Město Žamberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://zamberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

Datová schránka: ia9b3gu
E-mail: podatelna@muzbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 10. 2019 Městský úřad Králíky - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Místní úprava provozu na silnici č. II/311 Mladkov-České Petrovice (zamezení průjezdu delších vozidel a upozornění na nebezpečné stoupání a klesání)
17. 10. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy, nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu "Výkrm býků" - na p. p. č. 1847, 1848, 1846, 1849, a st.130 v k. ú. Kameničná - Farma Kameničná s.r.o.
17. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ MK Bystřec mezi č.p. 69 a 369 - rychlost 30 km/h
17. 10. 2019 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí - Oznámení zahájení aktualizace BPEJ na části k.ú. Žamberk - pozemky p.č. 2802/1 a 2802/4
16. 10. 2019 Usnesení RM č. 24 ze dne 27.09.2019
16. 10. 2019 Usnesení RM č. 25 ze dne 03.10.2019
16. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Letohrad Kunčice - MK Horní konec - st. práce výkop
16. 10. 2019 Oznámení o uložení písemnosti, František Langr, Líšnice
16. 10. 2019 Oznámení o uložení písemnosti, Čeněk Jurenka, Líšnice
16. 10. 2019 Oznámení o uložení písemnosti, Marie Langrová, Líšnice
15. 10. 2019 RO schválené RM č. 25 dne 3.10.2019
15. 10. 2019 RO schválené ZM č. 9 dne 1.10.2019
14. 10. 2019 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Skatepark - betonová plocha"
11. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ v Žamberku ul. Družstevní a U Kapličky - st. práce kanalizace a vodovod
10. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Jablonné nad Orlicí MK Českých bratří- jeřáb
10. 10. 2019 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ Jablonné nad Orlicí - Teslov u základní školy - zákaz vjezdu motorových vozidel
09. 10. 2019 Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy, Roušarovi, tenisový kurt, Č.Petrovice
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Chodníky Letohrad, SO 111 Orlice - Kunčice"
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Přechod pro chodce u SOUE Letohrad"
07. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk ul. Hluboká - lešení u domu č.p. 92
07. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk ul. Nádražní lešení u č.p. 434
07. 10. 2019 91 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p. p. č. 2593/1, k. ú. Žamberk
07. 10. 2019 94 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p. p. č. 891/1, 891/2, 893/2, 893/3, k. ú. Žamberk
07. 10. 2019 93 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p. p. č. 2002, 127/2, 80, 82, k. ú. Bohousová
07. 10. 2019 92 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p. p. č. 2790/5, k. ú. Žamberk
07. 10. 2019 Exekutorský úřad Zlín - Usnesení o elektronické dražbě nemovitých věcí v k.ú. Klášterec nad Orlicí s datem konání dražby dne 4.12.2019
04. 10. 2019 Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy, Roušarovi, tenisový kurt, Č.Petrovice
03. 10. 2019 91 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p. p. č. 86/9, k. ú. Jamné nad Orlicí
02. 10. 2019 Oznámení nabídky práce na pracovním místě "úklid" pro budovu Městského úřadu Žamberk - Nádražní 833, odbor kancelář tajemníka. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
02. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "kultura a občanské záležitosti" na odboru kancelář starosty MěÚ Žamberk. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
02. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "správa pozemních komunikací" na odboru správním a dopravy MěÚ Žamberk. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
02. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "tajemník/tajemnice Městského úřadu Žamberk". Pracovní poměr na dobu určitou.
02. 10. 2019 Nález v evidenci města Žamberk od 2.10.2019
02. 10. 2019 Usnesení RM č. 23 ze dne 19.09.2019
01. 10. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Jablonné nad Orlicí - ul. Českých bratří - umístění jeřábu
01. 10. 2019 Změna č. 3 ÚP Bystřec - veřejné jednání
30. 09. 2019 Usnesení RM č. 23 ze dne 19.09.2019
30. 09. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
30. 09. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
30. 09. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
26. 09. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ havárie kanalizačního řadu Lukavice
25. 09. 2019 RO schválené RM č. 23 dne 19.9.2019
25. 09. 2019 RO schválené ZM č. 8 dne 10.9.2019
25. 09. 2019 Městský úřad Králíky - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/311 Mladkov - Č. Petrovice - Trvalé dopravní značení
25. 09. 2019 Opatření obecné povahy - návrh stanování DZ silnice III/3116, III/3118 v Mistrovicích - omezení vjezdu nad 7,5 t.
25. 09. 2019 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ Mistrovice MK - omezení vjezdu nad 7,5 t.
25. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
23. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Těchonín uzavírka silnice II/311 - pokládka povrchu
23. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk ul. Hluboká lešení u č.p. 97
20. 09. 2019 Usnesení ZM č. 8 ze dne 10.09.2019

XML