Město Boskovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://boskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
680 01 Boskovice

Datová schránka: qmkbq7h
E-mail: mu@boskovice.cz, epodatelna@boskovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 10. 2020 Rozhodnutí Územní rozhodnutí- Obytný soubor Milánovy
27. 10. 2020 OOP- PÚP- protlak pod sil. II/376- městys Lysice
27. 10. 2020 OOP-PÚP- silnIce II/376, III/3767 a III/3764 - městys Lysice
27. 10. 2020 OOP-PÚP-MK v obci Sebranice- oprava- DOKA s.r.o.
27. 10. 2020 Vyhlášení nálezu
27. 10. 2020 Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
23. 10. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
22. 10. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
21. 10. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Sebranice - Veřejná vyhláška
21. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/374
20. 10. 2020 Celní úřad pro JMK - Rozhodnutí o zrušení konání dražby
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č.2 Regulačního plánu části MPZ Boskovice
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení Ochranného pásma vodního zdroje Deštná - posílení
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Vydání Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Aktualizace č. 2 ZÚR JMK
18. 10. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Veřejná vyhláška
18. 10. 2020 129EX 4043/10-157 - Dražební vyhláška
18. 10. 2020 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace
18. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ve městě Boskovice
18. 10. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
18. 10. 2020 Vyhlášení nálezu
18. 10. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Veřejná vyhláška
18. 10. 2020 Město Boskovice - Záměr uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
18. 10. 2020 Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky
18. 10. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Veřejná vyhláška
16. 10. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Veřejná vyhláška
16. 10. 2020 129EX 4043/10-157 - Dražební vyhláška
16. 10. 2020 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace
15. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ve městě Boskovice
15. 10. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
15. 10. 2020 Vyhlášení nálezu
14. 10. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Veřejná vyhláška
14. 10. 2020 Město Boskovice - Záměr uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
13. 10. 2020 Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky
12. 10. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Veřejná vyhláška
12. 10. 2020 Dokument "Oznámení - Zahájení ú..." již není dostupný.
12. 10. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
12. 10. 2020 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
12. 10. 2020 Město Boskovice - Záměr převodu práv a povinností spojeného s pronájmem nebytových prostor
12. 10. 2020 Dokument "006 EX 990/18-126-Dra..." již není dostupný.
09. 10. 2020 Opatření obecné povahy PÚP v obci Kořenec- montážní a výkopové práce
09. 10. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška- ozn..." již není dostupný.
08. 10. 2020 Opatření obecné povahy, PÚP - Agrospol- sklizeň
07. 10. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení- výstavby společné stezky Jevíčko- Velké Opatovice
07. 10. 2020 Opatření obecné povahy PÚP vodovod Rozhraní- Stvolová
07. 10. 2020 Opatření obecné povahy- PÚP silnice III/36210, III/3629 a II/362- Křtěnov-Lhota u Olešnice
07. 10. 2020 Město Boskovice - Záměr převodu práv a povinností spojeného s pronájmem nebytových prostor
06. 10. 2020 Město Boskovice - Zveřejnění - 3x záměr uzavření dodatku ke smlouvě
05. 10. 2020 Opatření obecné povahy, PÚP- silnice v k.ú. Letovice
02. 10. 2020 Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky
30. 09. 2020 Město Boskovice - Záměr pronájmu nebytových prostor

XML