Město Žamberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://zamberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

Datová schránka: ia9b3gu
E-mail: podatelna@muzbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Lokalita pro bydlení Letohrad Nad Bažantnicí . 2. etapa, SO 06 - Komunikace a zpevněné plochy"
21. 01. 2019 Usnesení RM č. 5 ze dne19.12.2018
21. 01. 2019 Usnesení RM č. 6 ze dne 10.01.2019
18. 01. 2019 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
18. 01. 2019 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
18. 01. 2019 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
16. 01. 2019 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Dlouhoňovice-rekonstrukce vozovky a chodníku ul. Sídlištní - v. k.ú. Dlouhoňovice - Obec Dlouhoňovice.
16. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "právník" na odboru právním MěÚ Žamberk. Pracovní poměr na dobu určitou (3 roky).
15. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Letohrad místní komunikace U Dvora - zjednosměrnění parkoviště
14. 01. 2019 Exekutorský úřad Jeseník - Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba nemovitostí v k.ú. Miroslav (okres Znojmo) dne 27.2.2019
14. 01. 2019 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí v k.ú. Klášterec n. Orlicí dne 13.3.2019
14. 01. 2019 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - dražba movitých věcí dne 15.2.2019
12. 01. 2019 RM č. 5/2019-RADA ze dne 10.01.2019 vyhlásila záměr prodeje bytů oprávněným nájemcům dle zák.č. 72/1994 Sb.
11. 01. 2019 Rozpočtové opatření č.5, Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled na období 2020-2021
08. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ - údržbové práce na silnicích II. a III. tříd - Správa a údržba silnic Pardubického kraje
08. 01. 2019 Dokument "Usnesení o stanovení ..." již není dostupný.
07. 01. 2019 Dokument "Usnesení o stanovení ..." již není dostupný.
28. 12. 2018 Dokument "Rozhodnutí - společné..." již není dostupný.
28. 12. 2018 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
28. 12. 2018 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
21. 12. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "účetnictví" na odboru finančním MěÚ Žamberk
20. 12. 2018 RO schválené RM č. 5 dne 19.12.2018
20. 12. 2018 Usnesení RM č. 4 ze dne 13.12.2018
20. 12. 2018 Usnesení ZM č. 4 ze dne 04.12.2018
20. 12. 2018 Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. - ve věci povolení k nakládání s podzemními vodami, povolení stavby vodního díla "Skupinový vodovod Letohradsko", povolení k odstranění stavby.
20. 12. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - MK Písečná
20. 12. 2018 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
20. 12. 2018 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
20. 12. 2018 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
20. 12. 2018 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
20. 12. 2018 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
19. 12. 2018 Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 veřejné zakázky "SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy III."
19. 12. 2018 Dotační program - Podpora významných výročí v členských obcích
18. 12. 2018 RO schválené RM č. 4 dne 13.12.2018
18. 12. 2018 Dokument "Drážní úřad Olomouc -..." již není dostupný.
18. 12. 2018 Opakované oznámení zahájení stavebního řízení Žamberk - komunikace U Dlouhoňovic - město Žamberk
17. 12. 2018 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - dokončení části stavby MK v průmyslové zóně nad OEZ Letohrad
15. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2023
14. 12. 2018 RM vyhlásila záměr: - prodeje pozemků p.č.477/63,477/62,477/61,477/65,477/66,477/67 - výpůjčky na části p.č.3687/17 na umístění předzahrádky vše v obci a k.ú. Žamberk.
13. 12. 2018 Výzva k podání nabídky vč.příloh veřejné zakázky "Chodník Zámecká Žamberk“ zadávané dle §53 zákona 134/2016 Sb. je zveřejněna na https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e6554c83-2f01-4651-9c0d-818701ad16cb/zakazka/P18V00000018Pravidla rozpočtového provizoria na období od 1.1.2019 do doby schválení rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2019
12. 12. 2018 Seznámení s podklady pro vydání územního rozhodnutí - Dlouhoňovice-rekonstrukce vozovky a chodníku ul. Sídlištní - Obec Dlouhoňovice
11. 12. 2018 RO schválené ZM č. 3 dne 4.12.2018
11. 12. 2018 Usnesení RM č. 3 ze dne 29.11.2018
11. 12. 2018 Usnesení ZM č. 2 ze dne 13.11.2018
11. 12. 2018 Dokument "Exekutorský úřad Pard..." již není dostupný.
10. 12. 2018 Opatření obecné povahy - návrh DZ - lokalita pod Antikorem Letohrad
10. 12. 2018 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ - Letohrad, parkoviště u Distance
10. 12. 2018 Žádost o poskytnutí dotace 2019 - formulář
10. 12. 2018 Vyúčtování poskytnuté dotace 2019 - formulář
10. 12. 2018 Pravidla pro poskytování dotací

XML