Praha 7

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Datová schránka: r44b2x7
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Oznámení vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140
13. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U měšťanského pivovaru 4, P-7
13. 09. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška - dražba movitých věcí, čj.: 067 EX 251811/09-72
13. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent - Oddělení vzdělávání - Odbor vzdělávání a projektového řízení - OVPŘ
13. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent - metodik - Oddělení vzdělávání - Odbor vzdělávání a projektového řízení - OVPŘ
12. 09. 2019 Usnesení o elektronické dražbě - č.j. 070 Ex 4480/13-87 - zrušení elektronické dražby nemovité věci
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Za elektrárnou, U Výstaviště
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Poupětova, U Průhonu
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - akce RTT Komunardů v Praze 7
12. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Komunardů v úseku Dělnická - Bubenské nábřeží
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šmeralova
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Trojská
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Na Maninách, P-7
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Heřmanova 18 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
11. 09. 2019 Rozhodnutí - Stavební povolení - Komunikace a zpevněné plochy v areálu Hotelu Letná, P-7
11. 09. 2019 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - Chateau Troja Residence (původní název - Panský statek Troja)
10. 09. 2019 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - bude provedeno v 36. týdnu roku 2019
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písmnosti
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písmnosti
06. 09. 2019 Rozhodnutí - Instalace a modernizace výtahů - Veletržní 505/33, Františka Křížka 505/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ul. Komunardů P-7
05. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Františka Křížka
05. 09. 2019 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Jirečkova 14 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
05. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bubenská a Šimáčkova, Praha 7
05. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Sparty v Praze 7
05. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky s názvem - Elektronický nástroj pro sdílení dat a case management - platforma CaseMan
04. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunmikaci Strojnická 25, P-7
04. 09. 2019 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - bude provedeno ve 35. týdnu roku 2019
04. 09. 2019 Oznámení o prodeji majetku státu - hrobové zařízení k hrobu č. 271a, oddělení PA I, hřbitov Praha - Vinohrady
03. 09. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dělnická 26, P-7
03. 09. 2019 Dražební vyhláška č. 070 Ex 4480/13-66 - nemovitá věc
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - č.j. EO/2-12/RP7/91/19/DP/Ha
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 - U 1365/08, U 1366/08, U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy
30. 08. 2019 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les - bude provedeno v 34. týdnu roku 2019
30. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru č. 101 v domě Milady Horákové 851/84
30. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru č. 110 v domě Milady Horákové 851/84
30. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kamenická 24
30. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Skalecká
30. 08. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Šternberkova, Tusarova, Povltavská, Partyzánská, Jirečkova, Na Špejcharu a U Akademie x Gerstnerova Praha 7
30. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění záměru na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 460/101, Františka Křížka 13, 15/460
30. 08. 2019 Oznámení o zveřejnění záměru na uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytové jednotky č. 909/101, Dukelských hrdinů 50/909
29. 08. 2019 Usnesení - zrušení dražebního jednání o nemovité věci nařízeného na den 03.09.2019 v 11.00 hod.
29. 08. 2019 Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020
29. 08. 2019 Rozpočtová opatření - srpen 2019
28. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobrovského
28. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Milady Horákové
26. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky s názvem \"Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem – Část C – sedací nábytek – židle kancelářské\"
26. 08. 2019 Oznámení o výběrovém řízení na pozici - Energetik - Odbor majetku (OMA)

XML