Obec Horní Bludovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://hornibludovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Bludovice
Horní Bludovice 434
739 37 Horní Bludovice

Datová schránka: r5abd9y
E-mail: horni.bludovice@applet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 SMOOK - Oznámení - Rozpočtová úprava č. 1
14. 10. 2019 SMOOK - Oznámení - Rozpočtová úprava č. 1
09. 10. 2019 Informace o zveřejnění RO č.6/2019
07. 10. 2019 Informace o zveřejnění RO č.6/2019
07. 10. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy: Návrh územního opatření o stavební uzávěře Obce Horní Bludovice, k.ú. Prostřední Bludovice
02. 10. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy: Návrh územního opatření o stavební uzávěře Obce Horní Bludovice, k.ú. Prostřední Bludovice
30. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
30. 09. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice dne 02.10.2019
27. 09. 2019 Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 99/15 v k.ú. Prostřední Bludovice
27. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
25. 09. 2019 Záměr propachtovat část pozemku parc.č. 99/15 v k.ú. Prostřední Bludovice
25. 09. 2019 Záměr výpůjčky pozemek parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice a parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení č.j. MSK 138403/2019
24. 09. 2019 Informace o termínu konání akce, při níž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
23. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení č.j. MSK 138403/2019
23. 09. 2019 Informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č.5/2019
23. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
23. 09. 2019 Záměr směny pozemků
19. 09. 2019 Informace o zveřejnění Rozpočtového opatření č.5/2019
19. 09. 2019 Informace o termínu konání akce, při níž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
19. 09. 2019 Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a výkup papíru
19. 09. 2019 Záměr obce propachtovat pozemek parc.č. 165/14 v k.ú. Horní Bludovice
18. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18. 09. 2019 Záměr směny pozemků
18. 09. 2019 Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a výkup papíru
18. 09. 2019 Záměr výpůjčky pozemek parc.č. 871/1 v k.ú. Prostřední Bludovice a parc.č. 922/1 v k.ú. Horní Bludovice
18. 09. 2019 Informace o zveřejnění dokumentu Rozpočtové opatření č.4/2019
12. 09. 2019 Záměr obce propachtovat pozemek parc.č. 165/14 v k.ú. Horní Bludovice
06. 09. 2019 Informace o zveřejnění dokumentu Rozpočtové opatření č.4/2019
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212
28. 08. 2019 Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 837 v k.ú. Prostřední Bludovice
27. 08. 2019 Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 837 v k.ú. Prostřední Bludovice
19. 08. 2019 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
15. 08. 2019 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
08. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č. 2/2019, o regulaci hlučných činností
08. 08. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, č. 2/2009, č. 1/2012 a č. 1/2013
06. 08. 2019 Systém odpadového hospodářství v obci Horní Bludovice (k 21.06.2019), vč. stanovišť nádob na tříděný odpad a četnosti svozu komunálního odpadu
31. 07. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice dne 07.08.2019
25. 07. 2019 Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru živnotního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 106924/2019, ve věci udělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny
24. 07. 2019 Systém odpadového hospodářství v obci Horní Bludovice (k 21.06.2019), vč. stanovišť nádob na tříděný odpad a četnosti svozu komunálního odpadu
22. 07. 2019 Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru živnotního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 106924/2019, ve věci udělení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny
18. 07. 2019 Oznámení - vyhlášení zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Horní Bludovice
09. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - sd..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Oznámení - vyhlášení zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Horní Bludovice
25. 06. 2019 Informace o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.3/2019
20. 06. 2019 Záměr výpůjčky parc.č. 884 v k.ú. Prostřední Bludovice
19. 06. 2019 Informace o zveřejnění dokumentu - rozpočtové opatření č.3/2019
14. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
13. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 a Zpráva o přezkumu hospodaření - DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady

XML