Obec Velký Osek

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://velky-osek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Velký Osek
Revoluční 36
281 51 Velký Osek

Datová schránka: a52bam3
E-mail: podatelna@velky-osek.cz, obecni.urad@velky-osek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2021 Záměr pronájmu obecního bytu
23. 02. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
16. 02. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
16. 02. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
25. 01. 2021 Záměr pronájmu obecního bytu
23. 12. 2020 Schválený rozpočet na rok 2021 a schválený Rozpočtový výhled na roky 2021 - 2023 pro obec Velký Osek
22. 12. 2020 Vodné a stočné v obci Velký Osek pro rok 2021
22. 12. 2020 Finanční podpora spolkům z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2021- žádost do 1. 2. 2021
21. 12. 2020 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
18. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
18. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Velký Osek č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 12. 2020 Svazek Obcí NY-KO - Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
18. 12. 2020 Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
18. 12. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu 2022 až 2023
09. 12. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne 16.12.2020
08. 12. 2020 Změna termínu podání nabídek v koncesním řízení na vodohospodářskou infrastrukturu obce Velký Osek - kanalizace
04. 12. 2020 Masarykova základní škola - návrh rozpočtu 2021 a střednědobý výhled 2021 - 2023
04. 12. 2020 Mateřská škola - návrh rozpočtu 2021 a střednědobý výhled 2021 - 2023
02. 12. 2020 Závěrečný účet obce Velký Osek za rok 2019
02. 12. 2020 Svazek Obcí NY-KO - Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění předchozího roku
02. 12. 2020 Svazek Obcí NY-KO, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023
02. 12. 2020 Návrh rozpočtu obce Velký Osek na rok 2021 a Návrh rozpočtového výhledu obce Velký Osek na roky 2021 - 2023
30. 11. 2020 Záměr prodeje obecního lesního pozemku
30. 11. 2020 Záměr pronájmu obecních pozemků a nemovitostí v areálu fotbalového hřiště Ve Velkém Oseku za účelem zajištění a realizace zejm. sportovních a kulturních aktivit
30. 11. 2020 Záměr pronájmu obecního bytu
25. 11. 2020 Dokument "Státní pozemkový úřad..." již není dostupný.
25. 11. 2020 Svazek Obcí NY-KO - Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění předchozího roku
25. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023
24. 11. 2020 Veřejná vyhláška, Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a Středočeského kraje
12. 11. 2020 Městský úřad Kolín, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou
11. 11. 2020 Záměr prodeje obecního pozemku
11. 11. 2020 Koncesní řízení Výzva k podání nabídky "Výběr provozovatele vodohospodářského majetku (kanalizace) obce Velký Osek
09. 11. 2020 Koncesní řízení Výzva k podání nabídky "Výběr provozovatele vodohospodářského majetku (vodovod) obce Velký Osek
05. 11. 2020 Veřejná vyhláška, Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a Středočeského kraje
05. 11. 2020 Veřejná vyhláška MÚ Kolín, Odbor investic a územního plánování
03. 11. 2020 Výběrové řízení - strážník obecní policie - AKTUALIZACE
20. 10. 2020 Výběrové řízení - technický pracovník Obce Velký Osek
19. 10. 2020 Ministerstvo vnitra ČR- Doporučení pro matriční úřady
14. 10. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
07. 10. 2020 Výběrové řízení na obsazení 1 pracovní pozice u Obce Velký Osek - strážník obecní policie
02. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020
23. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020 a č. 6/2020
21. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č, 5/2020
16. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. října 2020
14. 09. 2020 Záměr pronájmu části obecního pozemku za účelem poskytnutí plochy pro skladování
09. 09. 2020 MěÚ Kolín, Odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
08. 09. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
08. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. října 2020
03. 09. 2020 Výběrové řízení na obsazení 1 pracovní pozice u Obce Velký Osek- strážník obecní policie
03. 09. 2020 Výběrové řízení na obsazení 1 pracovní pozice u Obce Velký Osek- referent společné státní správy a samosprávy

XML