Město Havířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://havirov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
736 01 Havířov

Datová schránka: 7zhb6tn
E-mail: posta@havirov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2020 oznámení pokračování vodoprávního řízení ,,Havířov-Prostřední Suchá, Horní Suchá - Pašůvka - výměna vodovodního řadu" v k.ú. Prostřední Suchá, k.ú. Horní Suchá 06.04.2020 - 22.04.2020
06. 04. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 2735 v k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace splaškové kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, sjezdu - 1081-1 06.04.2020 - 22.04.2020
04. 04. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 2735 v k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace splaškové kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, sjezdu - 1069-1 03.04.2020 - 20.04.2020
04. 04. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 1/1, 1/11, 1/10, 227, 228, 226/1, 219, 218, 215, 199, 198, 194/1, 193, 192, 44, 234, 239/1, 226/2, 226/3, 240, 245, 246, 251, 252, 257, 258,... 03.04.2020 - 20.04.2020
04. 04. 2020 oznámení o uložení písemnosti - IDEA GETIN SPÓŁKA AKCYJNA I ODDZIAŁ GDYNIA 03.04.2020 - 20.04.2020
04. 04. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Tomasz Morton 03.04.2020 - 20.04.2020
04. 04. 2020 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 06.04.2020 - 18.05.2020 03.04.2020 - 19.05.2020
01. 04. 2020 rozhodnutí - stavební povolení ,,Rekonstrukce komunikace ul. Brigádnická, vč. odvodnění" v k.ú. Horní Suchá 01.04.2020 - 17.04.2020
01. 04. 2020 rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ,,Park sponzorů, Havířov-Podlesí" z toho objekt SO 01 - část: Zpevněné plochy, SO 03 - část: Altán, SO 06 - část: Fontána - technologie v k.ú.... 01.04.2020 - 17.04.2020
01. 04. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2105/191, 2105/188, 2105/184, 2105/195 v k.ú. Šumbark, za účelem zateplení obvodového pláště v rámci stavby ,,Revitalizace obvodového pláště... 01.04.2020 - 17.04.2020
01. 04. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Daniš 01.04.2020 - 17.04.2020
01. 04. 2020 UZSVM/O/5195/2020-HMSU - pozemek parc. č. 1698/1, k.ú. Šumbark 01.04.2020 - 23.04.2020
30. 03. 2020 Informace správce místních poplatků - úhrada poplatků v roce 2020 30.03.2020 - 04.01.2021
30. 03. 2020 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 30.03.2020 - 04.05.2020 30.03.2020 - 05.05.2020
30. 03. 2020 návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SMOOK za rok 2019, Zpráva o inventarizaci k 31.12.2019, Zápis... 30.03.2020 - Neurčeno
26. 03. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1327/1 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace zemního kabelového vedení NN - 1063-1 26.03.2020 - 14.04.2020
26. 03. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 61/3, 88, 898, 1081, 1533 v k.ú. Havířov-město, za účelem realizace výměny a trvalého umístění vodovodních řadů - 1022-1 26.03.2020 - 14.04.2020
26. 03. 2020 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 03/2020 (opakované vyhlášení) na obsazení pracovního místa úředníka - zajišťujícího působnost stavebního úřadu 25.03.2020 - 16.04.2020
26. 03. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Andrzej Krzysztof Rduch 25.03.2020 - 14.04.2020
25. 03. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Oto Parči 25.03.2020 - 14.04.2020
25. 03. 2020 vyhlášení nálezů ze dne 06.12.2019 - 16.03.2020 25.03.2020 - 14.04.2020
25. 03. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k.ú. Šumbark, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov-Šumbark, 9. část" 25.03.2020 - 14.04.2020
25. 03. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k.ú. Šumbark, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov-Šumbark, 8. část" 25.03.2020 - 14.04.2020
25. 03. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k.ú. Šumbark, za účelem rekonstrukce a výměny plynovodu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov-Šumbark, 7. část" 25.03.2020 - 14.04.2020
25. 03. 2020 oznámení o záměru města - pachtu části pozemku parc. č. 4058 v k.ú. Havířov-město, za účelem zahrady 25.03.2020 - 14.04.2020
25. 03. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 4016, 4026, 4028/3 v k.ú. Havířov-město, za účelem umístění 4 kusů lavic s posezením, houpacích sítí, lehátek 25.03.2020 - 14.04.2020
25. 03. 2020 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) místnost v suterénu obytného domu, Dlouhá třída 901/22, Havířov-Město; 2) prostor sloužící k podnikání v 1. nadzemním podlaží hlavní budovy... 25.03.2020 - 14.04.2020
25. 03. 2020 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání v suterénu bytového domu, ul. Studentská 1147/22, Havířov-Podlesí 25.03.2020 - Neurčeno
25. 03. 2020 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání v přízemí a suterénu bytového domu, ul. Střední 504/3, Havířov-Šumbark 25.03.2020 - Neurčeno
23. 03. 2020 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 23.03.2020 - 27.04.2020 23.03.2020 - 28.04.2020
20. 03. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Boldi 18.03.2020 - 03.04.2020
20. 03. 2020 sdělení 127 E 5/2019-50 18.03.2020 - 24.03.2020
20. 03. 2020 opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ,,Blokové čištění komunikací a parkovišť" 01.04.2020 - 30.04.2020 18.03.2020 - 30.03.2020
20. 03. 2020 rozhodnutí - společné povolení ,,Komunikace a IS pro lokalitu RD, ul. Přátelství, Havířov: SO 03 - Splašková kanalizace" v k.ú. Bludovice 18.03.2020 - 03.04.2020
20. 03. 2020 vyhlášení nálezů ze dne 02.12.2019 - 11.03.2020 18.03.2020 - 03.04.2020
20. 03. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Miroslav Kučera 18.03.2020 - 03.04.2020
20. 03. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Artur Bzowski 18.03.2020 - 03.04.2020
20. 03. 2020 smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 199/EO/20 18.03.2020 - 20.03.2023
20. 03. 2020 smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 198/EO/20 18.03.2020 - 20.03.2023
20. 03. 2020 smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 197/EO/20 18.03.2020 - 20.03.2023
20. 03. 2020 smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 196/EO/20 18.03.2020 - 20.03.2023
20. 03. 2020 smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 194/EO/20 18.03.2020 - 20.03.2023
20. 03. 2020 dražební vyhláška 203 EX 02681/05-315 18.03.2020 - 21.05.2020
20. 03. 2020 dražební vyhláška 203 EX 20579/13-167 18.03.2020 - 21.05.2020
20. 03. 2020 opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ,,Změna organizace dopravy spočívající ve vyhrazení 14 míst pro stání s parkovacím kotoučem max. s dobou stání 1... 16.03.2020 - 01.04.2020
20. 03. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 1232, 1233/1, 2201, 2202, 2200 v k.ú. Havířov-město, za účelem realizace podzemního elektrického vedení přípojky NN 0,4 kV - 1080-1 16.03.2020 - 01.04.2020
20. 03. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2735 v k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace podzemního elektrického vedení přípojky NN 0,4 kV - 1079-1 16.03.2020 - 01.04.2020
20. 03. 2020 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 16.03.2020 - 20.04.2020 16.03.2020 - 21.04.2020
13. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České... 13.03.2020 - 13.04.2020
13. 03. 2020 Dokument "oznámení zahájení spo..." již není dostupný.

XML