Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 03. 2023 Analytik/Analytička v oblasti odměňování zaměstnanců
30. 03. 2023 Asistent/asistentka – odborný referent odboru Auditní orgán (MF)
30. 03. 2023 Odborník v platové oblasti
30. 03. 2023 Rozpočtář/Rozpočtářka v oddělení Platové a hodnocení
30. 03. 2023 Expert/ka v oblasti FinTech
29. 03. 2023 Expert/ka v oblasti veřejných zakázek
29. 03. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-4705/2023/73-9
29. 03. 2023 Ředitel/ředitelka odboru Účetnictví, oceňování a související odborné profese
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písemnost - č. j. MF-7390/2023/3901-4
28. 03. 2023 Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písemnost - č. j. MF-7389/2023/3901-4
27. 03. 2023 Metodický pracovník/pracovnice v oblasti revize výdajů v odboru Centrální harmonizační jednotka
24. 03. 2023 Vedoucí samostatného oddělení Vládní a parlamentní agenda
22. 03. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-3867/2023/73-9
22. 03. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-7989/2023/73-5
22. 03. 2023 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-8717/2023/73-5
21. 03. 2023 Právník podílející se na vytváření optimálního daňového systému České republiky
20. 03. 2023 Ekonom/ka, daňový/á expert/ka v oddělení Souhrnné daňové vztahy
16. 03. 2023 Právník/právnička podílející se na vytváření optimálního daňového systému České republiky
16. 03. 2023 Auditor/Auditorka (specialista technik/stavař) v Auditním orgánu
16. 03. 2023 Pracovník/Pracovnice v ICT, v oblasti strategického plánování a projektového řízení
16. 03. 2023 Vedoucí oddělení Daňové analýzy
16. 03. 2023 Kontrolor/Kontrolorka
16. 03. 2023 Kontrolor/Kontrolorka v oddělení Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště
15. 03. 2023 Právník/čka, ekonom/ka v oddělení Finanční stabilita a dohled
15. 03. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 03. 2023 Ekonom/ka, daňový expert/ka v oddělení Souhrnné daňové vztahy
10. 03. 2023 Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva a náměstka/náměstkyni generálního ředitele pro úsek financí a provozu společnosti Česká exportní banka, a.s.
10. 03. 2023 Právník/Právnička v odd. Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
09. 03. 2023 Kontrolor/kontrolorka v odd. Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště II.
09. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
08. 03. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
08. 03. 2023 Auditor/auditorka v odboru Auditní orgán
08. 03. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
08. 03. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
08. 03. 2023 Metodický pracovník/Metodická pracovnice Centrální harmonizační jednotky
06. 03. 2023 Referent/ka oddělení Revize výdajů v odboru Centrální harmonizační jednotka
03. 03. 2023 Metodik/čka v odboru Výkaznictví státu
03. 03. 2023 Státní tajemník/Státní tajemnice v Ministerstvu financí
01. 03. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
01. 03. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
01. 03. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
01. 03. 2023 Vedoucí oddělení Koordinace agendy EU
28. 02. 2023 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 2. čtvrtletí 2023
24. 02. 2023 Právník/právnička v oddělení Odškodňování
23. 02. 2023 Auditor/Auditorka v odboru Auditní orgán
23. 02. 2023 Analytik/čka v oblasti ekonomického modelování
23. 02. 2023 Analytik/analytička v odd. Transformace ekonomiky
22. 02. 2023 Právník/právnička v odboru Auditní orgán
22. 02. 2023 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 02. 2023 Analytik/čka - Ekonom/ka v oddělení Daňových analýz

XML