Město Boskovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://boskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
680 01 Boskovice

Datová schránka: qmkbq7h
E-mail: mu@boskovice.cz, epodatelna@boskovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 02. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - Optimalizace třídění odpadů v Boskovicích
15. 02. 2019 Svolání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
14. 02. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na silnicích II/362, III/3626, III/3629 a na místních komunikacích v Olešnici
14. 02. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci 19c Hybešova, Boskovice
13. 02. 2019 Usnesení - Odročení elektronické dražby
13. 02. 2019 Oznámení o pokračování spol.řízení - Novostavba bytových domů a parkovacího domu včetně dopravní a technické infratsruktury
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
11. 02. 2019 Zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. - Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050
08. 02. 2019 Oznámení-Zahájení společného územního a stavebního řízení
08. 02. 2019 Program ZM č. 3 - 2019
06. 02. 2019 Dražební vyhláška - 107 EX 225/12-135
06. 02. 2019 Město Boskovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Kopanina a parkoviště v ul. Eduarda Ušela
04. 02. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení- Svitávka, ul. školní, lok. 60 BJ
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh změny č. ÚP Kunštát a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
01. 02. 2019 Město Boskovice - Finanční odbor - Oznámení
29. 01. 2019 Vyhlášení nálezu - svazek asi 40 klíčů
29. 01. 2019 Vyhlášení nálezu - náhubek pro psa
28. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu stanovení nové msítní úpravy na novém parkovišti, které vzniklo rekonstrukcí MK v obci Pamětice
28. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Šípalka v obci Drnovice
28. 01. 2019 Dražební vyhláška - 139EX 16035/13-176
28. 01. 2019 Vyhlášení nálezu - sportovní hodinky
28. 01. 2019 Vyhlášení nálezu - svazek šesti klíčů s přívěskem
24. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení správního řízení o přičlenění pozemků k uznané společenstevní honitbě "Olešnice"
24. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení správního řízení o přičlenění pozemků k uznané společenstevní honitbě "Rozseč"
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení správního řízení o přičlenění pozemků k uznané vlastní honitbě "Loucká obora"
23. 01. 2019 Krajský úřad Jihomoravského kraje - Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Vratíkov
23. 01. 2019 Město Boskovice - Odbor správy majetku - Záměr bezúplatného převodu části pozemku
23. 01. 2019 Město Boskovice - Odbor finanční - Oznámení
23. 01. 2019 Město Boskovice - Odbor správy majetku - Záměr uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3724 v ulici Žleb, Velké Opatovice
22. 01. 2019 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy- Rehenerace a zateplení bytového domu, Hybešova, Boskovice
22. 01. 2019 Vyhlášení nálezu - svazek klíčů s čipem na karabině
21. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/referentka silničního hospodáství a stavebního řádu
18. 01. 2019 "Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí - Schválený rozpočet Svazku na rok 2019
17. 01. 2019 Krajský úřad Jihomoravského kraje - Veřejná vyhláška
16. 01. 2019 EX 992/17-19 - Exekuční příkaz
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání změny č. 1 ÚP Boskovice
16. 01. 2019 Veřejná vyhláška-Oznámení o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Třebětínské náměstí, Letovice
15. 01. 2019 Oznámení zahájení společného řízení- OBYTNÝ SOUBOR BOSKOVICE-VILADOMY,TERASY NA VÝSLUNÍ-IV.ETAPA
15. 01. 2019 Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na místních komun. 40c Nádražní a 70c Štefanikova, Boskovice
15. 01. 2019 Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ
15. 01. 2019 Městský úřad Boskovice - Odbor tvorby a ochrany životního prostředí - Rozhodnutí
14. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - strážník Městské policie Boskovice
14. 01. 2019 Vyhlášení nálezu - mobilní telefon
14. 01. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
11. 01. 2019 Oznámení o zahájení stavebního říízení-OBYTNÝ SOUBOR BOSKOVICE-VILADOMY-TERASY NA VÝSLUNÍ-IV.ETAPA
11. 01. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 62c Sadová, Boskovice
11. 01. 2019 Veřejná vyhláška- Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích v ulicích Sokolská a Jiráskova, Boskovice
11. 01. 2019 Opatření obecné povahy- Stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci-přístupu k bytovému domu Mánesova, Boskovice

XML