Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 04. 2024 OZNÁMENÍ - referent/referentka oddělení sociální intervence v OSOC
19. 04. 2024 VŘ - referent/referentka oddělení matrik v odboru správních agend
19. 04. 2024 VŘ - referent/referentka oddělení hospodaření s byty v odboru obecního majetku
19. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha 4
19. 04. 2024 oznámení o pokračování řízení *: "Praha 4 - Podolí, Dvorecká, obnova kNN, EVR"
18. 04. 2024 ROZHODNUTÍ- ul. NN2561-Hrusická
18. 04. 2024 náměstí Generála Kutlvašra,MČ Praha 4 - zastoupená OKS,pietní akt
18. 04. 2024 Křesomyslova,Pod Bělkou, a.s.,kulturní akce,Open House Praha
18. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Nuselská, Mendíků
18. 04. 2024 Na Chodovci, Dostál, ZTP stání - nové
18. 04. 2024 Ve Lhotce, Štěpán Hrabánek, INV - nový
17. 04. 2024 ZP P 2/2024 - parc. 1255/59, Krč
17. 04. 2024 Žádost o stanovení trvalé změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 04. 2024 VÝSLEDKY_1. kolo 2024_pronájem volných bytů
16. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Stará cesta
16. 04. 2024 U vápenné skály, U Kublova, Nad ostrovem TELPFIBER, s. r. o., výkop pro optickou síť
16. 04. 2024 Dražební vyhláška nemovitostí v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, povinný: Daniel Maximovič
16. 04. 2024 Usnesení o odročení dražby nemovitostí v k.ú.Lety u Dobřichovic,se odkládá na neurčit,Globalica a.s.
16. 04. 2024 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: "Polyfunkční dům Údolní"
15. 04. 2024 usnesení 7. jednání rady MČ Praha 4 ze dne 10.4.2024
15. 04. 2024 VŘ - referent/referentka ekonomických činností oddělení provozně ekonomické v OHOS
15. 04. 2024 VŘ - referent/referentka oddělení SŘ II v odboru stavebním
15. 04. 2024 Podání - Žádost o povolení záboru Na Pankráci,k.ú. Nusle
15. 04. 2024 - OOP- ul. Kloboučnická- 2024-Belandra s.r.o. žádost o OPP v ul.Kloboučnická
15. 04. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, zn. Ford, RZ: 8A05014
15. 04. 2024 Výzva o vyzvednutí písemnosti - nedoplatek - Hejnic Jan
15. 04. 2024 rozhodnutí - společné povolení (U+S)*: Změna stavby bytového domu č.p. 1406, na pozemku parc.č. 2709
15. 04. 2024 Z PROD NO 3/24
15. 04. 2024 usnesení - ustanovení opatrovníka*: bytového domu č.p. 1448, ulice Mezivrší 35, Praha 4 - Braník,
15. 04. 2024 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S)*: "Gabionová stěna a sklípek, Ve vilách 63/7, Michle,
15. 04. 2024 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska*: změna stavby bytového domu č.p. 1389, v ul. U
15. 04. 2024 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením*: Změna stavby Kongresového centra Praha č.
15. 04. 2024 dopis*: změna stavby bytového domu č.p. 1537, v ul. Hanusová 1, Praha 4 - Michle,
15. 04. 2024 Zahájení zjišťovacího řízení
12. 04. 2024 Neveklovská, Bystřická, Na Strži, MERCATOR, s. r. o., výkop kNN sítě
12. 04. 2024 UMČ Praha 4, Odbor školství BA PČR Smajlík
12. 04. 2024 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2942/2, k.ú. Nusle
12. 04. 2024 189EX 392/20-133 dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Lety u Dobřichovic, povinný: GLOBALICA a.s.
12. 04. 2024 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, BMW, RZ: AHI8291, povinný: Petr DOLEŽAL
12. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů
12. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů
12. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3563/34 vlny 34 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
12. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severovýchodní VI, Hlavní, Severní II, Severní I
12. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severní I, Hlavní
12. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severovýchodní VI, Severní II
12. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severní I
12. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Severovýchodní VI, Severní II, Severní I
11. 04. 2024 dopis - vyrozumění o zastavení odvolacího řízení*: "Polyfunkční dům Údolní"
11. 04. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Heleny Kočvarové
11. 04. 2024 203 Ex 07293/23 dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Havlíčkův Brod, povinný: Mgr. Petr SVOBODA

XML