Obec Šťáhlavy

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://stahlavy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šťáhlavy
Masarykova 169
332 03 Šťáhlavy

Datová schránka: 7vhbbcq
E-mail: sekretariat@stahlavy.cz, ucetni@stahlavy.cz, matrika@stahlavy.cz, tajemnik@stahlavy.cz, starosta@stahlavy.cz, stahlavy@obecni-urad.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Usnesení o ustanovení opatrovníka
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
26. 07. 2021 2021 23.06 - Usnesení z XVI. řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis
20. 07. 2021 Usnesení z XVII. mimořádného zasedání ZO Šťáhlavy
20. 07. 2021 2021.07.15 - Usnesení z XVII. mimořádného zasedání ZO Šťáhlavy
09. 07. 2021 Výběrové řízení s následnou aukcí
07. 07. 2021 Pozvánka na XVII. mimořádné zasedání ZO Šťáhlavy
07. 07. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí - Modernizace tratě Horažďovice předm. - Plzeň - Koterov
24. 06. 2021 2021 23.06 - Usnesení z XVI. řádného zasedání ZO Šťáhlavy
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
21. 06. 2021 Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou - Rozšíření vodovodní sítě Žižkova a Úslavská
15. 06. 2021 Pozvánka na XVI. řádné zasedání ZO Šťáhlavy
08. 06. 2021 Záměr obce - pronájem části pozemku p.č. 73/4 v k.ú. Šťáhlavice
07. 06. 2021 Kolaudační rozhodnutí - Vodovod Radyně
07. 06. 2021 Závěrečný účet 2020 - návrh
04. 06. 2021 Záměr obce - zařazení dalšího pozemku do již schválené směny
02. 06. 2021 Záměr obce - odprodej části pozemku p.č. 1094, zahrada, v k.ú. Šťáhlavy
02. 06. 2021 Záměr obce - odprodej pozemku p.č. st.309 v k.ú. Šťáhlavice a pozemek p.č. KN 612/33 v k.ú. Šťáhlavice
28. 05. 2021 Návrh - opatření obecné povahy
27. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
26. 05. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ne pozemní komunikaci
14. 05. 2021 2021 28.04 - Usnesení z XV.řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis
06. 05. 2021 Kolaudační rozhodnutí - Vodovodní přivaděč
06. 05. 2021 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - aktualizace k 1.2.2021
04. 05. 2021 Usnesení z XV. řádného zasedání ZO Šťáhlavy
03. 05. 2021 2021 28.04 - Usnesení z XV.řádného zasedání ZO Šťáhlavy
30. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
29. 04. 2021 Záměr obce - Pronájem části pozemku p.č. 73/4 v k.ú. Šťáhlavice
28. 04. 2021 Záměr obce - Pronájem kolny
26. 04. 2021 Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby - Vodovodní přivaděč Svidná
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
22. 04. 2021 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
20. 04. 2021 Pozvánka na XV. řádné zasedání ZO Šťáhlavy
20. 04. 2021 Oznámení - Vodovod Radyně - zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou
15. 04. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
15. 04. 2021 Mikroregion Radyně - Pozvánka na valnou hromadu
15. 04. 2021 Mikroregion Radyně - Návrh závěrečného účtu
08. 04. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
07. 04. 2021 Dokument "Rozhodnutí..." již není dostupný.
26. 03. 2021 Pronájem pozemku v k.ú. Šťáhlavy
22. 03. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání
09. 03. 2021 Mimořádné opatření č.1/2021 Krajské hygienické stanice
03. 03. 2021 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
01. 03. 2021 Oznámení o zahájení řízení - Úpravna vody Svidná
01. 03. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
26. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - ul..." již není dostupný.
25. 02. 2021 Oznámení o nalezení věci
23. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
22. 02. 2021 1994 - 5 Obecně závazná vyhláška o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

XML