Město Dobruška

Město, městys, obec, MČ
Okres Rychnov nad Kněžnou‎

http://mestodobruska.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Dobruška
nám. F. L. Věka 11
518 01 Dobruška

Datová schránka: mgjbetz
E-mail: posta@mestodobruska.cz, mu@mestodobruska.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Jiráskova v obci Dobruška
09. 07. 2019 Oznámení o konání akce - Dobrušský pohár ve futsalu
09. 07. 2019 Vyrozumění o nabytí právní moci
08. 07. 2019 Záměr uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemku ze dne 04.05.2017
08. 07. 2019 Oznámení o skončení exekuce
08. 07. 2019 Výběrové řízení - strážník Městské policie
01. 07. 2019 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v r. 2019
27. 06. 2019 Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KH kraje
27. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 9 - 10/2019
27. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v obci Dobruška
26. 06. 2019 Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1026/9 v k.ú. Domašín u Dobrušky
26. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v ul .Školní a v ul. Kostelní v obci Dobruška
26. 06. 2019 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání
25. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na silnicích II/304, III/30425 a III/30427 v k.ú. Pohoří u Dobrušky
24. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na místní komunikaci a na silnicích v obci Trnov
24. 06. 2019 Oznámení o konání akce Open Air Cup Dobruška 2019 ve dnech 4.7. - 6.7.2019 - noční klid
24. 06. 2019 Výběrové řízení - referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
24. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na silnici II/298 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami
24. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na silnici II/298 v ul. Hradecká v obci Opočno
21. 06. 2019 Závěrečný účet DSO Rodný kraj Fr. Kupky Dobruška za rok 2018
21. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rodný kraj Fr. Kupky za rok 2018
19. 06. 2019 Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2018
13. 06. 2019 Oznámení o vydání Vymezení zastavěného území obce Sněžné v místní části Polůmka
13. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na silnici III/3093 v obci Dobřany
11. 06. 2019 Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje
11. 06. 2019 Záměr pronájmu prostor zubní laboratoře v budově polikliniky v Pulické ul. v Dobrušce
10. 06. 2019 Oznámení o konání akce ve dnech 21.6. - 23.6.2019 - noční klid
10. 06. 2019 Záměr uzavřít Dodatek č. 18 ke Smlouvě o nájmu majetku k provozování veřejných vodovodů a veřejné kanalice, ČOV
10. 06. 2019 Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 902/11 a části pozemku parc. č. 902/4 v obci Dobruška
10. 06. 2019 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2151/12 v obci Dobruška
10. 06. 2019 Záměr prodeje volných bytových jednotek v Orlické ulici v Dobrušce
10. 06. 2019 Záměr uzavření Dodatku č. 2 ke Smlovuě o nájmu nebytových prostor
03. 06. 2019 Dokument "Územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
03. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na silnici I/14 v obci Dobruška - stavba okružní křižovatky - II. etapa
03. 06. 2019 Zasedání zastupitelstva města Dobrušky dne 17.6.2019
03. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
03. 06. 2019 Přechodná úprava provozu na silnici II/309 v obci Kounov
31. 05. 2019 Oznámení o konání akce - noční klid - Orlické ozvěny dne 8.6.2019
31. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu města za rok 2018
31. 05. 2019 Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v obci Dobruška a na silnicích přilehlých obcí
30. 05. 2019 Závěrečný účet DSO Rodný kraj Fr. Kupky Dobruška za rok 2018 - NÁVRH
30. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Rodný kraj Fr. Kupky za rok 2018
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 - Mikroregion Rodný kraj Fr. Kupky
30. 05. 2019 Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 171/1 a 1026/9 v obci Dobruška
30. 05. 2019 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2113/127 v obci Dobruška
27. 05. 2019 Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v k.ú. Dobruška
27. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření číslo 7 - 8/2019
27. 05. 2019 Dokument "Oznámení společného j..." již není dostupný.
24. 05. 2019 Oznámení zahájení řízení o návrhu Územního plánu Trnov
24. 05. 2019 Oznámení řízení o návrhu Územního plánu Olešnice v Orl. horách

XML