Město Planá

Město, městys, obec, MČ
Okres Tachov

http://plana.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Planá
náměstí Svobody 1
348 15 Planá

Datová schránka: 88mb2zt
E-mail: tajemnice@muplana.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 08. 2019 Usnesení z 20. schůze Rady města Planá konané dne 26.8.2019
22. 08. 2019 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Dokument "Oznámení o skončení e..." již není dostupný.
19. 08. 2019 Výběrové řízení č. PDO/8/2018 s aukcí na prodej nemovitých věcí v k.ú. Žďár u Tachova
15. 08. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
13. 08. 2019 Záměr nájmu nemovitostí - část budovy smuteční síně č.p. 939 na pozemku p.č.st. 1154 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
13. 08. 2019 Záměr výpůjčky nemovitosti č. 3/2019 - část pozemku p.č. 3860/1 a část pozemku p.č. 3570/9 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní
13. 08. 2019 Záměr výpůjčky nemovitosti č. 3/2019 - část pozemku p.č. 3860/1 k.ú. Planá a část pozemku p.č. 3570/9 k.ú. Planá
06. 08. 2019 Usnesení z 19. schůze Rady města Planá konané dne 5.8.2019
05. 08. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
31. 07. 2019 Veř. vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na náměstí Svobody - Výletnění 31.8.2019
30. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva č. 23/2018 o poskytnutí příspěvku - ŘKF Planá
29. 07. 2019 Veř. vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na náměstí Svobody ve městě Planá v době konání akce "Promítání filmu" dne 21.8.2019
26. 07. 2019 Dokument "Exekuční příkaz 135 E..." již není dostupný.
24. 07. 2019 Veř. vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na náměstí Svobody ve městě Planá v době konání Posvícení na Václava 28.9.2019 od 12:00 do 20:00 hod.
23. 07. 2019 Veř. vyhláška opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na náměstí Svobody a přilehlých komunikacích ve městě Planá v době konání Anenské pouti dne 27.7.2019
17. 07. 2019 Nabídka neupotřebitelného majetku města Planá - Pečovatelská služba
17. 07. 2019 Záměr pronájmu nemovitostí č. 10/2017 - Plzeňská čp. 293, Planá a Dukelských hrdinů čp. 930, Planá
10. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu VSO Halže na rok 2018
09. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška 134..." již není dostupný.
09. 07. 2019 Dokument "Exekuční příkaz č.j. ..." již není dostupný.
09. 07. 2019 Usnesení z 18. schůze Rady města Planá konané dne 8.7.2019
08. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Záměr prodeje nemovitostí adresný č. 6/2019
04. 07. 2019 Záměr prodeje nemovitostí č. 7/2019 - pozemek p.č. 383/47 k.ú. Vížka
04. 07. 2019 Záměr prodeje nemovitostí č. 8/2019 v k.ú. Vysoké Sedliště
04. 07. 2019 Záměr vzájemného darování nemovitostí č. 1/2019 v k.ú. Planá u Mar. Lázní
04. 07. 2019 Záměr pachtu nemovitostí č. 12/2019 pozemky p.č. 471/1, p.č. 551 k.ú. Pavlovice nad Mží
03. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst v Odboru stavební úřad MěÚ Planá
02. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu města Planá za rok 2018
02. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění IV. rozpočtového opatření města Planá v roce 2019
01. 07. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátoru v k.ú. Vysoké Sedliště
01. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení 2 pracovních místa v Odboru stavební úřad MěÚ Planá
25. 06. 2019 Usnesení a informace na vědomí z 17.schůze Rady města Planá konané dne 24.6.2019
24. 06. 2019 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 19.6.2019
14. 06. 2019 Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí č.j.SPU194816/2019/Com ze dne 13.6.2019
12. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
12. 06. 2019 Upravené usnesení a informace na vědomí z 16.schůze Rady města Planákonané dne 10.6.2019
11. 06. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města Planá na středu 19.06.2019
11. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění Schváleného Závěrečného účtu VSO Halže na rok 2018
11. 06. 2019 Výběrové řízení č. PDO/2/2019 s aukcí v k. ú. Butov
11. 06. 2019 Výběrové řízení č. PDO/2/2019 s aukcí v k. ú. Butov
03. 06. 2019 Nabídka pozemku SPÚ k náhradním restitucím v katastru Otín u Plané, p.č. 102/5,112/21,112/22,112/23,853/38,853/39,975/7
03. 06. 2019 Výběrové řízení - vedoucí úředník/úřednice v Odboru stavební úřad Městského úřadu Planá
30. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu města Planá za rok 2018
29. 05. 2019 Usnesení a informace na vědomí z 15. schůze Rady města Planá konané dne 27. 5. 2019
29. 05. 2019 Záměr pachtu nemovitostí č. 11/2019
23. 05. 2019 Výběrové řízení č. PDO/8/2018 s aukcí
21. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška ele..." již není dostupný.

XML