Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
08. 04. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-10736/2021/7303-2
08. 04. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-10739/2021/7303-3
08. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
07. 04. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada – auditor/ka se zaměřením na auditní činnost u prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán,
07. 04. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální
07. 04. 2021 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na náhradu majetkové škody
07. 04. 2021 Služební místo ministerský rada - auditor/ka se zaměřením na audit finančních prostředků poskytovaných v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF, Migrační fondy a FM EHP Norsko) v odboru 52 – Auditní orgán
07. 04. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy
07. 04. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 44 – Náhradové agendy
27. 03. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-9567/2021/7303-2
27. 03. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-5835/2021/7303-6
27. 03. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-9131/2021/7303-2
27. 03. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-9383/2021/7303-2
27. 03. 2021 Oznámení o uložení písemnosti - č.j. MF-5836/2021/7303-6
19. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
11. 03. 2021 Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
10. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
08. 03. 2021 Služební místa ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
08. 03. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální
05. 03. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada – kontrolor/kontrolorka VSK v odboru 17 – Kontrola
05. 03. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie
05. 03. 2021 Služební místo vrchní referent/rada v odboru 72 – Státní majetek
04. 03. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
04. 03. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku
04. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
04. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
04. 03. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
03. 03. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika
03. 03. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace
01. 03. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I
26. 02. 2021 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 2. čtvrtletí 2021
24. 02. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
24. 02. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
24. 02. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
24. 02. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
24. 02. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 02. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 18 – Nepřímé a majetkové daně
22. 02. 2021 Služební místo ministerský rada v odboru 23 – Finanční
17. 02. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond
17. 02. 2021 Služební místo vrchní ministerský rada se zaměřením na realizaci projektů a audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
16. 02. 2021 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.

XML