Obec Česká Ves

Město, městys, obec, MČ
Okres Jeseník

http://cves.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Česká Ves
Jánského 341
790 81 Česká Ves

Datová schránka: dy5aqbf
E-mail: info@cves.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 07. 2020 Město Zlaté Hory - konkursní řízení - vedoucí pracovní místo ředitel(ka) Základní školy Zlaté Hory
02. 07. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - p.č. 2409/5 a část p.č. 1584/1, k.ú. Česká Ves
02. 07. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - p.č. 2088/5, 2088/20, 2088/22, 2088/32, 2089/3, 2100, 2520/5, 2520/8, 2520/9, 2520/10, část p.č. 2521/5, část p.č. 2521/6, část p.č. 2521/7, k.ú. Česká Ves
02. 07. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - části p.č. 1749/5, ul. Haškova, k.ú. Česká Ves
02. 07. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - část p.č. 2427/6 a část p.č. 2427/7, k.ú. Česká Ves
02. 07. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - část p.č. 1749/10, ul. Haškova, k.ú. Česká Ves
02. 07. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - p.č. 30/2, ul. Holanova, k.ú. Česká Ves
30. 06. 2020 Sdružení měst a obcí Jesenicka - Oznámení o zveřejnění - Střednědobý výhled rozpočtu SMOJ na roky 2022-2025
30. 06. 2020 Sdružení měst a obcí Jesenicka - Oznámení o zveřejnění - Schválený závěrečný účet SMOJ za rok 2019
30. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění - Schválený závěrečný účet obce Česká Ves za rok 2019
30. 06. 2020 Městský úřad Jeseník - Výběové řízení - Vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování
30. 06. 2020 Exekutorský úřad Praha - východ - Dražební vyhláška
19. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o nočním klidu
18. 06. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
09. 06. 2020 Městský úřad Jeseník - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu + situace
09. 06. 2020 Zasedání Zastupitelstva obce Česká Ves
03. 06. 2020 Sdružení měst a obcí Jesenicka - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOJ na rok 2022-2025
02. 06. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Česká Ves za rok 2019
02. 06. 2020 Návrh Závěrečného účtu obce Česká Ves za rok 2019
01. 06. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - část p.č. 1749/10, ul. Haškova, k.ú. Česká Ves
01. 06. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - část p.č. 1172/1, ul. Tichá, k.ú. Česká Ves
01. 06. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - p.č. 992/2, 994/11, ul. Makarenkova, k.ú. Česká Ves
13. 05. 2020 Sdružení měst a obcí Jesenicka - Návrh Závěrečného účtu SMOJ za rok 2019
13. 05. 2020 Mikroregion Jesenicko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MRJ na rok 2022-2025
13. 05. 2020 Mikroregion Jesenicko - Závěrečný účet MRJ za rok 2019
11. 05. 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu + schéma
11. 05. 2020 Základní škola Česká Ves - Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole Česká Ves, okres Jeseník od 1.9.2020
05. 05. 2020 Pracovní příležitosti 1.5.-31.10.2020
04. 05. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádná opatření
04. 05. 2020 Vláda ČR - Usnesení Vlády ČR č. 485 o prodloužení nouzového stavu a č. 491, 492, 495 241 o přijetí krizového opatření
04. 05. 2020 Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
30. 04. 2020 Záměr pronájmu nemovitosti - část p.č. 990 (u plotu atletického hřiště ZŠ), k.ú. Česká Ves
28. 04. 2020 Pracovní příležitosti 1.4.-31.10.2020
24. 04. 2020 Vláda ČR - Usnesení Vlády ČR č. 443, 452, 453, 454, 455, 456 o přijetí krizového opatření
22. 04. 2020 Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
16. 04. 2020 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 01/2020 a č. 02/2020
16. 04. 2020 Obec Písečná - Konkurzní řízení - Ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Písečná u Jeseníku, příspěvkové organizace
15. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové změny na rok 2020
14. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - pravidla provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
09. 04. 2020 Otevírací doba Obecního úřadu v České Vsi po dobu nouzového stavu nebo do odvolání
09. 04. 2020 Městský úřad Jeseník - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Česká Ves formou opatření obecné povahy
07. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádná opatření
07. 04. 2020 Vláda ČR - Usnesení Vlády ČR č. 387, 388, 393, 394 o přijetí krizového opatření
06. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovec, zalesňování
06. 04. 2020 Vláda ČR - Opatření obecné povahy - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
06. 04. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020 (výjimka ze zákazu vjíždění a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice)
01. 04. 2020 Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Přerušení prací na revizi katastru v k.ú. Česká Ves
01. 04. 2020 Vláda ČR - Usnesení Vlády ČR č. 352 o přijetí krizového opatření
01. 04. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádná opatření
01. 04. 2020 Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka - Oznámení - ceny vodného a stočného pro rok 2020 (od 01.05.2020)

XML