Město Hořice

Město, městys, obec, MČ
Okres Jičín

http://horice.org

Údaje orgánu veřejné moci

Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 01 Hořice

Datová schránka: 247bzdz
E-mail: mesturad@horice.org, e-podatelna@horice.org

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška - usnesení oprava zřejmých nesrovnalostí na stavbu "Křižovatka Mileta", viz příloha.
18. 04. 2019 Oznámení o zahájení řízení o úplné uzavírce provozu na silnici II/300 a II/284 v Miletíně a nařízení objížďky z důvodu konání tradiční Miletínské pouti v termínu od 03.05.2019 - 05.05.2019, viz příloha.
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, stanovení místní úpravy silničního provozu na silnici II/32752 v obci Ostroměř, viz příloha.
17. 04. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na silnici III/3267, III/3269 Dobrá Voda u Hořic, z důvodu "Kanalizace včetně nové ČOV + přípojky Dobrá Voda u Hořic - pokládka povrchů", termín 15.4.2019 -7.6.2019, viz příloha
17. 04. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na č.p. 2426/1, část místní komunikace vedoucí přes vrch Gothard, ul. Gothardská v Hořicích, důvod "Bitva u Hořic 1423 - Žižkovo slepé vítězství", termín 20.4.2019, viz příloha
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na č.p. 2426/1, část místní komunikace vedoucí přes vrch Gothard, ul. Gothardská v Hořicích, důvod "Bitva u Hořic 1423 - Žižkovo slepé vítězství", termín 19.4.2019 do 20.4.2019, viz příloha
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 při obci Hořice v místě mostu ev.č. 35-069; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby a značení objízdné trasy, dle grafického znázornění v příloze, termín 25.4.2019 do 16.10.2020, viz příloha
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3267 ul. Táboritská, III/32524 ul. Husova, III/32611, III/28054 a III/3263 a na místní komunikaci v ulici Janákova, Jeronýmova a Husova v Hořicích, důvod "Rekonstrukce mostu ev.č. 35-069 (silnice I/35 Hořice)", termín 23.4.2019 do 16.10.2020, viz příloha.
16. 04. 2019 Usnesení - dražební vyhláška č.j. 190 EX 379/18-52, předmětem dražby je podíl 1/2 pozemku parc. č. 840/5, 840/59, 1777/16 a 1777/17 v k.ú. Vodňany, viz příloha.
16. 04. 2019 Usnesení - dražební vyhláška č.j. 111 EX 3121/17-37, předmětem dražby je pozemek parc. č. 124/17, 126/4, 693, 719, 743, 820 v k.ú. Nevratice, viz příloha.
16. 04. 2019 Usnesení o odročení nařízené elektronické dražby č.j. 111 EX 4775/11-89, viz příloha.
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3269, III/3267, III/28054, II/326 a místní komunikaci v ulici Husova a Táboritská v Hořicích, důvod "Kanalizace Dobrá Voda u Hořic - pokládání povrchů - I. etapa", termín 15.4.2019 do 7.6.2019, viz příloha
11. 04. 2019 Usnesení - dražební vyhláška č.j. 111 EX 4775/11-67, předmětem dražby je podíl o velikosti 1/2 pozemků parc. st. č. 11 součástí je stavba č.p. 30, parc. č. 71/1 a 524/5 v k.ú. Bašnice, viz příloha.
11. 04. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na místní komunikaci ul. Purkyňova v Hořicích, z důvodu rekonstrukce oplocení areálu nemocnice v termínu 8.4.2019 -8.6.2019, viz příloha
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Purkyňova v Hořicích, důvod "Rekonstrukce oplocení areálu nemocnice", termín 8.4.2019 do 8.6.2019, viz příloha
11. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici referent/ka správního odboru, více viz příloha.
10. 04. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na silnici III/3267 v Hořicích z důvodu "Rekonstrukce mostu ev. č. 35-069 (silnice I/35Hořice)" v termínu 23.4.2019 -16.10.2020, viz příloha
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3267 ul. Táboritská, III/32524 ul. Husova, III/32611, III/28054 a III/3263 a na místní komunikaci v ulici Janákova, Jeronýmova a Husova v Hořicích, důvod "Rekonstrukce mostu ev.č. 35-069 (silnice I/35 Hořice)", termín 23.4.2019 do 16.10.2020, viz příloha
09. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka (prokurista) Technických služeb Hořice s.r.o., více viz příloha.
09. 04. 2019 Záměr č. 01S/04/2019 pronajmout v souladu se směrnicí VS 44 a na základě uzavření příslušné smlouvy budoucí pozemky uvedené v příloze za účelem výstavby celoplošné optické sítě, viz příloha.
08. 04. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na silnici III/28431 v obci Chodovice z důvodu "Pokládka zemního vedení NN v Chodovicích" v termínu 2.4.2019 -30.4.2019, viz příloha
06. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici referent/ka na úseku přestupků správního odboru, více viz příloha.
06. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ka (prokurista) Technických služeb Hořice s.r.o., více viz příloha.
06. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici referent/ka odboru dopravy, úsek silničního hospodářství a přestavby vozidel, více viz příloha.
06. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici referent/ka odboru dopravy, více viz příloha.
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona, viz příloha.
05. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
05. 04. 2019 Starosta města Hořice svolává podle zákona č. 128/2000 Sb. Zasedání městského zastupitelstva v pondělí 15. dubna 2019 v divadelním sále v budově radnice od 16:00 hodin, viz příloha.
05. 04. 2019 Záměr č. 2B/04/2019 nájem prostoru sloužícího podnikání - kancelář č. 28 v 2. NP budovy Čelakovského 1457, Hořice, viz příloha.
04. 04. 2019 Záměr č. 01N/04/2019 krátkodobě pronajmout pozemky nebo jejich části v k.ú. Hořice v Podkrkonoší, viz příloha.
02. 04. 2019 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavební záměr "I-35 Hořice, most ev. č. 35-069, SO 182.1. Provizorní úprava křižovatky ulic Táboritská a Husova", viz příloha.
02. 04. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky na silnici III/32524, ul. Husova v Hořicích z důvodu opravy železničního přejezdu P5403 Hořice, v termínu od 6:00 hod. 5.4.2019 do 18:00 hod. 5.4.2019, viz příloha
02. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3267 ul. Táboritská a III/32524 ul. Husova v Hořicích, důvod "Úprava křižovatky Táboritská - Husova a zřízení pracovních míst pro přípravné práce v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 35-+069, silnice I/35 Hořice", termín 8.4.2019 do 22.4.2019, viz příloha
02. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/28431, III/28430, III/28432 v Holovousích, důvod "Pokládka zemního vedení NN", termín 02.04.2019-30.04.2019, viz příloha
01. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/32524, III/3267 a ul. Janákova a Šalounova, důvod Oprava železničního přejezdu P5403 Hořice, termín 5.4.2019, viz příloha
29. 03. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
29. 03. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v obci Ostroměř v místě železničního přejezdu P4462 v silničním km cca 78,17; dále na silnici I/35 od okružní křižovatky silnic I/35 a I/16 v obci Úlibice po křižovatku silnic I/35 a II/326 při obci Milovice u Hořic v rámci označení úseku stavby a značení objízdné trasy; dále na silnici I/16 při křižovatce silnic I/16 a II/501 Na Špici v rámci značení objízdné trasy, z důvodu opravy železničního přejezdu ev. č. P4462 na silnici I/35 v obci Ostroměř, termín 02.04.2019 - 08.04.2019, viz příloha.
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/300, II/326, II/327, II/501, III/28434, III/28435, III/28436, III/28437, III/28438, důvod Oprava železničního přejezdu P4462 Ostroměř, termín 30.3. - 9.4.2019, viz příloha
27. 03. 2019 Výběrové řízení č. HJC/04/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu a to stavba bez čp/če na st.p. č. 536/1 včetně všech součástí a příslušenství, zejména ocelokolny a oplocení z vlnitého plechu nacházejících se z převážné části na st. parcele č. 536/1 a z malé části přesahující na pozemky pozemkové parcely č. 142/1 a 142/8 vše v k.ú. Miletín, viz příloha.
27. 03. 2019 Výběrové řízení č. HJC/05/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu a to stavba bez čp/če na st.p. č. 646 včetně všech součástí a příslušenství, zejména železobetonové podzemní jímky nacházející se na části pozemku p.č. 142/8 vše v k.ú. Miletín, viz příloha.
26. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - zahájení řízení stanovení místní úpravy silničního provozu na místní komunikaci v obci Lískovice, viz příloha.
26. 03. 2019 Oznámení o nezvyšování nájemného z nebytových prostor v majetku města v roce 2019, viz příloha.
22. 03. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na území města Hořice pro volby do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019, více viz příloha.
22. 03. 2019 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v Hořicích při volbách do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019, více viz příloha.
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Monitorovací kalendář koupací sezóny 2019, viz příloha.
22. 03. 2019 Záměr č. 1B/03/2019 nájem prostoru sloužícího podnikání - 2 místnosti, čekárna, společná šatna a WC v budově Klicperova 6, Hořice, viz příloha.
21. 03. 2019 Město Hořice zveřejňuje záměr prodeje hasičského vozidla AVIA DV12A31, viz příloha.
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh Územního plánu Rohoznice, viz příloha.
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh Územního plánu Miletín, viz příloha.
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností na stavbu "Křižovatka Mileta", viz příloha.

XML