Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
13. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v sekci 04 – Finanční řízení a audit
13. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 15 – Příjmové daně
07. 03. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
07. 03. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
07. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
07. 03. 2019 Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
07. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
07. 03. 2019 Služební místa ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
07. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička pro podporu auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
07. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
07. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond
06. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
06. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 12 – Financování územních rozpočtů
04. 03. 2019 Služební místo vrchní referent/rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
01. 03. 2019 Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2018
28. 02. 2019 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2019
27. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 36 - Dozor na finančním trhu
27. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 - Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
21. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
21. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
20. 02. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
20. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
20. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
20. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
20. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
15. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
15. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
15. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku
15. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 32 – Daňová legislativa
15. 02. 2019 Služební místo odborný referent/vrchní referent – správce rozpočtových položek v projektu OP TP v odboru 52 – Auditní orgán
14. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
14. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie
04. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
01. 02. 2019 Nabídka volného místa v představenstvu společnosti MERO
01. 02. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 23 – Finanční
30. 01. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
30. 01. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
29. 01. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v samostatném oddělení 9004 – Tiskové a zahraniční protokol
29. 01. 2019 Služební místo ministerský rada v samostatném oddělení 9004 – Tiskové a zahraniční protokol
29. 01. 2019 Služební místo ministerský rada v samostatném oddělení 9004 – Tiskové a zahraniční protokol
28. 01. 2019 Rozhodnutí č. j. MF-20895/2018/3902-18
25. 01. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
24. 01. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
24. 01. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 66 – Veřejné zakázky
24. 01. 2019 Služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků AMIF a ISF v odboru 52 – Auditní orgán
23. 01. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
23. 01. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond
18. 01. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 30 – Personální

XML