Obec Průhonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://pruhonice-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Průhonice
Květnové náměstí 73
252 43 Průhonice

Datová schránka: padbbvg
E-mail: sekretariat@pruhonice-obec.cz, e-podatelna@pruhonice-obec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu
25. 04. 2019 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2019 vč. rozpočtového opatření č. 1
23. 04. 2019 Územní opatření o stavební uzávěře pro "koridor tramvajové tratě Opatov - Čestlice"
10. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 02 úprav U 0954/02, U 1172/02, U 1268/02, U 1270/02, U 1280/02, U 1284/02, U 1289/02, U 1300/02, U 1306/02
10. 04. 2019 Zápis dětí do Mateřské školy v Průhonicích
10. 04. 2019 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
10. 04. 2019 Služba pro občany jiných členských států EU
09. 04. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Průhonice dne 16.04.2019
08. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
05. 04. 2019 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
04. 04. 2019 Seznámení s podklady rozhodnutí
26. 03. 2019 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky - Újezdská ul.
20. 03. 2019 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
20. 03. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy č. 34/2019
18. 03. 2019 Dokument "Usnesení Oprava zřejm..." již není dostupný.
12. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/EO/001 - Spartak Průhonice, z.s.
12. 03. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Průhonice dne 19.03.2019
12. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/EO/002 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Průhonice
15. 02. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 16/2019
13. 02. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Průhonice dne 19.2.2019
12. 02. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Průhonice dne 19.2.2019
12. 02. 2019 Vyhlášení záměru na prodej plynovodu
12. 02. 2019 Vyhlášení záměru na prodej pozemku
12. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
12. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP sídelního útvaru hl.města Prahy
05. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení
25. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vytavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
21. 01. 2019 Informace o vyvěšení schváleného rozpočtu obce Průhonice pro rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2020, 2021
15. 01. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška Rozh..." již není dostupný.
15. 01. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 22.1.2019
09. 01. 2019 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/EO/009 - SDH Průhonice
09. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2019/EO/002 - SDH Průhonice
09. 01. 2019 Usnesení Oprava veřejné vyhlášky
08. 01. 2019 Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
08. 01. 2019 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/EO/008
08. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/EO/001
03. 01. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
13. 12. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Průhonice dne 20.12.2018
10. 12. 2018 Zápis č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Průhonice ze dne 27.11.2018
06. 12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 vč. předpokládaného plnění za rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020, 2021".
29. 11. 2018 Územní opatření o stavební uzávěře pro "koridor tramvajové tratě Opatov-Čestlice" Návrh
22. 11. 2018 Rozhodnutí Územní rozhodnutí č.j. MCP11/18/051536/OV/Bar
22. 11. 2018 Rozhodnutí č.j. MHMP 1867594/2018
22. 11. 2018 Rozhodnutí č.j. MHMP 1830216/2018
22. 11. 2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
20. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice úřadu MČ Praha-Křeslice

XML