Obec Rudník

Město, městys, obec, MČ
Okres Trutnov

http://rudnik.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rudník
Rudník 51
543 72 Rudník

Datová schránka: z86bx3g
E-mail: obec@rudnik.cz, matrika@rudnik.cz, stavebni@rudnik.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 04. 2019 Městská správa Hostinné - výběrové řízení - Vedoucí středisek VaK a koupaliště
17. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
16. 04. 2019 Pozvánka na 5. ZO dne 24.04.2019
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Magistrát města Kladna
11. 04. 2019 Pozvánka na 74. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe
05. 04. 2019 Pronájem části pozemku p.p.č. 678/4, k.ú. Rudník
05. 04. 2019 Pronájem části pozemku p.p.č. 589/3, k.ú. Rudník
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 10/2019 - úplná uzavírka silnice II/325 - Chotěvice-Hostinné
19. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
19. 03. 2019 Pozvánka na 4. ZO dne 27.03.2019
15. 03. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Vedoucí odboru správního, rozpočtu a financí Obecního úřadu v Rudníku
14. 03. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
14. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
08. 03. 2019 Pronájem nebytového prostoru v čp. 75 v Rudníku
08. 03. 2019 Pronájem pozemků v k.ú. Arnultovice
08. 03. 2019 Pronájem části pozemku p.p.č.589/3, k.ú. Rudník
08. 03. 2019 Pronájem nebytového prostoru v čp. 545 v Rudníku-občerstvení na fotbalovém hřišti
07. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
06. 03. 2019 Prodej pozemku st.p.č.483/1 jehož součástí je budova čp. 128 a pozemku p.p.č. 234/1, vše v k.ú. Rudník
05. 03. 2019 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory na realizaci veřejně prospěšných projektů v roce 2019
25. 02. 2019 Pozvánka na 73. jednání výkonné rady Svazku obcí Horní Labe
25. 02. 2019 Město Špindlerův Mlýn - nabídka práce
22. 02. 2019 Prodej nemovité věci - budova čp.128 na pozemku st.p.č.483/1 a pozemek p.p.č.234/1, vše v k.ú. Rudník
14. 02. 2019 Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2018
11. 02. 2019 Pozvánka na 3. ZO dne 20.02.2018
11. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách k.ú. Prosečné
08. 02. 2019 Prodej pozemku p.p.č. 2065/5, k.ú. Rudník
08. 02. 2019 Pronájem části pozemku p.p.č. 2321/1, k.ú. Rudník
08. 02. 2019 Pronájem části pozemku p.p.č. 3700, k.ú. Rudník
31. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2018
18. 01. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
18. 01. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019
14. 01. 2019 Město Špindlerův Mlýn - nabídka prodeje movitého majetku
09. 01. 2019 Výpůjčka nebytového prostoru v čp. 75 - DPS, v obci Rudník
08. 01. 2019 Dokument "Elektronická dražba..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Schválená změna Střednědobého výhledu rozpočtu č.3 na roky 2019-2020
21. 12. 2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021
21. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
14. 12. 2018 Pronájem pozemků p.p.č.515/14,638/1, k.ú. Arnultovice a p.p.č.587/2,636/3,636/4, k.ú. Rudník
14. 12. 2018 Pronájem nebytového prostoru v KD Arnultovice čp. 32 (šatna)
14. 12. 2018 Pronájem nebytového prostoru v KD Arnultovice čp. 32 (kuchyň)
14. 12. 2018 Výběrové řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru v objektu čp.406 Rudník "přízemí-prodejna potravin Rudník-Terezín"
14. 12. 2018 Výběrové řízení na pronájem a provozování nebytového prostoru v objektu čp.51 Rudník "přízemí-prostory vinárny"
10. 12. 2018 Pozvánka na 2. ZO dne 19.12.2018
08. 12. 2018 Pronájem části pozemku p.p.č. 2407/2, k.ú. Rudník
03. 12. 2018 Návrh rozpočtu obce Rudník na rok 2019
03. 12. 2018 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Rudník na roky 2020-2021
30. 11. 2018 Krkonoše-svazek měst a obcí - Návrh rozpočtu na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024

XML