Město Žamberk

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://zamberk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Žamberk
Masarykovo náměstí 166
564 01 Žamberk

Datová schránka: ia9b3gu
E-mail: podatelna@muzbk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 Návrh zprávy o uplatňování ÚP Žamberk
22. 08. 2019 Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11, v extravilánu města Žamberk (Pod Černým lesem) v době od 26.8.2019 do 22.9.2019
21. 08. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2024
21. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - MK a VPÚK Dlouhoňovice
19. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ v Žamberku - Žamberská pouť
16. 08. 2019 RO schválené ZM č. 7 dne 23.7.2019
16. 08. 2019 RM vyhlásila záměr prodeje části pozemku (cca 8 m2) parc.č. 2365/2, část pozemku (cca 4 m2) parc.č. 2366/5, část pozemku (cca 90 m2) pozemku parc.č. 2367/5 vše v obci a k.ú. Žamberk.
15. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "sociální práce" na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Žamberk. Pracovní poměr na dobu určitou.
14. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk - žel. přejezd P4056
13. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ silnice II/310, III/31017 a MK 28. října - Žamberský Duatlon
12. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ v Žamberku - silnice III/31014 a MK 46c Nám. Gen. Knopa - vzpomínková akce BARIUM
12. 08. 2019 75 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 1093/4, k. ú. Mistrovice nad Orlicí
12. 08. 2019 74 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 150, k. ú. Kunvald
07. 08. 2019 Usnesení ZM č. 7 ze dne 23.07.2019
06. 08. 2019 RO schválené RM č. 19 dne 18.7.2019
06. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ - uzavírka MK ul. Mlýnská v Jablonném nad Orlicí - st. práce
05. 08. 2019 Zpráva o uplatňování Územního plánu Těchonín za období 12/2014 až 12/2018
02. 08. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
01. 08. 2019 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění způsobilosti veřejné zakázky "ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy" (stavební část)
31. 07. 2019 72 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 509, k. ú. Dlouhoňovice
31. 07. 2019 71 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 314/16, k. ú. Česká Rybná
31. 07. 2019 70 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 496 a 684/4, k. ú. Jablonné nad Orlicí
31. 07. 2019 64 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 413/110 a 413/19, k. ú. Letohrad
31. 07. 2019 63 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 588 a 56, k. ú. Písečná
31. 07. 2019 62 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 1047 a 1049/2, k. ú. Písečná
31. 07. 2019 61 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 463/7, k. ú. Sobkovice
31. 07. 2019 60 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 357/1, k. ú. Kunvald
31. 07. 2019 59 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 295, k. ú. Mistrovice
31. 07. 2019 58 Zpřístupňování informací o zdroji znečišťování ovzduší, p.p.č. 19/35, k. ú. Helvíkovice
29. 07. 2019 Usnesení RM č. 19 ze dne 18.07.2019
29. 07. 2019 Veřejná vyhláška o zahájení řízení - "Žamberk, U Kapličky - prodloužení kanalizace a vodovodu", k. ú. Žamberk, Vodovody a kanalizace Žamberk, v. o. s.
25. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Žamberk MK Vrbí, Pod Radnicí, Českých bratří - st. práce el. vedení
25. 07. 2019 Opatření obecné povahy - návrh stanovení DZ Helvíkovice Na Skále - zóna 30
23. 07. 2019 Dokument "Územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
22. 07. 2019 RM vyhlásila záměr: - bezúplatného převodu pozemků p.č.3692/7, 3689/4; - pronájem nebytových prostor Divadelní kavárny v budově č.p. 39 - Divišovo divadlo od 01.09.2019; - výpůjčky části p.č. 366/1 na dobu určitou 01.09.-31.10.2019 vše v obci a k.ú. Žamberk.
19. 07. 2019 Nález v evidenci města Žamberk od 19.7.2019
18. 07. 2019 Opatření obecné povahy - přechodné DZ Zemská brána - Klášterec nad Orlicí
17. 07. 2019 Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 a I/11 od 24.7.2019 do 28.8.2019 (objízdné trasy z důvodu opravy mostu v obci Záměl)
17. 07. 2019 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 a I/11 u obce Záměl v době od 24.7.2019 do 28.8.2019 (úplná uzavírka z důvodu stavby mostu).
17. 07. 2019 Návrh zprávy o uplatňování ÚP Č. Petrovice
17. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
17. 07. 2019 Krajský úřad Pardubického kraje - Záměr kraje na bezúplatný převod pozemků v obci a k.ú. Žamberk
16. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ Žamberk - Náměstí Gen. Knopa - zákaz zastavení
15. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - omezení zatížení mostu Litice n. Orlicí přes odpadní kanál MVE
12. 07. 2019 Návrh zprávy o uplatňování ÚP Letohrad
10. 07. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přech. DZ Jablonné nad Orlicí silnice II/311 - Jablonská pouť
10. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "vodní hospodářství" na odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Žamberk. Pracovní poměr na dobu určitou (cca 1,5 roku).
10. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici "ochrana přírody a krajiny, státní správa lesů" na odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Žamberk. Pracovní poměr na dobu neurčitou.
10. 07. 2019 Pozvánka na mimořádné jednání Zastupitelstva města č. 7 dne 23.07.2019. Místo konání: společenská místnost Centra sociální péče Žamberk, Albertova 357
10. 07. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.

XML