Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 07. 2021 Služební místo ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
29. 07. 2021 Služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
28. 07. 2021 Služební místa ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
28. 07. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení
28. 07. 2021 Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
28. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-20753/2021/73-5
28. 07. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-18814/2021/73-11
28. 07. 2021 Služební místo rada/ministerský rada v sekci 04 – Finanční řízení a audit
27. 07. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy
27. 07. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 16 – Cenová politika
27. 07. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
20. 07. 2021 Služební místo ministerský rada v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí
14. 07. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 07. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
13. 07. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální
12. 07. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v samostatném oddělení 9006 - Finanční řízení a smluvní zajištění ICT
12. 07. 2021 Služební místo ministerský rada v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení
07. 07. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 07. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
02. 07. 2021 Služební místo ministerský rada v odboru 30 – Personální
02. 07. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
02. 07. 2021 Služební místo ministerský rada – kontrolor/kontrolorka v odboru 17 – Kontrola
02. 07. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
30. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
30. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
30. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
28. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 12 – Financování územních rozpočtů
25. 06. 2021 Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
24. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
24. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví
23. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 06. 2021 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody - MAXI-TIP a.s.
23. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada – kontrolor/kontrolorka v odboru 17 – Kontrola
23. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
23. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
23. 06. 2021 Služební místo odborný referent/vrchní referent v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu
21. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
21. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička AO v odboru 52 – Auditní orgán
17. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 – Řízení rozvoje ICT
16. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
16. 06. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-17472/2021/73-4
16. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie
10. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie
10. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I
09. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
09. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
09. 06. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
08. 06. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví

XML