Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 doručení veřejnou vyhláškou
24. 06. 2022 doručení veřejnou vyhláškou
23. 06. 2022 rozhodnutí - stavební povolení*: změna stavby bytového domu č.p. 1044, ulice 5. května 30, Praha 4 -
23. 06. 2022 stav. práce Svojšovická Pražské siln. stavby
23. 06. 2022 Křesomyslova,Rebelos Cantos production s.r.o.,TV tvorba,parkování techniky
23. 06. 2022 Na Ostrůvku,Bělehradská,TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.,CETIN, a.s.,výkop,optická kabel
23. 06. 2022 NCOZ-1510-1201/TČ-2016-417203-F-C - žádost o stažení veřejného popisu věci
23. 06. 2022 OZNÁMENÍ - asistent/asistentka odboru kanceláře tajemníka
23. 06. 2022 OZNÁMENÍ - právník/právnička oddělení majetkových práv v odboru právním
23. 06. 2022 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení sociální prevence v OSOC
23. 06. 2022 VŘ - referent/referentka oddělení vodohospodářského a územního rozhodování odboru stavebního
23. 06. 2022 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení SŘ II. v OST
23. 06. 2022 VŘ - referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí v OSOC
23. 06. 2022 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení SŘ I. v OST
23. 06. 2022 pozvánka na 21. ZMČ Praha 4 dne 29.6.2022
22. 06. 2022 usnesení - zastavení řízení - nedoplněno*: BESIP 2970375 Filosofská, Praha 4,
21. 06. 2022 OOP- Výzva a DZ- ul. V Hodkovičkách- nové VDZ a nové SDZ- TSK HMP, a.s.s-2022
21. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severovýchodní II, Roztylské náměstí
21. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severovýchodní II, Severní V
21. 06. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severovýchodní II, Severní V, Severovýchodní III
20. 06. 2022 ZP P 9/2022 - prodej pozemku parc. č. 1706, k. ú. Braník.
20. 06. 2022 203 Ex 12797/20 Dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Vinohrady - povinný Michal Jančar
20. 06. 2022 M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: Polyfunkční dům Údolní
17. 06. 2022 Dražební vyhláška nemovitostí v k.ú. Sulice, povinný: Kalendová Ilona, Kalenda Vladimír
17. 06. 2022 DZ35 - k.ú.Kunratice Žádost StDz-Rekonstrukce komunikací v Kunraticích 2021 ul.Za Bažantnicí a další
16. 06. 2022 Oznámení MČ Praha 4 - záměr změny podstatné náležitosti nájemní smlouvy
16. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S)*: Vila Podolí
16. 06. 2022 Podání - ŽÁDOST o vydání povolení přechodné úpravy silničního provozu pro KÚK
16. 06. 2022 Podání - žádost o prodloužení záboru, ul. V Lučinách
16. 06. 2022 Na Zemance, Čermák a Hrachovec a.s., rekonstrukce vodovodu
16. 06. 2022 OOP- ul. Lomnického- nová posílená SDZ- B 24a- TSK HMP, a.s.- 2022
16. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska*: změna stavby bytového domu č.p. 1064 v ul. A
16. 06. 2022 sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí*: Bytový dům MEZILESNÍ, na pozemku parc.č. 921/1, 921/2, 9
16. 06. 2022 Dražební vyhláška nemovitostí v k.ú. Záběhlice
16. 06. 2022 Dražební vyhláška nemovitostí v k.ú. Strenice, povinný: Mgr. Petr Brož
14. 06. 2022 rozhodnutí o umístění stavby*: "Obytný soubor Zelené údolí Praha 4 - Kunratice"
14. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S)*: Přeložka vodovodu a kanalizace
14. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: změna stavby bytového domu č.p. 1425 v ul. Kloboučnická, P
14. 06. 2022 rozhodnutí o umístění stavby*: "FTTH_Praha 4_Na_Veselí_PRNAV1-11010-101893"
14. 06. 2022 Podání - žádost o zábor, ul. Sdružení, P4
14. 06. 2022 Podání - žádost o zábor P4, Na Strži
14. 06. 2022 Posuzování vlivů koncepce „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období ...
14. 06. 2022 usnesení 13. jednání Rady MČ Praha 4 ze dne 8.6.2022
14. 06. 2022 Usnesení - opatrovník
14. 06. 2022 Dražební vyhláška nemovitostí v k.ú. Horoušany, povinný:Che Fa, s.r.o.
13. 06. 2022 Podání - žádost o zábor, ul. Neveklovská, P4
13. 06. 2022 žádost o zvláštní užívání komunikace - Svojšovická
13. 06. 2022 Dražební vyhláška MV pohledávky
10. 06. 2022 Oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí o odvoláních
10. 06. 2022 Usnesení - opatrovník

XML