MČ Praha - Čakovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://cakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Čakovice
náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9

Datová schránka: 3pybpw9
E-mail: mestska.cast@cakovice.cz, info@cakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na komunikaci Jizerská a Otavská v Praze-Čakovicích a výzva k uplatnění připomínek a námitek
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu změn vlny 21 ÚP SÚ HMP
14. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na komunikaci Schoellerova v Praze-Třeboradicích a výzva k uplatnění připomínek a námitek
11. 02. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1348/293, k. ú. Čakovice
11. 02. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1348/16, k. ú. Čakovice
10. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 ÚP SÚ HMP
10. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Kostelecká, Praha-Čakovice, dne 27.02.2020
07. 02. 2020 Připomínka - Vyjádření k oznámení záměru SOKP 519 Suchdol - Březiněves
07. 02. 2020 Svolání 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Územní opatření o stavební uzávěře pro stavbu č. 520 Březiněves-Satalice Pražského okruhu
05. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Územní opatření o stavební uzávěře pro stavby č. 518 Ruzyně-Suchdol a č. 519 Suchdol-Březiněves Pražského okruhu
29. 01. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha-Čakovice do r. 2025
29. 01. 2020 Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice na rok 2020
29. 01. 2020 Záměr pronajmout pozemek par. č. 1348/187, k. ú. Čakovice
22. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Schoellerova, č.p. 63/107, dne 20.2.2020
22. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Schoellerova, č.p. 63/107, dne 11.3.2020
22. 01. 2020 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích pod Návsí a Podle Sadů, Praha-Čakovice
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP
15. 01. 2020 Záměr prodat pozemek parc.č. 303/2, k.ú. Třeboradice
15. 01. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 1348/7, k.ú. Čakovice
14. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Sociální pracovník
14. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa - Asistentka starosty
13. 01. 2020 EIA - Závěr zjišťovacího řízení k záměru silniční okruh kolem Prahy SOKP 519 Suchdol - Březiněves, kód MZP488
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 ÚP SÚ HMP
20. 12. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent odboru životního prostředí a majetkoprávního
20. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 23 a č. 24 RMČ rok 2019
20. 12. 2019 Záměr pronajmout pozemek par. č. 1348-84, k. ú. Čakovice
20. 12. 2019 Záměr prodat pozemek par. č. 303-2, k. ú. Třeboradice
20. 12. 2019 Záměr pronajmout pozemek par. č. 1203-16, k. ú. Čakovice
19. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 21, č. 22 RMČ rok 2019
19. 12. 2019 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice konaného dne 09. prosince 2019
19. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 7, č. 8, č. 9 ZMČ rok 2019
12. 12. 2019 Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění veřejně prospěšné stavby nazvané: Elektrifikace BUS linky 140 na pozemcích v k.ú. Letňany, Čakovice
12. 12. 2019 Honební společenstvo Veleň - Výplata nájmu za honební pozemky
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020-01, U 1217-01, U 1237-01, U 1287-01 ÚP SÚ HMP
06. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004-01, U 1244-01 ÚP SÚ HMP
04. 12. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1288-120, k. ú. Čakovice
04. 12. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020
04. 12. 2019 Rozpočtové opatření RMČ č. 20 rok 2019
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
02. 12. 2019 Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáž ev. č. 46, na pozemku parc. č. 1348-224 k. ú. Čakovice
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP
28. 11. 2019 Svolání 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
23. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení referent/ka sekretariátu starostky
20. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Podle sadů 8, ul. Pod Návsí 87, dne 10.12.2019
18. 11. 2019 Program pro poskytování dotací městské části Praha-Čakovice v roce 2020
13. 11. 2019 Veřejnoprávní smlouvy, část 4
13. 11. 2019 Informace o schválení obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů paliv
12. 11. 2019 Žádost k předložení cenové nabídky - dovybavení ZŠ Jizerská 816 - aquaponická laboratoř - mobiliář aquaponie a příslušenství
12. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - administrativní pracovník_úředník

XML