Praha 3

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha3.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 00 Praha 3

Datová schránka: eqkbt8g
E-mail: podatelna@praha3.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 KULHAVÝ, TICHÝ VLOUPÁNÍ DO ŽIVNOSTENSKÝCH PROVOZOVEN_vyhlášeí popisu věci (§ 81/1 tr.řádu)
20. 03. 2019 Oznámení o prodeji majetku státu - hrobové zařízení
20. 03. 2019 Old Toys - Záměr pronájmu, prodloužení NS
20. 03. 2019 stavebního povolení - Oprava stávajícího chodníku, ul. Koněvova, zak.č. 4108/2018
20. 03. 2019 MHMP - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: "Domov pro seniory Parukářka"
19. 03. 2019 OPatření obecní povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP/P
19. 03. 2019 rozhodnutí + opatření obecné povahy - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
19. 03. 2019 stavební povolení - Malešická 2, č. akce 999966/2
19. 03. 2019 Čajkovského 1671/25 - nástavba vestavba ÚR+SP - Zahájení
18. 03. 2019 101 EX 02260/14;- Usnesení - el. dražební vyhláška - nová č.j. 101 EX 02260/14-250
18. 03. 2019 Dražební řád a dražební vyhláška
18. 03. 2019 Dražební řád a dražební vyhláška
15. 03. 2019 Oznámení o prodeji majetku státu - hrobové zařízení
15. 03. 2019 rozhodnutí - Žádost o kontejner a výtah - Rokycanova 983/8
15. 03. 2019 VŘ - paliativní medicína
15. 03. 2019 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Jiřího z Poděbrad
15. 03. 2019 Rozhodnutí - ZUK a uzavírka - U Božích bojovníků
14. 03. 2019 Chlumova 221/17, parc. č. 735, k.ú. Žižkov - žádost o obnovení řízení
14. 03. 2019 rozhodnutí - Slavíkova, Ondříčkova, Laubova, Lucemburská, Jagellonská... CETIN A.S., optické kabely
14. 03. 2019 Vyvěšení na ÚD - Záměr krátkodobého pronájmu části pozemku parc. č. 487/1 v k.ú. Žižkov
14. 03. 2019 Vyvěšení na ÚD-Záměr pronájmu dílů stavby na části pozemku parc. č. 3999 v k.ú. Žižkov
14. 03. 2019 Vyvěšení na ÚD - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3962/5 v k.ú. Žižkov
14. 03. 2019 Vyvěšení na ÚD-Záměr prodloužení smlouvy o výpůjčce-užívání části pozemku p.č. 2157/6 v k.ú. Žižkov
14. 03. 2019 Vyvěšení na ÚD - Záměr prodloužení nájemní smlouvy společnosti T-Mobile
14. 03. 2019 V Zahrádkách parc.č. 3296+7-Ž SP BD
14. 03. 2019 Rozhodnutí + OOP lešení + zařízení Orebitská 3
14. 03. 2019 Rozhodnutí - ZUK a uzavírka - Lipanská, č. akce 477
13. 03. 2019 Rozh+OOP-stav.zábor-Soběslavská
13. 03. 2019 Rozhodnutí o odstranění vraku
13. 03. 2019 Opatření obecné povahy vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
13. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska
13. 03. 2019 rozhodnutí + opatření obecné povahy Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
13. 03. 2019 SP - Chodníkový program, ul. Jagellonská
13. 03. 2019 rozhodnutí + opatření obecné povahy Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
13. 03. 2019 rozhodnutí + opatření obecné povahy - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
13. 03. 2019 rozhodnutí + opatření obecné povahy Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
13. 03. 2019 Rozh+OOP-stav.zábor-V.Nejedlého
13. 03. 2019 Řehořova 25 č.p 931 - Ž - pozvánka na nový termín kontrolní prohlíd stavby
12. 03. 2019 Rozhodnutí o odstranění vraku
12. 03. 2019 Jičínská 17 226-Ž ŽoSPOL ZATEPLENÍ II ZAH SpolŘ
12. 03. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP/P
12. 03. 2019 program 5.zmč
12. 03. 2019 Výběrové řízení 17 - Od, referent oddělení silničního úřadu
12. 03. 2019 CETIN kabely VIN5 - ÚR - Rozhodnutí
12. 03. 2019 SP - Roháčova 34 - 44
11. 03. 2019 Rozhodnutí + OOP stavební zábor Nitranská 11
08. 03. 2019 VŘ č. 705, venkovní PS Květinková 17A/2576 ( PS č. 9 a PS č. 12)
08. 03. 2019 VŘ č. 706 na Motostání, J. Želivského 15 a J. Želivského 17
08. 03. 2019 Rozhodnutí - výkopy - K Červenému dvoru parc.č. 4444/1, 1492/6
08. 03. 2019 rozhodnutí - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro osoby ZTP

XML