Ministerstvo obrany

Instituce
Ministerstva

http://army.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk
E-mail: e-podatelnaMO@army.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2019 3.4.2019ŽÁDOST O VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK A ODCHODNÉ (pdf, 228kB)
03. 07. 2019 18.1.2018ŽÁDOST O DŮCHOD VDOVSKÝ, VDOVECKÝ a SIROTČÏ (doc, 76kB)
03. 07. 2019 18.1.2018PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O DŮCHOD (doc, 42kB)
03. 07. 2019 18.1.2018ŽÁDOST O DŮCHOD STAROBNÍ, INVALIDNÍ (xls, 69kB)
03. 07. 2019 18.1.2018ŽÁDOST O ZVÝŠENÍ PROCENTNÍ VÝMĚRY STAROBNÍHO DŮCHODU (doc, 30kB)
03. 07. 2019 30.12.2014ŽÁDOST O VÝPLATU VÝSLUHOVÉHO PŘÍSPĚVKU PO UPLYNUTÍ 2 LET PO SPLNĚNÍ PODMÍNEK NÁROKU NA STAROBNÍ DŮCHOD (doc, 41kB)
03. 07. 2019 18.1.2018ŽÁDOST O POUKAZOVÁNÍ DÁVEK DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ - VÝSLUHOVÝCH NÁLEŽITOSTÍ NA SPOROŽIROVÝ, POSTŽIROVÝ NEBO JINÝ ÚČET VEDENÝ U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU V ČR (doc, 55kB)
03. 07. 2019 3.4.2019ŽÁDOST O ODBYTNÉ (pdf, 145kB)
03. 07. 2019 30.12.2014ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (doc, 21kB)
03. 07. 2019 18.1.2018UPOZORNĚNÍ K VÝSLUHOVÝM NÁLEŽITOSTEM PODLE ZÁKONA O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ (doc, 72kB)
03. 07. 2019 30.12.2014UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE STAROBNÍHO DŮCHODU PŘIZNANÉHO PŘED DOSAŽENÍM DŮCHODOVÉHO VĚKU (doc, 69kB)
03. 07. 2019 30.12.2014UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE STAROBNÍHO DŮCHODU (doc, 77kB)
03. 07. 2019 30.12.2014UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE VDOVSKÉHO - VDOVECKÉHO DŮCHODU (VD) (doc, 72kB)
03. 07. 2019 18.1.2018UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE INVALIDNÍHO DŮCHODU (ID) (doc, 69kB)
03. 07. 2019 18.4.2017POTVRZENÍ O ŽITÍ - CERTIFICATE OF LIVING (pdf, 15kB)
03. 07. 2019 2.9.2018Stížnost proti postupu vojenského poskytovatele zdravotních služeb (pdf, 286kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Čerpání rozpočtu (pdf, 143kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Čerpání rozpočtu - tabulka (pdf, 47kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Kolektivní dohoda a smlouva (pdf, 127kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Nasazení vojáků interpelace (pdf, 124kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Nasazení vojáků interpelace 2 (pdf, 1888kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Počet zaměstnanců - tabulka (xlsx, 20kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Počet zaměstnanců (pdf, 123kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Průměrný plat (pdf, 123kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Průměrný plat - příloha (pdf, 238kB)
03. 07. 2019 25.1.2019RMO - služební poměr (pdf, 170kB)
03. 07. 2019 25.1.2019RMO - služební poměr - příloha (pdf, 922kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Váleční veteráni (pdf, 367kB)
03. 07. 2019 25.1.2019VZ - Právní software (pdf, 131kB)
03. 07. 2019 25.1.2019Přilba (pdf, 135kB)
03. 07. 2019 19.2.2019Nápojové automaty - nájem (pdf, 125kB)
03. 07. 2019 19.2.2019Optimalizace procesů agend (pdf, 180kB)
03. 07. 2019 19.2.2019Optimalizace procesů agend - příloha (pdf, 773kB)
03. 07. 2019 19.2.2019Parkoviště - Jince (pdf, 130kB)
03. 07. 2019 19.2.2019Průměrný věk vojáků (pdf, 123kB)
03. 07. 2019 19.2.2019Průměrný věk vojáků - tabulka (pdf, 87kB)
03. 07. 2019 19.2.2019VZ - poskytování služeb (pdf, 180kB)
03. 07. 2019 20.2.2019Bezpečnostní studium (pdf, 464kB)
03. 07. 2019 27.2.2019Čerpání rozpočtu 1/2019 (pdf, 139kB)
03. 07. 2019 22.2.2019VZMR - zkoušky (pdf, 463kB)
03. 07. 2019 18.2.2019Stanovisko k územnímu plánu MHMP (pdf, 172kB)
03. 07. 2019 1.3.2019Rozkladová komise (pdf, 183kB)
03. 07. 2019 1.3.2019Náměstci 2011 -2018 (pdf, 124kB)
03. 07. 2019 1.3.2019Náměstci 2011 -2018 - tabulka (pdf, 230kB)
03. 07. 2019 6.3.2019Střelnice Bludovice (pdf, 132kB)
03. 07. 2019 7.3.2019Úhrada škody - regres (pdf, 461kB)
03. 07. 2019 7.3.2019Bojová dávka potravin (pdf, 130kB)
03. 07. 2019 12.3.2019Střelby VZP a VAZ (pdf, 132kB)
03. 07. 2019 12.3.2019Vyřizování náhrady škody (pdf, 486kB)
03. 07. 2019 15.3.2019Čerpání rozpočtu 2/2019 (pdf, 139kB)

XML