Obec Kokory

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://obeckokory.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kokory
Kokory 57
751 05 Kokory

Datová schránka: mambdkt
E-mail: ou.kokory@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 09. 2019 71: Pozvánka na 6. zasedání valné hromady SOM Dolek (1 příloha)
10. 09. 2019 70: Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a… (2 přílohy)
06. 09. 2019 69: Oznámení o vydání rozhodnutí (1 příloha)
04. 09. 2019 68: Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kokory (1 příloha)
03. 09. 2019 66: VV - stanovení přechodné úpravy provozu (1 příloha)
03. 09. 2019 67: VV - opatření obecné povahy (ministerstvo zemědělství) (1 příloha)
29. 08. 2019 65: VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (2 přílohy)
15. 08. 2019 63: Rozpočtové opatření č.9/2019 (1 příloha)
15. 08. 2019 Dokument "64: Oznámení o zaháje..." již není dostupný.
01. 08. 2019 61: VV - stanovení přechodové úpravy provozu (2 přílohy)
26. 07. 2019 58: VV STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU (2 přílohy)
26. 07. 2019 59: VV Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 107/2019 (2 přílohy)
26. 07. 2019 60: VV Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 108/2019 (2 přílohy)
23. 07. 2019 57: VV, Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (1 příloha)
22. 07. 2019 56: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí Kokory a TJ SOKOL Kokory (1 příloha)
19. 07. 2019 54: Rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené Zastupitelstvem obce Kokory dne 19.6.2019 (1 příloha)
19. 07. 2019 55: Rozpočtové opatření č. 7/2019 schválené Radou obce Kokory dne 19.6.2019 (1 příloha)
08. 07. 2019 53: Pozvánka na 5. zasedání valné hromady SOM Dolek (1 příloha)
05. 07. 2019 52: Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Kokory (1 příloha)
26. 06. 2019 51: VV - stanovení přechodné úpravy provozu (1 příloha)
26. 06. 2019 50: Závěrečný účet obce Kokory za rok 2018 schválený Zastupitelstvem obce dne 19.6.2019 (4 přílohy)
21. 06. 2019 49: Obecně závazná vyhláška (2 přílohy)
18. 06. 2019 48: Rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené RO Kokory dne 23.5.2019 (1 příloha)
18. 06. 2019 47: Usnesení z 5. zasedání ZO Kokory konaného dne 23.5.2019 (1 příloha)
13. 06. 2019 46: Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Kokory (1 příloha)
30. 05. 2019 42: Rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené RO Kokory dne 29. 04. 2019 (1 příloha)
30. 05. 2019 45: Usnesení z valné hromady SOM Dolek (1 příloha)
30. 05. 2019 44: Návrh závěrečného účtu obce Kokory za rok 2018 (4 přílohy)
24. 05. 2019 43: Veřejná výzva na post provozní technik - elektrikář (1 příloha)
17. 05. 2019 41:Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Kokory (1 příloha)
16. 05. 2019 39: Pozvánka na 4. VH SOM Dolek (1 příloha)
16. 05. 2019 40: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (1 příloha)
10. 05. 2019 38: Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytnutí dotace – Myslivecký spolek Hradisko Kokory (1 příloha)
08. 05. 2019 37: Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (1 příloha)
06. 05. 2019 36: Rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem obce Kokory dne 10.4.2019 (1 příloha)
02. 05. 2019 35: Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory ze dne 10.4.2019 (1 příloha)
26. 04. 2019 dokument
26. 04. 2019 34: VaK -porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a… (1 příloha)
26. 04. 2019 33: Pozvánka na 1 OVK 2019 (1 příloha)
25. 04. 2019 32: VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 (1 příloha)
17. 04. 2019 30: Smlouva o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Hradisko Kokor (1 příloha)
17. 04. 2019 31: Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Kokory (1 příloha)
16. 04. 2019 27:VV - návrh opatření obecné povahy - odbor životního prostředí a zemědělství (1 příloha)
16. 04. 2019 28: VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (2 přílohy)
16. 04. 2019 29: VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (2 přílohy)
08. 04. 2019 26: Sdělení - volby do Evropského parlamentu (1 příloha)
05. 04. 2019 25: VV opatření obecné povahy - kůrovec (3 přílohy)
04. 04. 2019 22: VV Magistrátu města Přerova - O vyměření místního poplatku (1 příloha)
04. 04. 2019 23: Rozpočtové opatření č. 2/2019, Schválené Radou obce Kokory dne 18.3.2019 (1 příloha)
04. 04. 2019 24: Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Kokory (1 příloha)

XML