MČ Praha - Čakovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://cakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Čakovice
náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9

Datová schránka: 3pybpw9
E-mail: mestska.cast@cakovice.cz, info@cakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 11. 2020 Vyhlášení aukce na prodej nepotřebného movitého majetku - vybavení kuchyně
09. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3408/24, Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24, Z 3417/24, Z 3420/24 ÚP SÚ HMP
09. 11. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP
05. 11. 2020 Otevřená výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Stavební úpravy stávající mateřské školy Cukrovarská - Praha Čakovice
05. 11. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1348/62 v obci Praha, k. ú. Čakovice
04. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 13 RMČ pro rok 2020
03. 11. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent odboru investic a územního rozvoje
03. 11. 2020 Výzva k předložení nabídky - Oprava bytu č. 35, Otavská 621, Praha-Čakovice
02. 11. 2020 Výběrové řízení na obsazení funkce - Předseda komise pro projednávání přestupků
02. 11. 2020 Rozhodnutí o uzavírce komunikace Za Tratí v Praze Čakovicích
28. 10. 2020 Rozhodnutí o uzavírce komunikace Cukrovarská v Praze Čakovicích
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci Za Tratí v Praze Čakovicích
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 ÚP SÚ HMP
26. 10. 2020 Seznam neevidovaných smluv a neuhrazených hrobových míst a urnových okének
23. 10. 2020 Oznámení záměru - DO, stavba 520 Březiněves -Satalice
21. 10. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na komunikaci Třtinová v Praze Čakovicích
21. 10. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na komunikaci Za Tratí v Praze Třeboradicích
21. 10. 2020 Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikace Za Tratí, Praha-Třeboradice
21. 10. 2020 Rozhodnutí - povolení zvláštního užívání komunikace Třtinová, Praha-Čakovice
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci Cukrovarská
14. 10. 2020 Zápis z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice konaného dne 12. září 2020
14. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP
14. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP
14. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
08. 10. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci Za Tratí v Praze Třeboradicích
08. 10. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent odboru investic a územního rozvoje
06. 10. 2020 Výzva k předložení nabídky - Oprava bytu č. 6, Lužnická 627, Praha-Čakovice
02. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání - Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
02. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
02. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 ÚP SÚ HMP
01. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 12 RMČ rok 2020
23. 09. 2020 Výzva k předložení nabídky - Stavební úpravy bytu č. 15, U Nádraží 683, Praha-Čakovice
23. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 11 RMČ pro rok 2020
23. 09. 2020 Vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2021
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Za Tratí
21. 09. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1288/129 v obci Praha, k. ú. Čakovice
21. 09. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 493/10 v obci Praha, k. ú. Čakovice
18. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 ÚP SÚ HMP
14. 09. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
10. 09. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - dělník a řidič - práce při údržbě zeleně
10. 09. 2020 Svolání 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
08. 09. 2020 Veřejná zakázka - Oprava vlečky Čakovice
04. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení na komunikaci, ul. Na Zlaté, k.ú. Čakovice
04. 09. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení na komunikaci Danielova, k. ú. Čakovice
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15, Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15 ÚP SÚ HMP
04. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 ÚP SÚ HMP
03. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
03. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - dodatky - veřejné kopie
27. 08. 2020 Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na pozemní komunikaci Danielova v k. ú. Čakovice
26. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V ÚP SÚ HMP

XML