Praha 3

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha3.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 00 Praha 3

Datová schránka: eqkbt8g
E-mail: podatelna@praha3.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Rozhodnutí kontejner - Laubova 2
24. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu MČ Praha 3 za rok 2018
23. 05. 2019 167 EX 143336/13-178-usn. o zrušení dražb
23. 05. 2019 Rozhodnutí - oprava kanalizace - Seifertova
22. 05. 2019 Rozhodnutí - ZUK - výkopy - Jeseniova 124
22. 05. 2019 Rozhodnutí + OOP - stavební zábor - Hájkova 1377/17
22. 05. 2019 OOP - stanovení MÚP - Jeseniova 4 - 8
22. 05. 2019 opatření obecné povahy - Žádost o změnu dopravního značení - Šrobárova 61/2106
22. 05. 2019 Rozhodnutí - Chelčického 4, Rokycanova 6
22. 05. 2019 Oznámení o prodeji majetku státu - hrobové zařízení
21. 05. 2019 Vyvěšení na ÚD - Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2896/7 v k.ú. Žižkov
21. 05. 2019 Vyvěšení na ÚD - Záměr prodloužení NS - pozemek p.č. 1451/3 Ž společnosti PREdistribuce, a.s.
21. 05. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP/P
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
20. 05. 2019 Dokumenty 124 EX 3112/18-75-Dražební vyhláška,
20. 05. 2019 Žádost o vyvěšení písemnosti veřejnou vyhláškou
20. 05. 2019 Žádost o vyvěšení písemnosti veřejnou vyhláškou
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
20. 05. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
20. 05. 2019 DV 139EX 18851/17-070
20. 05. 2019 094 EX 02319/19-076 Usnesení - dražba movitých věcí
20. 05. 2019 Rozhodnutí +OOP - Husinecká, Krásova, Kostnické nám.
20. 05. 2019 Rozhodnutí - lešení a stavební zábor, Lupáčova 22
20. 05. 2019 VŘ - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
20. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - U Rajské zahrady - akce Léto začíná...
17. 05. 2019 oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Vinohradská 1513/176 dne 22.6.2019
17. 05. 2019 oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Kouřimská , Vinohradská dne 7.6.2018
17. 05. 2019 oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Kouřimská, Vinohradská dne 4.7.2019
17. 05. 2019 oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Vinohradská 1513/176 dne 9.6.2019
17. 05. 2019 OZŘ - Rezidenční park Na Vackově - 5.etapa
17. 05. 2019 Rozhodnutí + OOP - U Rajské zahrady, nám. Winstona Churchilla
16. 05. 2019 081 EX 16614/09-579, Dražební vyhláška - MV
16. 05. 2019 Záměr pronájmu Jeseniova 15/511 NP č. 101 K.N.
16. 05. 2019 V Zahrádkách parc.č. 3296+7-Ž Stavební povolení BD
16. 05. 2019 Čajkovského 25 - nástavba vestavba ÚR+SP - Rozhodnutí
16. 05. 2019 SP - Obnova chodníku nám. Barikád
16. 05. 2019 Výběrové řízení 28 - OV, vedoucí oddělení právního
16. 05. 2019 Rozhodnutí o povlení akce Asie vzdálená a blízká 2019
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP/P
16. 05. 2019 Opatření obecné povahy vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP/P
15. 05. 2019 rozhodnutí + opatření obecné povahy - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
15. 05. 2019 OBYTNÝ SOUBOR NA VACKOVĚ ZÓNA A2 / ETAPA 08 - rozhodnutí
15. 05. 2019 rozhodnutí - FTTS - 2. stavba - V Zahrádkách, ......parc.č. 3606/6, 3606/62...k.ú. Žižkov
15. 05. 2019 rozhodnutí + opatření obecné povahy - Žádost - předzahrádka - Jagellonská 16 x Velehradská 14
15. 05. 2019 Rozhodnutí + OOP - Přemyslovská 853/1
14. 05. 2019 EX 1923/18-22 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - movité věci
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro osoby ZTP
13. 05. 2019 rozhodnutí + opatření obecné povahy - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
13. 05. 2019 Záměr pronájmu Písecká 20/2341, NJ č. 104 V.C.

XML