Město Havířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://havirov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
736 01 Havířov

Datová schránka: 7zhb6tn
E-mail: posta@havirov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 12. 2019 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 31/2019 na obsazení funkce: referent odboru komunálních služeb/technicko-hospodářský pracovník - správce pozemních komunikací 06.12.2019 - 07.01.2020
08. 12. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Michał Matyśkiewicz     06.12.2019 - 23.12.2019
08. 12. 2019 vyhlášení nálezů ze dne 05.09.2019 - 02.12.2019 06.12.2019 - 23.12.2019
08. 12. 2019 návrh rozpočtu na rok 2020, Oznámení - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady (dobrovolný svazek obcí) 05.12.2019 - 30.12.2019
08. 12. 2019 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Havířova 04.12.2019 - 17.12.2019
08. 12. 2019 oznámení o uložení písemnosti - IDEA GETIN SPÓŁKA AKCYJNA I ODDZIAŁ GDYNIA 04.12.2019 - 20.12.2019
08. 12. 2019 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - místnost č. 402 a podíl na společných prostorách ve 4. nadzemním podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-... 04.12.2019 - Neurčeno
08. 12. 2019 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - místnost č. 206 a podíl na společných prostorách ve 2. nadzemním podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-... 04.12.2019 - Neurčeno
08. 12. 2019 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - místnost č. 205 a podíl na společných prostorách ve 2. nadzemním podlaží budovy Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2, Havířov-... 04.12.2019 - Neurčeno
08. 12. 2019 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání v suterénu Domu s pečovatelskou službou, ul. Mládežnická 1577/12, Havířov-Podlesí 04.12.2019 - Neurčeno
08. 12. 2019 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) místnost v suterénu obytného domu, ul. Slovanská 1214/12, Havířov-Město; 2) místnost v suterénu obytného domu, ul. Lašská 1145/3, Havířov-... 04.12.2019 - 20.12.2019
08. 12. 2019 oznámení o záměru města prodloužit výpůjčku části pozemku parc. č. 4079/1, k.ú. Havířov-město, k již vybudovanému tenisovému kurtu 04.12.2019 - 20.12.2019
08. 12. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Labuzík 04.12.2019 - 20.12.2019
08. 12. 2019 dražební vyhláška 201 EX 00809/16-186 04.12.2019 - 16.01.2020
02. 12. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Martin Dudek 02.12.2019 - 18.12.2019
02. 12. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Petr Koždoň 02.12.2019 - 18.12.2019
02. 12. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Aleš Hudeček 02.12.2019 - 18.12.2019
29. 11. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Pavel Bango 29.11.2019 - 16.12.2019
29. 11. 2019 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 30/2019 na obsazení funkce: investiční referent odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova 29.11.2019 - 23.12.2019
29. 11. 2019 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 29/2019 na obsazení funkce vedoucího úředníka: vedoucího oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířova 29.11.2019 - 23.12.2019
29. 11. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Aleš Hudeček 29.11.2019 - 16.12.2019
29. 11. 2019 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 305/1, 398/1 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace zemní elektro přípojky NN 0,4 kV - 1046-1 29.11.2019 - 16.12.2019
29. 11. 2019 rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením, prodloužení platnosti stavebního povolení ,,Komunikace a IS pro lokalitu RD, SO 01 - Společná příjezdová komunikace Havířov, Přátelství" v k.ú. ... 29.11.2019 - 16.12.2019
29. 11. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Dawid Damian Włodarczyk 29.11.2019 - 16.12.2019
29. 11. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Roman Tamborský 29.11.2019 - 16.12.2019
29. 11. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Tereza Onderková 29.11.2019 - 16.12.2019
29. 11. 2019 návrh rozpočtu města Havířova na rok 2020 29.11.2019 - 16.12.2019
29. 11. 2019 dražební vyhláška 180 EX 5256/16-133 29.11.2019 - 17.01.2020
28. 11. 2019 střednědobý výhled rozpočtu SMOOK na období 2021 - 2023 27.11.2019 - Neurčeno
28. 11. 2019 návrh rozpočtu SMOOK na rok 2020 27.11.2019 - Neurčeno
28. 11. 2019 rozpočtová úprava SMOOK č. 2 pro rok 2019 27.11.2019 - 03.01.2020
28. 11. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Artur Piotr Jaksa 27.11.2019 - 13.12.2019
28. 11. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Nikol Ondrušková 27.11.2019 - 13.12.2019
28. 11. 2019 oznámení zahájení územního řízení ,,Havířov, Dolní Suchá 331, příp. NNK" na pozemku parc. č. 329, 331 v k.ú. Dolní Suchá 27.11.2019 - 13.12.2019
28. 11. 2019 oznámení zahájení stavebního řízení ,,Rekonstrukce komunikace ul. Brigádnická, vč. odvodnění" v k.ú. Horní Suchá 27.11.2019 - 13.12.2019
28. 11. 2019 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2759/5, 2759/11 v k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace přípojky splaškové kanalizace, přípojky vody, přípojky děšťové kanalizace - 1035-1 27.11.2019 - 13.12.2019
28. 11. 2019 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 2635/1 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace přípojky vodovodní a splaškové kanalizační přípojky k RD - 1036-1 27.11.2019 - 13.12.2019
28. 11. 2019 střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2023 27.11.2019 - 16.12.2019
28. 11. 2019 návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací města Havířova na období let 2021 a 2022 27.11.2019 - 18.12.2019
28. 11. 2019 dražební vyhláška 196 EX 4332/13-136 27.11.2019 - 30.01.2020
28. 11. 2019 rozhodnutí - stavební povolení ,,Stavba č. 180580 - Chodník na ul. Petřvaldská v lokalitě ul. Osadnická" na pozemku parc. č. 1323/6, 1323/10, 1535/3 v k.ú. Šumbark 25.11.2019 - 11.12.2019
28. 11. 2019 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2734/1 v k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace sjezdu k RD - 1031-1 25.11.2019 - 11.12.2019
28. 11. 2019 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2194/2 v k.ú. Šumbark, za účelem realizace přípojky vodovodní a venkovní části domovního vodovodu k RD - 1045-1 25.11.2019 - 11.12.2019
28. 11. 2019 oznámení o uložení písemnosti - Michal Ulehla 25.11.2019 - 11.12.2019
28. 11. 2019 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 25.11. - 23.12.2019 25.11.2019 - 27.12.2019
28. 11. 2019 usnesení, výzva - Anton Širanec 25.11.2019 - 03.01.2020
28. 11. 2019 dražební vyhláška - 124 EX 10016/12-236 25.11.2019 - 23.01.2020
24. 11. 2019 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 2592/1 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace přípojky vodovodní, plynovodní, splaškové kanalizační přípojky k RD - 1032-1 22.11.2019 - 09.12.2019
24. 11. 2019 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1814/22 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace dešťové kanalizační přípojky - 1044-1 22.11.2019 - 09.12.2019
24. 11. 2019 dražební vyhláška 127 E 64/2018-28 22.11.2019 - 17.12.2019

XML