Město Havířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://havirov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
736 01 Havířov

Datová schránka: 7zhb6tn
E-mail: posta@havirov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2194/2  v k. ú. Šumbark, za účelem realizace vodovodní přípojky a venkovní části domovního vodovodu - 1140-1 30.09.2020 - 16.10.2020
30. 09. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 626/1, 569, 392/1, 81, 61, 60, 44 v k. ú. Šumbark, za účelem uložení vodovodního řadu a vodovodních přípojek - 01531-2 30.09.2020 - 16.10.2020
30. 09. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 609/5 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace uložení nového kabelového zemního elektrického vedení NN 0,4 kV - 01538-2 30.09.2020 - 16.10.2020
30. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 8/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 30.09.2020 - 16.10.2020
30. 09. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Miroslav Říman 30.09.2020 - 16.10.2020
29. 09. 2020 Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Havířova 29.09.2020 - 15.10.2020
25. 09. 2020 oznámení zahájení územního řízení ,,INS_FTTH_CZ_0772_71041_Havířov_1A" v k. ú. Havířov-město 25.09.2020 - 12.10.2020
25. 09. 2020 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 09/2020 na obsazení pracovního místa úředníka - zaměstnance ekonomickéo odboru Magistrátu města Havířova 25.09.2020 - 13.10.2020
25. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 7/2020, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace 25.09.2020 - 12.10.2020
25. 09. 2020 rozhodnutí, společné povolení ,,Chodník na ulici Šumbarská v úseku mezi ulicemi Chrpová a Nad Tratí, z toho stavební objekt: SO 101, SO 102, SO 302, SO 401" v k. ú. Šumbark a k. ú. Dolní Suchá 25.09.2020 - 12.10.2020
25. 09. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Getin Leasing społka akcyjna 2 spółka komandytowo akcyjna 25.09.2020 - 12.10.2020
25. 09. 2020 telefonní seznam volebních místností 25.09.2020 - 12.10.2020
24. 09. 2020 oznámení zahájení vodoprávního řízení ,,Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami. Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště" 23.09.2020 - 09.10.2020
24. 09. 2020 upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 23.09.2020 - 16.11.2020
24. 09. 2020 Rozpočtový výhled - návrh Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady na období 2021 - 2025 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Nikolas Zigmund 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Jakub Adámek 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Jakubík 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o záměru města prodat část pozemku parc. č. 2797/1 v k. ú. Havířov-město, nově dle GP označených jako pozemky parc. č. 2797/4, 2797/5, 2797/6, 2797/7 v k. ú. Havířov-město, zastavěné stavbou... 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o záměru města prodat část pozemku parc. č. 306/1 v k. ú. Bludovice, za účelem přístavby - rozšíření manipulačního prostoru (rampy) prodejny 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o záměru města prodat pozemek parc. č. 2105/786 v k. ú. Šumbark, za účelem scelení pozemků a následného oplocení 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o záměru města prodat část pozemku parc. č. 1064/2 v k. ú. Bludovice, za účelem zřízení zahrady včetně hracích prvků pro děti u budoucího RD 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o záměru města prodat část pozemku parc. č. 2354/1 v k. ú. Havířov-město, pod již postavenou garáží 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o záměru města prodat pozemek parc. č. 1714/57 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem využití zahrady u RD 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o záměru města prodat části pozemku parc. č. 3668/100 v k. ú. Havířov-město, rozděleného na části dle geometrického plánu č. 2405 - 21/2020, a části pozemku parc. č. 3669 v k. ú. Havířov-... 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o záměru města prodat pozemek parc. č. 1028/20 v k. ú. Šumbark, za účelem zahrady u RD 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o záměru města prodat pozemek parc. č. 524/100 v k. ú. Bludovice, z důvodu narovnání vlastnických vztahů pro umístěný podpěrný sloup střechy 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Kateřina Maciejkowá 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Mateusz Maciejewski 23.09.2020 - 09.10.2020
23. 09. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Bartołomiej Rafał Macko 23.09.2020 - 09.10.2020
21. 09. 2020 Výzva pro vlastníka motorového vozidla Ford Fiesta, nezjištěné RZ, umístěného na parkovišti místní komunikace ul. Na Nábřeží u čp. 651/85, Havířov-Město 21.09.2020 - 07.10.2020
18. 09. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2265/1 a část pozemku parc. č. 2720/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem realizace uložení potrubí infekčních vod vč. přepínací komory na sběrači... 18.09.2020 - 05.10.2020
18. 09. 2020 vyhlášení nálezů ze dne 07.07.2020 - 14.09.2020 18.09.2020 - 05.10.2020
18. 09. 2020 Výzva pro vlastníka motorového vozidla Audi, černé barvy, nezjištěné RZ, umístěného na parkovišti místní komunikace ul. Okružní u čp. 1189/4, Havířov-Šumbark 18.09.2020 - 05.10.2020
18. 09. 2020 Výzva pro vlastníka motorového vozidla Renault Laguna, stříbrné barvy, nezjištěné RZ, umístěného na parkovišti místní komunikace ul. Josefa Hory, Havířov-Město 18.09.2020 - 05.10.2020
18. 09. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Radim Fujak 18.09.2020 - 05.10.2020
18. 09. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Filip Ściubidło 18.09.2020 - 05.10.2020
18. 09. 2020 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 21.09.2020 - 19.10.2020 18.09.2020 - 20.10.2020
16. 09. 2020 rozhodnutí, společné povolení ,,Veřejně přístupná účelová komunikace" na pozemku parc. č. 2325, 2326/1, 2326/2, 2327, 2328, 2329/17, 2734/1 v k. ú. Dolní Suchá 16.09.2020 - 02.10.2020
16. 09. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2592/1 v k. ú. Bludovice, za účelem realizace podzemního vedení přípojky NN - 1136-1 16.09.2020 - 02.10.2020
16. 09. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2601/1 v k. ú. Havířov-město, za účelem realizace zemní přípojky NN - 1135-1 16.09.2020 - 02.10.2020
16. 09. 2020 Dokument "oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
16. 09. 2020 Dokument "oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
14. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb 14.09.2020 - 05.10.2020
14. 09. 2020 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 5 na dva menší byty č. 5/2 a č. 5/3, bytu č. 6 na dva menší byty č. 6/2 a č. 6/3" v bytovém domě na ulici... 14.09.2020 - 23.09.2020
14. 09. 2020 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 4 na dva menší byty č. 4/2 a č. 4/3" v bytovém domě na ulici Slovenského národního povstání 657/1a,  Havířov-... 14.09.2020 - 23.09.2020
14. 09. 2020 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 1 na dva menší byty č. 1/2 a č. 1/3, bytu č. 2 na dva menší byty č. 2/2 a č. 2/3, bytu č. 6 na dva menší byty č... 14.09.2020 - 23.09.2020
11. 09. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 1888/4 v k. ú. Šumbark, za účelem realizace 4x sjezd, části pozemků parc. č. 2162/1, 2162/2 v k. ú. Šumbark, za účelem realizace 4x vodovodní... 11.09.2020 - 29.09.2020
11. 09. 2020 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 704/1 v k. ú. Dolní Datyně, za účelem realizace plynovodní přípojky a za účelem zajištění sjezdu z veřejné komunikace - 1119-1 11.09.2020 - 29.09.2020
11. 09. 2020 rozpočtová opatření - rok 2020 11.09.2020 - Neurčeno

XML