Praha 7

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Datová schránka: r44b2x7
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Františka Křížka 26 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
20. 03. 2019 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Přístavní 40 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
20. 03. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu (AVON Pochod 2019 za zdravá prsa)
20. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu konání sportovní akce - Sportisimo Maraton Praha
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Alexandr Pěšička
19. 03. 2019 Rozhodnutí pro stavbu Novostavba rodinného domu - rezidenční vila Troja, Praha Troja
19. 03. 2019 Rozhodnutí o odstranění stavby TOVÁRNA Dělnická 63 Praha, Holešovice č.p. 1061, Dělnická 63
18. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Stross.náměstí, Dukel.hrdinů, Milady Horákové, veverkova, Kostelní, Pplk.Sochora, Na Ovčinách
18. 03. 2019 ROZHODNUTÍ - schválení stavebního záměru - Instalace výtahu Jankovcova 1405/32, Praha 7 - Holešovice
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šternberkova
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Strojnická
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zajíce a U Sparty
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Argentinská, U Průhonu a Osadní
15. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Haškova
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
15. 03. 2019 Informace o termínech hodnocení došlých nabídek na pronájem nebytových prostor
15. 03. 2019 Zveřejnění záměru na uzavření dodatku č.7 ke smlouvě se společností Holešovický Trojúhelník a.s.
15. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Tovární 1593/5 ; 1270/10 a Tusarova 1268/13 ; 1269/15
15. 03. 2019 Oznámení a zveřejnění záměru na uzavření nových nájemních smluv na NBP
14. 03. 2019 Policie ČR - Vyhlášení popisu věci
14. 03. 2019 Dražební vyhláška nemovité věci č.j. 167 EX 281/17-90
13. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Kostelní, Dukelských hrdinů a Veverkova
13. 03. 2019 Záměr soutěže OMA-N-011-2019 Občerstvení Ortenovo náměstí
13. 03. 2019 Záměr soutěže č. OMA-N-009-2019 pronájem NBJ č. 1116/102 v domě Janovského 10, jako provozovna
13. 03. 2019 Záměr na pronájem nebytové jednotky č. OMA-N-008-2019, ateliér, v domě U Smaltovny 1335/20G, Praha 7
13. 03. 2019 Záměr na pronájem nebytové jednotky č. OMA-N-010-2019 , kancelář , v domě Dukelských hrdinů 909/50,Praha 7
13. 03. 2019 Rozhodnutí- oprava zřejmých nesprávností - Výstavba sídla NKÚ Praha 7
13. 03. 2019 MHMP odbor stavebního řádu - Společné rozhodnutí pro stavbu Rezidenční vila Troja
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o odstranění vraku - majitel Miloš Veselý
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Letohradská 46 - 52
12. 03. 2019 Správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v 10. týdnu roku 2019
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Heřmanova
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ovenecká 28
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Průhonu 3
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zajíce 20-26
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu a veřejná vyhláška na pozemní komunikaci Milady Horákové 64
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a Veřejná vyhláška Přístavní 39
12. 03. 2019 Výstavba sídla NKÚ - Změna rozhodnutí o umístění stavby
11. 03. 2019 Dražební vyhláška 181 EX 5135/18-179 dražba nemovité věci
08. 03. 2019 Dražební vyhláška 203 Ex 35785/17-165 dražba nemovité věci
07. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou
07. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Poupětova 1
07. 03. 2019 Správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v 8. a 9. týdnu roku 2019
07. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Průhonu
07. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Havanská 24
06. 03. 2019 ROZHODNUTÍ -schválení stavebního záměru - Nástavba bytového domu Veletržní 247/3, Praha 7
06. 03. 2019 ROZHODNUTÍ - prodloužení stavebního povolení - Přístavba výtahu k bytovému domu Milady Horákové 1280/9
06. 03. 2019 Záměr na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem vymezené části pozemku parc.č.2410/2
06. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Veverkova 12
06. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - Referent oddělení silničního správního řádu - Odbor dopravy (ODO)

XML