Obec Průhonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://pruhonice-obec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Průhonice
Květnové náměstí 73
252 43 Průhonice

Datová schránka: padbbvg
E-mail: sekretariat@pruhonice-obec.cz, e-podatelna@pruhonice-obec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 02. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 16/2019
13. 02. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Průhonice dne 19.2.2019
12. 02. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Průhonice dne 19.2.2019
12. 02. 2019 Vyhlášení záměru na prodej plynovodu
12. 02. 2019 Vyhlášení záměru na prodej pozemku
12. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U 1359/06, U 1360/06, U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
12. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP sídelního útvaru hl.města Prahy
05. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení
25. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2772/00, Z 2781/00 a Z 2797/00
23. 01. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vytavení návrhů změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
21. 01. 2019 Informace o vyvěšení schváleného rozpočtu obce Průhonice pro rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu pro rok 2020, 2021
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška Rozhodnutí stavební povolení
15. 01. 2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 22.1.2019
09. 01. 2019 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/EO/009 - SDH Průhonice
09. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.2019/EO/002 - SDH Průhonice
09. 01. 2019 Usnesení Oprava veřejné vyhlášky
08. 01. 2019 Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor
08. 01. 2019 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/EO/008
08. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/EO/001
03. 01. 2019 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
03. 01. 2019 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
13. 12. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Průhonice dne 20.12.2018
10. 12. 2018 Zápis č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Průhonice ze dne 27.11.2018
06. 12. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 vč. předpokládaného plnění za rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020, 2021".
29. 11. 2018 Územní opatření o stavební uzávěře pro "koridor tramvajové tratě Opatov-Čestlice" Návrh
22. 11. 2018 Rozhodnutí Územní rozhodnutí č.j. MCP11/18/051536/OV/Bar
22. 11. 2018 Rozhodnutí č.j. MHMP 1867594/2018
22. 11. 2018 Rozhodnutí č.j. MHMP 1830216/2018
22. 11. 2018 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
20. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice úřadu MČ Praha-Křeslice
20. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici pracovník/ce oddělení životního prostředí úřadu MČ Praha-Křeslice
19. 11. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 27.11.2018
15. 11. 2018 Dokument "Výzva Vyjádření k pod..." již není dostupný.
13. 11. 2018 Obec Průhonice vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku p.č. 140/1 kú. Hole u Průhonic
07. 11. 2018 Výběrové řízení na funkci referent Obecní úřad Čestlice
07. 11. 2018 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Průhonice ze dne 30. 10. 2018
06. 11. 2018 Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky provozu na místní komunikaci
05. 11. 2018 Veřejná vyhláška Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2812/OO
02. 11. 2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-§§ 64-65 zákona č. 256/2013 Sb.,katastrální zákon
02. 11. 2018 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek
26. 10. 2018 Vyhlášení záměru na prodej osobního automobilu Škoda Yeti
26. 10. 2018 Vyhlášení záměru na prodej osobního automobilu Škoda Yeti
26. 10. 2018 Veřejná vyhláška Usnesení o přerušení řízení pro předběžnou otázku - prodloužení kolektoru z exitu 6, Čestlice
24. 10. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
22. 10. 2018 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Průhonice dne 30. 10. 2018
22. 10. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
22. 10. 2018 Město Černošice - Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí úřadu - tajemník Městského úřadu Černošice
15. 10. 2018 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
13. 10. 2018 Výsledky voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky za obec Průhonice
11. 10. 2018 Oznámení Veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy č. 197/2018

XML