Praha 6

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha6.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23
160 00 Praha 6

Datová schránka: bmzbv7c
E-mail: ik-csarmady@praha6.cz, podatelna@praha6.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2019 Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: půdní vestavba v rámci stavby: stavební úpravy objektu č.p. 814, k.ú. Bubeneč, Terronská 33, Praha 6
21. 05. 2019 Rozhodnutí - společné povolení (U+S): s názvem "Nástavba bytového domu Kyjevská 779"- Praha, Bubeneč č.p. 779, Kyjevská 9
21. 05. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Lávka přes Únětický potok + navazující úsek cyklostezky- Praha, Suchdol, Únětice, Roztoky
21. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent agendy občanů
21. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: nám. Bořislavka, Kladenská, Pod Kladenskou silnicí, U Dejvického rybníčku
21. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: Ztracená
21. 05. 2019 Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na pozemku p. č. 1215/12 v katastrálním území Ruzyně
20. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Markétská
20. 05. 2019 Písemnost pro: Mića Dordević
20. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Zvoníčkova
20. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: komunikace Na Petřinách
20. 05. 2019 Písemnost pro: Martin Pecha- usnesení o insolvenčním návrhu dlužníka a o návrhu na povolení oddlužení
20. 05. 2019 Písemnost pro: Jan Bartošík
20. 05. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: MODERNIZACE TRATI PRAHA-BUBNY (včetně) – PRAHA-VÝSTAVIŠTĚ (včetně), k.ú. Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Karlín
20. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Brunclíkova, Nad Alejí
20. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: komunikace Markétská, U Vojtěšky
20. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: komunikace NN 3861, Na Petřinách, NN 1474
20. 05. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: komunikace Maratónská, v katastru Břevnov
20. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na Větrníku a Na Větru
20. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Brodecká, U Prioru, Pavlovská
20. 05. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: kácení stromu na pozemku par.č.1057/1, kat. území Vokovice
20. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: Ankarská, U Vojtěšky a Zvoníčkova
20. 05. 2019 Zvláštní užívání místních komunikací Ronalda Reagana a V sadech z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
20. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Generála Píky
20. 05. 2019 Písemnost pro: Písková Zuzana- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Sedlec u Mikulova
20. 05. 2019 Písemnost pro: Sedláčková Ilona- dražební vyhláška movitých věcí
20. 05. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: Naardenská, Rybničná, Krajní
20. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dělení pozemků Zahrádkářské kolonie Pučálka parc. č. 4663/202 a 4666/22 v k.ú. Dejvice
17. 05. 2019 Písemnost pro: Zuzánková Kateřina- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Krásná Studánka
17. 05. 2019 Písemnost pro: Zytka Daniel- dražební vyhláška movitých věcí
17. 05. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 3853/8 a část pozemku parc. č. 3853/12 v k. ú. Dejvice
17. 05. 2019 Zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke smlouvě S 367/2019/OSM, kterým se pronajímá část pozemku parc. č. 4000/2, k. ú. Dejvice
17. 05. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 3853/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 1022 m2 a pozemek parc. č. 3853/15 - ostatní plocha, zeleň o výměře 28 m2 v k. ú. Dejvice
17. 05. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 3853/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a část pozemku parc. č. 3853/12 v k. ú. Dejvice
17. 05. 2019 Zveřejhnění záměru prodat pozemek parc. č. 1346/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Bubeneč
17. 05. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 1346/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, v k. ú. Bubeneč
17. 05. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 1346/5 –v k. ú. Bubeneč
16. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: Nad Strakovkou
16. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: Nad Strakovkou
16. 05. 2019 Písemnost pro: Helena Wilsonová
16. 05. 2019 Usnesení - zastavení řízení: bytový dům v ulici Za Strahovem, k.ú. Břevnov
16. 05. 2019 Usnesení - zastavení řízení: Objekty provozu a údržba Stadionu Přátelství a tréninkového centra Fotbalové asociace ČR, k.ú. Břevnov
16. 05. 2019 Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Polyfunkční dům Petynka, změna územního rozhodnutí č. jedn. MCP6 035893/2010, k.ú. Břevnov, Střešovice
15. 05. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout prodejní stánky č. 11, umístěný na pozemku parc. č. 1307/1 k. ú. Liboc a č. 12, umístěný na pozemku parc. č. 1343/2 k. ú. Liboc
15. 05. 2019 Písemnost pro: Barbora Lohrová
15. 05. 2019 Písemnost pro: Theresia Elisabeth Loos
15. 05. 2019 Písemnost pro: Sochor Vladimír- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Telce
15. 05. 2019 Písemnost pro: Pavel Žrout
15. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul: Na Jivinách, Pod Karlovarskou silnicí, Karlovarská
15. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Bubenečská

XML