Obec Šardice

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://sardice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šardice
Šardice 601
696 13 Šardice

Datová schránka: 3mibbjw
E-mail: podatelna@sardice.cz, ou.sardice@sardice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev kraje
16. 09. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 23..9.2020
14. 09. 2020 Nařízení obce č. 1/2020 kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje
09. 09. 2020 Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
09. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
04. 09. 2020 Darovací smlouva - SRPŠ ZUŠ Kyjov
03. 09. 2020 VV-Hromadný předpisný seznam na místní poplatek
02. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
02. 09. 2020 Darovací smlouva - Spolek vojenské historie Valtice, z.s.
31. 08. 2020 VV-o zahájení řízení o změně stavby před dokončením "VTL Plynovod Moravia, UP 162, SO 8.1.2 sklad trubek Šardice"
26. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídle okrskových volebních komisí-volby kraje
13. 08. 2020 Dokument "VV-o odchylném postup..." již není dostupný.
13. 08. 2020 Darovací smlouva - Roska Kyjov, z.p.s.
10. 08. 2020 OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10. 08. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Šardice 2020
07. 08. 2020 VP 6/2020 Folklorní sdružení Šardičan
06. 08. 2020 Výzva-nabídka zaměstnání
03. 08. 2020 Stanovení min. počtu členů OVK pro volby do krajů-2020
28. 07. 2020 VV-OOP-kterým se mění OOP MZ 17110_2020-MZE-16212
24. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
24. 07. 2020 Mimořádná opatření od 25.7.2020
24. 07. 2020 Mimořádná opatření od 27.7.2020
22. 07. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Šardice
16. 07. 2020 VP 2/2020 Spolek seniorů a zdravotně postižených občanů
16. 07. 2020 VP 15/2020 Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. Šardice
16. 07. 2020 Darovací smlouva - Linka bezpečí, z.s.
16. 07. 2020 Darovací smlouva - Malovaný kraj, z.s.
16. 07. 2020 Darovací smlouva - Skaut
13. 07. 2020 Darovací smlouva ZO ČSOP Buchlovice
13. 07. 2020 VP 3/2020 DH Ištvánci
13. 07. 2020 VP 9/2020 Mendelův vinařský spolek
13. 07. 2020 VP 13/2020 Spolek "Za zdravé Šardice" z.s.
13. 07. 2020 VP 5/2020
09. 07. 2020 Oznámení o konání akcí dle OZV o nočním klidu
09. 07. 2020 OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
08. 07. 2020 VP 8/2020
08. 07. 2020 Darovací smlouva Kyjovské Slovácko v pohybu
08. 07. 2020 VP 18/2020
08. 07. 2020 VP 1/2020
08. 07. 2020 VP 14/2020
08. 07. 2020 Darovací smlouva Město Kyjov
08. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva Město Kyjov
07. 07. 2020 Závěrečný účet obce Šardice za rok 2019-schválený
03. 07. 2020 VV-zrušení OOP-zákaz odběru povrchových vod
02. 07. 2020 VP 63/2020
02. 07. 2020 VP 5_2020
23. 06. 2020 VV-Oznámení zahájení společného řízení-6114 MORAVIA-VTL Plynovod,úsek TU 157 Tvrdonice-TU 160 Bukovany
22. 06. 2020 Záměr pronájmu pozemku N 07/20
22. 06. 2020 Záměr pronájmu pozemku N 06/20

XML