Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 10. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 12 – Financování územních rozpočtů
25. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika
25. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 – Řízení rozvoje ICT
25. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – kontrolor/kontrolorka VSK v odboru 17 – Kontrola
24. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku
24. 09. 2020 Upřednostnění distanční komunikace s Ministerstvem financí
23. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce v sekci 04 – Finanční řízení a audit
23. 09. 2020 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení
22. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 36 – Finanční trhy III
21. 09. 2020 Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
21. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
18. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – koordinátor/koordinátorka auditů ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
17. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 36 – Finanční trhy III
16. 09. 2020 Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
16. 09. 2020 Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
15. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví
15. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví
14. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 32 – Daňová legislativa
14. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie
14. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy
11. 09. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 09. 2020 Informace o zastavení řízení - č.j. MF-21406/2018/3403-30
11. 09. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 09. 2020 Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s. - Finanční ředitel
08. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 12 – Financování územních rozpočtů
07. 09. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 09. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 09. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 09. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola
31. 08. 2020 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 4. čtvrtletí 2020
27. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
27. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
26. 08. 2020 Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti THERMAL-F, a.s.
26. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
25. 08. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální
25. 08. 2020 Služební místo rada/ministerský rada v odboru 30 – Personální
25. 08. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 30 – Personální
24. 08. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení
20. 08. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví
19. 08. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy
17. 08. 2020 Služební místo vrchní referent/rada v odboru 70 – Řízení rozvoje ICT
14. 08. 2020 Služební místo vrchní referent/rada v odboru 70 – Řízení rozvoje ICT
13. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
11. 08. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 16 – Cenová politika
10. 08. 2020 Služební místo ministerský rada v odboru 17 - Kontrola
10. 08. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
10. 08. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy
10. 08. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika
10. 08. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
07. 08. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie

XML