Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 11. 2019 145EX 71/19-43 Vyrozumění o provedení exekuce vyklizením, povinný: Věra ŠIKALOVÁ
18. 11. 2019 137EX 462/16-99 Dražební vyhláška MV - automobil ŠKODA OCTAVIA, povinný: DG 307 UNIVERSAL
18. 11. 2019 ZP NP 105/19
18. 11. 2019 ZP V 7/2019 - výpůjčka částí pozemků parc. č. 2381/2 a parc. č. 2381/9, k. ú. Braník
18. 11. 2019 Z PROD NO 3/2019
18. 11. 2019 Oznámení o rozpočtových opatřeních
18. 11. 2019 usnesení 21. rada ze dne 13.11.2019
18. 11. 2019 Podání- Žádost o povolení záboru k.ú. Braník
18. 11. 2019 U Krčské vodárny,Jabůrek, zábor pro jeřáb
15. 11. 2019 070EX 2150/18-50 Dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Šebířov, po zůstaviteli: Rudolf BŘETENÁŘ
15. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Náklích, Šífařská
15. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Náklích, Šífařská
15. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Náklích, Šífařská
15. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Šífařská
15. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Modřanská
15. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Hodkovičkách, V Mokřinách, Modřanská
15. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Modřanská
15. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Mokřinách, V Hodkovičkách
15. 11. 2019 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí*: prodloužení platnosti stavebního povolení na změnu s
15. 11. 2019 vyrozumění: Parkovací pavilon Budějovická
14. 11. 2019 INV1 - k.ú. Kunratice - žádost o povolení vyhraz. park. místa P4, Děbolínská
14. 11. 2019 doručení veřejnou vyhláškou
14. 11. 2019 doručení veřejnou vyhláškou
14. 11. 2019 doručení veřejnou vyhláškou
14. 11. 2019 usnesení - přerušení řízení, předběžná otázka*: "Stavební úpravy a střešní nástavba na stávajícím by
14. 11. 2019 Podání- Žádost o povolení záboru k.ú. Braník
14. 11. 2019 NN130,Podolské schody,NEW WAVE location s.r.o.,TV tvorba,parkování techniky
13. 11. 2019 067 EX 405976/11-82 Dražební vyhláška MV - Aku Bosh, vrtačka, pila, povinný: Djakaliya Coulibaly
13. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání*: "Připojení objektů FTTS Praha 4 - 8. stavba na síť TMCZ"
13. 11. 2019 Antala Staška,Strabag, podání- Žádost o prodloužení platnosti OOP, Stra
13. 11. 2019 Mečislavova,Čestmírova,DNA Production s.r.o.,parkování techniky a natáčení
13. 11. 2019 Pod Vilami,Atelier EGIS, spol. s r.o.,Pod Vilami s.r.o.,DEKONTA,zařízení staveniště
12. 11. 2019 VŘ na pozici administrativní pracovník/úředník
12. 11. 2019 095 Ex 538/19-031, Dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Mezno
12. 11. 2019 OOP- ul. Nad lesním divadlem- nový DR-TSK-2019
12. 11. 2019 Pavel Švestka s.r.o. zábor V Rovinách
12. 11. 2019 Odročení dražební vyhlášky nemovitosti v k.ú. Chramosty na neurčito, povinný: František POKORNÝ
12. 11. 2019 Pacovská, TEMO-TELEKOMUNIKACE, výkop pro kabel
12. 11. 2019 Usnesení opatrovník
12. 11. 2019 Usnesení opatrovník
11. 11. 2019 oznámení o uložení písemnosti*: Bytový dům v ulici Nad Sokolovnou
11. 11. 2019 žádost o OOP- V TOWER, Prague, P4, Milevská, Pujmanové
11. 11. 2019 Podání - žádost o opatření obecné povahy P4, Milevská
11. 11. 2019 2x Dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Mořice a Nezamyslice nad Hanou, povinný: Jiří OBRUČA
11. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S)*: "Obytný soubor Braník" včetně komunikací a jejich od
11. 11. 2019 VŘ - referent/referentka oddělení živností a koncesí v OŽ
11. 11. 2019 DZ14 - k.ú. Kunratice - žádost p stanovení místní úpravy silničního provozu
11. 11. 2019 Žádost o změnu místní úpravy- ZPS- V Horkách
08. 11. 2019 Podání - žádost P4-Nusle, parc. č. 384-ul. U Pernštejnských- Družstevní- VDZ ke kelaudaci
08. 11. 2019 OZNÁMENÍ - referent/referentka SPOD v OSOC

XML