Město Havířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://havirov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
736 01 Havířov

Datová schránka: 7zhb6tn
E-mail: posta@havirov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 03.04.2023 - 24.04.2023 31.03.2023 - 25.04.2023
31. 03. 2023 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1064/29 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace uložení nového splaškového kanalizačního řadu - 01681-9 31.03.2023 - 17.04.2023
31. 03. 2023 oznámení o záměru města prodloužit výpůjčku části pozemku parc. č. 4037/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem užívání restaurační zahrádky k objektu na pozemku parc. č. 4037/4, k. ú. Havířov-město, Na... 31.03.2023 - 17.04.2023
31. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Andrzej Piotr Uroda 31.03.2023 - 17.04.2023
31. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o., NIP 1130086911 31.03.2023 - 17.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 10/2023 na obsazení pracovního místa - referent oddělení správy majetku ekonomického odboru 29.03.2023 - 18.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 9/2023 na obsazení funkce: referent odboru komunálních služeb Magistrátu města Havířova - úředník zajišťující výkon dopravního úřadu a správu komunikací 29.03.2023 - 18.04.2023
29. 03. 2023 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby "Rozdělení bytu č. 1 na dva menší byty č. 1/2 a č. 1/3, rozdělení bytu č. 3 na dva menší byty č. 3/2 a č. 3/3, rozdělení bytu č. 5... 29.03.2023 - 11.04.2023
29. 03. 2023 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby "Rozdělení bytu č. 1 na dva menší byty č. 1/2 a č. 1/3, rozdělení bytu č. 2 na dva menší byty č. 2/2 a č. 2/3, rozdělení bytu č. 3... 29.03.2023 - 11.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - mLeasing Sp. z o. o., Oddział w Tychach, Regon: 01252780900245 29.03.2023 - 14.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Paweł Maćkowiak 29.03.2023 - 14.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Marcin Szczepanek 29.03.2023 - 14.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Romana Pilchová 29.03.2023 - 14.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Andriy Mandzhyyev 29.03.2023 - 14.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Izabela Balážová 29.03.2023 - 14.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - ANTAZE, s.r.o. 29.03.2023 - 14.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Adam Janusz Wolsza 29.03.2023 - 14.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Kamila Sikora 29.03.2023 - 14.04.2023
29. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Monika Niemira 29.03.2023 - 14.04.2023
27. 03. 2023 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Šumbark, za účelem plošného zateplení obvodového pláště stávajících panelových bytových domů v rámci navrhovaného stavebního záměru ,,ZATE 1021... 27.03.2023 - 12.04.2023
27. 03. 2023 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - nebytové prostory v 2. NP budovy na ul. Dlouhá třída 470/17, Havířov-Město, parc. č. 1168, k. ú. Havířov-město 27.03.2023 - Neurčeno
27. 03. 2023 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - nebytové prostory a podíl společných prostor v 2. NP budovy zdravotního střediska na ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Bludovice, parc. č.... 27.03.2023 - Neurčeno
27. 03. 2023 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - místnost č. 307 a podíl společných prostor v 3. NP budovy podnikatelského centra na ul. Palackého 689/2, Havířov-Město, parc. č. 620/1, k. ú.... 27.03.2023 - Neurčeno
27. 03. 2023 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - místnost v 1. PP budovy na ul. Emy Destinnové 1165/14, Havířov-Šumbark, parc. č. 944/106, k. ú. Šumbark 27.03.2023 - 12.04.2023
27. 03. 2023 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - nebytové prostory a podíl společných prostor v 2. NP budovy zdravotního střediska na ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Bludovice, parc. č.... 27.03.2023 - 12.04.2023
27. 03. 2023 oznámení o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2173/1 v k. ú. Havířov-město, pro účely instalování a provozování veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily na nově zřizovaném parkovišti... 27.03.2023 - 12.04.2023
27. 03. 2023 oznámení o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 392/3 v k. ú. Bludovice, pro účely instalování a provozování veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily na nově vybudovaném parkovišti... 27.03.2023 - 12.04.2023
27. 03. 2023 oznámení o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 2230/65 v k. ú. Havířov-město, pro účely instalování a provozování veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily na nově zřizovaném parkovišti... 27.03.2023 - 12.04.2023
27. 03. 2023 oznámení o záměru města pronajmout části pozemků parc. č. 239, 279 v k. ú. Havířov-město, pro účely instalování a provozování veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily na nově zřizovaném... 27.03.2023 - 12.04.2023
27. 03. 2023 oznámení o záměru města pronajmout části pozemků parc. č. 574, 563 v k. ú. Havířov-město, pro účely instalování a provozování veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily na nově zřizovaném... 27.03.2023 - 12.04.2023
27. 03. 2023 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby "Rozdělení bytu č. 1 na dva menší byty č. 1/2 a č. 1/3, rozdělení bytu č. 2 na dva menší byty č. 2/2 a č. 2/3, rozdělení bytu č. 3... 27.03.2023 - 05.04.2023
27. 03. 2023 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby "Rozdělení bytu č. 5 na dva menší byty č. 5/2 a č. 5/3", ul. U Nádraží 651/9, Havířov-Šumbark, parc. č. 357, k. ú. Šumbark 27.03.2023 - 05.04.2023
27. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Grzegorz Troszczyński 27.03.2023 - 12.04.2023
27. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - EVAGLASS, s. r. o. 27.03.2023 - 12.04.2023
24. 03. 2023 návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - MK Dlouhá třída u čp. 1174/101b, Havířov-Podlesí, úprava a doplnění stávajícího svislého a vodorovného... 24.03.2023 - 11.04.2023
24. 03. 2023 zastavení zjišťovacího řízení záměru ,,Terénní úpravy v lokalitě Nový York" 24.03.2023 - 11.04.2023
24. 03. 2023 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 27.03.2023 - 24.04.2023 24.03.2023 - 25.04.2023
24. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - LUVETO s.r.o. 24.03.2023 - 11.04.2023
24. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Nazin Handels GmbH, ATU77403506 24.03.2023 - 11.04.2023
24. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Joanna Krystyna Dudek 24.03.2023 - 11.04.2023
24. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Krzysztof Tomasz Francuz 24.03.2023 - 11.04.2023
24. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - Marek Korpa 24.03.2023 - 11.04.2023
22. 03. 2023 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1065, 1064/29 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace veřejného osvětlení (SO 401) - 01681-8 22.03.2023 - 11.04.2023
22. 03. 2023 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Havířov-město, za účelem umístění NTL plynovodního řadu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov 5. etapa 1. část" 22.03.2023 - 11.04.2023
22. 03. 2023 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Havířov-město a v k. ú. Bludovice, za účelem umístění NTL plynovodního řadu a plynovodních přípojek v rámci stavby ,,REKO MS Havířov 5. etapa 2... 22.03.2023 - 11.04.2023
22. 03. 2023 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků v k. ú. Havířov-město a v k. ú. Bludovice, za účelem uložení sítě elektronické komunikace (optického kabelu) 22.03.2023 - 11.04.2023
22. 03. 2023 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2663/5, 2663/14 v k. ú. Prostřední Suchá, parc. č. 2837/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem napojení plánovaného areálu na pitnou vodu včetně... 22.03.2023 - 11.04.2023
22. 03. 2023 oznámení o uložení písemnosti - EPES Sp. z o.o., Regon: 365823204 22.03.2023 - 11.04.2023
20. 03. 2023 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 2641/1, 1195/1, 1193/2 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem uložení zemního kabelového vedení nízkého napětí 20.03.2023 - 05.04.2023
20. 03. 2023 zveřejnění informace o přijetí návrhu koncepce „Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova“ včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování... 20.03.2023 - 11.04.2023

XML