MČ Praha - Čakovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://cakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Čakovice
náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9

Datová schránka: 3pybpw9
E-mail: mestska.cast@cakovice.cz, info@cakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 ÚP SÚ HMP
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
10. 09. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - dělník a řidič - práce při údržbě zeleně
10. 09. 2020 Svolání 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
08. 09. 2020 Veřejná zakázka - Oprava vlečky Čakovice
04. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení na komunikaci, ul. Na Zlaté, k.ú. Čakovice
04. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení na komunikaci Danielova, k. ú. Čakovice
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15, Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15 ÚP SÚ HMP
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 ÚP SÚ HMP
03. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
03. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
27. 08. 2020 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozemní komunikaci Danielova v k. ú. Čakovice
26. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ HMP
25. 08. 2020 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozemní komunikaci Na Zlaté v k. ú. Třeboradice
24. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
24. 08. 2020 Doplnění oznámení společného jednání o návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
20. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 10 RMČ pro rok 2020
19. 08. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - správce informačních a komunikačních technologií
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 ÚP SÚ HMP
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2838/00 ÚP SÚ HMP
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání části změny vlny 16 Z 3264/16 ÚP SÚ HMP
06. 08. 2020 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace Marie Podvalové v Praze Čakovicích
05. 08. 2020 Rozhodnutí o odstranění vraku - Felicia, ul. Ke Stadionu, Praha-Čakovice
29. 07. 2020 Záměr prodat pozemek parc. č. 240, k. ú. Třeboradice
27. 07. 2020 Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice konaného dne 29. června 2020
23. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 8 RMČ pro rok 2020
23. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 9 RMČ pro rok 2020
23. 07. 2020 Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava přejezdu žel. vlečky v ulici Cukrovarská, Praha-Čakovice
10. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Řepová, Praha-Čakovice
10. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Cukrovarská, náměstí 25. března, Praha-Čakovice
10. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Marie Podvalové, ul. Blachutova, ul. Tryskovická, ul. Bermanova, Praha-Čakovice
09. 07. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
08. 07. 2020 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace Marie Podvalové v Praze Čakovicích
02. 07. 2020 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - povolení zvláštního užívání komunikací Dyjská a Něvská, k.ú. Čakovice
01. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 7 RMČ pro rok 2020
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
25. 06. 2020 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - povolení zvláštního užívání komunikace Za Cukrovarem, k.ú. Čakovice
25. 06. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 493/17 v obci Praha, k.ú. Čakovice
25. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na komunikaci Za Cukrovarem, k.ú. Čakovice
24. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 6 RMČ pro rok 2020
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na komunikaci Marie Podvalové, k.ú. Čakovice
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP
19. 06. 2020 Koordinátoři dopravy
17. 06. 2020 Svolání 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Dyjská a Něvská, k.ú. Čakovice
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na komunikaci Za Cukrovarem, Praha-Čakovice
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP

XML