Město Boskovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://boskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
680 01 Boskovice

Datová schránka: qmkbq7h
E-mail: mu@boskovice.cz, epodatelna@boskovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Přičlenění pozemků k uznané vlastní honitbě "Loucká obora"
18. 04. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
18. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
18. 04. 2019 Oznámení o aplikaci herbicidu Roundup Biaktiv
18. 04. 2019 Město Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
17. 04. 2019 Oznámení údajů o vydaném územním plánu Velenov
16. 04. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/373 v obci Benešov
16. 04. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/150, II/374, III/37422 a na MK ul. Zborovská a Masarykovo nám. v Boskovicích
16. 04. 2019 Městský úřad Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí - Veřejná vyhláška - Oznámení
16. 04. 2019 Vyhlášení nálezu - pánské jízdní kolo zn. FORT
15. 04. 2019 Město Boskovice - Oznámení záměru pronájmu bytů
12. 04. 2019 Svolání členů Zastupitelstva města Boskovice - 23.4.2019 v 16:00 hodin
12. 04. 2019 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - 25.4.2019 v 08:30 hodin
12. 04. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
12. 04. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
11. 04. 2019 Městský úřad Boskovice - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
09. 04. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/374 v Knínicích
09. 04. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3629 v k.ú. Křtěnov
09. 04. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - 2x Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 04. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Suchý
05. 04. 2019 EX 4163/09-131 Dražební vyhláška
05. 04. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
05. 04. 2019 EX 15679/13-80 - Usnesení - Dražební vyhláška
05. 04. 2019 Městský úřad Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí - Rozhodnutí
05. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Městský úřad Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí - Rozhodnutí
04. 04. 2019 EX 3544/17-136 Usnesení
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3629 Olešnice-Křtěnov-Hodonín
02. 04. 2019 Státní pozemkový úřad - Oznámení
01. 04. 2019 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba
01. 04. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/37420 ul. Jiráskova a na místních komunikacích ve Svitávce
01. 04. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu na místní komun.ul. Kopanina a na místní komun.parkoviště v ul. Eduarda Ušela ve Velkých Opatovicích
01. 04. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3742 ve Velkých Opatovicích
01. 04. 2019 Město Boskovice - zvěřejňuje 2x záměr pronájmu nebytových prostor
01. 04. 2019 Město Boskovice - zveřejňuje 2x záměr uzavření dodatku ke smlouvě
01. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech okrskových volebních komisí ve městě Boskovice - volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. -25.05.2019
29. 03. 2019 Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
28. 03. 2019 Vyhlášení nálezu - klíč od auta Škoda + bezpečnostní klíč
28. 03. 2019 Vyhlášení nálezu - svazek 3 ks klíčů
26. 03. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu na novém parkovišti,které vzniklo rekonstrukcí MK ,,K vodojemu"a ,,K výletišti"
26. 03. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3724 v ulici Žleb ve městě Velké Opatovice
26. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Strážník Městské policie Boskovice
26. 03. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3744 v obci Šebetov
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška o možnosti převzít doručovanou písemnost
26. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Sociální pracovník na úseku sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí
26. 03. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - zásobování teplem a elektrickou energií- Boskovice, střed
22. 03. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy- Vestavba sociálních zařízení na domově mládeže F2-I.etapa
22. 03. 2019 Rozhodnutí-BD Panorama Boskovice-Novostavba bytových domů a parkovacího domu včetně dopravní a technické infrastruktury
22. 03. 2019 Projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Rozsička

XML