Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - č. j. MF-24955/2018/3404-7
19. 03. 2020 Informace podatelny MF o úpravě úředních hodin
12. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika
11. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
10. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 11 – Státní rozpočet
09. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 37 – Hospodářská politika
09. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika
06. 03. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
06. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 58 – Mezinárodní vztahy
06. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 58 – Mezinárodní vztahy
05. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
05. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
28. 02. 2020 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2020
27. 02. 2020 Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2018
26. 02. 2020 Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
26. 02. 2020 Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
25. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální
25. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
21. 02. 2020 Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2019
21. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální
20. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 16 – Cenová politika
20. 02. 2020 Služební místo představeného vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení zabezpečující výkon auditů prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
20. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení
20. 02. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku
17. 02. 2020 Služební místo ministerský rada – kontrolor/kontrolorka ÚC v odboru 17 – Kontrola
17. 02. 2020 Služební místo ministerský rada – kontrolor/kontrolorka ÚC v odboru 17 – Kontrola
17. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace
14. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
14. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v sekci 05 - Daně a cla
14. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička AO v odboru 52 – Auditní orgán
13. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán
13. 02. 2020 Služební místo odborný referent/vrchní referent v odboru 39 – Správní činnosti
13. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 59 - Provoz ICT
13. 02. 2020 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení
12. 02. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 02. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
04. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond
04. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 70 – Řízení rozvoje ICT
30. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 59 – Provoz ICT
30. 01. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 47 – Centrální harmonizační jednotka
30. 01. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT
30. 01. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v sekci 02 – Provozní
30. 12. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální
30. 12. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 44 – Náhradové agendy
20. 12. 2019 Služební místo odborný referent/vrchní referent - administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
19. 12. 2019 Kompletní technická specifikace – RVO
19. 12. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 56 – Interní audit
17. 12. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 18 – Nepřímé daně

XML