Obec Trojanovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://trojanovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01 Trojanovice

Datová schránka: 2yzbsk8
E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Mimořádné opatření s účinností od 24.9.2020 do 7.10.2020
22. 09. 2020 Čez distribuce – upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
16. 09. 2020 Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru, výkupu a úpravě odpadů s názvem, Úprava kovových odpadů, provoz Trojanovice
10. 09. 2020 Mimořádné opatření s účinností od 10.9.2020
09. 09. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Charita Frenštát p. R.
09. 09. 2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce
09. 09. 2020 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí č. 5/2020/1417
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – umístění odrazových zrcadel na MK v obci Trojanovice
05. 09. 2020 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku
05. 09. 2020 Oznámení o záměru prodeje části pozemku a částí pozemků
05. 09. 2020 Oznámení o záměru pronájmu části pozemku
05. 09. 2020 Oznámení o záměru prodeje části pozemku
01. 09. 2020 Dokument "Usnesení o opravě usn..." již není dostupný.
31. 08. 2020 Oznámení záměru – “Likvidace dolu Frenštát”
26. 08. 2020 Mimořádné opatření nošení roušek s účinností od 1.9.2020 do odvolání
26. 08. 2020 Mimořádné opatření zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1.9.2020 do odvolání
26. 08. 2020 Mimořádné opatření izolace a karanténa s účinností od 1.9.2020 do odvolání
25. 08. 2020 Výzva vlastníkům nemovitých věcí, kteří nejsou dostatečně určitě označeni v KN
21. 08. 2020 Pozvání na 12. zasedání zastupitelstva obce Trojanovice, v zázemí TJ Trojanovice Bystré
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu “BIKE ČELADNÁ – 2020”
17. 08. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení spol. územního a stavebního řízení – “Odkanalizování lokality Planiska -1. Etapa”
17. 08. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Nový..." již není dostupný.
14. 08. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
14. 08. 2020 Mimořádné opatření č. 20/2020
13. 08. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
12. 08. 2020 Oznámení o záměru – navýšení kapacity stávajícího zařízení určeného ke sběru, výkupu a úpravě odpadů
11. 08. 2020 Oznámení o konání akce – “Festival Paseka”
11. 08. 2020 Oznámení o zahájení územního řízení seznámení s podklady rozhodnutí
07. 08. 2020 Mimořádné opatření 18/2020
30. 07. 2020 Opatření obecné povahy – úprava provozu na pozemních komunikacích – Trojanovice Bystré
30. 07. 2020 Volby do zastupitelstev krajů – oznámení místa konání
28. 07. 2020 Opatření obecné povahy – Lesní zákon
24. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 16/2020 KHS MSK
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Trojanovice
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 zásad územ rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
20. 07. 2020 Veřejná vyhláška – úprava provozu na kruhovém objezdu silnice
17. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 15/2020 KHS MSK v Ostravě
10. 07. 2020 Rozpočet na rok 2020 – rozpočtové opatření č. 1 – návrh- Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frenštátsko
07. 07. 2020 Oznámení o konání akce
03. 07. 2020 Oznámení o záměru pronájmu pozemku
03. 07. 2020 Oznámení o záměru prodeje části pozemku
30. 06. 2020 Mimořádné opatření při epidemii
23. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019 – Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frenštátsko
23. 06. 2020 Dokument "Zpráva o výsledku pře..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Pozvání na 11. zasedání zastupitelstva obce Trojanovice, v hasičské zbrojnici v Trojanovicích
13. 06. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
11. 06. 2020 Veřejná vyhláška – oznámení o záměru pronájmu části pozemku
02. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška – Oz..." již není dostupný.
02. 06. 2020 Oznámení o záměru výpůjčky

XML