Praha 7

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Datová schránka: r44b2x7
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Argentinská, Plynární, V zákoutí, Praha 7
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
17. 05. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zajíce, Praha 7
17. 05. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Modernizace trati Praha - Bubny (včetně) - Praha - Výstaviště (včetně)
16. 05. 2019 Dražební vyhláška č. 134 EX 07207/18 - 145
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Studánky, Praha 7
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Letenské náměstí, Praha 7
15. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky s názvem \"ZŠ TGM reko půdního prostoru - boční křídla\"
15. 05. 2019 Dražební vyhláška č. A/D3/2019
15. 05. 2019 Dražební vyhláška - konání dne 4.6.2019
15. 05. 2019 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les v 18. a 19. týdnu roku 2019
15. 05. 2019 Usnesení o zrušení dražební vyhlášky č. 146-EX 420/17-86 nařízené na den 27.6.2019
15. 05. 2019 Dražební vyhláška 115 EX 178/09-157 dražba nemovité věci
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici Na Šachtě, Praha 7
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici V Podhoří 3e, Praha 7
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bubenské nábřeží a Tusarova
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Bohnicích, K Pazderkám, Praha 7
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek (K Bohmicím, K Pazderkám, Praha 7)
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod Lisem
14. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
14. 05. 2019 Výzva - Oznámení výběrového řízení MČ Praha 7 - k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem \"Půdní vestavba bytů U Uranie 5 - Změna ohřevu TV\"
13. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kostelní 42, Praha 7 (kulturní akce - 1000 mil Československých)
13. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kostelní 42, Praha 7 (kulturní akce - Muzejní noc)
13. 05. 2019 Dražební vyhláška 203 EX 07108/15-89 dražba nemovité věci
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti Josef Ouředníček
11. 05. 2019 Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 1116/102 v domě Janovského 10/1116, Praha 7
11. 05. 2019 Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 1242/105 v domě U Průhonu 52/1242 a nebytové jednotky č. 1240/101 v domě U Průhonu 48/1240, Praha 7
10. 05. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby nazvané Merkuria - novostavba admin budovy Praha, Holešovice č.p. 286, Argentinská 38
09. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Heřmanova
09. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
09. 05. 2019 Oznámení o zrušení výběrového řízení - Sociální pracovník/pracovnice se zaměřením na case management - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ)
07. 05. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek
07. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ovenecká
07. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Partyzánská
07. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kostelní
07. 05. 2019 Správní řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v 17. týdnu roku 2019
07. 05. 2019 Rozpočtová opatření - duben 2019
06. 05. 2019 Vyrozumění o pokračování v řízení seznámení s podklady rozhodnutí - Půdní nástavba bytového domu č.p. 1280, Milady Horákové 9, Praha 7
06. 05. 2019 Dražební vyhláška 129 EX 6686/17-51 dražba nemovité věci
06. 05. 2019 Usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání - 146 EX 1109/17-109
06. 05. 2019 Dražební vyhláška 146 EX 420/17-80 dražba nemovité věci
06. 05. 2019 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Nad Královskou oborou 27 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
03. 05. 2019 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
03. 05. 2019 Dražební vyhláška 146 EX 1029/18-37 dražba movité věci
03. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Sparty, Praha 7
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - Projektový manažer - Odbor vzdělávání a projektového řízení-OVPŘ
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - Sociální pracovník/pracovnice se zaměřením na case management - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ)
02. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Františka Křížka
02. 05. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Sparty, Praha 7

XML