Praha 5

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha5.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 5
náměstí 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Datová schránka: yctbyzq
E-mail: podatelna@praha5.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení DZ- Na Bělidle 40
17. 01. 2020 Referent oddělení přestupků a posuzování projektů v Odboru dopravy
16. 01. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780
16. 01. 2020 Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90
16. 01. 2020 MC05 2808-2020-OSU-12375-2019-Do-Sliv.188 Rozhodnutí stavebního záměru.Přístavba rodinného domu Praha,Slivenec č.p.188,Na Přídole 11
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Scoot
16. 01. 2020 MC05 2808-2020-OSU-12375-2019-Do-Sliv.188 Rozhodnutí stavebního záměru.Přístavba rodinného domu Praha,Slivenec č.p. 188,Na Přídole 11
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení DZ- Mělnická 585/8
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Holečkova 2217
15. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Na Valentince
15. 01. 2020 OOP - IP v ul. Na Plzeňce
15. 01. 2020 OOP - IP v ul. Lesnická
15. 01. 2020 OOP - MŠ DUHA v ul. Trojdílná - vyhr.park.
15. 01. 2020 OOP - IP v ul. Tréglova
15. 01. 2020 Město Mníšek pod Brdy - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Referent odboru stavební úřad
15. 01. 2020 MC05 4083-2020-OSU-54013-2019-No-Sm.p.3594-1 Vyrozumění o obsahu odvolání-Rezidence Erbenova-BD a komunikace.
15. 01. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení "TOP REZIDENCE POMEZÍ - 2. ETAPA" - retence
14. 01. 2020 OOP - U Tyršovy školy a okolní komunikace
14. 01. 2020 OOP - Wassermannova, Voskovcova
14. 01. 2020 MČ Praha 6 - Veřejná vyhláška - Josef Hoffmann
14. 01. 2020 MČ Praha - Dolní Chabry - Výběrové řízení na obsazení pracovních míst - Sociální pracovník na MČ Praha Ďáblice a MČ Praha - Dolní Chabry- Asistentka starostky
13. 01. 2020 MC05 2268-2020-OSU-50902-2019-Ka-Hl.ob.11 Rozhodnutí o umístění stavby-STL plynovod Na Srpečku,poz.č. 149.....
13. 01. 2020 MC05 3960-2020-OSU-52133-2019-CHR.-M.Str.531 Doručení veřejnou vyhláškou- M.Grosmanová, P 5,Plaská 613.
13. 01. 2020 MC05 4054-2020-OSU-1001-2020-Pka-Sm.530 Oznámení o zahájení stavebního řízení-Staropramenná 530,poz.č. 461.
13. 01. 2020 MC05 303880-2019-OSU-6621-2019-Pal-Sm.2842 Doručení veřejnou vyhláškou-David Vodicka-Germany.
13. 01. 2020 Zahradník - dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Smíchov
13. 01. 2020 OOP - IP v ul. Nad Zámečnicí
13. 01. 2020 OOP - IP v ul. Lohniského
13. 01. 2020 OOP - IP v ul. Plaská
13. 01. 2020 OOP - vyhr.park. Pod Palatou 11 - Dánské velvysl.
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí Fürstovy
13. 01. 2020 Oznámení záměru - uzavření Dodatku č. 2 k NS - KRCB z.s.
13. 01. 2020 01_OÚR_Veřejná vyhláška-Oznámení o zahájení řízení
10. 01. 2020 Volná pracovní místa - Pečovatelku do kolektivu CSOP, Pečovatelku do domu sociálních služeb, Socialního pracovníka pro dům sociálních služeb Praha 5
10. 01. 2020 Městská část Praha 6 - Nedoplatek - Guhl Tomáš
10. 01. 2020 MC05 2646-2020-OSU-7815-2019-Do-Koš.p.1992-25 Oznámení o zahájení stavebního řízení-Admin.objekt Košířská brána.
10. 01. 2020 MC05 2525-2020-OSU-53185-2019-No-Sm.1751 Doručení veřejnou vyhláškou-L.Fabinger.Praha 2.
10. 01. 2020 MC05 1263-2020-OSU-189-2020-Ka-Sm.ob.32 Oznámení zahájení územního řízení-Rozšíření sítě Po3ny Net-Radlice,poz.č.1024.....
09. 01. 2020 MC05 1428-2020-OSU-67162-2019-Pka-Sm.120 Rozhodnutí SP Bytový areál Skalka P5,poz.č. 4672...
09. 01. 2020 Kova Group a.s. - Dražební vyhláška č.j. 0745D000138/19
09. 01. 2020 Referent/ka voleb a obecně prospěšných prací
08. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Vítězná
08. 01. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení DZ - Na Zlíchově, Ke Sklárně, Nádražní, Strakonická
08. 01. 2020 MC05 842-2020-OSU-79738-2019-No-Sm.180 Oznámení zahájení společného řízení-Nástavba Radlická 180, poz.č. 2212...
08. 01. 2020 Přehled rozpočtových opatření v roce 2019
07. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatrovník Bašusovy
07. 01. 2020 Městský úřad Votice - Veřejná vyhláška Petr Kalina
06. 01. 2020 Exekutorský úřad Brno - Dražební vyhláška nemovité věci, č.j. 137 Ex 237235/09-152
06. 01. 2020 MC05 163-2020-OSO-35598-2019-Šev-Sm.p.545-5 Rozhodnutí o umístění stavby-Administrativní budova-Nádražní,P5.
06. 01. 2020 MC05 298579-2019-OSU-24818-2018-PZ-Hol.p.419-12 Oznámení zahájení společného řízení-Rekonstrukce mostů SO 01.Slivenec.

XML