Město Dobruška

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://mestodobruska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Datová schránka: mgjbetz
E-mail: posta@mestodobruska.cz, mu@mestodobruska.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 05. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci v k.ú. Opočno pod Orl. horami
28. 05. 2020 Záměr uzavřít Dodatek č. 21 ke Smlouvě o nájmu majetku - AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou
22. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - investiční technik
22. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - výkon stavebního úřadu
22. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - výkon silničního správního úřadu a stavebního úřadu
20. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ODSVV - příprava řešení přestupků v dopravě
20. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ODSVV - zajišťování agendy přestupků v dopravě
19. 05. 2020 Záměr pronájmu stánku v areálu Městského stadionu v Dobrušce
18. 05. 2020 Závěrečný účet DSO Rodný kraj Františka Kupky Dobruška za rok 2019 - NÁVRH
18. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky za rok 2019
18. 05. 2020 Oznámení řízení o návrhu Územního plánu Pohoří
18. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 3 - 4/2020
18. 05. 2020 Rozhodnutí tajemníka Městského úřadu Dobruška
16. 05. 2020 Oznámení zahájení řízení o návrhu Územního plánu Trnov
16. 05. 2020 Zasedání zastupitelstva města Dobrušky dne 25.5.2020
14. 05. 2020 Oznámení řízení o návrhu Územního plánu Ohnišov
09. 05. 2020 Mimořádné opatření tajemníka MÚ Dobruška ze dne 5.5.2020
09. 05. 2020 Dokument "Usnesení o přerušení ..." již není dostupný.
01. 05. 2020 Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚP Dobruška
30. 04. 2020 Oznámení o vydání ÚP Králova Lhota
30. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
30. 04. 2020 Stanovení místní úpravy provozu v obci Deštné v Orlických horách
30. 04. 2020 Stanovení místní úpravy provozu v obci Mokré
30. 04. 2020 Oznámení o vydání ÚP Dobruška
30. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
30. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
28. 04. 2020 Výběrové řízení - investiční technik
28. 04. 2020 Výběrové řízení - výkon stavebního úřadu
28. 04. 2020 Výběrové řízení - výkon silničního správního úřadu a stavebního úřadu
27. 04. 2020 Záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Směnné smlouvě
25. 04. 2020 Zpřístupnění k nahlédnutí - Hromadný předpisný seznam
23. 04. 2020 Stanovení místní úpravy provozu v ul. Pulická a v ul. Nádražní v obci Dobruška
22. 04. 2020 Oznámení ceny pro vodné a stočné platné od 1.5.2020
22. 04. 2020 Vyhlášení obnovy katastrálního operátu - Spáleniště
22. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 1 - 2/2020
18. 04. 2020 Mimořádné opatření tajemníka Městského úřadu Dobruška
17. 04. 2020 Zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemků v obci a k. ú. Dobruška
17. 04. 2020 Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemku v obci a k. ú. Dobruška
17. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v obcích Rohenice, České Meziříčí, Opočno a Dobruška
16. 04. 2020 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ J. A. Komenského pro školní rok 2020/2021
15. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020 - Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky
15. 04. 2020 Oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu Územního plánu Pohoří
15. 04. 2020 Přechodná úprava provozu na silnicích a na místní komunikaci v k.ú. Opočno
15. 04. 2020 Zasedání zastupitelstva města Dobrušky dne 27.4.2020
09. 04. 2020 Souhlasné stanovisko
09. 04. 2020 Sdělení k místním poplatkům
09. 04. 2020 Okruh údajů zjišťovaných automatizovaným způsobem dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
09. 04. 2020 Oznámení o nálezu ztracené věci - 4/2020
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy č. 1/2020 Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

XML