Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Služební místo ministerský rada – finanční/projektový manažer/ka projektů OP TP v odboru 52 – Auditní orgán
16. 05. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – koordinátor/ka auditů ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
13. 05. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků EÚS poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
10. 05. 2019 Služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán
03. 05. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka
03. 05. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku
29. 04. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 12 – Financování územních rozpočtů
26. 04. 2019 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení
24. 04. 2019 Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
24. 04. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 48 - Kancelář státního tajemníka
17. 04. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 56 – Interní audit
17. 04. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 56 – Interní audit
17. 04. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 56 – Interní audit
15. 04. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
11. 04. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola
11. 04. 2019 Služební místa ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
10. 04. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – pověřenec GDPR v sekci 08 – Státní tajemník
10. 04. 2019 Služební místo ministerský rada v samostatném oddělení 9001 – Vládní a parlamentní agenda
04. 04. 2019 Služební místa ministerský rada v odboru 66 – Veřejné zakázky
29. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola
28. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
13. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v sekci 04 – Finanční řízení a audit
13. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 15 – Příjmové daně
07. 03. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
07. 03. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
07. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
07. 03. 2019 Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
07. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
07. 03. 2019 Služební místa ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
07. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička pro podporu auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
07. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
07. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond
06. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
06. 03. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 12 – Financování územních rozpočtů
04. 03. 2019 Služební místo vrchní referent/rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
01. 03. 2019 Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2018
28. 02. 2019 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2019
27. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 36 - Dozor na finančním trhu
27. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 - Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
21. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
21. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
20. 02. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
20. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
20. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
20. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
20. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
15. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
15. 02. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

XML