Město Boskovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://boskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
680 01 Boskovice

Datová schránka: qmkbq7h
E-mail: mu@boskovice.cz, epodatelna@boskovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednávání návrhu územního plánu Zbraslavec
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na komunikacích ve městě Boskovice - ul. Mánesova, ul. Dukelská
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - Novostavba chodníku podél silnice I/19 v Kunštátě - Sychotíně
18. 07. 2019 Vyhlášení nálezu - Mobilní telefon Nokia
18. 07. 2019 Vyhlášení nálezu - Mobilní telefon Samsung
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ve městě Boskovice - ul. Hybešova, parkoviště za Finančním úřadem
17. 07. 2019 Oznámení o aplikaci herbicidu Roundup Biaktiv
17. 07. 2019 Rozhodnutí - doručované veřejnou vyhláškou - Závěr zjišťovacího řízení - "ČOV Boskovice - Intenzifikace"
16. 07. 2019 137EX 17479/15-146 Usnesení - odročení dražby
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 07. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Bačov
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11. 07. 2019 Městský úřad Boskovice - Odbor výstavby a územního plánování - Oznámení - Zahájení společného řízení
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ve městě Boskovice - ul. Bílkova
10. 07. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - oplocení na pozemku parc. č. 1717 a 1718 Vážany u Boskovic
10. 07. 2019 Město Boskovice - Oznámení záměru pronájmu bytu
09. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Letovice
09. 07. 2019 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - oplocení na pozemku parc. č. 1717 a 1718 Vážany
09. 07. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 07. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 07. 2019 Dražební vyhláška - 139EX 19201/15-100
09. 07. 2019 Svazek obcí Boskovicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci ve městě Boskovice - sjezd ze silnice II/374 do areálu firmy BODOS, a.s., ul. Mánesova, Boskovice
08. 07. 2019 Vyhlášení nálezu - Mobilní telefon Huawei
08. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici III/3629, Křtěnov
08. 07. 2019 Dražební vyhláška - 139EX 14538/15-083
08. 07. 2019 Rozhodnutí - územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Okrouhlá, lok. 22 RD
04. 07. 2019 Optaření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, Letovice - Masarykovo nám, Komenského ul.
04. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, Letovice
03. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kunštát
03. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
03. 07. 2019 Svazek obcí Boskovicko - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření
03. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v Letovicích, v ulici Havírna
02. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37424 v Pilském údolí Boskovice
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu Z3 výstavby rodinných domů Němčice
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 38c Masarykovo náměstí Boskovice
28. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-matrikář/matrikářka
28. 06. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích 15d,ul. Janáčkova a 49c,ul. Otakara Kubína, Boskovice
27. 06. 2019 Dokument "Rozhodnutí-Stavební p..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Odbor tvorby a ochrany životního prostředí - Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška
26. 06. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Boskovice
26. 06. 2019 Dokument "EX 93/01-9 Dražební v..." již není dostupný.
25. 06. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci 42c,ul.Na Hrázi,Boskovice
25. 06. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci 54c,ul.Podlesí,Boskovice
25. 06. 2019 Městský úřad Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí - Veřejná vyhláška - Oznámení
24. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Sociální pracovník - sociální kurátor pro dospělé/ veřejný opatrovník
24. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Sociální pracovník na úseku sociálně právní ochrany dětí (terénní sociální pracovník)
21. 06. 2019 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne 11.06.2019
21. 06. 2019 E.ON Distribuce,a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

XML