Obec Troubsko

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Troubsko
Zámecká 150/8
664 41 Troubsko

Datová schránka: 7j6bawk

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 04. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na PK ul. Veselka - realizace přípojky NN
23. 04. 2019 Informace o konání akce - Pálení čarodějnic
18. 04. 2019 Záměr obce Troubsko č. 1/2019
18. 04. 2019 Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Troubsko 24. 4. 2019
17. 04. 2019 Usnesení II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Troubsko
17. 04. 2019 Svolání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Troubsko 24. 4. 2019 v 17 hod.
16. 04. 2019 Upozornění Vodárenské akciové společnosti - ZÁKAZ vypouštění odpadní vody přes septiky do kanalizace
16. 04. 2019 Veř.vyhláška-OOP-Stanovení místní úpravy provozu na pozem.komunikaci u novostavby polyf.objektu p.č.188/1 ul. Školní
12. 04. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
10. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - informace k voličskému průkazu
10. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu - v neděli 14.4.2019 končí lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy - kůrovec
03. 04. 2019 Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Troubko 10. 4. 2019
03. 04. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na pozici správce víceúčelového hřiště Troubsko
27. 03. 2019 Popůvky - výběrové řízení - pracovní údržby obce Popůvky
21. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
21. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Stanovení minim. počtu členů okrskových volebních komisí
21. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
18. 03. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/602 ul. Jihlavská pro akci "Přípojka, vjezd na komunikaci-Troubsko,.
18. 03. 2019 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí-stav.povolení"Obytný soubor Troubsko-Veselka dešť.a splaš.kanalizace,vodovod,úprava koryta potola
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy - postup při usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství
08. 03. 2019 SVaK Ivančice - Oznámení o vyvěšení Rozpočtových opatření - č. 1
07. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko - TJ Sokol Troubsko, spolek 2
07. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko - TJ Sokol Troubsko, spolek
07. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko - Podskalák, z.s.
07. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko - Sportovní klub Veselka, z.s.
07. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Troubsko - Katolický dům Troubsko, z.s.
07. 03. 2019 Smlouva o poskyt.indiv.dotace z rozpočtu obce-Římskokatolická farnost Troubsko
05. 03. 2019 Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1. 2. 2019
04. 03. 2019 Informace o konání akce - Ostatková zábava
01. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na referenta stav.úřadu a právníka stav.úřadu ÚMČ Brno-Kníničky
27. 02. 2019 Usnesení I. veřejného zasedání zastupitelstva obce Troubsko
25. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 1_2019
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu OOP a výzva-stanovení místní úpravy provozu u novostavby polyfunkčního objektu parc.č.188/1
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška Magistrátu města Brna,zpřístupnění hromad.předpisného seznamu-místní poplatek odpad rok 2016
13. 02. 2019 Svolání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Troubsko 21. 2. 2019 v 17 hod.
11. 02. 2019 VV -stanovení místní úpravy provozu na PK-instalace zpomalovacích prahů a zpomalení dopravy ul. U Rybníka a Pod Vinohrady
11. 02. 2019 Veř. vyhláška-Oznámení o změně obsahu žádosti v zahájeném vodopr.řízení-Obytný soubor Troubsko-Veselka dešť. a splašk. kanal. ..
08. 02. 2019 Výzva k převzetí nalezené věci - peněženka světle modré barvy
04. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
04. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Usne..." již není dostupný.
28. 01. 2019 Informace o konání akce - Obecní společenský ples 15. 2. 2019
18. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 8
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení vodoprávního řízení-Obytný soubor Troubsko-Veselka-dešť. a splaš.kanalizace,vodovod,úprava
18. 01. 2019 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
17. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění 2019 - schválené rozpočty obce Troubsko, Sociální fond, Fond rozvoje bydlení na rok 2019
16. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
08. 01. 2019 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
03. 01. 2019 Informace o konání akce - sportovní ples 18. 1. 2019
20. 12. 2018 Usnesení X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Troubsko ze dne 19. 12. 2018

XML