MČ Praha - Čakovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://cakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Čakovice
náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9

Datová schránka: 3pybpw9
E-mail: mestska.cast@cakovice.cz, info@cakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2019 Záměr pronajmout pozm. parc. č. 1348-206 k. ú. Čakovice
23. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 25 RMČ rok 2018 dle USN RM 045-2019
23. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 26 RMČ rok 2018 dle USN RM 046-2019
23. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Kostelecká, ul. Na Pramenech
23. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Schoellerova
23. 01. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020-01, U 1217-01, U 1237-01, U 1287-01 ÚPSÚHMP
14. 01. 2019 Záměr pronájmu - garáž č. 49, poz. parc. č. 1348-285 k. ú. Čakovice
11. 01. 2019 Záměr - Elektrifikace Bus linky 140
11. 01. 2019 Záměr pronajmout pozm. parc. č. 1288-111, k. ú. Čakovice
11. 01. 2019 Záměr pronajmout pozem. parc. č. 1288-140, k. ú. Čakovice
09. 01. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na komunikacích Schoellerova, k. ú. Třeboradice a Polabská a Všetatská, k. ú. Miškovice
09. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 24 RMČ rok 2018
09. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění zásad rozpočtového provizoria MČ Praha-Čakovice 2019
08. 01. 2019 Oznámení o volném pracovním místu referent životního prostředí k. ú. Troja
08. 01. 2019 Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Čakovice
28. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 21 RMČ rok 2018
28. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 22 RMČ rok 2018
28. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 23 RMČ rok 2018
07. 12. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na komunikaci Schoellerova v k.ú. Třeboradice a komunikacích Polabská a Všetatská v k.ú. Miškovice
05. 12. 2018 Prodloužení termínu zvláštního užívání komunikace Schoellerova
05. 12. 2018 Vyhlášení výběrového řízení - Referent samosprávy, Obecní úřad Bořanovice
05. 12. 2018 Svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
04. 12. 2018 Záměr pronájmu pozemku 1348_43 garáž 232
27. 11. 2018 Dokument "Rozhodnutí - Závěr zj..." již není dostupný.
22. 11. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Třeboradice, Tryskovická ul.
22. 11. 2018 Schválené Rozpočtové opatření č. 15 RMČ rok 2018
22. 11. 2018 Schválené Rozpočtové opatření č. 16 RMČ rok 2018
22. 11. 2018 Schválené Rozpočtové opatření č. 17 RMČ rok 2018
22. 11. 2018 Schválené Rozpočtové opatření č. 18 RMČ rok 2018
22. 11. 2018 Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 408 na pozemku parc. č. 1288/40, obec Praha, k. ú. Čakovice
22. 11. 2018 Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 49 na pozemku parc. č. 1348/285, obec Praha, k. ú. Čakovice
16. 11. 2018 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - Schoellerova
14. 11. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z281200 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha-Nebušice; Výstavba rodinných domů, zachování pruhu zeleně)
14. 11. 2018 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Na Kačence, Tuháňská
13. 11. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 14 RMČ rok 2018
13. 11. 2018 Schválené rozpočtové opatření č. 13 RMČ rok 2018
09. 11. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasnou uzavírku komunikace a výzva k uplatnění námitek - Jirsákova, Praha-Třeboradice, 20. 11.-27.11.2018
07. 11. 2018 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Tryskovická
07. 11. 2018 Návrh - Rozpočtové opatření č. 20 RMČ rok 2018
07. 11. 2018 Návrh - Rozpočtové opatření č. 19 RMČ rok 2018
01. 11. 2018 Granty hl. m. Prahy Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020)
01. 11. 2018 Záměr - pronájem pozemku číslo 92
31. 10. 2018 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Schoellerova v Praze Čakovicích
24. 10. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změny, úpravy U 1345,00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
23. 10. 2018 Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha–Čakovice
22. 10. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z2776/00 a Z 2794/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
19. 10. 2018 Žádost o předložení cenové nabídky Oprava bytu č. 14, Myjavská čp. 625, Praha-Čakovice
18. 10. 2018 Informace - Elektrifikace Bus linky 140
11. 10. 2018 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Schoellerova
11. 10. 2018 Návrh – Rozpočtové opatření č. 18 RMČ rok 2018

XML