Obec Blučina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://blucina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Blučina
nám. Svobody 119
664 56 Blučina

Datová schránka: 24hbfg3
E-mail: informace@blucina.cz, podatelna@blucina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška_Daň z nemovitých věcí na rok 2024_hromadný předpisný seznam
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška_Oznámení návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu-Blučina, pčřístavba MŠ
10. 04. 2024 Záměr prodeje
08. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června – Jmenování zapisovatele
08. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června – Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
08. 04. 2024 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června – Počet minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
04. 04. 2024 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou – závěr zjišťovacího řízení „CTPark Blučina, BLU4 + BLU5, rok 2024“
04. 04. 2024 Zápis č. 7/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Blučina
04. 04. 2024 Rozpočet obce Blučina 2024
02. 04. 2024 Krajský úřad Jihomoravský kraj – Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje“
13. 03. 2024 Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
12. 03. 2024 Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí – Opatření obecné povahy odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého
12. 03. 2024 Státní pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu Zápis z úvodního jednání
11. 03. 2024 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce dne 19. 3. 2024
07. 03. 2024 Veřejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení
05. 03. 2024 Výzva k odstranění odstaveného vozidla
04. 03. 2024 Záměr směnit
04. 03. 2024 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci 9. května v obci Blučina z důvodu rozšíření kabelu NN
01. 03. 2024 Návrh rozpočtu obce Blučina 2024
28. 02. 2024 DSO – Cyklistická stezka Brno – Vídeň – Návrh závěrečného účtu za rok 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
26. 02. 2024 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Blučina 2024
23. 02. 2024 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko – Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě.
23. 02. 2024 Oznámení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Jihomoravského kraje“
19. 02. 2024 Záměr pronajmout
19. 02. 2024 Záměr směny
08. 02. 2024 CTPark Blučina, BLU4 + BLU5, rok 2024, k. ú. Blučina, okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení
08. 02. 2024 Program poskytování dotací „Blučina pod stromy“ z rozpočtu Obce Blučina v roce 2024 určená na výsadbu stromů
05. 02. 2024 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Blučina 2024
02. 02. 2024 DSO Vodovody a kanalizace – Návrh rozpočtu na rok 2024
29. 01. 2024 Záměr prodat část pozemku 1066/1
25. 01. 2024 Návrh opatření obecné povahy – odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého
11. 01. 2024 Dokument "Rozhodnutí – prodlouž..." již není dostupný.
11. 01. 2024 Státní pozemkový úřad – KoPÚ v k.ú. Opatovice u Rajhradu – pozvánka na ZPH – porosty
09. 01. 2024 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Zahradní v obci Blučina z důvodu rozšíření kabelu NN
08. 01. 2024 Rozpočtové opatření č. 10
04. 01. 2024 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2023
03. 01. 2024 Rozpočtové opatření č. 9
03. 01. 2024 Zápis č. 6/2023 ze zasedání zastupitelstva obce Blučina
21. 12. 2023 Návrh opatření obecné povahy výjimka ze zákazů u zvláště chráněného živočicha bobra evropského
21. 12. 2023 DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň – Rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu
21. 12. 2023 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Opatovice u Rajhradu
21. 12. 2023 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko – Oznámení o schválení a zveřejnění v elektronické podobě.
20. 12. 2023 Rozpočtové provizorium Obce Blučina na rok 2024
19. 12. 2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na náměstí Svobody (instalace V12c) v obci Blučina
15. 12. 2023 Oznámení o opravě – OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
15. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
15. 12. 2023 Ohlášení o vyhlášení právního předpisu – OZV o místním poplatku ze psů
15. 12. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu – OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
15. 12. 2023 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026
15. 12. 2023 Rozpočtové opatření č. 8

XML