Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie
20. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-34837/2020/7303-6
20. 01. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-1920/2021/7303-2
13. 01. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví
12. 01. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce v sekci 04 – Finanční řízení a audit
30. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 23 – Finanční
30. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální
24. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
24. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
24. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace
22. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
22. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
21. 12. 2020 Služební místo ministerský rada v sekci 06 – Veřejné rozpočty
18. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví
16. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 11 – Státní rozpočet
14. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení
09. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond
08. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 17 – Kontrola
03. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
02. 12. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
01. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
01. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy
01. 12. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 75 – Výkaznictví státu
01. 12. 2020 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 1. čtvrtletí 2021
30. 11. 2020 Služební místo ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 23 – Finanční
30. 11. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 32 – Daňová legislativa
27. 11. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví
26. 11. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
25. 11. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení zabezpečující výkon auditů prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
25. 11. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
25. 11. 2020 Služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
25. 11. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika
24. 11. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
23. 11. 2020 Služební místo odborný referent v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
23. 11. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
16. 11. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy
12. 11. 2020 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení
12. 11. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 11. 2020 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení
09. 11. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond
09. 11. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
03. 11. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 11. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
03. 11. 2020 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení

XML