MČ Praha - Čakovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://cakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Čakovice
náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9

Datová schránka: 3pybpw9
E-mail: mestska.cast@cakovice.cz, info@cakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Podle sadů 8, ul. Pod Návsí 87, dne 10.12.2019
18. 11. 2019 Program pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice v roce 2020
13. 11. 2019 Veřejnoprávní smlouvy, část 4
13. 11. 2019 Informace o schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů paliv
12. 11. 2019 Žádost k předložení cenové nabídky - dovybavení ZŠ Jizerská 816 - aquaponická laboratoř - mobiliář aquaponie a příslušenství
12. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - administrativní pracovník_úředník
07. 11. 2019 Smlouva o návratné finanční výpomoci
06. 11. 2019 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace Schoellerova
06. 11. 2019 Opatření obecné povahy - úpravu provozu na pozemní komunikaci Marie Podvalové
05. 11. 2019 Oznámení zahájení územního řízení - Elektrifikace Bus linky 140
04. 11. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Oprava bytu č. 21, Myjavská čp. 625, Praha-Čakovice
04. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 19 RMČ rok 2019
04. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP SÚ HMP
01. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent, referentka výstavby, dopravy a životního prostředí
24. 10. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci Schoellerova
23. 10. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Výměna vodoměrů v objektech ve správě MČ Praha-Čakovice - 2019
22. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 17 RMČ rok 2019
22. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 18 RMČ rok 2019
17. 10. 2019 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace Svěceného a Slaviborské náměstí, k.ú. Třeboradice
14. 10. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci Marie Podvalové, Praha-Čakovice
10. 10. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu pro uzavírku komunikace Na Bahnech
10. 10. 2019 Výběrové řízení - referent veřejné zeleně
10. 10. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1288-22, k. ú. Čakovice
10. 10. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Na Bahnech
09. 10. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Stavební úpravy bytu č. 16, ul. U Nádraží 682, Praha-Čakovice
08. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 16 RMČ rok 2019
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 ÚP SÚ HMP
04. 10. 2019 Zápis z 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice ze dne 23. září 2019
03. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.5 ZMČ rok 2019
03. 10. 2019 Rozpočtové opatření č.6 ZMČ rok 2019
02. 10. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci Svěceného a Slaviborské náměstí v Praze Třeboradicích
01. 10. 2019 EIA - Oznámení a zahájení zjišťovacího řízení k záměru silniční okruh kolem Prahy SOKP 519 Suchdol - Březiněves, kód MZP488
27. 09. 2019 Záměr pronajmout nebytový prostor - garáž ev.č. 46 na pozemku parc.č. 1348-224, k.ú. Čakovice
25. 09. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - dělník-řidič
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP SÚ HMP
25. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3104-10 ÚP SÚ HMP
24. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Pod Fořtem 359, Praha-Miškovice, dne 17.10.2019
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Cukrovarská, Polabská, Ostravická a Vážská, Praha-Čakovice, ve dnech 05.-06.10.2019
24. 09. 2019 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace Schoellerova, Praha-Třeboradice, ve dnech 21.09.-07.10.2019
24. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné místní úpravy provozu na komunikaci Schoellerova, Praha-Třeboradice, ve dnech 21.09.-07.10.2019
18. 09. 2019 Nabídka pracovních pozic ZŠ a MŠ Hovorčovice
18. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.15 RMČ pro rok 2019
17. 09. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1348-66 k. ú. Čakovice
17. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Hrdinova, ul. Beckovská a ul. Bělomlýnská dne 4.10.2019
17. 09. 2019 Záměr výpůjčky nebytového prostoru - budovy č.p. 705, na pozemku parc.č. 1348-5 a na pozemku parc.č.1353-12, k.ú. Čakovice
17. 09. 2019 Záměr prodat pozemky par. č. 49-11 a 49-12 k. ú. Čakovice
13. 09. 2019 Oznámení zahájení řízení o povolení odstranění stavby veřejnou vyhláškou - odstranění části vlečky - Městská vlečka Praha-Čakovice
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci Schoellerova
06. 09. 2019 Rozhodnutí o uzavírce komunikace Na Zlaté - Třeboradické posvícení
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci Vážská v k. ú. Čakovice

XML