Obec Líbeznice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Líbeznice
Mělnická 43
250 65 Líbeznice

Datová schránka: ht6bc59
E-mail: su.posta@libeznice.cz, obec@libeznice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Upozornění k ostranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2019 optická síť RVDSL 1602_A_S_LIBL237_OK Líbeznice - Měšice
03. 09. 2019 Informace o konání Zastupitelstva obce Líbeznice dne 18.09.2019
31. 08. 2019 Zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory v 2.NP Zdravotního střediska Líbeznice
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
20. 08. 2019 Zveřejnění záměru obce prodat část pozemku p.č. 717/1 v k.ú. Líbeznice
19. 08. 2019 ZLONÍN - ZA HUMNY - připojení pozemků na technickou infrastrukturu
15. 08. 2019 Usnesení - Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
12. 08. 2019 SEK Líbeznice (pokládka síte elektrinických komunikací - vybudování nové optické kabelové trasy)
12. 08. 2019 JIP majetková Bořanovice IS a komunikace k p.p. 99/8 na pozemcích parc. č. 88/1, 333/1, 137/3, 137/4, 136/7, 136/19, 136/6, 127/
01. 08. 2019 Oznámení o uložení nalezené - opuštěné věci - dětské horské kolo
31. 07. 2019 Opatření becné povahy-Měú Brandýs n.L.-St.Bol.-stanovení přechodné úpravy Líbeznice-Měšice-Hovorčovice
31. 07. 2019 Rozhodnutí Měú Brandýs n.L.- St-Bol.- uzavírka silnice III/0092 Líbeznice
27. 07. 2019 Dohoda o změně obsahu Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi Líbeznice a Bašť podle z.č.553/1991 Sb., o obecní policii
27. 07. 2019 Dohoda o změně obsahu Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi Líbeznice a Předboj podle z.č.553/1991 Sb., o obecní policii
27. 07. 2019 Dohoda o změně obsahu Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi Líbeznice a Bořanovice podle z.č.553/1991 Sb., o obecní policii
17. 07. 2019 Dražební vyhláška - povinný CARDI s.r.o., oprávněný Družstvo Libagro
17. 07. 2019 Dražební vyhláška - povinný CARDI s.r.o., oprávněný Družstvo Libagro
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 3/2019
09. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 4/2019 obce Líbeznice
25. 06. 2019 Informace o konání Zastupitelstva obce Líbeznice dne 03.07.2019
10. 06. 2019 SEK Líbeznice (pokládka síte elektrinických komunikací - vybudování nové optické kabelové trasy)
06. 06. 2019 Veřejná vyhláška - daňový subjekt Emilie Valachová
03. 06. 2019 rodinný dům, odběrné elektrické zařízení, vrtaná studna, vnější část vnitřního vodovodu (napojeno ze studnu), DČOV s akumulační
27. 05. 2019 základnová stanice GSM - příhradový stožár o výšce 40 m, technologický kontejner VARIEL K37 RMC, TS ELTRAF CTSbt - K 1x400/OP 24
24. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 3/2019
24. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet obce Líbeznice za rok 2018
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - OOP stanovení přech.úpravy provozu na PK - Pod Lipami a K.H.Máchy
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška OOP - stanovení přech.úpravy provozu na PK - okružní křižovatka I/9-II/244
15. 05. 2019 Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba
14. 05. 2019 Oznámení o konání zastupitelstva obce Líbeznice dne 22.05.2019 od 18:00 hodin
14. 05. 2019 Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Měšice - Líbeznice - Hovorčovice
10. 05. 2019 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet Svazku měst a obcí za rok 2018
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2019 Zveřejnění záměru obce pronajmout části pozemků parc.č. 586/1 a parc.č.st. 452 v k.ú.Líbeznice
06. 05. 2019 "Vily v parku Předboj" soubor 18 rodinných domů
29. 04. 2019 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
25. 04. 2019 rodinný dům, odběrné elektrické zařízení, vrtaná studna, vnější část vnitřního vodovodu (napojeno ze studnu), DČOV s akumulační
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Daň z nemovitých věcí na rok 2019
24. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Líbeznice za rok 2018
15. 04. 2019 Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Statutární město Kladno
11. 04. 2019 veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na silnici III/0092
11. 04. 2019 oprava -chyby v psaní - Nikmar Zlonín - zahájení řízení
10. 04. 2019 společné rozhondnutí Zlonín - obytné území 27 RD - Nikmar Invest
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
09. 04. 2019 pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
05. 04. 2019 Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy - ochrana lesů
04. 04. 2019 Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemky p.č. 915/1, 1010/1, 1013/1 a 858/1 v k.ú. Líbeznice
03. 04. 2019 Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2018

XML