Praha 7

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Datová schránka: r44b2x7
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ortenovo náměstí, Janovského, Praha 7
13. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění záměru na uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem části nebytové jednotky č. 387/102, v domě Milady Horákové, Praha 7
13. 04. 2021 Rozhodnutí - Umístění předsunutých prodejních míst před provozovnami podnikatelů
12. 04. 2021 Dražební vyhláška č. 067 EX 215307/09-107 - ZRUŠENÍ
12. 04. 2021 Dražební vyhláška č. 164 EX 4238/18-93
12. 04. 2021 Sčítání 2021 - Informace
12. 04. 2021 Zveřejnění záměru soutěže - Prodej nepojízdného automobilu ŠKODA SUPERB 2.0 TSI Ambition AP
09. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Vrbenského x Malá Plynární, Praha 7
09. 04. 2021 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les v období 12. až 14. týdne roku 2021
09. 04. 2021 Dražební vyhláška č. 167 EX 24561/11-448 - nemovité věci
08. 04. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení - UNIQ TESLA II - blok bytových a polyfunkčních domů, Praha 7 - Holešovice
08. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Špejcharu , Praha 7
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
08. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
08. 04. 2021 Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti -Dostavba lodžie - Havanská 523/7, Praha 7, byt č. 6.14
08. 04. 2021 Výzva - oznámení výběrového řízení - Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1. PP bytového domu č. p. 458 v k. ú. Holešovice, Vinařská 1, Praha 7
08. 04. 2021 Výzva - Oznámení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“
06. 04. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Františka Křížka, Veletržní
06. 04. 2021 Rozhodnutí - Schválení stavebního záměru - Obnova vodovodního řadu, ulice Tusarova
06. 04. 2021 MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
06. 04. 2021 MHMP - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 20 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
01. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Nad Kazankou, Praha 7 - Troja
01. 04. 2021 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Čechova 8 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
01. 04. 2021 Rozpočtová opatření - březen 2021
01. 04. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Dopravní napojení plánované novostavby AB Mercury, Argentinská 38, Praha 7
01. 04. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Osadní, Praha 7
01. 04. 2021 MHMP - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události za období od 01.04.2021. do 31.05.2021 (č.j.: MHMP 421769/2021)
01. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Zpracovatel/ka přestupků - Oddělení přestupků - Odbor správních agend (OSA)
31. 03. 2021 Usnesení č.j.: 134 EX 04980_20-094 - zrušení dražby movitých věcí č.j. 134 EX 4980_20-081 ze dne 25.02.2021
31. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - U Staré plynárny 8, Praha 7
31. 03. 2021 Rozhodnutí - Odstranění stavby - Letohradská 366/7d, Praha 7
30. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Heřmanova, Haškova, Praha 7
30. 03. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení - 14SO900 Obnova vodovodního řadu ul. Veverkova a Vinařská, k.ú. Holešovice, Praha 7
30. 03. 2021 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - \"UNIQ TESLA - Rekonstrukce objektu na pozemku 965/2\", Praha 7 - Holešovice, č.p. 1564, V Háji 10
30. 03. 2021 Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora sportovní činnosti pro rok 2021
29. 03. 2021 MHMP - Seznámení s podklady rozhodnutí - \"Nástavba objektu Korunovační 979/21 a související stavební úpravy\" Praha, Bubeneč č.p. 979, Korunovační 21
29. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Osadní, Praha 7
29. 03. 2021 Dokument "MHMP - Oznámení o zah..." již není dostupný.
29. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
26. 03. 2021 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Pplk. Sochora 3 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
26. 03. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Tusarova
24. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Strojnická, Schnirchova, Šimáčkova, Praha 7
24. 03. 2021 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace U Letenského sadu 11 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
24. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Veverkova, Vinařská, Milady Horákové, Kostelní, Praha 7
24. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Bubenská 37, Praha 7
24. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Čechova x Keramická, Praha 7
24. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Kamenická 16, Praha 7
24. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území městské části Praha 7 - Komplexní údržba komunikací - KÚK
24. 03. 2021 Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením - \"Novostavba rodinného domu - rezidenční vila Troja\"
23. 03. 2021 Oznámení o zahájení stavebního řízení - UNIQ TESLA II, Blok bytových a polyfunkčních domů: Komunikace a chodníky

XML