Obec Rudník

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://rudnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rudník
Rudník 51
543 72 Rudník

Datová schránka: z86bx3g
E-mail: obec@rudnik.cz, matrika@rudnik.cz, stavebni@rudnik.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2023 Záměr prodeje zbraní
12. 01. 2023 Informace o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly
12. 01. 2023 Schválený rozpočet obce pro rok 2023
10. 01. 2023 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
10. 01. 2023 Rozpočtové opatření č. 8/2022
10. 01. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026
10. 01. 2023 Pozvánka na 4. ZO dne 18.1.2023
05. 01. 2023 Informace o tel. čísle KÚ pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
29. 12. 2022 Informace o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování)
22. 12. 2022 Pronájem části pozemku p.č. 3181, k.ú. Rudník
22. 12. 2022 Oznámení starosty o době a místě konání voleb
20. 12. 2022 Pronájem pozemku p.č. 300/2, k.ú. Rudník
16. 12. 2022 Pozvánka na první zasedání Okrskových volebních komisí
15. 12. 2022 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prosečné a Arnultovice - aktualizace
15. 12. 2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022
13. 12. 2022 Pacht části pozemku p.č. 2347/34, k.ú. Rudník
13. 12. 2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o předání lesních hospodářských osnov
13. 12. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci Rudník
09. 12. 2022 Pacht části pozemku p.č. 674/2, k.ú. Rudník
08. 12. 2022 Pozvánka na 91. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe
08. 12. 2022 Prodej části pozemku p.č. 2, k.ú. Javorník v Krkonoších
08. 12. 2022 Směna nemovitých věcí, k.ú. Javorník v Krkonoších
08. 12. 2022 Záměr obce disponovat nemovitým majetkem
08. 12. 2022 Pacht částí pozemku p.č. 589/1, k.ú. Rudník
06. 12. 2022 Pozvánka na 3. ZO dne 14.12.2022
02. 12. 2022 Pacht pozemku p.č. 3718/3, k.ú. Rudník
02. 12. 2022 Pacht pozemků v k.ú. Rudník
29. 11. 2022 Svazek obcí Horní Labe - Návrh rozpočtu 2023 a návrh Střednědobého výhledu 2024-2027
29. 11. 2022 Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh rozpočtu na rok 2023
29. 11. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
29. 11. 2022 Návrh rozpočtu obce Rudník na rok 2023
29. 11. 2022 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026
15. 11. 2022 Pronájem části pozemku p.č. 674/2, k.ú. Rudník
15. 11. 2022 Plná moc k vyzvednutí voličského průkazu
15. 11. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
15. 11. 2022 Stanovení minimálního počtu členů OVK a počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků
15. 11. 2022 Žádost o vydání voličského průkazu
10. 11. 2022 Prodej části pozemku p.č. 2, k.ú. Javorník v Krkonoších
10. 11. 2022 Pronájem části pozemku p.č. 2358/1, k.ú. Rudník
08. 11. 2022 Pozvánka na 2. ZO dne 16.11.2022
03. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - kterým se mění OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020, ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.9.2021
20. 10. 2022 Schválený závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe 2021
13. 10. 2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
11. 10. 2022 Pozvánka na 1. ustavující zasedání zastupitelstva obce Rudník
11. 10. 2022 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Rudník
06. 10. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci Rudník
06. 10. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020, ve znění OOP č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020
06. 10. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
06. 10. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - opatření odchylné od ustanovení lesního zákona
06. 10. 2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - kterým se mění a doplňuje OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 a OOP č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019

XML