Praha 7

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Datová schránka: r44b2x7
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 07. 2021 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Letohradská 38, z důvodu zřízení vyhrazeného stání
29. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Sparty, Praha 7
29. 07. 2021 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Janovského 4, z důvodu zřízení vyhrazeného stání
28. 07. 2021 Rozpočtová opatření - Červenec 2021
27. 07. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - PA_OK_Ortenovo nám. 1487 - U Pergamenky 955 Praha 7 - Holešovice č.p. 1275, Ortenovo náměstí 34
27. 07. 2021 Žádost o vyhlášení popisu věci - KRPA - 193928-47/TČ-2020-001172
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci - areál ÚČOV na Císařekém ostrově
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - areál Ústřední čističky odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově
26. 07. 2021 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Na Ovčinách 4, z důvodu zřízení vyhrazeného stání
24. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - U Sparty, Praha 7
24. 07. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení - \"Stavební opravy bytového domu Kostelní\", ul. Kostelní 360/8, k.ú. Holešovice, Praha 7
24. 07. 2021 Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením - \"Vestavba dvou půdních bytů v 6. NP a přístavba výtahu\", Dukelských hrdinů 56, na parc.č. 1539, k.ú. Holešovice, Praha 7
22. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Komunardů x U Průhonu, Praha 7
22. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Kostelní, Strossmayerovo náměstí, Praha 7
22. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Železničářů, Za Papírnou, U papírny, Praha 7
22. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - (Jana Zajíce 40, Janovského x Šternberkova, Heřmanova 21, Šternberkova x U Smaltovny, Františka Křížka x Skalecká, Na Ovčinách, Strojnická 9, Bubenská 7, Jankovcova 49, U Akademie, Praha 7)
22. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Zajíce 40, Janovského x Šternberkova, Heřmanova 21, Šternberkova x U Smaltovny, Františka Křížka x Skalecká, Na Ovčinách, Strojnická 9, Bubenská 7, Jankovcova 49, U Akademie, Praha 7
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška č.j.: EO/2-12/RP7/65/21/Ho ze dne 21. 7. 2021
22. 07. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - Stavební úpravy NTL, STL planovodů U Akademie, Ovenecká, k.ú. Bubeneč, Praha 7
21. 07. 2021 Dražební vyhláška č. 197 EX 6199/16-62 - nemovité věci uvedených ve výroku II
21. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Veverkova 10, Praha 7
20. 07. 2021 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - ve 27. až 28. týdnu roku 2021 bylo zahájeno 0 správních řízení
19. 07. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - \"873921 Praha 7, Komunardů 9-23\" Praha, Holešovice, Komunardů
19. 07. 2021 Usnesení - O Změně zatřídění 72 úseků místních komunikací II. třídy na místní komunikace I.
18. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 Z 3416/24 a Z 3419/24 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
18. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
18. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
16. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - (U Průhonu 2, Šternberkova 5, Sládkova 2, V Háji x U Uranie, U Sparty, Varhulíkové 22, Tusarova, Tovární, Poupětova, Osadní 18, Nad Štolou 14, Jankovcova 45, Korunovační x Jana Zajíce, Čechova 3 a Za Papírnou 9, Praha 7)
16. 07. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - Nová plynovodní přípojka NTL, pro pozemek parc.č. 836/2, k.ú. Holešovice, ul. Přístavní 18, Praha 7
16. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Schinrchova 3, Praha 7
16. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Strossmayerovo nám. 6, Praha 7
16. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Čechova 23, Praha 7
16. 07. 2021 Oznámení a vyhlášení - Referent - koordinátor participace - Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP)
15. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Pod Hrachovkou, V Podhoří, Praha 7
14. 07. 2021 Poskytnutí dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2021
14. 07. 2021 Seznámení s podklady pro rozhodnutí - Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - U Sparty, Praha 7
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Heřmanova 11, Janovského 14, Šternberkova 15, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
14. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dukelských hrdinů 29, Praha 7
14. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
14. 07. 2021 Usnesení - zastavení řízení - Umístění balkonů - Havanská 142/12, Praha 7
14. 07. 2021 Oznámení o zahájení společného řízení - \"Půdní vestavba a nástavba bytového domu Praha, Holešovice č.p. 1373, Schnirchova 26\"
13. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Kostelní 3, Praha 7
13. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Umělecká 7, Praha 7
13. 07. 2021 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - \"Obnova vodovodních řadů ul. Jankovcova, Praha 7\"
13. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
12. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Milady Horákové 17, Praha 7
12. 07. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o návhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - (Jankovcova x U Pergamenky, Praha 7)
09. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ovenecká 6, 7, 8 a 10, Praha 7

XML