Obec Halenkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://halenkov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Halenkov
Halenkov 655
756 03 Halenkov

Datová schránka: thgbefm
E-mail: ouhalenkov@c-box.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 10. 2021 ČEZ Distribuce - upozornění k okleštění a ořezávání stromoví v ochranném pásmu el. vedení
23. 09. 2021 Záměr směny pozemků Dinotice Pondělůvka
23. 09. 2021 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 325/3
23. 09. 2021 Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 325/3 a 92/30 I.
23. 09. 2021 Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 325/3 a 92/30 II.
22. 09. 2021 Oznámení o termínu konání voleb do PS Parlamentu ČR
16. 09. 2021 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Halenkov
15. 09. 2021 OOP Ministerstva zemdělství - Kůrovec 2021
31. 08. 2021 Zasedání okrskové volební komise
24. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
23. 08. 2021 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
17. 08. 2021 Veřejná zakázka - výzva k předložení cenové nabídky - Náhradní zdroj energie pro hasičskou zbrojnici Halenkov
13. 08. 2021 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 6330/4 v k. ú. Halenkov
12. 08. 2021 Schválený závěrečný účet za rok 2020
09. 08. 2021 Veřejnoprávní smlouva s obcí Mikulčice - odstraňování škod způsobených živelní pohromou
05. 08. 2021 Rozhodnutí - Pasport místních komunikací
29. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
23. 07. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
16. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
02. 07. 2021 OZV č. 4/2021 Společný školský obvod
02. 07. 2021 OZV č. 5/2021, kterou se mění vyhláška o nočním klidu
02. 07. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - sp..." již není dostupný.
22. 06. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
22. 06. 2021 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Halenkov dne 28. června 2021
15. 06. 2021 Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Halenkov za období 12/2015 - 6/2021
15. 06. 2021 Výzva k podání nabídky - VŘ Přírodí učebna ZŠ Halenkov
14. 06. 2021 Veřejná vahláška - Oznámení o zahájení řízení o zařezení komunikací do pasportu místních komunikací a přečíslování místních komunikací
11. 06. 2021 Záměr směny pozemků
11. 06. 2021 Záměr výpůjčky pozemku parc. č. 129/4
31. 05. 2021 Závěrečný účet SVHV za rok 2020
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Ministerstva zemědělství
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí
24. 05. 2021 Časový plán obce Halenkov pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Střední Morava CZ07
19. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
19. 05. 2021 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2020 - návrh
19. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
14. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu SOMV za rok 2020 a Zpráva č. 389/2020 EKO
14. 05. 2021 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 6092/3
03. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
29. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Halenkov č. 2/2021
29. 04. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Halenkov č. 3/2021
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
22. 04. 2021 Dokument "Společné povolení..." již není dostupný.
22. 04. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro ZK
20. 04. 2021 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Halenkov
19. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - sp..." již není dostupný.
19. 04. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
03. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - ak..." již není dostupný.
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

XML