Město Žamberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://zamberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

Datová schránka: ia9b3gu
E-mail: podatelna@muzbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 154 - Stavební úpravy stodoly umístěné na pozemku st.p.č. 113, pozemek se. parc. 966, k.ú. pastviny u Klášterce nad Orlicí - kotel na tuhá paliva, typ ATMOS DC 25 S o výkonu 25 kW
30. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 153 - Přístavba haly M2 - areál firmy Bühler pozemek parc. č. 638/1, 4593, k.ú. Žamberk - plynový kotel o výkonu max. do 50 kW
30. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 152 - Novostavba RD pozemek parc. č. 421/30, k.ú. Jablonné nad Orlicí - krbová vložka, typ HEAT 2G 59.44.13, palivo: dřevo o výkonu 4,8 kW
30. 11. 2021 Změna č. 1 ÚP Líšnice - řízení o návrhu - veřejné projednání
30. 11. 2021 Zpráva o uplatňování ÚP Šedivec
30. 11. 2021 Zpráva o uplatňování ÚP Nekoř
26. 11. 2021 Pozvánka na ZM č. 25 dne 07.12.2021
25. 11. 2021 Usnesení ZM č. 24 ze dne 10.11.2021
25. 11. 2021 Okresní soud v Ústí nad Orlicí - Oznámení dražby nemovitých věcí v Ústí nad Orlicí dne 13.12.2021
23. 11. 2021 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ na místních komunikacích (MK) navazujících na silnice I/11 a II/310 v k.ú. Helvíkovice a na veřejně přístupné účelové komunikaci p.p.č. 5064 k.ú. Helvíkovice z důvodu zklidnění dopravy na MK a vyloučení zbytné motorové dopravy na mostě přes Divokou Orlici
22. 11. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace VZ "Provedení energetického auditu energetického hospodářství města Žamberk"
22. 11. 2021 RO schválené RM č. 89 dne 18.11.2021
22. 11. 2021 RO schválené RM č. 87 dne 4.11.2021
19. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2026
19. 11. 2021 Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy "Komunikace K Lanovce" v k.ú.Sobkovice
19. 11. 2021 OOP Stanovení přechodné úpravy provozu Jablonné nad Orlicí - vánoční setkání
19. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 151 - Výstavba rodinného domu, Žampach - Hlavná na pozemku parc. č. 610/6, kamna na kusové dřevo o výkonu 5 kW
19. 11. 2021 RM svým usnesením č. 89/2021-RADA ze dne 18.11.2021 vyhlásila záměr: - pachtu pozemku parc.č. 1689 - orná půda o výměře 6907 m2; - změny podstatného prvku nájemní smlouvy ze dne 07.10.2019; - nájmu nebytových prostor v č.p. 166 vše v obci a k.ú. Žamberk.
19. 11. 2021 Návrh opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje podzemní vody, katastrální území Litice nad Orlicí
16. 11. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení "Pastviny - splašková kanalizace s likvidací splaškových vod na ČOV Klášterec nad Orlicí
16. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 150 - GAF Výrobní hala pozemek parc. č. 2084/6, 3758/33, 2084/7 k.ú. Žamberk - 2 x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 486/5,5otop a TV, každý o výkonu 48 kW a 12 ks plynových teplovzdušných jednotek otop, o výkonu 18 kW
16. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 149 - Novostavba rodinného domu pozemek parc. č. 612/1 a st. parc. č. 126/1, k.ú. Žampach - krbová kamna ABX STOCKHOLM 8, o výkonu 4 - 10 kW, palivo: dřevo
16. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 148 - Novostavba rodinného domu pozemek parc. č. 732/3, k.ú. České Petrovice - kachlová kamna na dřevo, o výkonu 7 kW
16. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 147 - Plynofikace RD Jablonné nad Orlicí pozemek parc. č. 346/17, plynový kotel PROTHERM TEIGER Condens 25 KKZ 21, o výkonu 21 kW
15. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu Žamberk, Masarykovo nám. Novoroční ohňostroj
15. 11. 2021 OOP stanovení přechodné úpravy provozu Žamberk Masarykovo náměstí Rozsvícení vánočního stromu a vánoční jarmark
12. 11. 2021 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "Provedení energetického auditu energetického hospodářství města Žamberka"
12. 11. 2021 Usnesení RM č. 87 ze dne 04.11.2021
12. 11. 2021 Usnesení RM č. 86 ze dne 28.10.2021
12. 11. 2021 Krajský úřad Pardubického kraje - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 v úseku Žamberk, ul. U Koupaliště - křižovatka se silnicí II/312, do 30.11.2021 (kácení stromů a řez dřevin)
12. 11. 2021 Oznámení zahájení územního řízení - zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor - úprava silnice III/31218, kat. území Pastviny u Klášterce nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Líšnice - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
11. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 146 - Novostavba rodinného domu, st.p.č. 195/1, k.ú. Letohrad - 2x plynový kotel o výkonu 14 kW (celkový výkon 28 kW) a 1 x plynový kotel o výkonu 20 kW
11. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 145 - Novostavba RD Mistrovice na pozemku parc. č. 206/2 - krbová kamna WESTFIRE UNIQ 33, o výkonu 6,1 kW, palivo: kusové dřevo, ekobrikety
11. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 144 - Novostavba RD na parcele č. 660/28, k.ú. Klášterec nad Orlicí - krbová vložka (krbová kamna) o výkonu max. 4 kW
10. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 143 - Novostavba rodinného domu parc. č 660/2 a 732/7, Letohrad Kunčice - pozemek parc. č. 732/7 k.ú. Kunčice u Letohradu - krbová vložka o výkonu max. 6 k W
10. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 142 - Novostavba rodinného domu pana a paní Slavíčkových - Letohrad, pozemek parc. č. 714/9 k.ú. Kunčice u Letohradu - krbová vložka na dřevo, typ Edilkamin Side, o výkonu max. 10 kW
10. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 141 - Kryté posezení - poz. parc. č. 688/2 kat. území Klášterec nad Orlicí - malá udírna a ohniště s grilem o výkonu 3,0 - 5,0 kW, palivo: dřevo a dřevěné brikety
10. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 140 - Veřejný chodník a osvětlení, zpevněná plocha pod kontejnery, ulice Školská, k.ú. Žamberk pozemek parc. č. 471, 477/54, 487/84, 487/85, 487/88, 477/68 - stavební práce, které jsou zdrojem prachu
10. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 139 - Prodejna Lidl Žamberk, ulice 28. října, k.ú. Žamberk pozemek parc. č. 477/50, 477/103, 477/105, 2025/2, 2025/3, 471, 3752/1 a 3752/6 - stavební práce, které jsou zdrojem prachu
10. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 138 - Propojení místní komunikace, ulice Školská, k.ú. Žamberk pozemek parc. č. 471, 477/54 katastrální území Žamberk, stavební práce které jsou zdrojem prachu
10. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 137 - Belvedér - pozemek parc. č. 2175 kat. území Dlouhoňovice, krbová kamna na dřevo, typ Prity MINI, o výkonu 5 kW
10. 11. 2021 Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení - "Prodejna LIDL Žamberk, ulice 28. října, k.ú. Žamberk"
08. 11. 2021 Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2021-2022
08. 11. 2021 Vydání Změny č. 2 ÚP Kunvald
05. 11. 2021 RO schválené RM č. 85 dne 21.10.2021
05. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 136 - Novostavba RD Jablonné nad Orlicí - p.p.č. 346/16 - 1 x plynový závěsný rychloohřívací kotel o výkonu 21 kW a 1 x krbová kamna na kusové dřevo a dřevěné brikety, o výkonu 7 k W
05. 11. 2021 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší - 135 - Jablonné nad Orlicí - chodník v ulici Slezská pozemek parc. č. 143/2, 150/3, 571/2, 571/3, 572/2 k.ú. Jablonné nad Orlicí - stavební práce, které jsou zdrojem prachu
05. 11. 2021 RM svým usnesením č. 87/2021-RADA ze dne 04.11.2021 vyhlásila záměr změny podstatného prvku (změna doby určité) smlouvy o výpůjčce ze dne 12.07.2021.
03. 11. 2021 OOP přechodná úprava DZ - Jablonné nad Orlicí křižovatka ulic Slezská a Hradisková
03. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení spol. řízení na akci "VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD DUBINOU, K.Ú. LÍŠNICE"

XML