Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Služební místo ministerský rada – kontrolor/kontrolorka ÚC v odboru 17 – Kontrola
17. 02. 2020 Služební místo ministerský rada – kontrolor/kontrolorka ÚC v odboru 17 – Kontrola
17. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace
14. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
14. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v sekci 05 - Daně a cla
14. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička AO v odboru 52 – Auditní orgán
13. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 52 – Auditní orgán
13. 02. 2020 Služební místo odborný referent/vrchní referent v odboru 39 – Správní činnosti
13. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 59 - Provoz ICT
13. 02. 2020 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení
12. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-32422/2017/3404-11
12. 02. 2020 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-1849/2019/3902-11
06. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
04. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond
04. 02. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 70 – Řízení rozvoje ICT
30. 01. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 59 – Provoz ICT
30. 01. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 47 – Centrální harmonizační jednotka
30. 01. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT
30. 01. 2020 Služební místo vrchní ministerský rada v sekci 02 – Provozní
30. 12. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální
30. 12. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 44 – Náhradové agendy
20. 12. 2019 Služební místo odborný referent/vrchní referent - administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
19. 12. 2019 Kompletní technická specifikace – RVO
19. 12. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 56 – Interní audit
17. 12. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 18 – Nepřímé daně
13. 12. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
13. 12. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 16 – Cenová politika
13. 12. 2019 Služební místo odborný referent/vrchní referent v samostatném oddělení 9001 – Vládní a parlamentní agenda
11. 12. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička v odboru 30 – Personální
11. 12. 2019 Služební místo ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 23 - Finanční
09. 12. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 30 - Personální
04. 12. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 17 - Kontrola
03. 12. 2019 Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 58 – Mezinárodní vztahy
29. 11. 2019 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 1. čtvrtletí 2020
27. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
21. 11. 2019 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení
20. 11. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 - Daňová legislativa
20. 11. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 18 – Nepřímé daně
18. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 18 – Nepřímé daně
11. 11. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
11. 11. 2019 Služební místo vrchní referent/rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost
08. 11. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 36 – Dozor na finančním trhu
08. 11. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 56 – Interní audit
07. 11. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - právník/právnička v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
05. 11. 2019 Služební místo rada/ministerský rada – mzdový účetní/mzdová účetní v odboru 30 - Personální
05. 11. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - právník/právnička v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
01. 11. 2019 Služební místo ministerský rada – auditor/ka finanční podpory z prostředků AMIF a ISF v odboru 52 - Auditní orgán
30. 10. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie

XML