Město Slaný

Město, městys, obec, MČ
Okres Kladno

http://meuslany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Slaný
Velvarská 136/1
274 01 Slaný

Datová schránka: h3jb7t5
E-mail: podatelna@meuslany.cz, kolackovsky@meuslany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Veřejná vyhláška
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška
12. 04. 2021 veřejná vyhláška
12. 04. 2021 Odstranění vraku vozidla
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška
08. 04. 2021 rozhodnutí
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška
07. 04. 2021 Rozhodnutí
01. 04. 2021 2BD pro seniory Slaný
01. 04. 2021 Oznámení o změně způsobu veřejného projednání Návrhu změny č. 2 ÚP Klobuky
01. 04. 2021 Záměr výpůjčky hrobového místa
01. 04. 2021 Záměr výpůjčky hrobového místa
31. 03. 2021 Loucká - Návrh územního plánu pro společné jednání (opakované)
31. 03. 2021 Záměr pronajmout část pozemku p. č. 540/5 v k. ú. Slaný
31. 03. 2021 Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o garážování motorového vozidla
31. 03. 2021 Záměr odprodat část parc.č. 1494/1 k.ú. Slaný
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška
31. 03. 2021 Rozhodnutí
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška
26. 03. 2021 Veřejná vyhláška
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Nábřeží, Velvary
24. 03. 2021 Veřejná vyhláška
23. 03. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - S..." již není dostupný.
22. 03. 2021 Dokument "Rozhodnutí..." již není dostupný.
22. 03. 2021 Rozhodnutí
19. 03. 2021 Aukční vyhláška ÚZSVM - k.ú. Slaný
19. 03. 2021 Veřejná vyhláška
18. 03. 2021 FOND NA OBNOVU DOMŮ 2021FOND NA OBNOVU DOMŮ 2021
17. 03. 2021 Dokument "Has.zbrojnice Kvíc..." již není dostupný.
16. 03. 2021 Dokument "Elektronická dražba -..." již není dostupný.
16. 03. 2021 Veřejná vyhláška
15. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/24033 a místní komunikace v obci Dolní Kamenice
15. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/23640 v obci Smečno
12. 03. 2021 MŽP ČR - Posuzování vlivů na ŽP - Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 - 2027"
12. 03. 2021 MŽP ČR - Posuzování vlivů na ŽP - "Plán dílčího povodí Berounky 2022 - 2027"
11. 03. 2021 MŽP ČR - Posuzování vlivů na ŽP - "Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2022-2027"
10. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - osada Radovič, Velvary, místní komunikace na parc. č. 1840/4 v k. ú. Velvary
10. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. tříd na území ORP Slaný
10. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil. III/23630 v k. ú. Studeněves
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška
09. 03. 2021 Veřejná vyhláška
08. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. II. a III. tříd na území ORP Slaný
08. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání Návrhu změny č. 2 ÚP Klobuky
05. 03. 2021 Veřejná vyhláška
05. 03. 2021 Zahájení Územního řízení - Přeložka el. vedení NN Malíkovice - Hvězda
02. 03. 2021 Veřejná vyhláška
01. 03. 2021 Veřejná vyhláška

XML