Město Rosice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://rosice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rosice
Palackého nám. 13
665 01 Rosice

Datová schránka: 6abbzec
E-mail: posta@mesto.rosice.cz, radnice@mesto.rosice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška – o možnosti převzít písemnost 17.4.2024 – 3.5.2024
17. 04. 2024 Oznámení o zahájení řízení: Zbýšov - úprava vodovodu, oprava kanalizace 17.4.2024 – 3.5.2024
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška – 03_Stanovení PDZ_V Cihelně_Rosice_Signex 17.4.2024 – 3.5.2024
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška – 03_stanovení PÚP_Říčky 17.4.2024 – 3.5.2024
17. 04. 2024 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Rosice – které se uskuteční dne 25.04.2024 17.4.2024 – 26.4.2024
15. 04. 2024 Veřejná vyhláška – hromadný předpis daně z nemovitých věcí na rok 2024 15.4.2024 – 15.5.2024
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška – 03_stanovení PÚP_Příbram_přejezd 10.4.2024 – 26.4.2024
08. 04. 2024 Veřejná vyhláška – 03_stanovení PÚP_Zbýšov 8.4.2024 – 24.4.2024
08. 04. 2024 Veřejná vyhláška – 05_prodloužení termínu_PÚP_Rosice_Zlinmark 8.4.2024 – 24.4.2024
04. 04. 2024 Svolání 24. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje – 25. dubna 2024 4.4.2024 – 26.4.2024
04. 04. 2024 Svolání 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje – 16. dubna 2024 4.4.2024 – 17.4.2024
04. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků – Informace k volbám do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7-8.6.2024 4.4.2024 – 10.6.2024
04. 04. 2024 Veřejná vyhláška – 03_stanovení PÚP_Rosice 4.4.2024 – 22.4.2024
04. 04. 2024 Veřejná vyhláška – Lubomír NOVOTNÝ, nar.1971, Palackého náměstí 13, 665 01 ROSICE 4.4.2024 – 22.4.2024
27. 03. 2024 Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci - Akční plán zlepšování kvality ovzduší JMK 27.3.2024 – 12.4.2024
27. 03. 2024 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
27. 03. 2024 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
27. 03. 2024 Dokument "Splnění informační po..." již není dostupný.
25. 03. 2024 Veřejná vyhláška – 03_PÚP_Čapkova_Zastávka 25.3.2024 – 10.4.2024
21. 03. 2024 Rozhodnutí - společné povolení – "Parkovací objekt Trávníky" 21.3.2024 – 9.4.2024
20. 03. 2024 Výzva k převzetí nalezených věcí 20.3.2024 – 5.4.2024
20. 03. 2024 Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - 03_PÚP_Tetčice_Dvorek 20.3.2024 – 5.4.2024
20. 03. 2024 Oznámení o zahájení řízení – zahájení územního řízení - Zastávka III. etapa veřejné osvětlení 20.3.2024 – 5.4.2024
18. 03. 2024 Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích ul. Havířská 18.3.2024 – 3.4.2024
14. 03. 2024 Opatření obecné povahy - kormorán velký 14.3.2024 – 2.4.2024
14. 03. 2024 Dokument "Oznámení veřejná vyhl..." již není dostupný.
14. 03. 2024 Dokument "Oznámení veřejná vyhl..." již není dostupný.
14. 03. 2024 Veřejná vyhláška – 07_PÚP_nový termín_dočasné sjezdy na komunikace_Elektrizace trati 14.3.2024 – 2.4.2024
14. 03. 2024 Výzva k převzetí nalezených věcí 14.3.2024 – 2.4.2024
12. 03. 2024 Veřejná vyhláška – 03_stanovení_PÚP_III/3941_ul. Zastávecká_k.ú. Rosice u Brna 12.3.2024 – 28.3.2024
07. 03. 2024 Veřejná vyhláška – 03_stanovení PÚP_Ostrovačice 7.3.2024 – 25.3.2024
06. 03. 2024 Výpis z usnesení – z 10. zasedání Zastupitelstva města Rosice, 22.02.2024 6.3.2024 – 22.3.2024
05. 03. 2024 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
05. 03. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška- výz..." již není dostupný.
05. 03. 2024 Veřejná vyhláška – 03_PÚP_Zastávka_Nádražní 5.3.2024 – 21.3.2024
05. 03. 2024 Veřejná vyhláška – 03_PÚP_přejezdy_Zastávka_Tetčice_Zbýšovská 5.3.2024 – 21.3.2024
04. 03. 2024 Zveřejnění ROOP č. 2/2024 4.3.2024 – 22.1.2025
01. 03. 2024 Výpis usnesení – z 10. zasedání Zastupitelstva města Rosice, 22.02.2024 1.3.2024 – 19.3.2024
01. 03. 2024 Rozhodnutí - veřejná vyhláška – Revitalizace školského zařízení na nový provoz základní školy, Na vyhlídce 1710 1.3.2024 – 19.3.2024
01. 03. 2024 Výzva k převzetí nalezených věcí 1.3.2024 – 19.3.2024
28. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy – Stanovení PÚP_kontrolní stanoviště PČR_SÚS JMK 28.2.2024 – 14.3.2024
26. 02. 2024 Akční plán zlepšování kvality ovzduší JMK – oznámení koncepce 26.2.2024 – 13.3.2024
26. 02. 2024 Veřejná vyhláška – 03_stanovení_pracovní místa_SÚS JMK 26.2.2024 – 13.3.2024
23. 02. 2024 Záměr prodeje části pozemku – parc. č. 234/2 v k.ú. Rosice u Brna 23.2.2024 – 12.3.2024
23. 02. 2024 Záměr prodeje části pozemku – parc. č. 3480/1 v k. ú. Rosice u Brna 23.2.2024 – 12.3.2024
22. 02. 2024 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: – "Parkovací objekt Trávníky" 22.2.2024 – 11.3.2024
22. 02. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – sociální pracovník na Odboru sociálním MěÚ Rosice 22.2.2024 – 18.3.2024
20. 02. 2024 Veřejná vyhláška – 03_stanovení PÚP_Příbram 20.2.2024 – 7.3.2024
20. 02. 2024 FU - infolinky k dani z příjmu FO 20.2.2024 – 2.7.2024
20. 02. 2024 Záměr pronájmu pozemků – parc. č. 3458/1, 3458/2, 3459/2, 3464/1, 3462, 2590/5, 5294/1, 5305/1, 3464/2 a 5010 20.2.2024 – 7.3.2024

XML