Praha 7

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha7.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 7
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7

Datová schránka: r44b2x7
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 12. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bubenské nábřeží, Komunardů, Jateční a Argentinská
08. 12. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dobrovského
07. 12. 2022 Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-020-2022 - pronájem nebytové jednotky č. 1481/101 v domě č.p. 1481, Dělnická 71
07. 12. 2022 Dražební vyhláška č. 090 EX 5/22-29
06. 12. 2022 Rozhodnutí - stavební úpravy schodiště RD - č.p. 1220 na pozemku parc. č. 832, k.ú. Holešovice, ul. Přístavní 13, Praha 7
06. 12. 2022 Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - „UNIQ TESLA - Rekonstrukce objektu na pozemku 965/2“ Praha 7 - Holešovice č.p. 1564, V háji 10
06. 12. 2022 Veřejná vyhláška - č.j.: EO/2-12/RP12/103/20/Ho ze dne 6.12.2022
05. 12. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Za Elektrárnou, Dělnická, Přívozní, Osadní, Letohradská x Ovenecká, Františka Křížka
05. 12. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
05. 12. 2022 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les v období 47. až 48. týdne roku 2022
05. 12. 2022 Oznámení o výběrovém řízení - Sociálního pedagoga – Odbor vzdělávání a projektového řízení
05. 12. 2022 Oznámení o výběrovém řízení - do projektu, který se zabývá pomocí sociálně znevýhodněným rodinám formou case managementu a především pilotuje možnosti sociální práce ve školách Prahy 7 na pozici Metodika školských poradenských pracovišť ŠPP
05. 12. 2022 Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
05. 12. 2022 Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
02. 12. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dělnická 54 (parkoviště Drutěva)
02. 12. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou, U Sparty
02. 12. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Královskou oborou
02. 12. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jateční a Komunardů
02. 12. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
02. 12. 2022 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Instalace fotovoltaického systému na střechu budovy bytového domu U Uranie č.p. 1583 - Praha 7 - Holešovice č.p. 1583, U Uranie 21, 23, 25
02. 12. 2022 Rozhodnutí o umístění stavby - Jankovcova, P7, č. akce 999321, Praha 7 - Holešovice, ul. Jankovcova, U vody, Varhulíkové, Přívozní, U Pergamenky, U Průhonu, U Uranie
02. 12. 2022 Oznámení a zveřejnění zaměru uzavření dodatku č. 3 Smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 31.01.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 08.08.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 20.01.2022, uzavřené mezi MČ Praha 7 a stavebníkem Českobratrská církev evangelická
02. 12. 2022 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Kamenická, Praha 7
02. 12. 2022 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Průhonu, Praha 7
01. 12. 2022 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Komunardů a Veletržní, Praha 7
01. 12. 2022 Návrh rozpočtu MČ P7 na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu MČ P7 do roku 2028
01. 12. 2022 Rozpočtová opatření - listopad 2022
01. 12. 2022 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Komunardů 55 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
30. 11. 2022 Výzva - Oznámení výběrového řízení MČ Praha 7 - k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ZTI PCP7 U Studánky 15, Kamenická 40, 46 – U Studánky 621/15 – výměna ZTI, stavební úpravy 1. PP a 1. NP
29. 11. 2022 Oznámení a zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-019-2022 - pronájem nebytové jednotky č. 1170/102 v domě č.p. 1170, Veverkova 29
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - pro stavbu dráhy MODERNIZACE A DOSTAVBA ŽST PRAHA MASARYKOVO NÁDRAŽÍ
25. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Trojská
24. 11. 2022 Volba prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod Havránkou, K Velké skále
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Schnirchova
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pplk. Sochora
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Komunardů
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v v ulici Nad Kazankou
24. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Pod Hrachovkou
24. 11. 2022 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les v období 45. až 46. týdne roku 2022
23. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Dukelských hrdinů
23. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Osadní
23. 11. 2022 Oznámení a zveřejnění záměru - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 04.10.2022, na pronájem nebytové jednotky č. 1394/101, na adrese Františka Křížka 27/1394, Praha 7
21. 11. 2022 Dokument "Dražební vyhláška č. ..." již není dostupný.
21. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Strojnická
18. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici U Trojského zámku, Povltavská
18. 11. 2022 Rozhodnutí o odstranění stavby - Odstranění čerpací stanice MOL - Praha 7, Holešovice, U Elektrárny
18. 11. 2022 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Janovského 10 z důvodu zřízení vyhrazeného stání
17. 11. 2022 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Průhonu
15. 11. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. K Sadu 412/14, 170 00

XML