Praha 6

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha6.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23
160 00 Praha 6

Datová schránka: bmzbv7c
E-mail: ik-csarmady@praha6.cz, podatelna@praha6.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2024 Oznámení o konání druhého veřejného projednání návrhů změn vlny 42 ÚP SÚ HMP
23. 07. 2024 Oznámení o konání druhého veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 13 ZÚR a VVURÚ
17. 07. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Kladenská, Africká
17. 07. 2024 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - geriatrie
17. 07. 2024 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - gynekologie a porodnictví
17. 07. 2024 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - dermatovenerologie
17. 07. 2024 (PRE_Elektro) rozhodnutí o umístění stavby: "Rekonstrukce ČSOV Kamýcká, Praha 6, kNN Roztocká"
16. 07. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Jaselská, Dejvická, V. P. Čkalova atd.
16. 07. 2024 Stanovení místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích: Českomalínská, Puškinovo nám.
16. 07. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: Natanaelka, Šárecká
16. 07. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Na Valech
16. 07. 2024 Navrhovaná místní úprava provozu na pozemní komunikaci Pod Novým lesem
15. 07. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - přestupkář/ka (ODŽP)
15. 07. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Vokovická (poz. parc. č. 1281/258)
15. 07. 2024 Zvláštní užívání místní komunikace U kruhovky z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
15. 07. 2024 Zvláštní užívání místní komunikace Eliášova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
15. 07. 2024 Zvláštní užívání místní komunikace K Horoměřicům z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
15. 07. 2024 Stanovení místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích: Dejvická
15. 07. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Šlejnická
15. 07. 2024 Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 3477/270 k.ú. Břevnov
15. 07. 2024 Oznámení dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozp. pravidlech územních rozpočtů - závěrečný účet 2023
15. 07. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Bolívarova
15. 07. 2024 Zveřejnění záměru vypůjčit části pozemků parc. č. 2557/126 a 32/1 k.ú. Břevnov
15. 07. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Petřinách,Brunclíkova,Hiršlova,Ulrichova,Pláničkova
12. 07. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu a uzavírka v ul. U Silnice, Libocká, Jenečská
12. 07. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Moravanů, Libovická
12. 07. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Petřinách, Předvoje, Heyrovského nám.
11. 07. 2024 Rozhodnutí - stavební povolení: V.P. Čkalova - Čs. Armády, Praha 6, č. akce 2970464
11. 07. 2024 Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Vysokoškolské koleje Veleslavín,
11. 07. 2024 Veřejná vyhláška - č.j. ROT/3352/2024/OSAP/klinerov - vyměření místního poplatku (komunální odpad)
11. 07. 2024 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení interního auditu
11. 07. 2024 Nabídka volného pracovního místa - technik/technička
11. 07. 2024 Nabídka volného pracovního místa - referent/ka investic
11. 07. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. K Letišti
10. 07. 2024 Písemnost pro: Marian Berousek - dražební vyhláška na nem. v k.ú. Kunratice č.j. 167 EX 3488/16-313
10. 07. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Generála Píky
10. 07. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Na Čihadle
10. 07. 2024 Vyrozumění o zahájení řízení - stan.: Povolení záměru "Elektrifikace autobus. linek - levý břeh"
10. 07. 2024 OPatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ul. Suchdolské náměstí
10. 07. 2024 Zahájení zjišťovacího řízení - Rezidence Staré náměstí, Stochovská Praha 6 - Ruzyně
10. 07. 2024 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v ulici Bělohorská 39
10. 07. 2024 Vyrozumění o zahájení řízení - stanoviska: Povolení záměru "tramvajová trať Malovanka - Strahov"
10. 07. 2024 Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu v ulici 8. listopadu 587/21
10. 07. 2024 Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 473/493 k.ú. Liboc
10. 07. 2024 Písemnost pro. Milan Flieger - dražební vyhláška na věci movité č.j. 167 EX 13915/14-202
10. 07. 2024 Písemnost pro: Růžena Vávrová - dražební vyhláška věci movité č.j. 167 EX 20972/10-294
10. 07. 2024 Písemnost pro: ŽANETA PETROVÁ - dražební vyhláška na věci movité č.j. 167 EX 798/18-313
10. 07. 2024 Písemnost pro: Vladimír Staněk - draž. vyhl. na věci movité č.j. 167 EX 1279/23-163
10. 07. 2024 Písemnost pro: Petr Votruba - dražební vyhláška na věci movité č.j. 167 EX 6826/16-267
10. 07. 2024 Písemnost pro: Marie Riháriová - dražební vyhláška na věci movité č.j. 167 EX 1462/13-326

XML