Město Havířov

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://havirov-city.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Havířov
Svornosti 86/2
736 01 Havířov

Datová schránka: 7zhb6tn
E-mail: posta@havirov-city.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,REKO MS Havířov-Šumbark, 4. část" MK ul. Lidická, ul. Učňovská, ul. Školní, ul. Zahradní, ul. Růžová, ul.... 15.01.2020 - 27.01.2020
17. 01. 2020 rozhodnutí - společné povolení stavby na pozemku parc. č. 2366/5, 2332/8, 2735 v k.ú. Dolní Suchá 15.01.2020 - 31.01.2020
17. 01. 2020 informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rekonstrukce šaten zaměstnanců" na pozemku parc. č. 2221 v k.ú. Havířov-město 15.01.2020 - 24.01.2020
17. 01. 2020 oznámení zahájení územního řízení ,,REKO MS Havířov, II. etapa, 2. část" v k.ú. Bludovice 15.01.2020 - 31.01.2020
17. 01. 2020 vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace 15.01.2020 - 25.02.2020
17. 01. 2020 oznámení o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 281, označené č. 6 a č. 7 s podélným stáním na ul. Československé armády, Havířov-Město 15.01.2020 - 31.01.2020
17. 01. 2020 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci: 1) místnost v suterénu obytného domu, ul. Jaselská 1196/2a, Havířov-Město; 2) prostor sloužící k podnikání a podíl na společných prostorách v 1... 15.01.2020 - 31.01.2020
17. 01. 2020 oznámení o záměru města pronajmout část nemovité věci - prostor sloužící k podnikání v suterénu obytného domu, ul. Makarenkova 517/6, Havířov-Město 15.01.2020 - Neurčeno
17. 01. 2020 rozpočtová opatření - rok 2019 15.01.2020 - Neurčeno
17. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Renáta Fatáková 15.01.2020 - 31.01.2020
17. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Jarmila Dörnerová 15.01.2020 - 31.01.2020
17. 01. 2020 dražební vyhláška 081 EX 09499/13-284 15.01.2020 - 14.02.2020
17. 01. 2020 dražební vyhláška 156 EJ 1/18-22 15.01.2020 - 19.02.2020
17. 01. 2020 dražební vyhláška 129 EX 773/19-55 15.01.2020 - 21.02.2020
17. 01. 2020 dražební vyhláška 129 EX 773/19-56 15.01.2020 - 21.02.2020
17. 01. 2020 informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Havířova 13.01.2020 - 28.01.2020
17. 01. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Opatření obecné povahy ,,Společenská akce Policista roku 2020" dne 03.02.2020, parkoviště MK ul. Alšova z ul. Svornosti, Havířov-Město 13.01.2020 - 24.01.2020
17. 01. 2020 usnesení, výzva - Josef Pastierik 13.01.2020 - 14.02.2020
17. 01. 2020 UZSVM/O/344/2020-HMSO - pozemky parc. č. 1910, 1911 v k.ú. Dolní Suchá 13.01.2020 - 31.01.2020
17. 01. 2020 oznámení - návrh rozpočtu a rozpočet DSO na rok 2020, rozpočtová opatření v roce 2020, závěrečný účet a účetní uzávěrka za rok 2019 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 13.01.2020 - 04.01.2021
17. 01. 2020 nabídka volných bytů k pronájmu s temíny pro podání žádosti 13.01.2020 - 27.01.2020 13.01.2020 - 28.01.2020
17. 01. 2020 nabídka volných bytů k pronájmu s temíny pro podání žádosti 13.01.2020 - 10.02.2020 13.01.2020 - 11.02.2020
10. 01. 2020 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2020 na obsazení funkce: referent odboru komunálních služeb - úředník zajišťující výkon silničního správního úřadu a dopravního úřadu 10.01.2020 - 30.01.2020
10. 01. 2020 oznámení zahájení společného řízení ,,Rekonstrukce MK ul. Výletní včetně chodníku, Havířov - Šumbark" v k.ú. Šumbark 10.01.2020 - 27.01.2020
10. 01. 2020 vyhlášení nálezů ze dne 07.10.2019 - 06.01.2020 10.01.2020 - 27.01.2020
10. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti MMH/3909/2020 10.01.2020 - 27.01.2020
10. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Jarmila Nováková, Jan Novák 10.01.2020 - 27.01.2020
10. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti - David Klus 10.01.2020 - 27.01.2020
09. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Jiří Machalka 08.01.2020 - 24.01.2020
09. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Zbigniew Edward Musiał 08.01.2020 - 24.01.2020
09. 01. 2020 oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 01/2020 na obsazení funkce: referent odboru komunálních služeb - úředník zajišťující výkon silničního správního úřadu a dopravního úřadu 08.01.2020 - 02.03.2020
07. 01. 2020 opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ,,Zjednosměrnění místní komunikace", Havířov, Šumbark, MK ul. Slovenského národního povstání u domu č. 3 06.01.2020 - 22.01.2020
07. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Peter Prokop 06.01.2020 - 22.01.2020
04. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Jiří Machalka 03.01.2020 - 20.01.2020
04. 01. 2020 nabídka volných bytů k pronájmu s termíny pro podání žádosti 06.01.2020 - 10.02.2020 03.01.2020 - 11.02.2020
04. 01. 2020 oznámení o stanovení ceny pro stočné pro rok 2020 03.01.2020 - 04.01.2021
04. 01. 2020 oznámení o stanovení ceny za převedení odpadních vod pro rok 2020 03.01.2020 - 04.01.2021
04. 01. 2020 oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v trase vedení ZVN 400kV V460 o vstupech na pozemky ,,V460 - modernizace na vyšší parametry" 03.01.2020 - 01.09.2020
02. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Aleš Hudeček 30.12.2019 - 15.01.2020
02. 01. 2020 oznámení o uložení písemnosti - Petr Koždoň 30.12.2019 - 15.01.2020
23. 12. 2019 Dokument "dražební vyhláška 143..." již není dostupný.
23. 12. 2019 Dokument "dražební vyhláška 024..." již není dostupný.
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 16.12.2019 - 02.01.2020
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, k evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů 16.12.2019 - 02.01.2020
21. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem 16.12.2019 - 02.01.2020
21. 12. 2019 rozhodnutí, stavební povolení - Odkanalizování  částí města Havířova, IV. etapa, P5-lokalita "Důlňák", k.ú. Havířov-město 13.12.2019 - 30.12.2019
21. 12. 2019 Dokument "oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
21. 12. 2019 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1793/11 v k.ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace vodovodní přípojky pro RD, pozemek parc. č. 1775/4 v k.ú. Prostřední Suchá - 1050-1 13.12.2019 - 30.12.2019
21. 12. 2019 oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1793/11 v k.ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace venkovní části domovního vodovodu pro RD, pozemek parc. č. 1783/1 v k.ú. Prostřední Suchá... 13.12.2019 - 30.12.2019
21. 12. 2019 oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 3934, 3935 v k.ú. Havířov-město, za účelem realizace kanalizační přípojky - 1048-1 13.12.2019 - 30.12.2019

XML