Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-18743/2020/7303-2
01. 07. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa
30. 06. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 39 – Správní činnosti
30. 06. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 66 – Veřejné zakázky
29. 06. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví
29. 06. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
17. 06. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
16. 06. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
15. 06. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví
15. 06. 2020 Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
11. 06. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
11. 06. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán
09. 06. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka
01. 06. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 37 – Hospodářská politika
29. 05. 2020 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2020
27. 05. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 30 – Personální
27. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální
25. 05. 2020 Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s. - Provozně technický ředitel
25. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví
22. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
21. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální
21. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
20. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví
15. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička AO v odboru 52 – Auditní orgán
15. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
15. 05. 2020 Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti Letiště Praha, a. s.
14. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 18 – Nepřímé daně
13. 05. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
08. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
08. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
08. 05. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
05. 05. 2020 Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti Česká exportní banka, a.s.
27. 04. 2020 Pronájem nebytových prostor, movitého majetku a parkovacích míst pro potřeby dislokace odboru 52 – Auditní orgán
27. 04. 2020 Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti Česká exportní banka, a.s. s pověřením řízení instituce
22. 04. 2020 Oznámení o chybném vyznačení právní moci
26. 03. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Informace podatelny MF o úpravě úředních hodin
12. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika
11. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
10. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 11 – Státní rozpočet
09. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 37 – Hospodářská politika
09. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika
06. 03. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
06. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 58 – Mezinárodní vztahy
06. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 58 – Mezinárodní vztahy
05. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
05. 03. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
28. 02. 2020 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2020
27. 02. 2020 Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2018
26. 02. 2020 Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

XML