Obec Albrechtice

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://obecalbrechtice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice

Datová schránka: tudbvzd
E-mail: sekretariat@obecalbrechtice.cz, tajemnik@obecalbrechtice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.9/2019
14. 10. 2019 Oznámení rozpočtová úprava č. 1
07. 10. 2019 Usnesení o konání odročeného dražebního jednání
01. 10. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví Obce Albrechtice
27. 09. 2019 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa - referent životního prostředí
26. 09. 2019 Upozornění ČEZ
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení ŽPZ/25616/2019/Pei
16. 09. 2019 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice, konaného dne 24. 9. 2019
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu MK - Opatření obecné povahy 74883
03. 09. 2019 Posuzování vlivů na ŽP
21. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
19. 08. 2019 Kamerový systém (dále také "KMS")
15. 08. 2019 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
25. 07. 2019 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa ve funkci referent hospodaření s majetkem obce
22. 07. 2019 Závěrečný účet 2018
22. 07. 2019 Oznámení
22. 07. 2019 Ztráty a nálezy
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí § 56 ZOPK - medvěd hnědý
11. 07. 2019 Ztráty a nálezy
08. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
28. 06. 2019 OZV č. 1/2019 o stanovení školského obvodu ZŠ a MŠ zřízených obcí Albrechtice
28. 06. 2019 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1414
26. 06. 2019 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.6/2019
17. 06. 2019 Pozvánka na 4. zasedání ZO Albrechtice, které se uskuteční 25. 6. 2019 v 17 hod.
13. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MŽaT přehrady za rok 2018 včetně Návrh závěrečného účtu za rok 2018
05. 06. 2019 Rozpočtové opatření č.5/2019
05. 06. 2019 Výběrové řízení na pracovní místo vedoucího úředníka
03. 06. 2019 Návrh - Závěrečný účet za rok 2018 - Obec Albrechtice
20. 05. 2019 Veřejná vyhláška-SSSÚ/39866/Štv/2019
17. 05. 2019 Oznámení SMOOK
17. 05. 2019 Dokument "Usnesení - dražební ..." již není dostupný.
15. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
13. 05. 2019 Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice (21. 5. 2019 Dům PZKO v Albrechticích)
10. 05. 2019 Oznámení o záměru obce - výpůjčka pozemku parc. č. 2414
06. 05. 2019 Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do EP
02. 05. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu ČR Státní pozemkový úřad
02. 05. 2019 Informace - způsob placení daně z nemovitosti
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
30. 04. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Oznámení o záměru obce výpůjčky pozemku 1102/43
25. 04. 2019 Dokument "Oznámení o projednání..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Oznámení o projednání návrhu "Zprávy o uplatňování Územního plánu Albrechtice, včetně zadání Změny č. 2 územního plánu Albrechtice" - příloha
24. 04. 2019 Informace o způsobu hlasování ve volbách do EP v jazycích národnostních menšin
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška čj.2013839/19/3200-11460-803051
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška MSK 55914/2019
18. 04. 2019 Rozpočtové opatření 3/2019
12. 04. 2019 Usnesení RO č. 11 ze dne 29. 3. 2019
10. 04. 2019 Závěrečný účet SMOOK za rok 2018 včetně příloh

XML