Obec Jirny

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jirny
Brandýská 9
250 90 Jirny

Datová schránka: 5n5arx2
E-mail: obec.jirny@jirny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 07. 2024 Zveřejnění záměru - pronájem bytu 1+kk, čp. 354
08. 07. 2024 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Obytná oblast Jirny", k.ú. Jirny
04. 07. 2024 Zveřejnění záměru - pronájem bytu 1+kk, čp. 354
03. 07. 2024 Zveřejnění záměru - uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1322/2, Jirny
25. 06. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV 2/2024
25. 06. 2024 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV 1/2024
24. 06. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a MK
21. 06. 2024 Usnesení z 3. zasedání zastupistelstva obce Jirny konaného dne 19.6.2024
19. 06. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd a MK
19. 06. 2024 Vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí, RD Horoušany a dopravní infrastruktura
19. 06. 2024 Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou - Zásady regulace bolševníku velkolepého
18. 06. 2024 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí, RD Horoušany a dopravní infrastruktura
15. 06. 2024 Vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí, parc.č. 648/65
14. 06. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Svazek obcí Úvalsko za rok 2023
11. 06. 2024 Výsledky voleb - Evropský Parlament 2024
11. 06. 2024 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Jirny 19.6.2024
10. 06. 2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Svazek obcí Úvalsko za rok 2023
10. 06. 2024 Shromáždění starostů Svazku obcí "Úvalsko" - pozvánka
07. 06. 2024 Zápis č. 1/2024 - Svazek obcí "Úvalsko"
06. 06. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - ul. Zámecká
04. 06. 2024 Záměr - Smlouva o koupi pozemku parc.č. 1299/2 v k.ú. Jirny
02. 06. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o návrhu změny vlny 18 ÚP HMP
28. 05. 2024 Závěrečný účet Obce Jirny za rok 2023
28. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 14 ÚP Úvaly
27. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhů Aktualizace č.13 Zásad územního rozvoje HMP
19. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu Z 3575/00 ÚP HMP
19. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3897/00 ÚP HMP
19. 05. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 40 ÚP HMP
17. 05. 2024 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Jirny dne 6.6.2024
15. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do EP 2024
14. 05. 2024 Oznámení místa a doby konání veřejného projednání návrhu územního plánu Zeleneč
14. 05. 2024 Dokument "Vyhláška - Oznámení, ..." již není dostupný.
14. 05. 2024 Volby do EP konané ve dnech 7. a 8. čevna 2024 - Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
07. 05. 2024 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 05. 2024 Odstávka vodovodního řadu - ZMĚNA TERMÍNU
03. 05. 2024 Vyúčtování - vodné a stočné za rok 2023
02. 05. 2024 Shromáždění starostů Svazku obcí "Úvalsko" - pozvánka
01. 05. 2024 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise 2024
01. 05. 2024 Odečet vodoměrů květen 2024
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2024
29. 04. 2024 Dočasná uzavírka ulice ZÁMECKÁ - od 13.5.2024 do 19.5.2024
28. 04. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání vávrhu změny vlny 10 ÚP HMP
28. 04. 2024 Veřejná vyhláška - oznámenío konání veřejného projednání návrhu změny vlny 15 ÚP HMP
28. 04. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání vávrhu změny vlny 06 ÚP HMP
28. 04. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání vávrhu změny Z 3896/00 ÚP HMP
28. 04. 2024 Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3768/00 ÚP HMP
28. 04. 2024 Veřejná vyhláška - oznámenío konání veřejného projednání návrhů změn vlny 30 ÚP HMP
26. 04. 2024 Odstávka vodovodního řadu - 7.5.2024 - ZMĚNA ČASU
26. 04. 2024 Dokument "Usnesení - odročení d..." již není dostupný.
25. 04. 2024 Oznámení - odstávka vodovodního řadu

XML