Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 08. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 08. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 08. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 08. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 08. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-19758/2023/73-10
02. 08. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
26. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
26. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
26. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
26. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
26. 07. 2023 Auditor/Auditorka v odd. Audit NPO
20. 07. 2023 Asistent / asistentka – odborný referent odboru Auditní orgán
20. 07. 2023 Odborný poradce/poradkyně vrchní ředitelky sekce Majetek státu
20. 07. 2023 Metodik/čka účetnictví veřejného sektoru zajišťující správu CSÚIS
20. 07. 2023 Kontrolor/ka VSK
20. 07. 2023 Expert pro oblast Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a správy kaucí
20. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
19. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 07. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-21560/2023/73-4
19. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
18. 07. 2023 Odborný referent/ka AO pro správu rozpočtových položek a administraci CP
14. 07. 2023 Expert/ka v oblasti daně z příjmů fyzických osob
13. 07. 2023 Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva společnosti THERMAL-F, a.s. s odpovědností za řízení instituce
12. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 07. 2023 Ekonom/ka, daňový/á expert/ka v oddělení Souhrnné daňové vztahy
10. 07. 2023 Vedoucí oddělení Právní zastupování a poradenství
07. 07. 2023 Právník/Právnička v samostatném oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
07. 07. 2023 Metodický pracovník v oblasti revize výdajů v odboru Centrální harmonizační jednotka
07. 07. 2023 Analytik/čka v oblasti ekonomického modelování
04. 07. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
04. 07. 2023 Ředitel/ředitelka odboru Finanční
30. 06. 2023 Specialista/ka pro správu daní
30. 06. 2023 Expert/ka pro oblast Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a správy kaucí
30. 06. 2023 Analytik/Ekonom v oddělení Daňové analýzy
30. 06. 2023 Vedoucí oddělení Daň z přidané hodnoty
30. 06. 2023 Ředitel/Ředitelka odboru Finanční trhy II
30. 06. 2023 Referent/ka v oblasti koordinace evropských záležitostí
28. 06. 2023 Odborník v platové oblasti
28. 06. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 06. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 06. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 06. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 06. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 06. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 06. 2023 Expert/ka v oblasti mezinárodních finančních institucí

XML