Obec Vrané nad Vltavou

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vrané nad Vltavou
Březovská 112
252 46 Vrané nad Vltavou

Datová schránka: jr6bgyi
E-mail: ou@vranenadvltavou.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 02. 2021 Návrh rozpočtu Obce Vrané nad Vltavou na rok 2021
23. 02. 2021 Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na "Nájem obecního bytu č.2 v č.p. 137"
22. 02. 2021 Zveřejnění záměru Obce Vrané nad Vltavou pronajmout obecní pozemek parc. č. 657/3 a pozemek st. parc. č. 1670
08. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 ÚP hl. m. Prahy
01. 02. 2021 Zveřejnění záměru Obce Vrané nad Vltavou pronajmout část obecního pozemku parc. č. 286/1 v k.ú. Vrané nad Vltavou
26. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3239/15 ÚP hl. m. Prahy
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny IV celoměstky významných změn ÚP hl. m. Prahy
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP
25. 01. 2021 Rozpočet DSO Dolnobřežansko na rok 2021
21. 01. 2021 Rozhodnutí o odvolání (01/2021)- změna manipulačního řádu VD Orlík
17. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00
14. 01. 2021 Oznámení o konání zastupitelstva obce dne 20. 01. 2021
12. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání ÚP. hl. m. Prahy
12. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 ÚP hl. m. Prahy
12. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 10 ÚP hl. m. Prahy
12. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 09 ÚP. hl. m. Prahy
12. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 ÚP hl. m. Prahy
12. 01. 2021 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 3/2021 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
12. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny ÚP hl. m. Prahy
21. 12. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
21. 12. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
16. 12. 2020 Oznámení o pokračování řízení
11. 12. 2020 Zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria Obce Vrané nad Vltavou na rok 2021
10. 12. 2020 Oznámení o konání zastupitelstva obce dne 16.12.2020
10. 12. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva Obce Vrané nad Vltavou
23. 11. 2020 Veřejná vyhláška - změna rozhodnutí o povolení výjimky z § 39 odst. 1 vodního zákona
20. 11. 2020 Změna č.1 ÚP Vraného nad Vltavou_ÚZ - dokumetace k vyhlášení
20. 11. 2020 Změna č.1 ÚP Vraného nad Vltavou - Návrh dokumentace k vyhlášení
20. 11. 2020 Změna č.1 ÚP Vraného nad Vltavou_ÚZ - návrh vydání_OOP
20. 11. 2020 Změna č.1 ÚP Vraného nad Vltavou_ÚZ - návrh vyhláška_OOP
19. 11. 2020 Vrané nad Vltavou _Z1_ÚP_návrh_vydání_OOP_1_2020
19. 11. 2020 Vrané nad Vltavou_Z1_ÚP+ÚZ_návrh_vyhláška_OOP
12. 11. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 18. 11. 2020
11. 11. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení vydání změn vlny 17 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
10. 11. 2020 Oznámení o výkonu zeměměřičských činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020
09. 11. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
09. 11. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
31. 10. 2020 Zveřejnění záměru pronajmout obecní pozemek
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška o zahájení vodoprávního řízení a Zveřejnění konceptu výrokové části a odůvodnění rozhodnutí
27. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
23. 10. 2020 Řád veřejného pohřebiště Obce Vrané nad Vltavou
19. 10. 2020 Zveřejnění záměru práva stavby
14. 10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
14. 10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
14. 10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00
06. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
06. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
06. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy
06. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 7/2020
05. 10. 2020 Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení ,,Nájem budovy č.p.148"

XML