Obec Vestec

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://vestec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vestec
Vestecká 3
252 50 Vestec

Datová schránka: cytasj8
E-mail: starosta@vestec.cz, info@vestec.cz, podatelna@vestec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Technické služby obce Vestec, p.o.
17. 01. 2020 Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Sportoviště obce Vestec,p.o.
17. 01. 2020 Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Mateřská škola Vestec,p.o.
17. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 18.12.2019
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3346/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
08. 01. 2020 Oznámení Zasedání Zastupitelstva obce Vestec se koná dne 15. 01. 2020 v 18:30 hodin
08. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Vestec pro rok 2020
08. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 10.12.2019
27. 12. 2019 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
20. 12. 2019 Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 10. 12. 2019
19. 12. 2019 Dokument "Rozhodnutí – územní r..." již není dostupný.
16. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
16. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
13. 12. 2019 Územní opatření o stavební uzávěře pro “koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy”
10. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 2326610/2019)
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území (č.j. MHMP 2326590/2019)
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ( č.j. MHMP 2328260/2019)
02. 12. 2019 Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec v úterý 10.12.2019 v 18:00 hodin
29. 11. 2019 Rozhodnutí u úplné uzávěrce místní komunikace ulice Vestecká
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změn U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 2312080/2019)
23. 11. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč pro roky 2020-2022 Mateřská škola Vestec, p.o.
21. 11. 2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Technických služeb obce Vestec, přísp. org.
21. 11. 2019 Veřejné oznámení č. 1/2019 o záměru směny pozemků
21. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Vestec pro rok 2020
14. 11. 2019 Dokument "Oznámení o pokračován..." již není dostupný.
14. 11. 2019 Dokument "Rozhodnutí – závěr zj..." již není dostupný.
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/7, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07,U 1371/07 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 2164953/2019)
30. 10. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy č. 194/2019 – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikace
29. 10. 2019 Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním
16. 10. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Vestec č. 4/2019, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejného prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Vestec
16. 10. 2019 Návrh 1.úpravy rozpočtu DSO Dolnobřežansko na rok 2019
10. 10. 2019 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření ze dne 18.09.2019
07. 10. 2019 Územní opatření o stavební uzávěře pro ” koridor tramvajové tratě depo Písnice – Jesenice u Prahy” (spis. zn. 050475/2019/KUSK)
07. 10. 2019 Dokument "Usnesení – Dražební v..." již není dostupný.
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 Z 2977/09, Z 2980/09, Z 2981/09, Z 2982/09, Z 2983/09, Z 2986/09, Z 2987/09, Z 2993/09, Z 2996/09, Z 2999/09, Z 3001/09, Z 3003/09, Z 3005/09, Z 3006/09, Z 3007/09, Z 3008/09, Z 3009/09, Z 3010/09, Z 3011/09, Z 3014/09, Z 3015/09, Z 3017/09, Z 3018/09, Z 3020/09, Z 3021/09, Z 3023/09, Z 3024/09, Z 3025/09,  Z 3026/09, Z 3029/09, Z 3031/09 a Z 3033/09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 1940381/2019)
02. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška – oz..." již není dostupný.
30. 09. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru “Vestec-lokalita “U Rybníka”, inženýrské sítě a komunikace” v k.ú. Vestec u Prahy
30. 09. 2019 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Vestec konaného dne 18.9.2019
25. 09. 2019 Rozhodnutí Veřejná vyhláška – Vestec – Nový výtlak kanalizace Vídeňská – K Jahodárně
25. 09. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 2990/10, 2991/10, 2997/10, 3037/10, 3038/10, 3039/10, 3040/10, 3041/10, 3042/10, 3043/10, 3045/10, 3048/10, 3049/10, 3053/10, 3054/10, 3056/10, 3059/10, 3060/10, 3061/10, 3063/10, 3065/10, 3069/10, 3070/10, 3072/10, 3079/10, 3080/10, 3085/10, 3086/10, 3087/10, 3090/10, 3091/10, 3092/10, 3094/10, 3097/10, 3099/10, 3100/10, 3103/10, 3112/10 a 3113/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 1844589/2019)
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3104/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (č.j. MHMP 1848586/2019)
17. 09. 2019 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
17. 09. 2019 Dokument "Oznámení zahájení spo..." již není dostupný.
17. 09. 2019 Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění upraveného návrhu – Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice
13. 09. 2019 Oznámení konání akce
10. 09. 2019 Oznámení o konání Zasedání Zastupitelstva obce Vestec dne 18.9.2019 od 18:30 hod
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z2843/00, Z 2854/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2874/00, Z 2876/00, Z 2886/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2930/00, Z 2933/00, Z 2944/00, Z 2946/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 2959/00, Z 2968/00, Z 2973/00, Z 2974/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1646303/2019)
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (č.j. MHMP 1673512/2019)

XML