Praha 7

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Datová schránka: r44b2x7
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 07. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu nazvanou: Hotel Letná, Praha 7 - Novostavba kongresového hotelu
12. 07. 2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Výstavba hasičské stanice - Holešovice Praha, Holešovice
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou 51
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Maninách 6
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
12. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Povltavská x Sádky
11. 07. 2019 Výzva majitele garáže postavené na pozemku parc. č. 1981/14, ul. Letohradská v k.ú. Holešovice
11. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Sochařská
11. 07. 2019 Dražební vyhláška č. j. 10 EX 179/2019 -138 - nemovité věci
10. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Strojnická
09. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky s názvem \"Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 342/1\"
09. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou 51
09. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Za Elektrárnou, Praha 7
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav
09. 07. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - Manažer projektu/odborný garant vybraných témat MAP-Oddělení projektového řízení a MA21-Odbor vzdělávání a projektového řízení - OVPŘ
09. 07. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - 2 techniky - Oddělení přípravy a realizace staveb - Odbor majetku ( OMA )
08. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Akademie
08. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U měšťanských domů
08. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
08. 07. 2019 Dražební vyhláška - 101 EX 08749-14-332
08. 07. 2019 Dražební vyhláška č. 221 Ex 1699/13-47 - nemovité věci
08. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Přístavní 21
04. 07. 2019 Dražební vyhláška Č. j. 160 EX 1856/16-111 - movitá věc
04. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Ovenecká a Letohradská před objekty čp. 557 a 667
04. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Tusarova v úseku Osadní - Komunardů (severní část)
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny - Z 2600/00
03. 07. 2019 Usnesení o odročení dražebního jednání č. 203 Ex 35785/17-212
03. 07. 2019 Rozpočtová opatření - červen 2019
03. 07. 2019 Výzva - oznámení výběrového řízení - Pořízení 180 ks mini PC pro zaměstnance
02. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Tusarova v úseku Na Maninách - Jankovcova
02. 07. 2019 Výzva - oznámení výběrového řízení - Dodávka a instalace fitness prvků pro Fitpark U Vody
02. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Veletrzní, Ovenecká, Letenské náměstí
01. 07. 2019 Oznámení - Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hl. m. Prahy
28. 06. 2019 Oznámení zahájení stav. řízení - RTT Bubenské nábřeží - Komunardů - I. etapa
28. 06. 2019 Oznámení o konání opakované dražby - Bytový podnik v Praze 7, státní podnik v likvidaci, Malostranské nám. 5/28, Malá Strana, 11800 Praha 1
28. 06. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby - Připojení objektů FTTS Praha 7 - 4.stavba, na síť T-MOBILE CZECH Republic, a.s., SITE 10453, 10631, 10483, 12400
28. 06. 2019 Rozhodnutí - o umístění stavby - Stavební úpravy byt. jednotky č. 78/10 v k.ú. Bubeneč, Ovenecká 33, Praha 7 (hotel Splendid)
28. 06. 2019 Oznámení o konání opakované dražby - bytová jednotka č. 1110/1, ul. Přístavní, Praha 7 - Holešovice
27. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - NAD KAZANKOU 7 - 9, Praha - Troja
27. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - U SPARTY v Praze 7
27. 06. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby nazvané: Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 7 - Holešovice
27. 06. 2019 Dražební vyhláška - 134 EX 07207/18 - 166
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - sp.zn. 5430000419 - upomínka
26. 06. 2019 Oznámení o prodeji majetku státu - Hrobové zařízení k hrobu č. 271a, oddělení PA I, na hřbitově Praha - Vinohrady
26. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Zvláštní užívání místní komunikace Přístavní 21 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
24. 06. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - POD DRÁHOU
24. 06. 2019 Oznámení zahájení stavebního řízení na stavbu VÝSTAVBA SÍDLA NKÚ - dopravní řešení a napojení objektu, zpevněné plochy

XML