Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 zveřejnění zám. 2819-3, Záběhlice
23. 08. 2019 017EX 415/17-107 Dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Vejprty, povinný: Ing. Elemír KUBÍNI
23. 08. 2019 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání-ÚD*: KOMUNITNÍ CENTRUM PANKRÁC
23. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: stavební úpravy stavby P4, Branická 293
23. 08. 2019 Dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Dolní Loučky
22. 08. 2019 Oznámení o prodeji hrobového zařízení v k.ú. Nusle
22. 08. 2019 Opakovaná dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Dlouhé
22. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: změna stavby bytového domu č.p. 1425 v ul. Kloboučnická, P
22. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Na Větrově, Sulická
22. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Na Větrově, Sulická, V Pláni, Na Rovinách
22. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Na Příčce, Sulická, V Pláni, Na Rovinách
22. 08. 2019 Dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Maršov u Krupky, povinný: PERSPEKTIVA IMPEREAL real s.r.o.
22. 08. 2019 podání - žádost o povolení záboru,ŠIFAŘSKÁ,MODŘANSKÁ
22. 08. 2019 podání - žádost o povolení zvláštního užívání- sousedské slavnosti Zažít město jinak 2019
22. 08. 2019 EX1681/06-407, Dražební vyhláška nemovitosti v k.ú. Praskačka, povinný: Věra Vanessa Vach
22. 08. 2019 EX1681/06-405, Dražební vyhláška nem. v k.ú. Sedlice u Hradce Králové, povinný: Věra Vanessa Vach
22. 08. 2019 Podání- Žádost o rozhodnutí pro zvl. užívání komunikace P4
21. 08. 2019 VŘ - referent/referentka oddělení stavebního řádu II v OST
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška a usnesení o vyjádření k meritorní rozhodnutí - Inženýrsko-geologický průzkum
21. 08. 2019 Rostislavova,RUMASTAV DPB s.r.o.,SVJ Mojmírova 1371,rekonstrukce vodovodní přípojky
21. 08. 2019 usnesení - přerušení řízení*: bytového domu č.p. 2084, ul. Višňová č. 3, Praha 4 - Krč,
21. 08. 2019 Podání- Žádost o povolení zvl. užívání místní komunikace
20. 08. 2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
20. 08. 2019 Oznámení - referent/referentka sociální intervence v OSOC
20. 08. 2019 podání - žádost o povolení zvlášního užívání komunikace,zábor komunikace a chodníku pro opravu PHS
20. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Lučinách
20. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. V Lučinách, Na Dlouhé mezi
20. 08. 2019 Závišova,FILM MAKERS s.r.o.,parkování techniky a natáčení
20. 08. 2019 Lounských,Žateckých,Martin Husák,mobilní plošina
19. 08. 2019 OOP-ul.U Družstva Ideál-nové VDZ
19. 08. 2019 žádost o OOP pro vydání stanovení-ul. KLOBOUČNICKÁ-2019
19. 08. 2019 Podání- žádost o opatření obecné povahy (OOP)
19. 08. 2019 Podání - žádost o OOP
19. 08. 2019 Horáčkova - Kolečko Karel - INVP
19. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Lomnického
19. 08. 2019 067 EX 26775/16-89 Dražební vyhláška MV - Hodinky Quartz Curren, povinný: Marek ŠKULTÉTY
19. 08. 2019 podání-žádost o opatření obec.povahy ul. Žilinská
19. 08. 2019 Žádost o stanovení místní úpravy
16. 08. 2019 zveřejnění záměru uzavřít smlouvu o umístění podzemních kotev - Nusle
15. 08. 2019 podání-parkování film.techniky
15. 08. 2019 rozhodnutí o umístění stavby*: Podání - žádost o společné ÚR a stav. povolení - Nusle Půdní vestavba
15. 08. 2019 rozhodnutí - stavební povolení*: "veřejné komunikace a chodníky"
15. 08. 2019 doručení veřejnou vyhláškou
15. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska*: PID Vožická - autobusová zastávka, Praha 4. č. akce 296008
15. 08. 2019 Jankovská - výkop - HOCHTIEF CZ a.s.
15. 08. 2019 Nuselská,Roadrunner s.r.o.,parkování techniky a natáčení
15. 08. 2019 Pod Vilami,ABM architekti s.r.o.,Ing.arch. Bouřil,zař.stav.,st. výtah,lešení,kontejner
15. 08. 2019 U Lesa,Zálesí,Na Větrově,Sulická,K Novému dvoru,VOLTCOM, spol. s r.o.,PERdistribuce, a.s.,obnova NN
15. 08. 2019 Sinkulova,TV Nova s.r.o.,parkování techniky a natáčení,TV Tvorba
14. 08. 2019 081 EX 04738/13-236, Dražební vyhláška MV - Automibil AUDI A7

XML