Obec Šťáhlavy

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://stahlavy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šťáhlavy
Masarykova 169
332 03 Šťáhlavy

Datová schránka: 7vhbbcq
E-mail: sekretariat@stahlavy.cz, ucetni@stahlavy.cz, matrika@stahlavy.cz, tajemnik@stahlavy.cz, starosta@stahlavy.cz, stahlavy@obecni-urad.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 05. 2020 1137 - Oznámení - Záměr obce pronajmout garáž v č.p.587, Šťáhlavy
27. 05. 2020 1138 - Oznámení - Záměr obce pronajmout část nebytových prostor určených k podnikání č.p.55, Šťáhlavy
25. 05. 2020 1136 - Mikroregion Radyně - Závěrečný účet za rok 2019
18. 05. 2020 1135 - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení
12. 05. 2020 Dokument "1134 - Oznámení zaháj..." již není dostupný.
12. 05. 2020 1133 - Závěrečný účet obce Šťáhlavy za rok 2019 - návrh
04. 05. 2020 1132 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
28. 04. 2020 1131 - Oznámení - Záměr obce pronajmout část nebytových prostor č.p.55, Šťáhlavy
24. 04. 2020 1129 - Záměr obce propachtovat část pozemku p.č. 553/1 v k.ú. Šťáhlavice
24. 04. 2020 1130 - Záměr obce vypůjčit část pozemku p.č. 543/4 v k.ú. Šťáhlavy
23. 04. 2020 1128 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
17. 04. 2020 1126 - Úřední hodiny OÚ Šťáhlavy
17. 04. 2020 1127 - Rozhodnutí o povolení k provedení stavby vodního díla veřejnou vyhláškou - Rozšíření vodovodní sítě do ulic na Řežábu, Špilarova a 17.listopadu - 1.a 2.etapa
14. 04. 2020 Dokument "1124 - Oznámení o zah..." již není dostupný.
14. 04. 2020 1125 - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Lesy
07. 04. 2020 1123 - Oznámení o zahájení územního řízení - rekonstrukce VO v ul. Habrmanova a Jiráskova
30. 03. 2020 1122 - Úřední hodiny OÚ Šťáhlavy po dobu krizového stavu
16. 03. 2020 1121 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
02. 03. 2020 1120 - Záměr obce odprodat část pozemku p.č. 780/49 v k.ú. Šťáhlavy.
26. 02. 2020 1119 - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou - Rozšíření vodovodní sítě do ulic Na Řežábu, Špilarova a 17. listopadu - 1. a 2. stavba
24. 02. 2020 1118 - Záměr obce odprodat pozemek p.č. 612/51 a pozemek p.č.522/7 v k.ú. Šťáhlavice
19. 02. 2020 1118 - Záměr obce odprodat pozemek p.č. 612/51 a pozemek p.č. 522/7 v k.ú. Šťáhlavice
11. 02. 2020 2020 01.23 - Usnesení z IX. mimořádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis
07. 02. 2020 1115 - Záměr obce pronajmout pozemek p.č. 780/12 v k.ú. Šťáhlavy
07. 02. 2020 1116 - Záměr obce odprodat pozemky kolem budovy č.p.179 v k.ú. Šťáhlavice
07. 02. 2020 1117 - Záměr obce odprodat část pozemku p.č.612/4 a p.č.582/7 v k.ú. Šťáhlavice
29. 01. 2020 1114 - Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob
24. 01. 2020 1113 - Usnesení z IX. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Šťáhlavy
24. 01. 2020 2020 01.23 - Usnesení z IX. mimořádného zasedání ZO Šťáhlavy
14. 01. 2020 1111 - Oznámení o nalezení věci
14. 01. 2020 1112 - Pozvánka na IX.mimořádné zasedání ZO Šťáhlavy
09. 01. 2020 Dokument "1110 - Oznámení o mož..." již není dostupný.
09. 01. 2020 1107 - Rozpočet obce Šťáhlavy na rok 2020 - NÁVRH
08. 01. 2020 1109 - Veřejná vhláška - opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
08. 01. 2020 1108 - Územní rozhodnutí - Rozšíření vodovodní sítě v obci
08. 01. 2020 1107 - Rozpočet obce Šťáhlavy na rok 2020 - NÁVRH
08. 01. 2020 1107 - Rozpočet obce Šťáhlavy na rok 2020 - NÁVRH
06. 01. 2020 1106 - Záměr obce odprodat pozemek p.č.st.845/2 v k.ú. Šťáhlavy
03. 01. 2020 2019 12.18. - Usnesení z VIII.řádného zasedání ZO Šťáhlavy + Zápis
20. 12. 2019 1101 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
20. 12. 2019 1102 - Oznámení o zahájení řízení o změně č.1 Územního plánu Žákava
20. 12. 2019 1104 - Pořadník pro přidělení družstevních bytů v roce 2020
20. 12. 2019 1105 - Záměr obce pronajmout pozemek
20. 12. 2019 2019 12.18. - Usnesení z VIII.řádného zasedání ZO Šťáhlavy
19. 12. 2019 1096 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šťáhlavy
19. 12. 2019 1097 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o poplatku za komunální odpad
19. 12. 2019 1098 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze psů
19. 12. 2019 1099 - Obecně závazná vyhláška obce č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19. 12. 2019 1100 - Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů
19. 12. 2019 2019 - 4 - Obecně závažná vyhláška č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šťáhlavy

XML