MČ Praha - Čakovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://cakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Čakovice
náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9

Datová schránka: 3pybpw9
E-mail: mestska.cast@cakovice.cz, info@cakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 Nabídka pracovních pozic ZŠ a MŠ Hovorčovice
18. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.15 RMČ pro rok 2019
17. 09. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1348-66 k. ú. Čakovice
17. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Hrdinova, ul. Beckovská a ul. Bělomlýnská dne 4.10.2019
17. 09. 2019 Záměr výpůjčky nebytového prostoru - budovy č.p. 705, na pozemku parc.č. 1348-5 a na pozemku parc.č.1353-12, k.ú. Čakovice
17. 09. 2019 Záměr prodat pozemky par. č. 49-11 a 49-12 k. ú. Čakovice
13. 09. 2019 Oznámení zahájení řízení o povolení odstranění stavby veřejnou vyhláškou - odstranění části vlečky - Městská vlečka Praha-Čakovice
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci Schoellerova
06. 09. 2019 Rozhodnutí o uzavírce komunikace Na Zlaté - Třeboradické posvícení
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci Vážská v k. ú. Čakovice
05. 09. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1288 -128 k. ú. Čakovice
04. 09. 2019 Svolání 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
03. 09. 2019 Výběrové řízení - referent referentka výstavby, dopravy a životního prostředí
03. 09. 2019 Výběrové řízení - referent referentka sekretariátu starostky
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
02. 09. 2019 Záměr prodeje hasičského vozidla Liaz
29. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Bermanova
26. 08. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Oprava bytu č. 14, Otavská 621, Praha-Čakovice
26. 08. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Stavební úpravy fotbalových šaten, Ke Stadionu čp. 705, Praha-Čakovice
23. 08. 2019 Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáž č. 46, na pozemku parc. č. 1348-224, k. ú. Čakovice
22. 08. 2019 Výběrové řízení - referent referentka výstavby, dopravy a životního prostředí - Dolní Chabry
22. 08. 2019 Výběrové řízení - referent referentka sekretariátu starostky - Dolní Chabry
21. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - R..." již není dostupný.
21. 08. 2019 Výběrové řízení - referent referentka odboru bytového hospodářství a správy budov
21. 08. 2019 Výběrové řízení - Referent správy místního hospodářství
20. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 14 RMČ pro rok 2019
20. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhů zadání změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
16. 08. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 1288-21, k.ú. Čakovice
13. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14 ÚP SÚ HMP
08. 08. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na komunikaci Polabská, k.ú. Miškovice
07. 08. 2019 Záměr prodat pozemek par.č. 303/2, k.ú. Třeboradice
07. 08. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Zámek Čakovice - oprava omítek v části objektu II, Cukrovarská 1, Praha-Čakovice
05. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Hrdinova, ul. Beckovská, ul. Bělomlýnská, Praha-Čakovice, dne 16.08.2019
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3222_00 ÚP SÚ HMP
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny IV celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
17. 07. 2019 Záměr prodat pozemky par. č. 107-2 a 1554-4 obec Praha, k. ú. Čakovice
17. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 13 RMČ rok 2019
16. 07. 2019 Záměr pronajmout pozemek par. č. 1348-160 obec Praha, k. ú. Čakovice
16. 07. 2019 Záměr pronajmout pozemek par. č. 1348-161 obec Praha, k. ú. Čakovice
15. 07. 2019 Usnesení - Helena Zavadilová
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci U Strouhy, Praha-Miškovice
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav
09. 07. 2019 MŠ Čakovice III hledá učitelku
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav
07. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600-00
03. 07. 2019 Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice pro rok 2019 dle pokynů MHMP
02. 07. 2019 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice ze dne 24. června 2019
02. 07. 2019 Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice Z-6/7/19 a Opatření k nápravě zjištěných nedostatků
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 ZMČ rok 2019

XML