Praha 6

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha6.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 6
Čs. armády 601/23
160 00 Praha 6

Datová schránka: bmzbv7c
E-mail: ik-csarmady@praha6.cz, podatelna@praha6.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Dejvická
15. 09. 2021 Zvláštní užívání místní komunikace Terronská z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
15. 09. 2021 Písennost pro: Štěpánek Vlastimil - dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Majetín č.j. 167 EX 3008/20-114
15. 09. 2021 Zvláštní užívání místní komunikace Parléřova z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
15. 09. 2021 OPatření obecné povahy - – dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místních komunikacích U Vojtěšky a Zvoníčkova
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opaření obecné povahy - stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích Do Horoměřic a Lipská
15. 09. 2021 Zvláštní užívání místní komunikace Junácká z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
15. 09. 2021 Zvláštní užívání místní komunikace Ciolkovského z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích Čs. armády, Jilemnického a V.P. Čkalova
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích Fetrovská, Šárecká a Za Hanspaulkou
15. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci Sibeliova
15. 09. 2021 Písemnost pro: Šurýn Petr
15. 09. 2021 Písemnost pro: Řezník Zdeněk
15. 09. 2021 Písemnost pro: Jerneková Michaela
15. 09. 2021 písemnost pro: Šubrtová Karolina
15. 09. 2021 Písemnost pro: Rasch Pavel
15. 09. 2021 Statut hl. m. Prahy - 12. obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
14. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Bělohorská, Hošťálkova, Štefkova, Říčanova, Pětipeského, Řečického, 8. listopadu
14. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Ve Střešovičkách
13. 09. 2021 Stanovení místní (přechodné) úpravy provozu na pozemní komunikaci Wuchterlova
13. 09. 2021 Stanovení místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích Krohova a Matějská
13. 09. 2021 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Ve Střešovičkách z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 09. 2021 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Arabská z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 09. 2021 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Za Hládkovem z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 09. 2021 Opatření obecné povahy - zvláštní užívání místní komunikace Brixiho z důvodu zřízení vyhrazeného parkování
13. 09. 2021 Písemnost pro: Innovative Sport Concepts s.r.o. - dražební vyhláška věcí movitých
13. 09. 2021 Písemnost pro: Hynek Bartoň, č.j.: EO/2-12/RP9/216/21/Fa
13. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Hostouňská, Vlastina, U silnice, Ke Džbánu, Jenečská, Svatavina
13. 09. 2021 Doplnění návrhu programu 21. zasedání ZMČ Praha 6 dne 17.9.2021
13. 09. 2021 Stanovení místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích Čs. Armády, Sukova, nám. Svobody a Podholí,
13. 09. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Na Míčánce, Na Fišerce, Na Špitálce
13. 09. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost pro: Ahorstav s.r.o.
10. 09. 2021 Situace: Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu oatření obecné povahy - navrhovaná místní úprava provozu na pozemních komunikacích v oblasti části Liboce (vymezené železniční tratí Praha – Kladno a ulicemi Naardenská – Rybničná – U stanice - Libocká)
10. 09. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu oatření obecné povahy - navrhovaná místní úprava provozu na pozemních komunikacích v oblasti části Liboce (vymezené železniční tratí Praha – Kladno a ulicemi Naardenská – Rybničná – U stanice - Libocká)
10. 09. 2021 Situace: Veřejná vyhláška - oznámení o opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích v oblasti Baby (lokalita s vjezdem ulicí Matějská)
10. 09. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o opatření obecné povahy - místní úprava provozu na pozemních komunikacích v oblasti Baby (lokalita s vjezdem ulicí Matějská)
10. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích Parléřova a Pohořelec
10. 09. 2021 Opatření obecné povahy -stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci Vostrovská
10. 09. 2021 Písemnost pro: Artem Egorov Pozo - Sandoval - opravné usnesení č.j. 145EX 2/20-105, 145 EX 2/20-110
10. 09. 2021 Dražba věci movité č.j. 7325498/21/2006-00540-109445 -
10. 09. 2021 Písemnost pro: Pavel Jirka - dražební vyhláška movité věci č.j. 067 EX 1152/21-28
10. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci K Brusce
09. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci Papírenská
09. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích K Vodárně a NN3158
09. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích Internacionální a Suchdolské náměstí
09. 09. 2021 Optření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích Internacionální a Suchdolské náměstí
09. 09. 2021 Opatření obecné povahy - stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci Dejvická
09. 09. 2021 Zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č. 1573/12 k. ú. Bubeneč
09. 09. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - Navrhovaná místní úprava provozu na pozemních komunikacích v oblasti Baby (lokalita s vjezdem ulicí Matějská)
09. 09. 2021 Aukční vyhláška nemovitosti v k.ú. Vokovice EAS/PHA/30/2021

XML