Město Planá

Město, městys, obec, MČ
Okres Tachov

http://plana.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Planá
náměstí Svobody 1
348 15 Planá

Datová schránka: 88mb2zt
E-mail: tajemnice@muplana.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 01. 2021 Záměr pachtu nemovitosti č. 1/2021 - část pozemku p.č. 2129 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
14. 01. 2021 Záměr pachtu nemovitosti č. 2/2021 - část pozemku p.č. 1350/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
13. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021 a schválený rozpočet SOČ Černošín na rok 2021
13. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu na období 2022 - 2024 a schválený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2022 až 2024 - SOČ Černošín
12. 01. 2021 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Planá na středu 20.01.2021
12. 01. 2021 Usnesení a informace na vědomí z 54. schůze Rady města Planá konané dne 11.01.2021
12. 01. 2021 Schválený rozpočet SOČ Černošín na rok 2021
12. 01. 2021 Schválený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2022 až 2024 - SOČ Černošín
08. 01. 2021 Dražební vyhláška č.j. 120 EX 27550/12-124 o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
04. 01. 2021 Záměr prodeje nemovitosti č. 1/2021 ze dne 04.01.2021 - část pozemku p.č. 1317/1 v k.ú. Týnec u Plané
27. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění zprávy o přezkoumání hospodaření města Plané za rok 2019
21. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu 2021 Vodárenského sdružení obcí Halže a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023
18. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění VI. rozpočtového opatření roku 2020
18. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Planá na r. 2022-2023
18. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Plané na rok 2021
17. 12. 2020 Usnesení a informace na vědomí z 52. schůze Rady města Planá konané dne 14.12.2020
17. 12. 2020 Usnesení z mimořádné 53. schůze Rady města Planá konané dne 16.12.2020
16. 12. 2020 Záměr prodeje nemovitosti č. 19/2020 - pozemek p.č. 1318/8 v k.ú. Zliv nad Mží
16. 12. 2020 Záměr prodeje nemovitostí č. 20/2020 - pozemek p.č. 252/17 a pozemek p.č. 252/18 v k.ú. Zliv nad Mží
16. 12. 2020 Adresný záměr prodeje nemovitosti č. 21/2020 - pozemek p.č. 792/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
16. 12. 2020 Záměr prodeje nemovitosti č. 22/2020 - část pozemku p.č.st. 574/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
16. 12. 2020 Adresný záměr prodeje nemovitosti č. 23/2020 - pozemek p.č. 39 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
16. 12. 2020 Záměr směny nemovitosti č. 3/2020 - část pozemku p.č. 297 a část pozemku p.č. 303 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
16. 12. 2020 Záměr prodeje nemovitostí č. 10/2017 - čast pozemku p.č. 1294/8 ost. plocha v k.ú. Planá u Mar. Lázní
16. 12. 2020 Záměr pachtu nemovitosti č. 22/2020 - část pozemku p.č. 1350/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
16. 12. 2020 Záměr pachtu nemovitosti č. 24/2020 - pozemek p.č. 3760/14 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
16. 12. 2020 Záměr pachtu nemovitosti č. 23/2020 - část pozemku p.č. 1864/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
16. 12. 2020 Dokument "Potvrzení o zániku po..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 09.12.2020
14. 12. 2020 Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Plané konaného dne 09.12.2020
04. 12. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - U..." již není dostupný.
02. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na období 2022 - 2024 - SOČ Černošín
02. 12. 2020 Záměr pachtu nemovitostí č. 21/2020 - pozemek p.č. 3507/23 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
01. 12. 2020 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Planá 9.12.2020
01. 12. 2020 Usnesení a informace na vědomí z 51. schůze Rady města Planá konané dne 30.11.2020
30. 11. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
27. 11. 2020 Návrh rozpočtu Vodárenského sdružení obcí Halže na rok 2021
26. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
26. 11. 2020 Výběrové řízení na obsazení místa - účetní ve Finančním odboru Městského úřadu Planá
26. 11. 2020 Návrh rozpočtu Vodárenského sdružení obcí Halže na rok 2021
24. 11. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Planá na rok 2021
24. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Planá na roky 2022-23
18. 11. 2020 Usnesení a informace na vědomí z 50. schůze Rady města Planá konané dne 16.11.2020
10. 11. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
05. 11. 2020 Opatření obecné povahy - Zákaz vstupu do lesa na p.p.č. 1114/1 v k.ú. Vysoké Sedliště
04. 11. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlovice nad Mží - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
04. 11. 2020 Řád veřejného pohřebiště
04. 11. 2020 Dokument "Usnesení - oprava dra..." již není dostupný.
04. 11. 2020 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kočov a v navazující části k.ú. Lom u Tachova, Klíčov, Kumpolec, Vítovice u Pavlovic a Jemnice u Tisové

XML