Obec Kokory

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://obeckokory.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kokory
Kokory 57
751 05 Kokory

Datová schránka: mambdkt
E-mail: ou.kokory@quick.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 43: Veřejná výzva na post provozní technik - elektrikář (1 příloha)
17. 05. 2019 41:Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Kokory (1 příloha)
16. 05. 2019 39: Pozvánka na 4. VH SOM Dolek (1 příloha)
16. 05. 2019 40: Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (1 příloha)
10. 05. 2019 38: Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytnutí dotace – Myslivecký spolek Hradisko Kokory (1 příloha)
08. 05. 2019 37: Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (1 příloha)
06. 05. 2019 36: Rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem obce Kokory dne 10.4.2019 (1 příloha)
02. 05. 2019 35: Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory ze dne 10.4.2019 (1 příloha)
26. 04. 2019 dokument
26. 04. 2019 34: VaK -porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a… (1 příloha)
26. 04. 2019 33: Pozvánka na 1 OVK 2019 (1 příloha)
25. 04. 2019 32: VV - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 (1 příloha)
17. 04. 2019 30: Smlouva o poskytnutí dotace - Myslivecký spolek Hradisko Kokor (1 příloha)
17. 04. 2019 31: Smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Kokory (1 příloha)
16. 04. 2019 27:VV - návrh opatření obecné povahy - odbor životního prostředí a zemědělství (1 příloha)
16. 04. 2019 28: VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (2 přílohy)
16. 04. 2019 29: VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (2 přílohy)
08. 04. 2019 26: Sdělení - volby do Evropského parlamentu (1 příloha)
05. 04. 2019 25: VV opatření obecné povahy - kůrovec (3 přílohy)
04. 04. 2019 22: VV Magistrátu města Přerova - O vyměření místního poplatku (1 příloha)
04. 04. 2019 23: Rozpočtové opatření č. 2/2019, Schválené Radou obce Kokory dne 18.3.2019 (1 příloha)
04. 04. 2019 24: Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Kokory (1 příloha)
27. 03. 2019 21: Nařízení města Přerova č. 1/2019 (1 příloha)
26. 03. 2019 20: Usnesení ze 3. valné hromady SOM Dolek - 19.3.2019 (1 příloha)
08. 03. 2019 Dokument "19: Oznámení o vydání..." již není dostupný.
07. 03. 2019 18: Pozvánka na 3. VH SOM Dolek (1 příloha)
05. 03. 2019 17: Rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené Zastupitelstvem obce Kokory dne 13.2.2019 (1 příloha)
05. 03. 2019 15: Usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Kokory (1 příloha)
05. 03. 2019 16: Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb. (2 přílohy)
03. 03. 2019 14: Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019 a zprávu přezkoumání… (6 příloh)
12. 02. 2019 Dokument "13: VV - Oznámení zah..." již není dostupný.
07. 02. 2019 12: VV o vyměření místních poplatků - Magistrát města Přerova (1 příloha)
07. 02. 2019 11: Informace o konání řádného zasedání Zastupitelstva obce Kokory (1 příloha)
06. 02. 2019 86: SOM Dolek - Návrh rozpočtu pro rok 2019, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (2 přílohy)
01. 02. 2019 92: Rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené Radou Obce Kokory dne 21. 11. 2018 (1 příloha)
01. 02. 2019 93: Rozpočtové opatření č. 8/2018 schválené Radou Obce Kokory dne 30.11.2018 (1 příloha)
31. 01. 2019 98: Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí mikroregionu Dolek pro… (1 příloha)
25. 01. 2019 dokument
25. 01. 2019 10: Rozpočtové opatření č. 10/2018 schválené Radou obce Kokory dne 28. 12. 2018 (1 příloha)
24. 01. 2019 dokument
24. 01. 2019 dokument
24. 01. 2019 9: Oznámení o konání veřejného licitačního řízení (2 přílohy)
24. 01. 2019 7: Rozpočtové opatření č. 9/2018 (1 příloha)
24. 01. 2019 6: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci (1 příloha)
24. 01. 2019 8: Usnesení z řádného zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 17.12.2018 (1 příloha)
24. 01. 2019 4: VV - Stanovení přechodové úpravy provozu (2 přílohy)
24. 01. 2019 5: VV - Stanovení přechodové úpravy provozu (2 přílohy)
24. 01. 2019 Dokument "1: Dražební vyhláška ..." již není dostupný.
24. 01. 2019 2: VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 3/2019 (2 přílohy)
24. 01. 2019 3: VV - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 4/2019 (2 přílohy)

XML