Praha 3

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha3.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 00 Praha 3

Datová schránka: eqkbt8g
E-mail: podatelna@praha3.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2019 Výběrové řízení 3 - OSV referent oddělení soc. práce
23. 01. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení optické sítě el. komunikací
23. 01. 2019 Rozhodnutí - jeřáb na kom. Sudoměřská 23
23. 01. 2019 opatření obecné povahy - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro osoby ZTP
23. 01. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro osoby ZTP/P
23. 01. 2019 MHMP - výběrová řízení v oboru gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína
22. 01. 2019 RO za prosinec 2018 (poř. č. 12 II_Usnesení RMČ č. 24 z 16.01.2019)
22. 01. 2019 č.p. 1499 Ž-Slavíkova 22 - oznámení o zahájení řízení
22. 01. 2019 1723/Žiž, Viklefova 3 - společného rozhodnutí
21. 01. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 01. 2019 rozhodnutí - Husitská, Prokopova, propoj optických kabelů-SITEL
21. 01. 2019 Rozh+OOP-film-tech+filmování-Bořivoj+V.Nejedl
21. 01. 2019 Opatření obecné povahy- vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP/P
21. 01. 2019 č.p. 1051 Žižkov, Kubelíkova 47, půdní nástavba, zahájení společného řízení
21. 01. 2019 Oznámení o prodeji majetku státu - hrobové zařízení
19. 01. 2019 MHMP - výběrové řízení v oboru ortodoncie
19. 01. 2019 Zahájení řízení o odstranění vraku
19. 01. 2019 Zahájení řízení o odstranění vraku
18. 01. 2019 Vyvěšení na ÚD - Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2687 v k.ú. Žižkov
18. 01. 2019 MHMP - výběrové řízení v oboru všeobecná sestra – domácí péče
17. 01. 2019 Výběrové řízení 2 - OŽ - referent oddělení kontrolního
17. 01. 2019 Nebytový prostor Praha, k.ú.Žižkov, U Rajské zahrady
16. 01. 2019 Rozhodnutí o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP/P
16. 01. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
16. 01. 2019 č.p.1439 Ž-Jeseniova 112 - společný souhlas
16. 01. 2019 Výběrové řízení 1 - vedoucí OVVK - doba určitá
16. 01. 2019 CETIN kabely VIN5 - ÚR
16. 01. 2019 opatření obecné povahy Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
16. 01. 2019 Výběrové řízení 2 - OŽ - referent oddělení kontrolního
15. 01. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro osoby ZTP
14. 01. 2019 Rozhodnutí o povolení a stanoveni DZ-Připojení obj. A3CHU, ul. Italská
12. 01. 2019 Opatření obecné povahy - vyhrazené parkoviště pro osoby ZTP
12. 01. 2019 EÚ Praha 2 - EX 2574/14-91 Usnesení - Dražební vyhláška
12. 01. 2019 opatření obecné povahy - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
11. 01. 2019 opatření obecné povahy - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro osoby ZTP
11. 01. 2019 MHMP - výběrové řízení v oboru všeobecné praktické lékařství
10. 01. 2019 Rozhodnutí o kontejner-Cimburkova 280
10. 01. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el.energie ul. Jana Želivského č.p.2703,2704,2200,1xZBVO dne 28.1.2019
10. 01. 2019 stavební povolení - Viktoria Žižkov Center
09. 01. 2019 Rozhodnutí - vyhrazená parkovací místa pro PČR - Lupáčova a Lipanská, Praha 3
09. 01. 2019 Rozh+OOP-kontejner-Kubelíkova
09. 01. 2019 Vyrozumění o podaném odvolání - zn. OV/21/19/Kř/v
09. 01. 2019 Rozh+OOP-film.tech-Siwiec+Churchil+U Raj.zahr.
09. 01. 2019 opatření obecné povahy - Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo osoby ZTP
09. 01. 2019 opatření obecné povahy - Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkoviště pro osoby ZTP
09. 01. 2019 záměr pronájmu OK
09. 01. 2019 záměr pronájmu JS
09. 01. 2019 záměr pronájmu
09. 01. 2019 OOP - stanovení MÚ provozu na PK - Olgy Havlové a Rixdorfská
08. 01. 2019 VŘ č. 695 GS Pod Lipami 33A/2561A

XML