Praha 7

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Datová schránka: r44b2x7
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2024 Oznámení o zahájení územního řízení - \"1154980 - ÚR Praha 7, Bubenská, Janovského, Šternberkova a okolí (trasa vektor 4) - výstavba SEK\"
23. 04. 2024 OOP-CykloVarhulikoveA1.pdf
22. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27.12.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.5.2023, na pronájem vymezeného nebytového prostoru prádelny sloužící podnikání č. 0.13, č. 0.14, č. 0.15, č. 0.16, č. 0.17, č. 0.18, č. 0.19, č. 20, (dle evidence iDES č. 121) a parkovacího místa č. 114, na adrese Tusarova 1601/42, Praha 7
19. 04. 2024 Oznámení o výběrovém řízení - do projektu Garantovaného bydlení na pozici Poradce pro bydlení
19. 04. 2024 OOP_Pod_Havrankou_chytra_sit_DTS_kNN_kVN_15._5._-_25._6..pdf
18. 04. 2024 Rozhodnutí - Povolení odstranění stavby - Objekt SKF U Měšťanského pivovaru 1417/7, Praha 7
18. 04. 2024 Oznámení o výběrovém řízení - Matrikářka/matrikář - Odbor správních agend (OSA)
18. 04. 2024 OOP_prechodne_osazeni_B11_E13_Mimo_dopravni_obsluhu_Cechova_Socharska_Kamenicka.pdf
18. 04. 2024 OOP_-_vyznaceni_vjezdu_V12a_Simackova_13.pdf
17. 04. 2024 OOP_CT_prenos_debaty_Frantiska_Krizka_6.6.2024.pdf
17. 04. 2024 OOP-Osadni38.pdf
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška - DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ a to motorového vozidla
17. 04. 2024 Veřejná vyhláška - DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ a to motorového vozidla
16. 04. 2024 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - „Proluka Holešovice Na Maninách 881/8, Praha 7, p. č. 985“
16. 04. 2024 OOP_-_Prague_Internation_Marathon_2024.pdf
16. 04. 2024 OOP_Film_Makers_basketbalova_zapas_Nad_Kralovskou_oborou_26.4.2024.pdf
14. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 34 Z 3563/34 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
14. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny Z 3860/00
14. 04. 2024 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
12. 04. 2024 OOP_U_Výstaviště_1-3_operna_zed-1
11. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části nebytové jednotky č. 1073/101 v 1. podzemním podlaží domu Jirečkova 4/1073, Praha 7
11. 04. 2024 Informace o době a místě konání voleb a informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského Parlamentu
11. 04. 2024 OOP_prechodna_PVK_-_Zkouska_protipovodnoveho_opatreni_10.5.2024.pdf
11. 04. 2024 OOP_Tusarova_usek_Osadni_-_Argentinska_kanalizace_III.._22.4.-31.5.2024.pdf
11. 04. 2024 Dražební vyhláška č. 147 EX 509/22-115 - movité věci
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem vnitrobloku na adrese U Průhonu 17a/139, Praha 7
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce vnitrobloku na adrese U Průhonu 17a/139, Praha 7
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-016-2024 - pronájem nebytové jednotky č. 845/103 v domě č.p. 845, Milady Horákové 96, v k.ú. Bubeneč
10. 04. 2024 OOP_Jireckova_kontejner_30.04.2024.pdf
10. 04. 2024 OOP-Janovskeho18.pdf
10. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru - uzavření nájemní smlouvy na pronájem 55 m2 vymezené plochy části pozemků parc. č. 2316/1 a 2316/2, vše v k.ú. Holešovice
10. 04. 2024 OOP_Kamenicka_45_skladka_materialu_01.05.2024_a_31.08.2024.pdf
09. 04. 2024 Oznámení o zahájení územního řízení - „FTTx_P_Superb_Trojský_obvod_PRTRO01_UR+PD“
09. 04. 2024 OOP_Institut_bytoveho_desingu_Popetova_14.5.2024.pdf
09. 04. 2024 OOP_U_smaltovny_stavebni_ohrada_st._vytah_kontejner_skl._mat_15.04.-28.06.2024.pdf
08. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebnich komisi pro volby do Evropského parlamentu
08. 04. 2024 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Výstavba výtahu a výtahové šachty - Praha 7 - Bubeneč č.p. 833, Havanská 9
08. 04. 2024 Dražební vyhláška č. 124 EX 7599/16-297 - elektronická dražba
05. 04. 2024 Oznámení - konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa - Ředitel/ka příspěvkové organizace Mateřská škola Revoluční se sídlem na adrese Revoluční 1247/26, Nové Město, Praha 1
04. 04. 2024 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
04. 04. 2024 OOP_film_Na_Ovcinach_Janovskeho_Nabr._Kpt._Jarose_8.-13.5.2024.pdf
04. 04. 2024 OOP_prechodna_ALMAPRO_Dukelskych_hridnu_BUS_zastavka.pdf
04. 04. 2024 OOP_Roman_Vagner_-_stehovani_Farskeho_7.pdf
04. 04. 2024 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - „Polyfunkční dům Dukelských hrdinů č.p. 522/28“ Praha 7 - Holešovice č.p. 522, Dukelských Hrdinů 28
03. 04. 2024 Verejna_vyhlaska_-_Prague_Internation_Marathon_2024
03. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-015-2024 - pronájem nebytové jednotky č. 360/107 v domě č.p. 360, Kostelní 8
03. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-014-2024 - pronájem nebytové jednotky č. 616/1,4 v domě č.p. 616, Dukelských hrdinů 54
03. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-013-2024 - pronájem nebytové jednotky č. 616/1,3 v domě č.p. 616, Dukelských hrdinů 54
03. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-012-2024 - pronájem nebytové jednotky č. 616/1,2 v domě č.p. 616, Dukelských hrdinů 54

XML