Město Havířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://havirov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
736 01 Havířov

Datová schránka: 7zhb6tn
E-mail: posta@havirov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 04. 2024 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 15.04.2024 - 13.05.2024 12.04.2024 - 14.05.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - LUVETO s.r.o., IČO: 50289781 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Vojtěch Kmeťo 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Oprava sil. II/475, Stonava, od 29.04.2024 do 06.09.2024" 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Iveta Bandyová 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Marian Bandy 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Melánie Bandyová 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o záměru města pronajmout části pozemků parc. č. 2584/1, 2575/2, 2575/14 v k. ú. Bludovice, za účelem vybudování nového podzemního a nadzemního vedení 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 opatření obecné povahy ,,Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, vyhrazené parkování na ulici Alšova u č. p. 187/13, Havířov-Město" 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 opatření obecné povahy ,,Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, vyhrazené parkování na ulici Bieblova u č. p. 625/6, Havířov-Město" 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 opatření obecné povahy ,,Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, vyhrazené parkování na ulici Vardasova za č. p. 436/77 (Hlavní třída, RK Remax), Havířov-Město" 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o záměru města pronajmout části pozemků na parc. č. 1681/2, 1730/2 v k. ú. Bludovice, za účelem vybudování vodovodní přípojky 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2657 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem vybudování sjezdu a uložení vodovodní a kanalizační přípojky 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. Bludovice o celkové výměře 271,5 m², za účelem uložení podzemních přípojek sítě elektronických komunikací 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Monika Gáborová 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 333 v k. ú. Bludovice, za účelem zateplení fasády 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 Daň z nemovitých věcí na rok 2024 - zpřístupněn hromadný předpisný seznam FÚ MSK č. j. 1419536/24/3200-11530-804492 12.04.2024 - 14.05.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Gogo, Amélie Gogová, Olivie Gogová 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Radim Pluciak 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Dana Ganajová 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Beatrice Nová, Adéla Novotná 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Václav Chlad 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Filip Marcinko 12.04.2024 - 30.04.2024
12. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Klára Botošová, Matteo Botoš, Klára Botošová ml., Denis Žiga, Tereza Žigová, Diana Žigová 12.04.2024 - 30.04.2024
10. 04. 2024 opatření obecné povahy ,,Optimalizace traťového úseku Havířov - zastávka Havířov střed, stavební práce a zařízení staveniště (snížení podjezdné výšky železničního mostu), termín: 17.04.2024 - 17.09.... 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Nařízení č. 34/2024 - Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Havířov Tesco - oprava pozemních komunikací, 15.04.2024 - 26.04.2024" 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Kanalizační přípojka pro RD na par. č. 1410 v k. ú. Albrechtice, ul. Životická, silnice č. III/4743, termín: 01... 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - OMEGA Spółka z o. o., Regon: 122696910 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Khaled Djouaher 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 oznámení o záměru města pronajmout části pozemků parc. č. 524/1, 524/64, 524/74, 524/76, 524/79, 524/94 v k. ú. Bludovice, za účelem uložení podzemních přípojek sítě elektronických komunikací 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Beckerr SK s.r.o. – IČ 54296633 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Těrlicko, Hradišťská 17, NNv (rekonstrukce nadzemního vedení ve stávající trase), silnice č. II/474 (ulice... 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Grzegorz Jaśkowski 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Marek Janusz Kołodziej 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 rozhodnutí o umístění stavby "FTTH Havířov, etapa 1B", Havířov, město 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 Rada města Havířova vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace: Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333 10.04.2024 - 07.05.2024
10. 04. 2024 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 524/82 a 524/102 v k. ú. Bludovice, za účelem zateplení fasády Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, Havířov-Město 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2484/1 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem sportovní kynologické činnosti 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 oznámení o záměru města propachtovat část pozemku parc. č. 686 v k. ú. Šumbark, za účelem užívání zahrádky u budovy č. p. 1015, stavba občanského vybavení, ul. Jarošova, Havířov-Šumbark 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 oznámení o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2430/2 v k. ú. Bludovice, za účelem uložení splaškové kanalizační přípojky 10.04.2024 - 26.04.2024
10. 04. 2024 dražební vyhláška 024 EX 465/23-50, 024 EX 465/23-51 10.04.2024 - 23.05.2024
10. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Ondřej Beňo, Antonín Beňo 10.04.2024 - 26.04.2024
08. 04. 2024 vyhlášení výběrového řízení č. 9/2024 na obsazení funkce úředníka – referenta odpadového hospodářství 08.04.2024 - 27.04.2024
08. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Daniel Kubicius 08.04.2024 - 24.04.2024
08. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Myroslava Zhornikova 08.04.2024 - 24.04.2024
08. 04. 2024 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1231 v k. ú. Havířov-město, ul. Dělnická, Havířov-Město, za účelem užívání zahrádky k prodejně 08.04.2024 - 24.04.2024
08. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Zdeno Klempár 08.04.2024 - 24.04.2024
08. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Radek Rovnaník 08.04.2024 - 24.04.2024
08. 04. 2024 oznámení o uložení písemnosti - Petra Horváthová, Naomi Muculová, Ráchel Muculová, Šanel Muculová 08.04.2024 - 24.04.2024

XML