Město Žamberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://zamberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

Datová schránka: ia9b3gu
E-mail: podatelna@muzbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 Pozvánka na mimořádné jednání ZM č. 21 dne 03.08.2021
22. 07. 2021 RO schválené RM č. 77 dne 1.7.2021
22. 07. 2021 OOP Přechodná úprava provozu v ulici Macharova a Chelčického Žamberk
22. 07. 2021 Oznámení vydání Změny č. 1 ÚP Letohrad
21. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodné DZ na místních a účelových komunikacích v rámci údržby
20. 07. 2021 Usnesení RM č. 78 ze dne 14.07.2021
20. 07. 2021 Usnesení RM č. 77 ze dne 01.07.2021
20. 07. 2021 Usnesení RM č. 76 ze dne 17.06.2021
20. 07. 2021 Usnesení ZM č. 20 ze dne 22.06.2021
20. 07. 2021 Úřad pro civilní letectví, Praha - Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují "Ochranná pásma letiště Žamberk"
19. 07. 2021 97_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší_Brownfield - silážní žlab, bourací práce, p.p.č. 489/24, k.ú. Verměřovice
19. 07. 2021 96_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší_Rodinný dům, krbová kamna o výkonu 2-6 kW, p.p.č. 500/5, k.ú. Verměřovice
19. 07. 2021 98_Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší_Stavební úpravy a změna užívání na opravnu silničních vozidel, 2 x závěsný plyn. kond. kotel, st.p.č. 727, k.ú. Jamné n. Orl.
15. 07. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 94 - Rodinný dům Verměřovice č.p. 87, Verměřovice, závěsný plynový kondenzační kotel, typ PRIME 1.24, o výkonu max. 24 kW
15. 07. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 93 - Rodinný dům, Bystřec č.p. 310, Bystřec - závěsný plynový kondenzační kotel, typ PRIME 1.24, o výkonu 24 kW
15. 07. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 92 - Rodinný dům ul. Na Dílech č.p. 533 Jablonné nad Orlicí, závěsný plynový kondenzační kotel, typ PRIME 1.24, o výkonu max. 24 kW.
14. 07. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí stavební povolení Rekonstrukce polních cest v k.ú. Helvíkovice
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení DZ na II/311 Těchonín před železničním nadjezdem ve směru od Celného
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodné DZ na místní komunikaci č. 1c v ulici Náměstí Svobody, Letohrad z důvodu stavebních prací
14. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - 1. FC Žamberk
14. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - TOSK Žamberk
14. 07. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 91 - Novostavba rodinného domu na parc. č. 413/116 v k.ú. Letohrad - krbová kamna Romotop Laredo 04 na kusové palivové dřevo, o výkonu 4 kW
14. 07. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 90 - Novostavba RD na parcele č. 313/1, k.ú. Jablonné nad Orlicí, krbová vložka o max. výkonu 6 kW
14. 07. 2021 Město Žamberk vyhlašuje nájem bytu v ul. Masarykovo náměstí 168/3 o velikosti 2+1
13. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodné DZ v ulici Šedivská, Letohrad z důvodu výstavby stavby "Cyklostezka Letohrad - Šedivec"
13. 07. 2021 Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší - 088 - Rekonstrukce objektu č.p. 3 na bytový dům, Písečná
09. 07. 2021 Změna č. 2 ÚP Kunvald - řízení o návrhu - veřejné projednání
08. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - SK Žamberk
08. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - Tělocvičná jednota Sokol Žamberk
08. 07. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace 2021 - Klub vodních sportů Žamberk
02. 07. 2021 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Rekonstrukce veřejné budovy radnice, Masarykovo náměstí 166, Žamberk (rekonstrukce elektroinstalace) II."
02. 07. 2021 Schválený závěrečný účet města Žamberka za rok 2020
02. 07. 2021 Opatření obecné povahy - přechodné DZ z důvodu zhotovení napojení městského kamerového systému Letohrad
02. 07. 2021 RM č. 77/2021-RADA ze dne 01.07.2021 vyhlásila záměr prodeje částí pozemku parc.č. 3796/1 a parc.č. 1093/3 vše v obci a k.ú. Žamberk. ZM č. 20/2021-ZAST ze dne 22.06.2021 vyhlásilo prodeje částí pozemku parc.č. 2412 a parc.č. 2140/1 vše v obci a k.ú. Žamberk.
02. 07. 2021 Exekutorský úřad Plzeň-sever - Dražební vyhláška o provedení dražby nemovitostí vedených na LV č. 481, obec Kunvald, k.ú. Kunvald dne 7.9.2021
01. 07. 2021 RO schválené ZM č. 20 dne 22.6.2021
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení - "Verměřovice - rekonstrukce vodovodu mezi č.p. 4 a č.p. 220", kat. území Verměřovice
30. 06. 2021 Opatření obecné povahy - přechodné DZ důvodu výstavby nové autobusové zastávky Nekoř, továrna
29. 06. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 87 - Rekonstrukce ul. Úzká, Letohrad pozemek parc. č. 738/1, 669/2, 669/1, 688, 738/5 k.ú. Letohrad - stavební práce, které jsou zdrojem prachu
29. 06. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 86 - Místní komunikace k č.p. 174 na pozemku parcelní č. 1970/2, 1971, 577/1, 580, 585/16, 585/4, 808/1 v k.ú. Líšnice - stavební práce, které jsou zdrojem prachu
29. 06. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 85 - Víceúčelový objekt na parc. č. 562, k.ú. Žamberk - plynový kondenzační kotel Logamax plus GE 192, o výkonu 48,9 kW
28. 06. 2021 OOP stanovení přechodné úpravy provozu Bystřec hasičská soutěž
28. 06. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 84 - Zahradní domek Letohrad - venkovní krb na dřevo - pozemek parcelní č. 386/53 a 386/103 k.ú. Letohrad
23. 06. 2021 RO schválené RM č. 76 dne 17.6.2021
23. 06. 2021 RO schválené RM č. 75 dne 3.6.2021
23. 06. 2021 Podmínky pro poskytování individuálních dotací 2021- Dodatek č. 1
23. 06. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 83 - Rodinný dům, dřevostavba, bungalov, 4+KK - krbová kamna na kusové dřevo a štěpku, o výkonu 5 kW
23. 06. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 82 - Odstranění stávajícího objektu kolny na pozemku p.č. st. 466, k.ú. Letohrad - bourací práce, které jsou zdrojem prachu
23. 06. 2021 Změna č. 1 ÚP Kameničná - veřejné projednávání návrhu
22. 06. 2021 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky " Propustek v Zádolí v k. ú. Žamberk"

XML