Město Havířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://havirov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
736 01 Havířov

Datová schránka: 7zhb6tn
E-mail: posta@havirov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2022 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 31.01.2022 - 28.02.2022 28.01.2022 - 01.03.2022
29. 01. 2022 usnesení 123 Nc 1304/2021-16 28.01.2022 - 01.03.2022
29. 01. 2022 usnesení 123 Nc 1303/2021-18 28.01.2022 - 01.03.2022
27. 01. 2022 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 05/2022 na obsazení funkce: úředník zajišťující výkon zkušebního komisaře a silničního správního úřadu 26.01.2022 - 21.02.2022
27. 01. 2022 oznámení o uložení písemnosti - Pavel Kalok 26.01.2022 - 11.02.2022
27. 01. 2022 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2592/1 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace sjezdu k RD - 01430-2 26.01.2022 - 11.02.2022
27. 01. 2022 oznámení o záměru města prodat část pozemku parc. č. 1195/1, nově dle geometrického plánu č. 3329-20/2021 označený jako pozemek č. 1195/1 díl a, k. ú. Prostřední Suchá, pod již postavenou garáží 26.01.2022 - 11.02.2022
27. 01. 2022 rozpočtová opatření - rok 2021 26.01.2022 - Neurčeno
27. 01. 2022 dražební vyhláška 167 EX 2686/06-439 26.01.2022 - 16.03.2022
24. 01. 2022 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 982 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace prodloužení kanalizačního řadu - 01736-2 24.01.2022 - 09.02.2022
24. 01. 2022 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 982 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace sjezdu k RD - 01735-2 24.01.2022 - 09.02.2022
24. 01. 2022 oznámení o projednání ,,Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Horní Suchá za období 2018 - 2022" včetně pokynů pro zpracování nárhu změny č. 2 územního plánu Horní Suchá 24.01.2022 - 25.02.2022
22. 01. 2022 oznámení rozpočtu DSO na rok 2017 a rozpočtový výhled na období 2018-2021 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 22.03.2017 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017814-T ze dne 06.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy... 06.03.2017 - Neurčeno
22. 01. 2022 přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovního místa 08.02.2017 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy - opatření na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce... 07.02.2017 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky 12.01.2017 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, zrušení ochranných pásem 02.12.2015 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma 03.12.2014 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma a zrušení ochranných pásem  10.11.2014 - Neurčeno
22. 01. 2022 informace o provozu podatelny MMH a o podmínkách přijímání dokumentů 07.08.2014 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma 26.05.2014 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu, vymezení ochranného pásma 15.05.2014 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel v Moravskoslezském kraji 03.06.2013 - Neurčeno
22. 01. 2022 úprava Výzvy č. 03 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města ,,Zóna Šumbark II Za Teslou" Revitalizace veřejného prostranství - další informace neleznete na http://www.havirov-city.cz/dokumenty/... 29.04.2013 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu 25.01.2013 - Neurčeno
22. 01. 2022 Upozornění občanům - závadný alkohol 19.09.2012 - Neurčeno
22. 01. 2022 Rada města Havířova dne 25.07.2012 schválila usnesením 2606/39RM/2012 vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města ,,Zóna Šumbark II Za Teslou" - Revitalizace... 01.08.2012 - Neurčeno
22. 01. 2022 nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu 03.07.2012 - Neurčeno
22. 01. 2022 dražební vyhláška 167 EX 2686/06-394 08.12.2021 - 26.01.2022
22. 01. 2022 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 06.12.2021 - 31.01.2022 06.12.2021 - 02.02.2022
22. 01. 2022 střednědobý výhled rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Karviná na období 2023 - 2026 06.12.2021 - 04.01.2027
22. 01. 2022 rozpočet Svazku měst a obcí okresu Karviná pro rok 2022 06.12.2021 - 02.01.2023
22. 01. 2022 rozpočtová opatření - rok 2021 01.12.2021 - Neurčeno
22. 01. 2022 oznámení o změně ceny vodného a stočného od 01.01.2022 01.12.2021 - 02.01.2023
22. 01. 2022 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 29.11.2021 - 31.01.2022 26.11.2021 - 02.02.2022
21. 01. 2022 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 24.01.2022 - 28.02.2022 21.01.2022 - 01.03.2022
21. 01. 2022 oznámení o uložení písemnosti - Dariusz Jedzok 21.01.2022 - 07.02.2022
21. 01. 2022 dražební vyhláška 003 ED 153/21-10 21.01.2022 - 23.02.2022
19. 01. 2022 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 331/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem uložení podzemního vedení - 01417-2 19.01.2022 - 04.02.2022
19. 01. 2022 závěr zjišťovacího řízení záměru ,,Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek" 19.01.2022 - 04.02.2022
19. 01. 2022 dražební vyhláška 163 EX 1682/12-226 19.01.2022 - 31.03.2022
19. 01. 2022 dražební vyhláška 120 EX 25665/12-180 19.01.2022 - 10.03.2022
19. 01. 2022 dražební vyhláška 120 EX 25665/12-179 19.01.2022 - 10.03.2022
17. 01. 2022 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2592/1 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace umístění podzemního vedení elektropřípojky NN - 01713-2 17.01.2022 - 02.02.2022
17. 01. 2022 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 04/2022 na obsazení pracovního místa - referent informačních technologií Magistrátu města Havířova 17.01.2022 - 04.02.2022
17. 01. 2022 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2645/109, 2645/110 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace přípojky kanalizace splaškové k RD - 01719-2 17.01.2022 - 02.02.2022
17. 01. 2022 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2601/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem realizace uložení kabelového vedení přípojky NNk - 01724-2 17.01.2022 - 02.02.2022
17. 01. 2022 vyhlášení nálezů ze dne 04.11.2021 - 10.01.2022 17.01.2022 - 02.02.2022
17. 01. 2022 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 17.01.2022 - 28.02.2022 17.01.2022 - 01.03.2022

XML