Obec Velký Osek

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://velky-osek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Velký Osek
Revoluční 36
281 51 Velký Osek

Datová schránka: a52bam3
E-mail: podatelna@velky-osek.cz, obecni.urad@velky-osek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2020 MěÚ Kolín- oznámení veřejnou vyhláškou, opatření veřejné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu
23. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
21. 05. 2020 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Výrobní a skladovací areál Velký Osek" v k.ú. Velký Osek
12. 05. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Velký Osek dne 19.5.2020
11. 05. 2020 Výběrové řízení - knihovník/knihovnice
01. 05. 2020 Záměr na prodej pozemku pod trafostanicí ČEZ na obecním dvoře V.Osek
01. 05. 2020 Konkurzní řízení na výběr ředitele/ředitelku příspěvkové organizace obce - Masarykova základní škola Velký Osek od 2020
29. 04. 2020 Energie AG Kolín
28. 04. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
23. 04. 2020 Výběrové řízení - strážník obecní policie
21. 04. 2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj- veřejná vyhláška- daň z nemovitých věcí na rok 2020
09. 04. 2020 Finanční úřad pro Středočeský kraj, Veřejná vyhláška
09. 04. 2020 MěÚ Kolín - Opatření obecné povahy
09. 04. 2020 MěÚ Kolín - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
08. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství, Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
08. 04. 2020 Návrh - Závěrečný účet za rok 2019
24. 03. 2020 Zápis ze XVII. zasedání zastupitelstva Velký Osek 27. 3. 2012
24. 03. 2020 Jednací řád Výboru majetkového,investičního a územního rozvoje zastupitelstva obce Velký Osek
24. 03. 2020 Jednací řád Komise pro zdravotnictví,sociální politiku,školství,sport,kulturu a spolupráci se spolky zastupitelstva obce Velký Osek
24. 03. 2020 Schválený rozpočet obce Velký Osek na rok 2020
24. 03. 2020 Schválený rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2020 - 2022
24. 03. 2020 Rozpočtové opatření k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2019
24. 03. 2020 Schválený rozpočtový výhled obce Velký Osek na roky 2019 - 2021 a schválený rozpočet obce Velký Osek na rok 2019
24. 03. 2020 Rozpočtové opatření k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2018
24. 03. 2020 Rozpočtová opatření k rozpočtu obce Velký Osek na rok 2017
24. 03. 2020 Infomace o poplatku za odpady v obci Velký Osek na rok 2020
24. 03. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
24. 03. 2020 Energie AG- opatření obecné povahy- Žádost o omezení užívání pitné vody
24. 03. 2020 Oznámení veřejnou vyhláškou- opatření obecné povahy- Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (ul. Revoluční, Prokopa Holého)
24. 03. 2020 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pňov a v k.ú. Předhradí
24. 03. 2020 Stanovení vodného a stočného v obci Velký Osek na rok 2020
24. 03. 2020 Finanční podpora spolkům z rozpočtu obce Velký Osek na rok 2020 - žádost do 31.1.2020
24. 03. 2020 Ministerstvo zemědělství, Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
24. 03. 2020 MěÚ Kolín - Upozornění - obecná prevence
24. 03. 2020 Závěrečný účet Mikroregionu POLABSKÝ LUH za rok 2018
24. 03. 2020 Svazek obcí Ny-Ko - Závěrečný účet za rok 2017
24. 03. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
24. 03. 2020 Svazek obcí Ny - Ko - Odkaz na webové stránky
24. 03. 2020 Informace o provozování splaškové kanalizace ve Velkém Oseku
24. 03. 2020 Informace o termínech svozu bioodpadu v roce 2016
24. 03. 2020 Doplňující informace k projektu "Revitalizace veřejné zeleně Velký Osek"
24. 03. 2020 Úhrada za služby poskytované seniorům v roce 2011
24. 03. 2020 Vyhláška č. 1/1992
24. 03. 2020 Návrh rozpočtu obce Velký Osek na rok 2009
24. 03. 2020 Celkové vyúčtování - vodné a stočné r. 2006
24. 03. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velký Osek za r. 2006
24. 03. 2020 Vyhláška o nakládání s odpadem
24. 03. 2020 Vyhláška o poplatcích za odvoz odpadu
24. 03. 2020 Pronájem obecního pozemku
24. 03. 2020 Zápis o výsledku voleb do obecního zastupitelstva

XML