Obec Blučina

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://blucina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Blučina
nám. Svobody 119
664 56 Blučina

Datová schránka: 24hbfg3
E-mail: informace@blucina.cz, podatelna@blucina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 09. 2021 Zápis č. 21 ze zasedání Zastupitelstva obce Blučina
20. 09. 2021 Záměr prodeje
17. 09. 2021 Oznámení o místě a času konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška_rozhodnutí_II/416 Blučina obchvat, SO 401 – Úprava vedení 400 kV
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
14. 09. 2021 oznameni_o-konani_prvniho_zasedani_volebni_okrskove_komise
13. 09. 2021 Stanovení minimálního počtu členů místní komise – referendum
13. 09. 2021 Záměr pronajmout
13. 09. 2021 Záměr prodeje
13. 09. 2021 Záměr prodeje
10. 09. 2021 Vyhlášení místního referenda zastupitelstvem obce Blučina na území obce Blučina
10. 09. 2021 Nevyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru na území obce Blučina
09. 09. 2021 Veřejná vyhláška_oznámení_zahájení územního řízení_Blučina, ul. Sokolská, obnova VO
06. 09. 2021 Dokument "Rozhodnutí doručované..." již není dostupný.
02. 09. 2021 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle §64-§65 zákona č. 256/2013 Sb.
01. 09. 2021 Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce Blučina
31. 08. 2021 Jmenování zapisovatele volební komise
23. 08. 2021 21. zasedání Zastupitelstva obce Blučina – Zrušeno
18. 08. 2021 Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Blučina
13. 08. 2021 Rozhodnutí v odvolacím řízení ve věci odvolání proti rozhodnutí MěÚ Židlochovice, odboru životního prostředí „ Povolení k nakládání s vodami – k jejich vzdouvání (akumulaci) v jezové zdrži klapkového jezu na toku Svratka, ř. km 34,970″
05. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
02. 08. 2021 „Areál výrobny stavebních hmot Blučina“, k. ú. Blučina okr. Brno-venkov – zveřejnění oznámení záměru
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s opravou mostu 41611-3 pře D2
26. 07. 2021 Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Blučina
16. 07. 2021 Zápis č. 19 ze zasedání Zastupitelstva obce Blučina
15. 07. 2021 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v souvislosti s realizací okružní křižovatky II/425 x III/41617 ve městě Rajhrad
02. 07. 2021 Program poskytování dotací „Blučina pod stromy“ z rozpočtu Obce Blučina v roce 2021 určená na výsadbu stromů
30. 06. 2021 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce
29. 06. 2021 Závěrečný účet Obce Blučina za rok 2020
29. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 2
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti lhůty platnosti stavebního povolení „II/416 Blučina obchvat, SO 401 – Úprava vedení 400 kV“
16. 06. 2021 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Blučina
09. 06. 2021 Záměr Obce
09. 06. 2021 DSO region Židlochovicko – Závěrečný účet za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
08. 06. 2021 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2020 – Návrh závěrečného účtu, návrh střednědobého výhledu rozpočtu, Návrh rozpočtu na rok 2021
03. 06. 2021 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (dle grafické přílohy) z důvodu úplné uzavírky mostu 41617-2 v Rajhradě
01. 06. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
01. 06. 2021 Veřejná vyhláška, Zveřejnění návrhu opatření povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
01. 06. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek – Vydání Národního plánu povodí Labe, Odry, Dunaje
24. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu Obce Blučina za rok 2020
18. 05. 2021 Dokument "Zápis č. 18 ze zasedá..." již není dostupný.
17. 05. 2021 Záměr prodat
10. 05. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
10. 05. 2021 Dobrovolný svazek obcí Region Cezava – Závěrečný účet 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
04. 05. 2021 Záměr směnit
03. 05. 2021 Záměr prodat
03. 05. 2021 Záměr prodat
03. 05. 2021 Záměr pronajmout
03. 05. 2021 Záměr pronajmout
29. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 1

XML