Město Boskovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://boskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
680 01 Boskovice

Datová schránka: qmkbq7h
E-mail: mu@boskovice.cz, epodatelna@boskovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2020 Veřejná vyhláška veřejné projednání návrhu ZMĚNY č. 1 územního plánu Lhota u Lysic
20. 02. 2020 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ve městě Letovice
19. 02. 2020 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, omezené parkování OC MODRÁ VĚŽ- Boskovice
18. 02. 2020 Dražební vyhláška
17. 02. 2020 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání NOVOSTAVBA RD na parc.č. 1717 a 1718 Vážany
17. 02. 2020 Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Černovice
14. 02. 2020 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 27.02.2020 v 08:30 hodin
14. 02. 2020 Svolání členů Zastupitelstva města Boskovice - 25.02.2020 v 16:00 hodin
14. 02. 2020 Městský úřad Boskovice - Odbor kancelář tajemníka - Výzva k podání připomínek nebo námitek k návrhu opatření obecné povahy + Návrh opatření obecné povahy ve věci vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežadoucích jevů k nemovitosti
14. 02. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy NEMOHOLD a.s.,
14. 02. 2020 Město Boskovice - Odbor správy majetku - Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
13. 02. 2020 Rozhodnutí Prodloužení stavebního povolení - Borotín
12. 02. 2020 Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru - "Sudice - oprava vodovodu a kanalizace v průtahu obce"
11. 02. 2020 Rozhodnutí Územní rozhodnutí- rozhodnutí o umístění stavby Boskovice,s.ú.NN BD Residence Mánesova
11. 02. 2020 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-silnice III/37420 v městysi Svitávka a místních komunikacích v městysi Svitávka
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v městysi Knínice
11. 02. 2020 Město Boskovice - Odbor finanční - Oznámení
11. 02. 2020 006 EX 594/13-147-Dražební vyhláška
11. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
11. 02. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška, projednávání návrhu ÚP Lysice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
10. 02. 2020 Vyhlášení nálezu - svazek 3 ks klíčů
10. 02. 2020 Vyhlášení nálezu - mobilní telefon Motorola - poničený
10. 02. 2020 159 EX 00264/19-210 - Dražební vyhláška
10. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v městysi Lysice
07. 02. 2020 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/150 v místě mostu ev.č. přes řeku Bělou ve městě Boskovice
06. 02. 2020 Dokument "030 EX 10776/14 -169 ..." již není dostupný.
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3744 v obci Vanovice
05. 02. 2020 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích ve městě Velké Opatovice
05. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Doru..." již není dostupný.
04. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Rozseč nad Kunštátem
31. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
31. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
30. 01. 2020 Oznámení údajů o vydané Změně č.2 územního plánu Lazinov
30. 01. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ve městě Boskovice, na MK č.6d, ul.Rovná, Boskovvice
29. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
29. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
28. 01. 2020 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/150 most ev.č.150-063 přes řeku Bělou ve městě Boskovice
28. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška Doru..." již není dostupný.
28. 01. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ve městě Boskovice,na MK č. 2d, ul.Červená zahrada
27. 01. 2020 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/365 (Svojanov-Horní Poříčí-Křetín-Letovice)
27. 01. 2020 Vyhlášení nálezu
27. 01. 2020 Dokument "134 EX 05098/10-987 -..." již není dostupný.
24. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Rozseč nad Kunštátem
24. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
23. 01. 2020 Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice II/374 a III/37427 v k.ú.Lhota Rapotina
23. 01. 2020 Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice III/37422 ve městě Boskovice

XML