Město Dobruška

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://mestodobruska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Datová schránka: mgjbetz
E-mail: posta@mestodobruska.cz, mu@mestodobruska.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 03. 2021 Zasedání zastupitelstva města Dobrušky dne 15.3.2021
03. 03. 2021 Oznámení o nálezu ztracené věci - mobilní telefon
02. 03. 2021 Oznámení o vydání Územního plánu Ohnišov
01. 03. 2021 Rozhodnutí č. 11.21.
01. 03. 2021 Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a na místní komunikaci v k.ú. Čánka a Opočno
01. 03. 2021 Organizační opatření tajemníka MÚ Dobruška ze dne 1.3.2021
01. 03. 2021 Rozhodnutí - Novostavba viladomů Dobruška
01. 03. 2021 Místní úprava provozu na místní komunikaci v k.ú. Dobruška
26. 02. 2021 Výběrové řízení - referent odboru výstavby a životního prostředí
26. 02. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby
25. 02. 2021 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 1.2.2021
24. 02. 2021 Návrh místní úpravy provozu na silnici č. II/298 v k.ú. Opočno a Pulice
24. 02. 2021 Záměr výpůjčky částí pozemků v obci Dobruška
23. 02. 2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
23. 02. 2021 Oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením
22. 02. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 1 - 3/2021
22. 02. 2021 Výroční zpráva za rok 2020 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
20. 02. 2021 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti v k.ú. Domašín u Dobrušky
17. 02. 2021 Dokument "Rozhodnutí "Vodovod J..." již není dostupný.
17. 02. 2021 Návrh místní úpravy provozu na silnici č. II/298 a na místmí komunikaci v obci Opočno
15. 02. 2021 Organizační opatření tajemníka MÚ Dobruška ze dne 12.2.2021
15. 02. 2021 Oznámení o nálezu ztracené věci - mobilní telefon
09. 02. 2021 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 902/1 v Dobrušce
29. 01. 2021 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
29. 01. 2021 Stanovisko "Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Královéhradeckého kraje"
28. 01. 2021 Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu Městského úřadu Dobruška
27. 01. 2021 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek - Domašín u Dobrušky
27. 01. 2021 Oznámení o nálezu ztracených věcí - dioptrické brýle
26. 01. 2021 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod-aktualizace 2020
26. 01. 2021 Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy
26. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
25. 01. 2021 Organizační opatření tajemníka Městského úřadu Dobruška ze dne 25.1.2021
22. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření číslo 16/2020
21. 01. 2021 Okruh údajů zjišťovaných automatizovaným způsobem dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
20. 01. 2021 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
20. 01. 2021 Oznámení o nálezu ztracených věcí - svazek klíčů, klíč
18. 01. 2021 Rozhodnutí Stáního pozemkového úřadu
12. 01. 2021 Přechodná úprava provozu na silnici III. třídy v obci Semechnice
12. 01. 2021 Dokument "Oznámení o vedení spo..." již není dostupný.
11. 01. 2021 Organizační opatření tajemníka Městského úřadu Dobruška ze dne 11.1.2021
11. 01. 2021 Oznámení o nálezu ztracených věcí - klíč od auta, prstýnek, autonavigace
11. 01. 2021 Dokument "Oznámení o podaném od..." již není dostupný.
07. 01. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
06. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška města Dobruška č. 1/2020
30. 12. 2020 Záměr uzavřít Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě
28. 12. 2020 Organizační opatření tajemníka Městského úřadu Dobruška
28. 12. 2020 Rozpočet Mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky na rok 2021
28. 12. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Rodný kraj Fr. Kupky na r. 2022-2026
23. 12. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
21. 12. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Dobrušky na rok 2021

XML