MČ Praha - Čakovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://cakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Čakovice
náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9

Datová schránka: 3pybpw9
E-mail: mestska.cast@cakovice.cz, info@cakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice ze dne 13. května 2019
23. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody v oblasti Praha-Čakovice - Třeboradice ve dnech 11.6-12.6.2019 - odběrné místo 300052214, 300052104, 300052123, 300227798
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Ochranná pásma VHF vysílačů a přijímačů umístěných na letišti Letňany
20. 05. 2019 Schválený závěrečný účet pro rok 2018
16. 05. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 1348_120, k.ú. Čakovice
16. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouvy, část 2
15. 05. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 1203_32, k.ú. Čakovice
14. 05. 2019 Výběrové řízení - Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 8 RMČ rok 2019
09. 05. 2019 Výběrové řízení na pozici - Vedoucí ekonomického odboru ÚMČ Praha-Klánovice
09. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouvy, část 1
07. 05. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - MŠ Čakovice II - změna ohřevu teplé vody, Slaviborské nám. 21, Praha-Třeboradice
07. 05. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 1288_104, k.ú. Čakovice
07. 05. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Výměna povrchu víceúčelového hřiště ul. Jizerská, k. ú. Čakovice
06. 05. 2019 Dražební vyhláška - Al-Smadi, s.r.o.
06. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Kostelecká - dne 27.5.2019
02. 05. 2019 Svolání 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
02. 05. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
30. 04. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 1348_66, k.ú. Čakovice
29. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Bendlova
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 6 územního plánu obec Veleň
26. 04. 2019 Nařízení - Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - výjimka ze zákazu pálení ohňů
26. 04. 2019 Usnesení - upřesnění schváleného rozpočtu 2019
26. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1 ZMČ rok 2019
25. 04. 2019 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
25. 04. 2019 Zápis z 4. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice ze dne 15. dubna 2019
24. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
18. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 6, 7 RMČ rok 2019
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro opravu obrubníků na kruhovém objezdu komunikace NN4569 v areálu OC Globus Čakovice
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Bělomlýnská a Svěceného, k.ú. Třeboradice
17. 04. 2019 Záměr pronajmout zemědělské pozemky parc.č. 473_8, 438_1, 419_9, 419_12, 419_13, 419_14, 419_15, k.ú. Třeboradice a parc.č. 330_41, k.ú. Miškovice
15. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období 1.1.-31.12.2016
10. 04. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1348-121 k. ú. Čakovice
10. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 4, 5 RMČ rok 2019
10. 04. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Oprava střechy gymnázia, nám. 25. března 100, Praha-Čakovice
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav - U 0954_02, U 1172_02, U 1268_02, U 1270_02, U 1280_02, U1284_02, U 1289_02, U 1300_02, U1306_02
10. 04. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1348-84 k. ú. Čakovice
05. 04. 2019 Svolání 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
04. 04. 2019 Výběrové řízení - Referent Odboru správních věcí - správa místních poplatků, MČ Praha-Zbraslav
04. 04. 2019 Výběrové řízení - Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu, MČ Praha-Zbraslav
04. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Vyhlídkova, ul. Bělomlýnská - dne 23.04.2019
04. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Vyhlídkova, ul. Bělomlýnská - dne 13.05.2019
03. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. K Avii
28. 03. 2019 Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice ze dne 13. března 2019
27. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Kostelecká
27. 03. 2019 Rozpočtové opatření RMČ č. 1, č. 2, č. 3 - rok 2019
26. 03. 2019 Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice 2019
26. 03. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Oprava bytu č. 22, Myjavská čp. 626, Praha-Čakovice
26. 03. 2019 Výběrové řízení - vedoucí Odboru financí a rozpočtu, MČ Praha-Zbraslav
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Marie Podvalové

XML