Praha 6

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha6.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23
160 00 Praha 6

Datová schránka: bmzbv7c
E-mail: ik-csarmady@praha6.cz, podatelna@praha6.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: v ulicích Proboštská a Zavadilova
23. 08. 2019 Rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelové komunikace: NN3635 a další v areálu ČZU v Praze 6 - Suchdole
23. 08. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN5146 (vnitroblok Šárecká 1962-1963)
23. 08. 2019 Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – nepojmenovaná účelová komunikace- příjezd k objektu Nad Zlatnicí 2065/4 (p.č. 1612/21 k.ú. Dejvice)
23. 08. 2019 Rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci:nepojmenovaná – příjezd k objektu Nad Zlatnicí 2065/4 (p.č. 1612/21 k.ú. Dejvice)
23. 08. 2019 Rozhodnutí - stavby vodovodů: vodovodní řad Jaselská (včetně zrušení dvou stávajících řadů), k.ú. Bubeneč
23. 08. 2019 Oznámení- zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání a o doplnění projektové dokumentace: MODERNIZACE TRATI PRAHA-BUBNY (včetně) – PRAHA-VÝSTAVIŠTĚ (včetně), k.ú. Dejvice, Bubeneč, Holešovice, Karlín
23. 08. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: kácení stromu na pozemku par.č. 3606/38, kat. území Břevnov, v ulici Rybova
23. 08. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: kácení stromu na pozemku par.č. 1830/1, kat. území Střešovice, v ulici Cukrovarnická
22. 08. 2019 Zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 347/6 k. ú. Břevnov
22. 08. 2019 Písemnost pro: Milan Vrtělka
22. 08. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Radimova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
21. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: Stochovská
21. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: Nad Alejí
21. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: Horoměřická
21. 08. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: kácení stromu na pozemku par.č. 2513/3, kat. území Dejvice
21. 08. 2019 Písemnost pro: Mannstein Antonín- usnesení o zrušení dražby
20. 08. 2019 Písemnost pro: Josef Lavička- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Zádolí u Neveklova
20. 08. 2019 Písemnost pro: ENERGIES OF THE FUTURE s.r.o.- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Břevnov
20. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Na Malovance
20. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Albánská, Ve Struhách, Antonína Čermáka, Terronská, Březovského
20. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Jenečská
19. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Na Ladách, Soborská, Gensovská, Synkovská, Zlatnice
19. 08. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: kácení stromu na pozemku par.č. 3854 a 3855, kat. území Dejvice
19. 08. 2019 Rozhodnutí - povolení odstranění stavby: odstranění objektu dřevěného skladu zemědělských strojů na pozemku č.parc. 1651,k.ú. Suchdol v areálu České zemědělské univerzity, Praha 6
19. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Stochovská a veřejně přístupné účelové komunikaci parc. č. 1856/1 k.ú. Ruzyně
19. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: Kusá
19. 08. 2019 Rozhodnutí - společné povolení (U+S): Nápad pro šestku - "Plivátko žije!", Praha 6 - Břevnov, v rámci parku „Smiřického“
19. 08. 2019 Zvláštní užívání místní komunikace Zengrova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
19. 08. 2019 Písemnost pro: Kováčová Radka- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Šluknov
19. 08. 2019 Písemnost pro: Děd Jaroslav- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Jemnice u Tisové
19. 08. 2019 Písemnost pro: Vintrová Marta- dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Čím
19. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Internacionální
16. 08. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení: Stavební práh v křižovatce Libocká x U Stanice - akce BESIP č. 2970332, Praha, Liboc, Libocká, U Stanice
16. 08. 2019 Písemnost pro: Jana Váchová - zrušení dražby
16. 08. 2019 Písemnost pro: Ladislav Kirschner - odročení dražby
16. 08. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru cévní chirurgie
16. 08. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru neurologie
15. 08. 2019 Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením: přístavba bytového domu a stavební úpravy č.p. 1940, k.ú.Dejvice, České Družiny 1940/33, Praha 6
15. 08. 2019 Vyhlášení popisu věci: jízdní kolo - č. j.KRPA-140596/TČ-2019-001177
15. 08. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 3853/6 a část pozemku parc. č. 3853/12 v k. ú. Dejvice
15. 08. 2019 Stanovení místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích Jezdecká, V tišině a Vostrovská
14. 08. 2019 Stanovení místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích: Na Babě a Soborská
14. 08. 2019 Vyrozumění spolků o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: kácení stromu na pozemku par.č. 1620, kat. území Dejvice
14. 08. 2019 Zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 1569/109 – ostatní plocha, zeleň v k.ú. Bubeneč
14. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul.: Veleslavínská, U Zvoničky, U Sadu
14. 08. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 3853/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 a část pozemku parc. č. 3853/12 v k.ú. Dejvice
14. 08. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 3853/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a část pozemku parc. č. 3853/12 v k.ú. Dejvice
14. 08. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 3853/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a část pozemku parc. č. 3853/12 v k.ú. Dejvice
14. 08. 2019 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 3853/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 a část pozemku parc. č. 3853/12 v k.ú. Dejvice

XML