Obec Chlumčany a místní část Vlčí

Město, městys, obec, MČ
Okres Louny

http://chlumcanyavlci.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Chlumčany
Chlumčany 154
439 03 Chlumčany

Datová schránka: 2b3aqpf
E-mail: obec.chlumcany@seznam.cz, ou.chlumcany@worldonline.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 12. 2021 MěLn-Veř.vyhl.-přechodná úprava provozu (vyvěšeno 3.12.2021 až 30.3.2022)
03. 12. 2021 Návrh Střednědobého výhledu na r.2022-2026 (vyvěšeno od 30.11.do 18.12.2021))
03. 12. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 (vyvěšeno od 30.11.do 18.12.2021))
25. 11. 2021 Návrh rozpočtu UK 2022 (vyvěšeno od 25.11.do 13.12.2021)
22. 11. 2021 CNL Invest-nabídka služeb-existence sítí při staveb.řízení (vyvěšeno od 22.11.2021)
10. 11. 2021 Sběr objemného a nebezpečného odpadu 20.11.2021
22. 10. 2021 Rozpočtové opatření č.2/2021 (vyvěšeno od 21.10.2021
11. 10. 2021 FÚ-info pro poplatníky daně z nemov.věcí
11. 10. 2021 Výsledky voleb do PS konaných 8.a 9.10.2021
22. 09. 2021 Informace voličům o místě a době konání voleb do PS PČR (vyvěšeno od 22.9.2021)
16. 09. 2021 MZe 49892/2021-16212-Veř.vyhláška (vyvěšeno od 15.9. do 1.10.2021)
02. 09. 2021 OČKOBUS V LOUNECH 4.9.2021
24. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků (vyvěšeno od 24.8.2021)
12. 08. 2021 MěLN-veř.vyhl.-uzavírka želez.přejezdů (vyvěšeno od 10.8.do 27.8.2021)
06. 08. 2021 Očkování COVID- přihlášky a informace na OÚ v Chlumčanech
06. 08. 2021 Stanovení min.počtu členů OVK (vyvěšeno od 6.8.2021)
22. 07. 2021 Plánovaná uzavírka žel.přejezdu (vyvěšeno od 22.7.do 16.9.2021)
12. 07. 2021 UZSVM-aukční vyhláška (vyvěšeno od 12.7.do 4.8.2021)
30. 06. 2021 Dokument "MěLN-VV-Rozhodnutí MU..." již není dostupný.
30. 06. 2021 Řád veřejného pohřebiště Chlumčany
15. 06. 2021 Závěrečný účet Obce Chlumčany za rok 2020 (vyvěšeno od 15.6.2021)
15. 06. 2021 Příl.č.1 k Záv.účtu- Zpráva z přezkoumání hospodaření obce
15. 06. 2021 Příl.č. 2,3 a 4 k Záv.účtu- Účetní výkazy Obce Chlumčany
15. 06. 2021 Příl.č.5 k Záv.účtu- Záv.souhrnná zpráva o prov.invent.k 31.12.2020
15. 06. 2021 Příl.č.6 k Záv.účtu- Výroční zpráva MŠ Chlumčany za r.2020
14. 06. 2021 Povinně zveřejňované informace dle Zákona č.106/1999 Sb.
14. 06. 2021 Strategický plán rozvoje Obce Chlumčany a Vlčí (vyvěšeno od 14.6.2021)
14. 06. 2021 Rozpočtové opatření č.1/2021 (vyvěšeno od 14.6.2021)
08. 06. 2021 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020 (vyvěšeno od 5.6.do 21.6.2021)
08. 06. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu Úst.kraje (vyvěšeno od 5.6.do 21.6.2021
08. 06. 2021 MěÚ Žatec-VV-výzva vlastníkovi motor.vozidla (vyvěšeno od 8.6.do 9.7.2021
26. 05. 2021 Stanovení ceny za stočné + info ke smlouvě
17. 05. 2021 Směrnice č.1/2020 o odvádění a čištění odp.vod
17. 05. 2021 Stanovení ceny za stočné od r.2021
17. 05. 2021 Smlouva o odvádění odpadních vod (stočné)
13. 05. 2021 MěLouny-veř.vyhl.MULNCJ34616/2021-stanovení přechodné úpravy provozu (vyvěšeno od 13.5.do 30.5.2021)
11. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu obce Chlumčany za rok 2020 (vyvěšeno od 11.5.do 30.6.2021)
11. 05. 2021 Příloha k Záv.účtu-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Úst.krajem
11. 05. 2021 Příl.k Záv.účtu-Závěr.souhrnná inventariz.zpráva
11. 05. 2021 Příl.k Záv.účtu-Výkazy k 31.12.2020-Obec Chlumčany
11. 05. 2021 Příl.k Záv.účtu-Výkazy k 31.12.2020-MŠ Chlumčany
04. 05. 2021 Svozová sobota 29.5.2021 (vyvěšeno od 3.5.2021)
06. 04. 2021 Nabídka prodeje dřeva
24. 03. 2021 Dokument "MěLN-veř.vyhl.MULNCJ ..." již není dostupný.
19. 03. 2021 Veř.vyhl.-zaháj.řízení o změně stavby-D7 (vyvěšeno od 18.3.do 4.4.2020)
23. 02. 2021 Výzva-neidentif.vlastníci (vyvěšeno od 23.2.do 12.3.2021)
23. 02. 2021 Příloha k výzvě ÚZSVM
23. 02. 2021 Dokument "Dražební vyhláška (vy..." již není dostupný.
11. 01. 2021 Platba poplatku za odpad a ze psa r.2021
05. 01. 2021 Schválený rozpočet Obce Chlumčany na rok 2021 (vyvěšeno od 4.1.2021)

XML