Obec Tišice

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://tisice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tišice
Marie Podvalové 334
277 15 Tišice

Datová schránka: kf3b5r2
E-mail: tisice@tisice.cz, podatelna@tisice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 04. 2021 4/2021 - Odpověď na žádost - Termín vydání stavebního povolení na zubní, gynekologickou ordinaci a lékárnu, rozpočet akcí a autor projektu
12. 04. 2021 5/2021 - Odpověď na žádost - Termín zasedání OZ, Situace v rámci výstavby kanalizace, problémy zhotovitele
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
08. 04. 2021 Informace ke sčítání lidu 2021
30. 03. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Tišice za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
23. 03. 2021 Záměr obce propachtovat obecní pozemek
23. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Tišice
18. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 03. 2021 3/2021 - Odpověď na žádost - zajištění bezplatného internetu
15. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - SP..." již není dostupný.
15. 03. 2021 Odstávka elektřiny 1.4.2021
15. 03. 2021 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Tišice
15. 03. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
15. 03. 2021 Očkování na COVID - Ordinace Chrást s.r.o.
15. 03. 2021 Záměr prodeje pozemků p.č. 643/7, 643/8 a 643/9 v k.ú. Kozly u Tišic
15. 03. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
15. 03. 2021 Seznam plánovaných odstávek elektřiny dne 15.3.2021
15. 03. 2021 Informace k zápisu do MŠ Včelička
15. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Nuovodent Mělník s.r.o.
15. 03. 2021 Oznámení o zveřejnění - Svazek měst a obcí VKM
15. 03. 2021 Závěrečný účet Svazku měst a obcí VKM za rok 2019
15. 03. 2021 Kanalizace Tišice III.etapa
15. 03. 2021 Důležité kontakty
15. 03. 2021 Strategický plán Charity Neratovice
15. 03. 2021 Zrušení termínu pro uzavírání smluv na závlahu
15. 03. 2021 Informace ke koronaviru
15. 03. 2021 Informace ZŠ Tišice - šíření výskytu koronaviru COVID-19
15. 03. 2021 Opatření ZŠ Tišice k šíření výskytu koronaviru COVID-19
15. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace-Nuovodent Mělník
15. 03. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku VKM, rozpočet Svazku VKM
15. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Tišice
15. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Tišice
15. 03. 2021 Kalendář svozu odpadů pro rok 2019
15. 03. 2021 Cena stočného pro rok 2019
15. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Tišice
15. 03. 2021 Oznámení starosty o ukončení činnosti dětské lékařky
15. 03. 2021 Úhrady poplatků v roce 2019
15. 03. 2021 Smlouva o zápůjčce
15. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Tišice
15. 03. 2021 Vyhledavač firem v naší obci
15. 03. 2021 Stanovení výše úplaty za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod č. 1/2020
15. 03. 2021 Stanovení výše úplaty za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod č. 1/2019
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 5/2016
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
15. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
15. 03. 2021 Řád pro pohřebiště v Tišicích

XML