Město Žamberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://zamberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

Datová schránka: ia9b3gu
E-mail: podatelna@muzbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2019 26 zpřístupňování informací i zdroji znečišťování ovzduší
26. 03. 2019 25 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší
26. 03. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ částečná uzavírka ul. Ústecká, Letohrad
25. 03. 2019 24 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduš
22. 03. 2019 RM svým usnesením č. 11/2019-RADA ze dne 21.03.2019 vyhlásila záměr: - výpůjčky části pozemků p.č.3752/3,3752/11; - změny podstatného prvku nájemní smlouvy ze dne 19.05.2004; - prodeje části pozemku p.č.2422/1; - pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p. 168 vše v obci a k.ú. Žamberk.
21. 03. 2019 Krajský pozemkový úřad, Pobočka Ústí nad Orlicí - Oznámení o vyložení návrhu měn BPEJ na části k.ú. Žamberk (parcely KN 3042/1, 3036, 2428 a 2422/1) k veřejnému nahlédnutí a podání případných námitek či připomínek od 25.3.2019 do 24.4.2019
21. 03. 2019 Územní rozhodnutí - Helvíkovice Dolní konec, Ostrov, Za kostelem-prodloužení veřejného osvětlení - k.ú. Helvíkovice - Obec Helvíkovice
21. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk Masarykovo náměstí - vzpomínková akce k 75. výročí paraskupiny BARIUM
21. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ - Žamberk MK parkoviště nad Konzumem - prodejní trhy - Iveta Němcová, Chotěboř
21. 03. 2019 23 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší
20. 03. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ údržba vodního toku Tichá Orlice
20. 03. 2019 Exekutorský úřad Tábor - Dražební vyhláška - Elektronická dražba nemovitostí v k.ú. Lukavice v Čechách dne 30.4.2019
19. 03. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ uzavírka silnice III/3602 Letohrad Poříč
19. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Těchonín silnice II/311 - výstavba chodníku - Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ - uzavírka a stavební práce na silnici II/312 a mostu ev. č. 312-006 Pastviny
16. 03. 2019 Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 na průtahu městem Žamberk z důvodu rekonstrukce chodníků v ulici ČSA, před č.p. 582 a 583 Žamberk ve dnech 8.4.2019 - 12.4.2019
16. 03. 2019 Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 na průtahu městem Žamberk z důvodu rekonstrukce chodníku u Městského muzea Žamberk ve dnech 1.4.2019 - 5.4.2019
16. 03. 2019 Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o odročení dražby nemovitostí v k.ú. Klášterec nad Orlicí, která se měla konat 13.3.2019.
15. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
14. 03. 2019 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "PD Rekonstrukce bazénů a příslušenství Městského koupaliště Žamberk"
14. 03. 2019 Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení ve věci "Žamberk - lokalita Na Skalách - vodovod a kanalizace - I. etapa", kat. území Žamberk
13. 03. 2019 Usnesení RM č. 10 ze dne 07.03.2019
12. 03. 2019 22 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší
12. 03. 2019 Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu 2019
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ v Žamberku - uzavírka MK ul. Hluboká - rekonstrukce chodníků - MATEX HK s.r.o.
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ v Žamberku - MK ul. Hluboká, ul. Pod Radnicí, ul. Českých bratří, ul. Vrbí, ul. Havlíčkovo nábřeží - MATEX HK s.r.o.
11. 03. 2019 21 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší
08. 03. 2019 RM svým usnesením č. 10/2019-RADA ze dne 07.03.2019 vyhlásila záměr prodeje: - pozemku parc.č. 749/8 - tr.tr. porost o výměře 65 m2; - pozemku parc.č. 734/5 - zast.plocha a nádvoří o výměře 1 m2 vše vedeno na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žamberk.
07. 03. 2019 20 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduší
07. 03. 2019 19 Zveřejňování informací o zdrojích znečišťování ovzduš
06. 03. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ na silnici II/312 Hejnice - výměna sloupů el. vedení
06. 03. 2019 Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby, datové vedení Žamberk - ulice Hluboká a Havlíčkovo nábřeží, Město Žamberk
06. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ - Jablonné nad Orlicí - uzavírka žel. přejezdu P4077 na silnici III/31112 - AŽD Praha s.r.o.
05. 03. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ - II/310 - dokončení prací na stavbě opěrné zdi Helvíkovice
04. 03. 2019 RO schválené RM č. 9 dne 21.2.2019
04. 03. 2019 Nález v evidenci města Žamberk od 1.3.2019
04. 03. 2019 18 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
04. 03. 2019 Změna č. 2 Územního plánu Česká Rybná - veřejné projednání
01. 03. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ - broušení kolejnic Letohrad - žel. přejezdy č. P4067, P4068, P4069, P4070, P4071
01. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Jablonné nad Orlicí, Těchoníně a Celném - uzavření žel. přejezdů - Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
01. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk - lávka pro pěší přes Divokou Orlicí za sokolovnou - město Žamberk
01. 03. 2019 DSO Sdružení obcí Orlicko dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtovém hospodaření územních rozpočtů, oznamuje schválení dokumentů finančního hospodaření obce
27. 02. 2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti
27. 02. 2019 17 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
27. 02. 2019 16 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší
27. 02. 2019 Převzaté údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem v katastru nemovitostí, které se nachází na území obce Žamberk ( v přiloženém souboru), http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/
27. 02. 2019 Schválený rozpočet na rok 2019
27. 02. 2019 Usnesení RM č. 9 ze dne 21.02.2019
27. 02. 2019 Usnesení ZM č. 4 ze dne 12.02.2019
27. 02. 2019 Opaření obecné povahy - přechodné DZ rekonstrukce žel. přejezdů P4064 a P4065 Letohrad

XML