Město Havířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://havirov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
736 01 Havířov

Datová schránka: 7zhb6tn
E-mail: posta@havirov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2021 seznámení s podklady rozhodnutí ,,MK ul Průjezdní, II. etapa, k. ú. Horní Suchá" 24.09.2021 - 11.10.2021
24. 09. 2021 usnesení, odročení dražby 003 ED 153/21-7 24.09.2021 - 11.10.2021
22. 09. 2021 oznámení zahájení společného řízení ,,Novostavba polyfunkčního domu na parc. č. 92/3, 109/4 v k. ú. Bludovice" 22.09.2021 - 08.10.2021
22. 09. 2021 oznámení o uložení písemnosti - Iveta Slimáčková 22.09.2021 - 08.10.2021
22. 09. 2021 oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 22.09.2021 - 11.10.2021
22. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2734/1 v k. ú. Dolní Suchá, za účelem realizace přípojky kanalizační splaškové, přípojky vodovodní vč. vodoměrné šachty a sjezdu k RD - 01507-5 22.09.2021 - 08.10.2021
22. 09. 2021 oznámení o záměru města směnit část pozemku parc. č. 1195/111, nově dle geometrického plánu č. 3310-64/2021, označený jako pozemek parc. č. 1195/366, k. ú. Prostřední Suchá za část pozemku parc. č.... 22.09.2021 - 08.10.2021
22. 09. 2021 oznámení o záměru města prodat pozemek v k. ú. Bludovice, parc. č. 2782/2, pro účely vybudování příjezdové komunikace 22.09.2021 - 08.10.2021
22. 09. 2021 oznámení o záměru města prodat pozemek v k. ú. Šumbark, parc. č. 1494/14, za účelem scelení pozemků 22.09.2021 - 08.10.2021
22. 09. 2021 oznámení o záměru města zřídit právo stavby k částem pozemků ve vlastnictví statutárního města Havířova na parc. č. 2200, 2201, 2202, 1233/1, 1232, 1176 v k. ú. Havířov-město 22.09.2021 - 08.10.2021
22. 09. 2021 rozpočtová opatření - rok 2021 22.09.2021 - Neurčeno
22. 09. 2021 závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ,,ČOV Havířov - výstavba nízkoteplotní  sušárny a pyrolýzní jednotky" 22.09.2021 - 08.10.2021
22. 09. 2021 vrácení dokumentace vlivů záměru ,,Multipalivový kotel K7 v Teplárně Karviná" 22.09.2021 - 08.10.2021
22. 09. 2021 dražební vyhláška 142 DC 00055/21-004 22.09.2021 - 27.10.2021
22. 09. 2021 dražební vyhláška 139 EX 22334/20-083 22.09.2021 - 21.10.2021
20. 09. 2021 rozhodnutí o umístění stavby ,,REKO MS Havířov Podlesí 1. část" v k. ú. Bludovice 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o ztrátě služebního průkazu 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 931 v k. ú. Bludovice, za účelem vybudování vyhýbacího pruhu na komunikaci, ul. Na Kempách, Havířov-Bludovice 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - nebytový prostor sloužící k podnikání, místnost č. 303 a podíl společných prostor v 3. NP Městského podnikatelského centra, ul. Palackého 689/2... 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) nebytového prostoru v 1. PP obytného domu, ul. Petra Bezruče 1544/7, Havířov-Město; 2) místnost v suterénu obytného domu, ul. Eduarda Urxe... 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) nebytový prostor sloužící k podnikání a podíl společných prostor v 1. NP zdravotního střediska, ul. Jurije Gagarina 1595/2b, Havířov-Podlesí... 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) nebytové prostory sloužící k podnikání - místnosti č. 2.29, 2.30, 2.31 a podíl společných prostor v 1. NP zdravotního střediska, ul. Dlouhá... 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o uložení písemnosti - Mark Darren Ward 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o uložení písemnosti - Oleksii Badanov 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o uložení písemnosti - Robert Truska 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o uložení písemnosti - Igor Pugachov 20.09.2021 - 06.10.2021
20. 09. 2021 oznámení o uložení písemnosti - Patrik Kultán 20.09.2021 - 06.10.2021
17. 09. 2021 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 23/2021 na obsazení pracovního místa funkce úředníka - zaměstnance zajišťujícího správu poplatků 17.09.2021 - 14.10.2021
17. 09. 2021 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 22/2021 na obsazení pracovního místa - administrativní a spisový pracovník 17.09.2021 - 14.10.2021
17. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 131/1 v k. ú. Šumbark, za účelem zateplení fasády v rámci stavby ,,IPRŠ 21-03_6 PD zateplení objektu, Havířov, Jarošova 764-767" 17.09.2021 - 04.10.2021
17. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 131/1 v k. ú. Šumbark, za účelem zateplení fasády v rámci stavby ,,IPRŠ 21-03_6 PD zateplení objektu, Havířov, Anglická 768-771" 17.09.2021 - 04.10.2021
17. 09. 2021 oznámení o uložení písemnosti - Jon Riedmann 17.09.2021 - 04.10.2021
17. 09. 2021 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 20.09.2021 - 18.10.2021 17.09.2021 - 19.10.2021
15. 09. 2021 oznámení o uvolnění pracovního místa úředníka zajišťujícího působnost stavebního úřadu na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou, cca 2 roky) 15.09.2021 - Neurčeno
15. 09. 2021 opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 02.04.2020, ve znění opatření obecné povahy č. j. 33784... 15.09.2021 - 02.01.2023
15. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1081 v k. ú. Havířov-město, za účelem zeteplení fasády v rámci stavby ,,ZATE 23-08-Havířov, Mánesova 504-506" 15.09.2021 - 01.10.2021
15. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2488 v k. ú. Havířov-město, za účelem zeteplení fasády v rámci stavby ,,ZATE 24-10-Havířov, Moskevská 1116, 1117" 15.09.2021 - 01.10.2021
15. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2488 v k. ú. Havířov-město, za účelem zeteplení fasády v rámci stavby ,,ZATE 24-10-Havířov, Moskevská 1118, 1119" 15.09.2021 - 01.10.2021
15. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2488 v k. ú. Havířov-město, za účelem zeteplení fasády v rámci stavby ,,ZATE 24-10-Havířov, Moskevská 1120, 1121" 15.09.2021 - 01.10.2021
15. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1081  v k. ú. Havířov-město, za účelem zeteplení fasády v rámci stavby ,,ZATE 23-08-Havířov, Matuškova 498-500" 15.09.2021 - 01.10.2021
15. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1081 v k. ú. Havířov-město, za účelem zeteplení fasády v rámci stavby ,,ZATE 23-08-Havířov, Matuškova 501-503" 15.09.2021 - 01.10.2021
15. 09. 2021 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 563 v k. ú. Havířov-město, za účelem zeteplení fasády v rámci stavby ,,ZATE 24-07-Havířov, Evžena Rošického 693, Jungmannova 690-692" 15.09.2021 - 01.10.2021
15. 09. 2021 vyhlášení nálezů ze dne 12.07.2021 - 14.09.2021 15.09.2021 - 01.10.2021
15. 09. 2021 oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Šindar 15.09.2021 - 01.10.2021
13. 09. 2021 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 5 na dva menší byty č. 5/2 a č. 5/3", ul. U Nádraží 643/3, Havířov-Šumbark, pozemek parc. č. 346, k. ú. Šumbark 13.09.2021 - 22.09.2021
13. 09. 2021 oznámení o uložení písemnosti - Jiří Drappan 13.09.2021 - 29.09.2021
10. 09. 2021 Dokument "oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 09. 2021 Dokument "oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
10. 09. 2021 rozpočtová opatření - rok 2021 10.09.2021 - Neurčeno
10. 09. 2021 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 13.09.2021 - 18.10.2021 10.09.2021 - 19.10.2021

XML