem úhrady provozních a osobních nákladů spojených se zaváděním celoevropské koncepce U-space do vzdušného prostoru České republiky v roce 2024
12. 04. 2024 12.04.2024 6:45:02 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Samostatném oddělení BESIP v Sekci Kanceláře ministra a vnějších vztahů Ministerstva dopravy
12. 04. 2024 12.04.2024 6:10:45 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucí / vedoucího Oddělení informačních systémů a řidičských oprávnění v Odboru agend řidičů v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend v Ministerstvu dopravy
11. 04. 2024 11.04.2024 13:18:43 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-13969/2024-940/2 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 v souvislosti s akcí „I/23 Brno, poloportály Bítešská“
11. 04. 2024 11.04.2024 11:12:08 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucí/vedoucího Oddělení dopravních analýz v Odboru strategie v Sekci ekonomické a infrastrukturní v Ministerstvu dopravy
11. 04. 2024 11.04.2024 8:49:14 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-11492/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-11492/2024-940/4 ze dne 10. 4. 2024 v souvislosti s akcí „D1 Oprava mostů D1-382 a D1-402“.
11. 04. 2024 11.04.2024 8:22:14 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení informačních systémů a řidičských oprávnění v Odboru agend řidičů v Sekci silniční a veřejné dopravy a správních agend v Ministerstvu dopravy
09. 04. 2024 08.04.2024 22:34:44 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 č. j. MD-12347/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D5 v souvislosti s akcí „II/605, okružní křižovatka Rudná“
08. 04. 2024 08.04.2024 18:52:52 Stanovení přechodné úpravy provozu nad dálnici D11 č. j. MD-12433/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu nad dálnici D11 v souvislosti „D11, km 20,840–23,200 – oprava mostů ev. č. D11-021..1 a D11-021..2“
08. 04. 2024 08.04.2024 12:45:33 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Oddělení systemizace a personálních procesů v Odboru personálním v Sekci státního tajemníka Ministerstva dopravy
08. 04. 2024 08.04.2024 11:42:33 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-13102/2024-940/3 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-13102/2024-940/3 ze dne 5. 4. 2024 v souvislosti s akcí „PPP D4 – 06 MI – TR zprovoznění pravého jízdního pásu dálnice D4 v km 75,800–77,570“.
06. 04. 2024 05.04.2024 23:27:00 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D11 č. j. MD-12417/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D11 „Most v ul. Božanovská, X503 – rekonstrukce (etapa 1)“
06. 04. 2024 05.04.2024 23:12:09 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D8 č. j. MD-12364/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D8 v souvislosti s akcí „D8, oprava odpočívky Klíčany vlevo“
05. 04. 2024 05.04.2024 11:56:09 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-41784/2023-940/7 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-41784/2023-940/7 ze dne 4. 4. 2024 v souvislosti s akcí „Úpravy značení na dálnici D6 mezi MÚK 2–MÚK 32“.
05. 04. 2024 05.04.2024 11:25:11 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-41783/2023-940/7 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D4 č. j. MD-41783/2023-940/7 ze dne 4. 4. 2024 v souvislosti s akcí „Úpravy značení na dálnici D4 mezi MÚK 9–MÚK 41“.
05. 04. 2024 05.04.2024 11:11:35 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-41378/2023-940/10 Stanovení místní úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-41378/2023-940/10 ze dne 4. 4. 2024 v souvislosti s akcí „Úpravy značení na dálnici D6 mezi MÚK 129 – MÚK 169“.
04. 04. 2024 04.04.2024 13:04:37 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-13027/2024-940/5 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D6 č. j. MD-13027/2024-940/5 ze dne 4. 4. 2024 v souvislosti s akcí „D6 Krupá, přeložka“.
04. 04. 2024 04.04.2024 13:01:16 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D35 a D46 č. j. MD-10382/2024-940/6 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D35 a D46 č. j. MD-10382/2024-940/6 ze dne 4. 4. 2024 v souvislosti s akcí „D35 lokální oprava AB vozovky – MÚK Slavonín, D46“.
04. 04. 2024 Dokument "04.04.2024 11:35:05 r..." již není dostupný.
04. 04. 2024 04.04.2024 8:14:14 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. MD-12697/2024-940/6 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D10 č. j. MD-12697/2024-940/6 ze dne 3. 4. 2024 v souvislosti s akcí „Most ev. č. 2797-4 Čtveřín (Most přes dálnici D10)“.
04. 04. 2024 04.04.2024 8:08:27 Stanovení přechodné úpravy provozu dálnici D11 č. j. MD-10412/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu dálnici D11 č. j. MD-10412/2024-940/4 ze dne 3. 4. 2024 v souvislosti s akcí „D11 oprava AB vozovky na mostech km 68–76 P+L“.
04. 04. 2024 04.04.2024 7:58:59 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1 a D46 č. j. MD-11604/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1 a D46 č. j. MD-11604/2024-940/4 ze dne 3. 4. 2024 v souvislosti s akcí „D46 soubor staveb v km 0.000 – hranice kraje“.
04. 04. 2024 03.04.2024 21:23:50 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-12317/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 v souvislosti s akcí „Průmyslový areál Vystrkov u Humpolce (část 1 – mimoareálová infrastruktura)“
03. 04. 2024 Dokument "03.04.2024 15:18:44 V..." již není dostupný.
03. 04. 2024 03.04.2024 15:08:37 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení Ministerstvo dopravy jakožto příslušný drážní správní úřad, oznamuje,
02. 04. 2024 Dokument "02.04.2024 18:28:03 S..." již není dostupný.
02. 04. 2024 02.04.2024 18:17:14 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D1 č. j. MD-12884/2024-940/3 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D1 v souvislosti s akcí „II/107 Všechromy – rekonstrukce silnice a okružních křižovatek“
28. 03. 2024 28.03.2024 12:24:37 Výzva k podání žádosti o kompenzaci provozní ztráty plynoucí ze zajištění letových provozních služeb na regionálních letištích v České republice Česká republika – Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „poskytovatel“), v souladu s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výzvu k podání žádosti o kompenzaci provozní ztráty plynoucí ze zajištění letových provozních služeb na regionálních letištích v České republice v roce 2024.
27. 03. 2024 27.03.2024 17:38:13 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D3 č. j. MD-12254/2024-940/6 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D3 č. j. MD-12254/2024-940/6 ze dne 27. 3. 2024 v souvislosti s akcí „Dálnice D3 most ev. č. 603-004, dálnice ev. č. D3-175“.
27. 03. 2024 27.03.2024 14:39:34 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v Samostatném oddělení PPP projektů v Sekci ekonomické a infrastrukturní Ministerstva dopravy
27. 03. 2024 27.03.2024 9:52:00 Stanovení přechodné úpravy provozu dálnici D11 č. j. MD-11566/2024-940/3 Stanovení přechodné úpravy provozu dálnici D11 č. j. MD-11566/2024-940/3 ze dne 26. 3. 2024 v souvislosti s akcí „D11 PHS Černožice“.
27. 03. 2024 27.03.2024 9:48:19 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-10178/2024-940/4 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-10178/2024-940/4 ze dne 26. 3. 2024 v souvislosti s akcí „SHELL Vražné směr Ostrava, výměna technologických rozvodů PHM“.
27. 03. 2024 27.03.2024 9:42:59 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D10 č. j. MD-11331/2024-940/5 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D10 v souvislosti s akcí „Oprava VO v ul. Novopacká (etapa 4)“
27. 03. 2024 27.03.2024 9:36:05 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. MD-12778/2024-940/2 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 v souvislosti s akcí „Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a SW vybavení D0 v rozsahu staveb 512 až 517 a řídicího centra Rudná včetně navazujícího technologického vybavení souvisejících komunikací“
27. 03. 2024 26.03.2024 22:06:03 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D10 č. j. MD-12448/2024-940/2 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D0 a D10 v souvislosti s akcí „Oprava VO v ul. Novopacká (etapa 5)“
26. 03. 2024 26.03.2024 12:56:12 Výzva k dotaci na kompenzaci veřejných služeb v regionální drážní dopravě v roce 2024 Výzva k dotaci na kompenzaci veřejných služeb v regionální drážní dopravě v roce 2024
26. 03. 2024 Dokument "26.03.2024 10:12:16 M..." již není dostupný.

XML