Ministerstvo financí

Instituce
Ministerstva

http://mfcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
118 00 Praha 1

Datová schránka: xzeaauv

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky
17. 07. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek
16. 07. 2019 Služební místa vrchní ministerský rada – kontrolor/kontrolorka VSK v odboru 17 – Kontrola
16. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví
15. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace - FM 9038
15. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace - FM 3578
12. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 11 – Státní rozpočet
12. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – pověřenec GDPR v sekci 08 – Státní tajemník
11. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální
10. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
09. 07. 2019 Služební místo ministerský rada – mzdový účetní/mzdová účetní v odboru 30 - Personální
04. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 18 - Nepřímé daně
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 48 - Kancelář státního tajemníka
02. 07. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace
28. 06. 2019 Vyrozumění o možnosti uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení
28. 06. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 23 – Finanční
28. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí
28. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky
27. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 11 - Státní rozpočet
26. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 14 – Financování kapitol státního rozpočtu I
26. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
26. 06. 2019 Služební místo vrchní referent/rada v odboru 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
26. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
26. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 58 – Mezinárodní vztahy
25. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku
20. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 11 - Státní rozpočet
20. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Příjmové daně
20. 06. 2019 Služební místo odborný referent/vrchní referent – pracovnice/pracovník podatelny v odboru 13 – Hospodářská správa
19. 06. 2019 Služební místo ministerský rada v odboru 30 – Personální
19. 06. 2019 Informace o zastavení řízení - č.j. MF-27175/2018/3403-27
19. 06. 2019 Služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
18. 06. 2019 Služební místo ministerský rada v sekci 08 – Státní tajemník
12. 06. 2019 Služební místo ministerský rada - kontrolor/kontrolorka ÚC v odboru 17 - Kontrola
12. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka ÚC v odboru 17 - Kontrola
06. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond
03. 06. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička pro podporu auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
30. 05. 2019 Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her - 3. čtvrtletí 2019
29. 05. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 11 - Státní rozpočet
29. 05. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 56 – Interní audit
29. 05. 2019 Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
23. 05. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
23. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejných soutěží
22. 05. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 56 – Interní audit
22. 05. 2019 Služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků AMIF a ISF v odboru 52 - Auditní orgán
17. 05. 2019 Služební místo ministerský rada – finanční/projektový manažer/ka projektů OP TP v odboru 52 – Auditní orgán
16. 05. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – koordinátor/ka auditů ESIF v odboru 52 – Auditní orgán
13. 05. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků EÚS poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán
10. 05. 2019 Služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán
03. 05. 2019 Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

XML