MČ Praha - Čakovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://cakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Čakovice
náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9

Datová schránka: 3pybpw9
E-mail: mestska.cast@cakovice.cz, info@cakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 7 RMČ pro rok 2020
01. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
25. 06. 2020 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - povolení zvláštního užívání komunikace Za Cukrovarem, k.ú. Čakovice
25. 06. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 493/17 v obci Praha, k.ú. Čakovice
25. 06. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na komunikaci Za Cukrovarem, k.ú. Čakovice
24. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 6 RMČ pro rok 2020
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na komunikaci Marie Podvalové, k.ú. Čakovice
23. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 ÚP SÚ HMP
22. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2979/09, Z 2984/09 a Z 3028/09 vlny 09 ÚP SÚ HMP
19. 06. 2020 Koordinátoři dopravy
17. 06. 2020 Svolání 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
17. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Dyjská a Něvská, k.ú. Čakovice
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na komunikaci Za Cukrovarem, Praha-Čakovice
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 ÚP SÚ HMP
11. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Účetní obce Bořanovice
11. 06. 2020 Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - VÝSTAVBA MLATOVÉ PLOCHY A ZHOTOVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ - KRAJINNÝ PARK HAVRAŇÁK - SEVER, PRAHA-ČAKOVICE
09. 06. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 1348/21, k.ú. Čakovice
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
09. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 - Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 ÚP SÚ HMP
08. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav U 1361/06 ÚP SÚ HMP
04. 06. 2020 ZÁMĚR pronájmu nebytového prostoru v objektu budovy č.p. 585, na pozemku parc.č. 1159, k.ú. Čakovice
04. 06. 2020 ZÁMĚR pronájmu nebytového prostoru - garáže ev.č. 282, na pozemku parc.č. 1208/38, k.ú. Čakovice
03. 06. 2020 Rozhodnutí - povolení částečné uzavírky komunikace Kostelecká, Praha-Čakovice
01. 06. 2020 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - veřejné kopie
29. 05. 2020 Uzavřená výzva k předložení nabídky - Oprava bytu č. 3, ul. Myjavská 626, Praha-Čakovice
29. 05. 2020 ZÁMĚR pronájmu nebytového prostoru v objektu budovy č.p. 585, na pozemku parc.č. 1159, k.ú. Čakovice
29. 05. 2020 ZÁMĚR pronájmu nebytového prostoru - garáže ev.č. 282, na pozemku parc.č. 1208/38, k.ú. Čakovice
29. 05. 2020 Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemní komunikaci Cukrovarská v Praze Čakovicích
27. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 5 RMČ rok 2020
25. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III Z 2748/00 ÚP SÚ HMP
21. 05. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Kostelecká, Praha-Čakovice, dne 11.06.2020
19. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Kostelecká, k.ú. Čakovice
18. 05. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pro místní úpravu provozu na pozemní komunikaci Cukrovarská
18. 05. 2020 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice konaného dne 04.05.2020
15. 05. 2020 Záměr výpůjčky nebytového prostoru - 2. NP budovy č.p. 401, na pozemku parc.č. 258/6, ul. Na Kačence 401/6a, Praha-Miškovice
06. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 4 RMČ rok 2020
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 ÚP SÚ HMP
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 ÚP SÚ HMP
29. 04. 2020 Uzavřená žádost o předložení cenové nabídky - Oprava bytu č. 3, ul. Kysucká č.p. 655, Praha-Čakovice - výzva II
29. 04. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí úřadu - tajemník úřadu MČ Praha-Kunratice
28. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12 a Z 3183/12 ÚP SÚ HMP
28. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12 ÚP SÚ HMP
28. 04. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úprav U 1353/05 ÚP SÚ HMP
27. 04. 2020 Svolání 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
23. 04. 2020 Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - ZHOTOVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ - KRAJINNÝ PARK HAVRAŇÁK - SEVER, PRAHA-ČAKOVICE
22. 04. 2020 Oznámení s nařízením č. 8/2020 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

XML