Praha 6

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha6.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23
160 00 Praha 6

Datová schránka: bmzbv7c
E-mail: ik-csarmady@praha6.cz, podatelna@praha6.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vodovodní řady Kladenská
18. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rekonstrukce kanalizace Kladenská
18. 11. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Obnova vodovodních řadů Suchdolská a okolí
18. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Banskobystrická z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
18. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace bezejmenná NN 1445 z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
18. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Nad alejí z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
18. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Zavadilova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
18. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Terronská z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
18. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace U zeměpisného ústavu z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
18. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Raisova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
18. 11. 2019 Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - oznámení: "Novostavba RD ul. Hošťálkova" Praha 6 - Břevnov
18. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Papírenská
18. 11. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek v ulici USadu, Pod Petřinami, Praha 6 - Veleslavín
18. 11. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Praha 6 - Bubeneč
18. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ulici Bělohorská Č.p. 649, 650, 659, 662, 668, 809, 901, 967, 1219, 2427, Thurnova Č.p. 48, 1005, 1215, mobiliář JCDecaux
18. 11. 2019 Přerušení dodávky elektřiny v ulici Radčina 561/562.
18. 11. 2019 Opatření obecné povahy na místní komunikaci Ve Střešovičkách
18. 11. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění kácení stromu na pozemku p.č. 285, k.ú.Ruzyně,mezi ulicemi Jinočanská a Kralupská v Praze 6
18. 11. 2019 Písemnost pro: K Ynternational Trade a Invesment Cos. - odročení dražby nemovitosti v k.ú. Moravská Třebová č.j. 167 EX 104/14-319
18. 11. 2019 Písemnost pro: Gazsi Ondřej - dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Brodce nad Jizerou č.j. 167 EX 27722/11-126
18. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věcistanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro Prahu 6, k.ú. Ruzyně
15. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích U Hadovky, Komornická, Sušická, Evropská, Na Sekyrce, Na pískách, Nad Komornickou a veřejně přístupné účelové komunikaci NN 3792
15. 11. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: MODERNIZACE TRATI PRAHA-BUBNY (včetně) – PRAHA-VÝSTAVIŠTĚ (včetně), k.ú. Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Karlín
15. 11. 2019 Usnesení - zastavení řízení: Optická síť Pe3Ny Net Dejvice část "Na Valech"- Praha, Hradčany, ulice Milady Horákové, Na Valech, Tychonova, Pod Baštami, K Brusce, Badeniho
15. 11. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: mezi ulicemi Brandejsova – K Noskovně
15. 11. 2019 Zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru na adrese: Bělohorská 1685/80- Prodejna NJ č. 1685/305
15. 11. 2019 Písemnost pro: František Jelínek, Jitka Jelínková- vyhláška o zahájení insolvenčního řízení
15. 11. 2019 Písemnost pro: Krupková Helena- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Řendějov
14. 11. 2019 Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: stavební úpravy komunikace " Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0015 U Pohádky ", ulice U Pohádky, V Sídlišti, Praha 6 v rozsahu SO 100- etapa 0016 a SO 300 – etapa 0016, k.ú. Nebušice
14. 11. 2019 Písemnost pro: Jan Nácovský- dražební vyhláška movitých věcí
14. 11. 2019 Písemnost pro: Závadová Jana- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Konská
14. 11. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: kácení stromu na pozemku par.č. 1671, kat. území Střešovice
14. 11. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: kácení stromu na pozemku par.č. 1164/1, kat. území Dejvice
14. 11. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: kácení stromu na pozemku par.č. 1105/1, kat. území Dejvice
13. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Stamicova a U vojenské nemocnice
13. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Egyptská z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Egyptská z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Na pískách z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Na Petřinách z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace U Petřin z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace U Petřin z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Vokovická z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Čílova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 11. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Bělohorská z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 11. 2019 Písemnost pro: Horáková Hana- dražební vyhláška movitých věcí
13. 11. 2019 Písemnost pro: OLIVIER FOOD s.r.o. v likvidaci, Robert Burian- usnesení o zrušení dražby
13. 11. 2019 Písemnost pro: Bobek Martin- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Choteč u Prahy
13. 11. 2019 Písemnost pro: Koloušek Jaroslav- usnesení o odročení dražby na neurčito
13. 11. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek: na pozemní komunikaci Sestupná
12. 11. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na bezejmenné místní komunikaci č. NN3781

XML