Praha 7

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Datová schránka: r44b2x7
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 01. 2020 MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
21. 01. 2020 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Na Maninách 42 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
21. 01. 2020 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Umělecká 13 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
21. 01. 2020 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Letohradská 54 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
21. 01. 2020 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Přístavní 19 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
21. 01. 2020 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Schnirchova 13 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
21. 01. 2020 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Heřmanova 9 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
21. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení uložení písemnosti - Územní souhlas, č.j.: MČ P7 363303/2019/SU/Val ze dne 18.12.2019
20. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení - změna stavby před jejím dokončením - stavba Holport II
17. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v Královské oboře u objektu Planetária, Praha 7
17. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šimáčkova 2 až 4, Praha 7
17. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Sparty, Praha 7
17. 01. 2020 FÚ, Územní pracoviště pro P-7 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA (uložení písemností č.j.: 18916/20/2007-00460-111050)
17. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šmeralova 9, Praha 7
16. 01. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí (č.j.: 146 EX 549/19-32) + Exekuční příkaz (č.j.: 146 EX 549/19-12)
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - areál Tokovo z ul. Jankovcova, Praha 7
16. 01. 2020 Oznámení a zveřejnění Záměru na uzavření nájemní smlouvy - parkovací stání č. 107 a č. 108 - Milady Horákové 84/851, P-7
16. 01. 2020 Oznámení a zveřejnění Záměru na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě - garážové stání č. 18 - Osadní 38/932, P-7
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Milady Horákové 81, Praha 7
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Milady Horákové 9, Praha 7
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Za Elektrárnou, Praha 7
15. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent - Oddělení hospodaření s majetkem - Odbor majetku (OMA)
15. 01. 2020 FÚ, Územní pracoviště pro P-7 - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - dražba movitých věcí (č.j.: 27998/20/2007-00540-204807)
14. 01. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby - Rozšíření sítě Dial Telecom a.s. na území Prahy 7 - k.ú. Holešovice
14. 01. 2020 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - ve 2. týdnu roku 2020 bylo zahájeno 0 správních řízení
13. 01. 2020 Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-020-2020 - pronájem nebytové jednotky
13. 01. 2020 Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-019-2020 - pronájem nebytové jednotky
13. 01. 2020 Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-018-2020 - pronájem nebytové jednotky
13. 01. 2020 Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-021-2020 - pronájem nebytové jednotky
13. 01. 2020 MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
10. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Smaltovny, Šimáčkova, Praha 7
09. 01. 2020 Rozpočtová opatření prosince 2019 - část II
09. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šmeralova 2, Praha 7
09. 01. 2020 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Tusarova 22 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
09. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nádvorní 1, Praha 7
09. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou 51, Praha 7
09. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou 51, Praha 7
09. 01. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí (č.j.: 121 EX 1319/08-67) + Exekuční příkaz (č.j.: 121 EX 1319/08-30)
09. 01. 2020 Oznámení a zveřejnění záměru na uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc.č. 2416/60 v k.ú. Holešovice se Správou železniční dopravní cesty
08. 01. 2020 Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením - Vinařská 1, č.p. 458 v k.ú. Holešovice, Praha 7
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí odboru sociálního začleňování (OSZ)
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí odboru právního (OPV)
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Sociální pracovník - Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - Odbor sociálních věcí (OSV)
08. 01. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba movitých věcí, č.j.: 030 EX 7581/19-54
07. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Přístavní 20, Praha 7
07. 01. 2020 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Půdní vestavba a zateplení dvorní fasády - Praha 7 - Holešovice č.p. 451, Milady Horákové 13
07. 01. 2020 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - v 1. týdnu roku 2020 bylo zahájeno 1 správní řízení
07. 01. 2020 Usnesení - Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí (č.j.: 121 EX 9345/14-43) + Exekuční příkaz (č.j.: 121 EX 9345/14-21)
03. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Tusarova 3, Praha 7

XML