MČ Praha - Čakovice

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://cakovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Čakovice
náměstí 25. března 121/1
196 00 Praha 9

Datová schránka: 3pybpw9
E-mail: mestska.cast@cakovice.cz, info@cakovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 07. 2019 Záměr prodat pozemky par. č. 107-2 a 1554-4 obec Praha, k. ú. Čakovice
17. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 13 RMČ rok 2019
16. 07. 2019 Záměr pronajmout pozemek par. č. 1348-160 obec Praha, k. ú. Čakovice
16. 07. 2019 Záměr pronajmout pozemek par. č. 1348-161 obec Praha, k. ú. Čakovice
15. 07. 2019 Usnesení - Helena Zavadilová
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci U Strouhy, Praha-Miškovice
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav
09. 07. 2019 MŠ Čakovice III hledá učitelku
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav
07. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2600-00
03. 07. 2019 Schválený rozpočet MČ Praha-Čakovice pro rok 2019 dle pokynů MHMP
02. 07. 2019 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice ze dne 24. června 2019
02. 07. 2019 Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice Z-6/7/19 a Opatření k nápravě zjištěných nedostatků
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 ZMČ rok 2019
02. 07. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení úpravy provozu pro uzavírku komunikace Jirsákova ve dnech 02.07.-25.07.2019, k.ú. Třeboradice
02. 07. 2019 Rozhodnutí o uzavírce komunikace Jirsákova ve dnech 02.07.-25.07.2019, k.ú. Třeboradice
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu na komunikaci Polabská v k. ú. Miškovice
28. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Babiččina
25. 06. 2019 Veřejná vyhláška - stanovení úpravy provozu pro uzavírku komunikace Jirsákova v Praze Třeboradicích
21. 06. 2019 Záměr pronajmout nebytový prostor - garaž ev.č. 62, na pozemku parc.č. 1348-1, k.ú. Čakovice
21. 06. 2019 Veřejnoprávní smlouvy, část 3
20. 06. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Bezdrátový systém zónové regulace ÚT v objektu MŠ Čakovice I, Něvská 830, Praha-Čakovice
20. 06. 2019 Žádost o předložení cenové nabídky - Zámek Čakovice - oprava omítek v části objektu, Cukrovarská 1, Praha-Čakovice
19. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 10 RMČ rok 2019
18. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Slaviborské náměstí 181, 4, 1
17. 06. 2019 Svolání 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice
14. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné místní úpravy provozu na komunikaci Babiččina, Praha-Třeboradice
14. 06. 2019 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace Babiččina, Praha-Třeboradice
13. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
13. 06. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné místní úpravy provozu na komunikaci Polabská v Praze Čakovice
13. 06. 2019 Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace Polabská v Praze Čakovice
13. 06. 2019 Vyrozumění o probíhajícím řízení č.j. 11A 67-2019-46
11. 06. 2019 Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1182-1 k. ú. Čakovice
10. 06. 2019 Záměr pronajmout garáž č. 243, na pozemku parc.č. 1348-63, k.ú. Čakovice
10. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení úpravy provozu na komunikaci Babiččina, k.ú. Třeboradice
10. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody v oblasti Praha-Čakovice - Miškovice dne 25.06.2019 - odběrné místo 300051824, 300116222
06. 06. 2019 Návrh rozpočtu MČ Praha-Čakovice dle pokynů MHMP
03. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení úpravy provozu na komunikaci Polabská v Praze Čakovicích
30. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2 ZMČ rok 2019
29. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 9 RMČ rok 2019
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn Z 2812-00 a Z 2822-00 vlny IV celoměstsky významných změn
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2787-00 vlny IV celoměstsky významných změn
24. 05. 2019 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Čakovice ze dne 13. května 2019
23. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky vody v oblasti Praha-Čakovice - Třeboradice ve dnech 11.6-12.6.2019 - odběrné místo 300052214, 300052104, 300052123, 300227798
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Ochranná pásma VHF vysílačů a přijímačů umístěných na letišti Letňany
20. 05. 2019 Schválený závěrečný účet pro rok 2018
16. 05. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 1348_120, k.ú. Čakovice
16. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouvy, část 2
15. 05. 2019 Záměr pronajmout pozemek parc.č. 1203_32, k.ú. Čakovice
14. 05. 2019 Výběrové řízení - Hlavní účetní Odboru financí a rozpočtu

XML