Obec Šilheřovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://silherovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šilheřovice
Střední 305
747 15 Šilheřovice

Datová schránka: c2abj2t
E-mail: urad@silherovice.cz, epodatelna.silherovice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - radiolokátor Stará Ves nad Ondřejnicí
20. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtů SOMH
16. 05. 2020 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 30 ze dne 15. 4. 2020
16. 05. 2020 Výběrové řízení na prodej nemovité věci budovy č. p. 84 Šilheřovice
16. 05. 2020 Výběrové řízení na prodej nemovité věci budovy č. p. 11 Šilheřovice
11. 05. 2020 Závěrečný účet SOH za rok 2019
28. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - SOMH
25. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
25. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
24. 04. 2020 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 29 ze dne 31. 3. 2020
19. 04. 2020 Záměr na pronájem stožáru pro umístění internetového přijímače a vysílače
07. 04. 2020 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
01. 04. 2020 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 28 ze dne 11. 3. 2020
01. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtů SOMH
23. 03. 2020 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 27 ze dne 26. 2. 2020
16. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
16. 03. 2020 NOUZOVÝ STAV V ČR A OMEZENÍ V NAŠÍ OBCI - aktualizace k 16. 3. 2020/14:30
13. 03. 2020 NOUZOVÝ STAV V ČR A OMEZENÍ V NAŠÍ OBCI
13. 03. 2020 Informace k vyhlášení nouzového stavu
13. 03. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
12. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
12. 03. 2020 Mimořádné opatření - Koronavirus
09. 03. 2020 Nedostatečně určitě identifikovaný vlastník
09. 03. 2020 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 4. 3. 2020
09. 03. 2020 KORONAVIRUS - Doporučení k aktuální epidemiologické situaci
06. 03. 2020 Výroční zpráva Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2019 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
04. 03. 2020 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 26 ze dne 29. 1. 2020
03. 03. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2020 - SOMH
27. 02. 2020 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice dne 4. 3. 2020
20. 02. 2020 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice - oznámení o přerušení prací
11. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
31. 01. 2020 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 25 ze dne 8. 1. 2020
21. 01. 2020 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení "Prodloužení splaškové kanalizace ul. U Obory, Šilheřovice"
10. 01. 2020 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 24 ze dne 30. 12. 2019
10. 01. 2020 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 23 ze dne 4. 12. 2019
09. 01. 2020 Rozpočet obce Šilheřovice na rok 2020
17. 12. 2019 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 11. 12. 2019
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Šilheřovice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šilheřovice
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Šilheřovice č. 2/2019 o místních poplatcích
12. 12. 2019 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 22 ze dne 13. 11. 2019
09. 12. 2019 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provozování služby SENIOR TAXI v Šilheřovicích"
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
09. 12. 2019 Cenový výměr č. 1/2019 za svoz a likvidaci komunálního odpadu
03. 12. 2019 Oznámení o vydání Opatření obecné povahy - Územní plán Šilheřovice - Změna č. 1
28. 11. 2019 Návrh rozpočtu SOH na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 202 - 2024
27. 11. 2019 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice dne 11. 12. 2019
20. 11. 2019 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 21 ze dne 23. 10. 2019
18. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Šilheřovice na rok 2020
12. 11. 2019 Usnesení Rady obce Šilheřovice č. 20 ze dne 2. 10. 2019
11. 11. 2019 Rozhodnutí KÚ MSK, odboru ŽPaZ

XML