Obec Vestec

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://vestec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vestec
Vestecká 3
252 50 Vestec

Datová schránka: cytasj8
E-mail: starosta@vestec.cz, info@vestec.cz, podatelna@vestec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 08. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 16 Z 3264/16 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1217417/2020)
10. 08. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 1, MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tramvajových tratí v centrální části hl. m. Prahy) a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 1205877/2020)
29. 07. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 126/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy
23. 07. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejná vyhláška
14. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 17. 6. 2020
14. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019
07. 07. 2020 Usnesení – Zastavení řízení ve věci stavby Vestec – lokalita U Rybníka
07. 07. 2020 Usnesení o vyloučení územního řízení ze společného řízení ve věci stavby Vestec – lokalita U Rybníka
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (úprava vymezení koridoru železniční tratě Praha – Kladno v úseku Praha – Dejvice – Praha – Vršovice) (č.j. MHMP 992375/2020)
29. 06. 2020 Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 17. 06. 2020
29. 06. 2020 Oznámení – zahájení společného řízení veřejnou vyhláškou
26. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 1/2020 o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn Z 3433/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 890790/2020)
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 815945/2020)
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 20 – nová čistírna odpadních vod na Sychrově; MČ Praha Petrovice – provozování hippoterapie, jezdecké školy; MČ Praha Čakovice – vybudování zahradnictví s bydlením) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 828502/2020)
19. 06. 2020 Nařízení Rady města Černošice č. 1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Z 1424/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha 12, k.ú. Komořany, výstavba obytných domů) (MHMP 862288/2020)
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav U 954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 861943/2020)
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19, Z 3349/19 a Z 3365/19 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 863186/2020)
09. 06. 2020 Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 17. 06. 2020 v 18:30 hodin
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10, 3078/10, 3095/10, 3106/10 a 3108/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (MHMP 816700/2020)
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 816040/2020)
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MHMP 815000/2020)
03. 06. 2020 Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
03. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška – oz..." již není dostupný.
01. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2019
01. 06. 2020 Veřejné oznámení č. 2/2020 o záměru prodeje pozemků
01. 06. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 77/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
27. 05. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
27. 05. 2020 Schválení závěrečného účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019
25. 05. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m. Prahy) (č.j. MHMP 720575/2020)
19. 05. 2020 Pozvánka ke zkoušce znalosti hub v roce 2020
19. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
15. 05. 2020 Veřejné oznámení č. 1/2020 o záměru prodeje pozemku
13. 05. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Jičí..." již není dostupný.
12. 05. 2020 Veřejná vyhláška- finanční úřad pro Středočeský kraj
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 592933/2020)
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a 1373/09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 592829/2020)
30. 04. 2020 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. – Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
29. 04. 2020 Rozhodnutí – Výstavba obytné zóny RD na pozemcích 814/52 až 814/72 Vestec
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška – Usnesení o opatrovnictví panu Nguyen Ngoc Bao
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Středočeský kraj
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 úprav Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 588061/2020)
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změn vlny 05 úprav U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 587029/2020)
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3164/12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 588008/2020)
07. 04. 2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj – Veřejná vyhláška
07. 04. 2020 Organizace zápisu do Mateřské školy Vestec
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství (č.j. 17110/2020-MZE-16212)
02. 04. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zrušení konání opakovaného veřejného projednání změn U 1353/05 vlny 05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 453673/2020)

XML