Praha 5

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha5.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 5
náměstí 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Datová schránka: yctbyzq
E-mail: podatelna@praha5.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška č.j. 220 EX 3631/16-185 - nemovité věci k.ú. Radnice u Rokycan
19. 03. 2019 Dražební vyhláška nemovité věci - č.j. 040 EX 21/19-11
19. 03. 2019 Dražební vyhláška nemovité věci - č.j. 040 EX 1267/19-3
19. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha - východ - Dražební vyhláška č.j. 149EX 8473/17-37 - nemovité věci k.ú. Záhornice u Městce Králové
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatrovník Idris Beshirová
19. 03. 2019 Dražební vyhláška movitých věcí - č.j. 1703559/19/2005-80542-109617
18. 03. 2019 MČ Praha 16-úsek výstavby-Oznámení zahájení územního řízení-Optimalizace trati Praha Smíchov-Černočice,poz.č.571...,k.ú.Hlub.
18. 03. 2019 MC05 45052-2019-OSU-351-2019-Pka-Sm.405 Rozhodnutí-SP Bytový dům Holečkova, P5,poz.č.3482,Sm.
18. 03. 2019 Volné pracovní místo - pečovatelka pro terénní pečovatelskou službu v Praze 5
18. 03. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
18. 03. 2019 Informace o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
18. 03. 2019 Oznámení o zahájení společného povolení ke stavbě vodního díla - jednotná kanalizace
16. 03. 2019 Opakovaná dražební vyhláška nemovitých věcí - č.j. 098 EX 00274/08-183
15. 03. 2019 MC05 35372-2019-OSU-37708-2018-Ka-Koš.ob.32 Rozhodnutí-ÚR o umístění stavby-Rozšíření sítě Pe3ny Net-Beníškové,poz.č.1529
14. 03. 2019 OOP - IP v ul. Lamačova
14. 03. 2019 OOP - IP v ul. Petřínská
14. 03. 2019 OOP - IP v ul. U Nikolajky
14. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Na Bělidle 20
14. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - kontejner - Kotevní
14. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Holečkova
14. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Štefánikova
14. 03. 2019 OOP - IP v ul. Pražského
14. 03. 2019 OOP - Blokové čištění komunikací Praha 5
14. 03. 2019 OOP - U Jezírka, Frančíkova, Kameníků, Mramorová
14. 03. 2019 OOP - Tůmova, Musílkova, Slávy Horníka
14. 03. 2019 OOP - Ke Hřbitovu
14. 03. 2019 Exekutorský úřad Praha 4 dražební rok č.j. 206 EX 1080/18-39 - movité věci
14. 03. 2019 Právník/právnička v oddělení právním a vymáhání pohledávek
13. 03. 2019 Usnesení o odročení dražební vyhlášky nemovitých věcí - č.j. 040Ex 20/19-6
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška-Přestupek-Farkáš D.
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška-Přestupek-Varga V.
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška-Přestupek-Michálek P.
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška-Přestupek-Loub S.
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška-Přestupek-Brabec I.
13. 03. 2019 MC05 42958-2019-OSU-2384-2016-Po-Sm.509 Rozhodnutí nařízení odstranění stavby-terasa v domě Malátova 4,č.p.509,poz.č.176.
12. 03. 2019 OOP - Nad Santoškou, Vavřinecká
11. 03. 2019 Investiční referent/ka v oddělení přípravy a realizac
11. 03. 2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost Francisc Vasile
11. 03. 2019 R 446/2017 VV Bureš
11. 03. 2019 R 1360/18 Oznámení o možnosti převzít písemnost
11. 03. 2019 Pozvánka na 3.zasedáni ZMČ P5
11. 03. 2019 Záměr převodu nájmu garáže K Vodojemu 208/7
11. 03. 2019 Záměr rozšíření účelu nájmu, společnosti LASTRONA s.r.o.
11. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Holečkova
11. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - ul. Drtinova 15
11. 03. 2019 OOP - IP v ul. Holečkova
11. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ- Zdíkovská
11. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Švédská
11. 03. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Grafická
08. 03. 2019 Přehled rozpočtových opatření v roce 2019

XML