Město Planá

Město, městys, obec, MČ
Okres Tachov

http://plana.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Planá
náměstí Svobody 1
348 15 Planá

Datová schránka: 88mb2zt
E-mail: tajemnice@muplana.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 02. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - Optická síť Tanet, Planá - ul. Školní, Tylova, Zámecká, Slepá a Kyjovská Planá
23. 02. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení - VVN, Drmoul - Tachov, zdvojené vedení
13. 02. 2020 Usnesení a informace na vědomí z 30. schůze Rady města Planá ze dne 10.2.2020
13. 02. 2020 Záměr nájmu č. 3/2020 ze dne 12.2.2020 na část pozemku p.č. 183/1 v k.ú. Planá u Mar. Lázní
08. 02. 2020 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
08. 02. 2020 Dokument "Usnesení - exekuční p..." již není dostupný.
08. 02. 2020 Usnesení a informace na vědomí z 29. schůze Rady města Planá konané dne 27.1.2020
08. 02. 2020 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 22.01.2020
08. 02. 2020 Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 22.01.2020
08. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
08. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
08. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
08. 02. 2020 Veř. vyhl. opatření obecné povahy - č.j. 18918/2019-MZE-16212 - Ministerstvo zemědělství
08. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Planá na rok 2020
08. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění VII. rozpočtového opatření
08. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu města Planá na r. 2021-2022
08. 02. 2020 Schválený rozpočet SOČ na rok 2020
08. 02. 2020 Rozpočet Vodárenského sdružení obcí Halže na rok 2020
08. 02. 2020 Vodárenské sdružení obcí Halže - Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023
08. 02. 2020 Záměr prodeje nemovitostí č. 3/2020 na část pozemku p.č. 1107/1 a pozemek p.č. 1252 v k.ú. Vysoké Sedliště
08. 02. 2020 Záměr prodeje nemovitostí č. 4/2020 na části pozemků p.č. 4051, a 4052 v k.ú. Planá u Mar. Lázní
08. 02. 2020 Záměr prodeje nemovitostí č. 2/2020 na část pozemku p.č. 369/12 v k.ú. Pavlovice nad Mží
08. 02. 2020 Záměr nájmu č. 2/2020 na pozemek p.č. 15/1 v k.ú. Vítovice u Pavlovic
08. 02. 2020 Záměr nájmu části pozemku p.č. 3513/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
08. 02. 2020 Záměr pachtu nemovitostí č. 16/2019 - část pozemku p.č. 3570/2 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
18. 11. 2019 Dokument "Usnesení o zrušení el..." již není dostupný.
18. 11. 2019 Usnesení z 24. schůze Rady města Planá konané dne 4.11.2019
18. 11. 2019 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Planá z 23.10.2019
18. 11. 2019 Oznámení o zamýšleném převodu vlastnického práva k pozemku p.č. 4090
18. 11. 2019 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18. 11. 2019 Nabídka neupotřebitelného majetku města Planá - Pečovatelská služba
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Předání a převzetí lesních hospodářských osnov (LHO)
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, Č.j.: 18918/2019-MZE-16212
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění VI. rozpočtového opatření
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění V. rozpočtového opatření města Planá v roce 2019
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Planá za rok 2018
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění IV. rozpočtového opatření města Planá v roce 2019
18. 11. 2019 Návrh závěrečného účtu města Planá za rok 2018
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění III.rozpočtového opatření roku 2019
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění II. rozpočtového opatření roku 2019
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění I. rozpočtového opatření roku 2019
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Planá na rok 2019 a výhledu na roky 2020-22
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění - V. rozpočtové opatření
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění IV. rozpočtového opatření města Planá v roce 2018
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Planá za rok 2017
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění III. rozpočtového opatření
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění II. rozpočtového opatření
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění I. rozpočtového opatření roku 2018
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření na rok 2017
18. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu města Planá na rok 2018

XML