Obec Tuchlovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Kladno

http://ou-tuchlovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tuchlovice
U Staré školy 83
273 02 Tuchlovice

Datová schránka: j6tbsyq
E-mail: outuchlovice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019
13. 08. 2019 Záměr prodat : Část pozemku p.č. 1171 v k.ú. Lány, o výměře cca 380 m2, trvalý travní porost
13. 08. 2019 Záměr prodat : Část pozemku p.č. 1171 Geometrický plán
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
31. 07. 2019 Kanalizační řád stokové sítě obce Tuchlovice, část Dřevěnkov
29. 07. 2019 Záměr prodat pozemek 320/7 k.ú. Srby
11. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
04. 07. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice za rok 2018
04. 07. 2019 Finanční vypořádání dotací 2018
04. 07. 2019 Příloha č.3 k rozpočtu 2018
04. 07. 2019 SFDI k rozpočtu 2018
04. 07. 2019 Závěrečný účet obce Tuchlovice ke dni 31.12.2018
04. 07. 2019 Závěrečný účet obce Tuchlovice za rok 2018
02. 07. 2019 Výpis z jednání zastupitelstva ze dne 26.6.2019
26. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice za rok 2018
26. 06. 2019 Finanční vypořádání dotací
26. 06. 2019 Příloha č.3 k návrhu rozpočtu 2018
26. 06. 2019 SFDI
26. 06. 2019 Plnění (návrh závěrečného rozpočtu 2018)
26. 06. 2019 Příjmy a výdaje (návrh závěrečného rozpočtu 2018)
10. 06. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuchlovice za rok 2018
10. 06. 2019 Finanční vypořádání dotací
10. 06. 2019 Příloha č.3 k návrhu rozpočtu 2018
10. 06. 2019 SFDI
10. 06. 2019 Plnění (návrh závěrečného rozpočtu 2018)
10. 06. 2019 Příjmy a výdaje (návrh závěrečného rozpočtu 2018)
05. 06. 2019 Rozhodnutí o odvolání V Lukách 660
05. 06. 2019 Vyrozumění o náhradním doručení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 4.6.2019
05. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
04. 06. 2019 Veřejná vyhláška Magistrátu města Kladna
17. 05. 2019 Záměr prodat : Pozemek p.č. 72/12 v k.ú. Tuchlovice, o výměře 11 m2, ostatní plocha
15. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
27. 04. 2019 Veřejná vyhláška obce Kačice
24. 04. 2019 Stavební povolení – chodníky v ul. Nár. Odboje
13. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
02. 04. 2019 Odvolání Dopravní a technická infrastruktura Tuchlovice – lokalita V Lukách západ
21. 03. 2019 Výzva vyjádření k podanému odvolání – Dopravní a technická infrastruktura Tuchlovice – lokalita V Lukách západ
19. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
19. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
19. 03. 2019 Pravidla rozpočtového provizoria
15. 03. 2019 Záměr prodat : Část pozemek p.č. 741/1 v k.ú. Tuchlovice, o výměře cca 16 m2, osta.pl.
20. 02. 2019 Územní rozhodnutí – lokalita V Lukách západ
18. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
14. 02. 2019 Záměr prodat pozemek p.č. 609 v k.ú. Srby u Tuchlovic, o výměře 1361 m2, jiná plocha
14. 02. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
11. 02. 2019 UZSVM výběrové řízení dopis
11. 02. 2019 UZSVM výběrové řízení – vodní plocha
05. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 16/2018
04. 02. 2019 ČEZ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
03. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Tuchlovice 2019 – 2021

XML