Praha 6

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha6.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23
160 00 Praha 6

Datová schránka: bmzbv7c
E-mail: ik-csarmady@praha6.cz, podatelna@praha6.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Jaselská
27. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení : kontrolor - referent majetku
27. 01. 2021 Zveřejnění záměru: převod části pozemků parc. č. 491/30 a parc. č. 43/1 vše v k. ú. Veleslavín
27. 01. 2021 Písemnost pro: Ferenc Petr- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Krásná Lípa
27. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dětská neurologie
27. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru chirurgie – jednodenní péče
27. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru klinická logopedie
27. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
27. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
27. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru radiologie a zobrazovací metody
27. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dětská pneumologie
27. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru revmatologie
27. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru alergologie a klinická imunologie
27. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci nám. Interbrigády
27. 01. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Liberijská
26. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Stavební úpravy NTL a STL plynovodů včetně přípojek", ulice Šárecká, Praha 6, k.ú. Dejvice
26. 01. 2021 Oznámení o zahájení navazujícího řízení o povolení k provedení změny stavby vodního díla: povolení změny stavby vodního díla Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově, nazvané „ÚČOV – doplnění obtoku HČS, 1. etapa“
26. 01. 2021 Písemnost pro: Majkus Zdeněk- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Litovice
26. 01. 2021 Zvláštní užívání místní komunikace Eliášova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška- Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška- Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška- Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
26. 01. 2021 Usnesení - oprava zřejmých nesprávností: Rekonstrukce kanalizace, ul. Generála Píky, Praha 6 č. invest. akce 11T0500, k.ú. Dejvice
26. 01. 2021 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
26. 01. 2021 Zvláštní užívání místní komunikace Na Luzích z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
26. 01. 2021 Zvláštní užívání místní komunikace Junácká z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
26. 01. 2021 Zvláštní užívání místní komunikace U Petřin z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
25. 01. 2021 Písemnost pro: AGROTOL s.r.o.- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Kleneč, Roudnice nad Labem
25. 01. 2021 Písemnost pro: Dvořáková Veronika- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Kojšovice
25. 01. 2021 Písemnost pro: Alexová Helena- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Blansko
25. 01. 2021 Písemnost pro: Březinová Veronika- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Radonice u Prahy
25. 01. 2021 Písemnost pro: Zemědělské družstvo Knínice v likvidaci- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Šebetov
25. 01. 2021 Písemnost pro: Sklenička Jan- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Vokovice
25. 01. 2021 Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 491/46 k. ú. Veleslavín
25. 01. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: Špotzova, Evropská, Libocká, Jenečská
25. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zdravotnická dopravní služba
25. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru ortoptista
25. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecná sestra - sestra pro péči v psychiatrii
25. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru oftalmologie
25. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru endokrinologie a diabetologie
25. 01. 2021 Vyhlášení dotačního programu na podporu ekologických aktivit 2021
25. 01. 2021 Písemnost pro: AVIS GROUP s.r.o.
22. 01. 2021 Nařízení státní veterinární správy: ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízených při výskytu nebezpečné nákazy tularémie zajíců v katastrálním území Ruzyně
22. 01. 2021 Zveřejnění záměru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě nebytového prostoru na adrese: Na Dračkách 1095/34- garážové stání č. 1095/814, (stání č. 14)
22. 01. 2021 Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Rezidence Evropská
21. 01. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby: Obnova vodovodních řadů včetně přípojek a plochy zařízení staveniště, (č. akce 14N1700), při ulicích U Dejvického rybníčku, Zavadilova, Starodejvická, Evropská, Praha 6, k.ú. Dejvice
21. 01. 2021 Rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úprava dvora HS - 2 Petřiny, Heyrovského nám. č.p. 1987 k.ú Břevnov, Praha 6 včetně odlučovače ropných látek, ul. U Hvězdy 12
21. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy: místní úprava provozu na pozemní komunikaci NN3777
21. 01. 2021 Písemnost pro: Bittnerová Michaela- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Koloveč
21. 01. 2021 Rozhodnutí - povolení odstranění stavby: odstranění objektu pro bydlení vč. 2 garáží pro osobní automobily a přístavku, Praha, Bubeneč č.p.1102, ul. Jednořadá 39, k.ú. Bubeneč

XML