Město Počátky

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://pocatky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Počátky
Palackého nám. 1
394 64 Počátky

Datová schránka: icbbbzb
E-mail: epodatelna@pocatky.cz, mesto@pocatky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2019 Kraj Vysočina: Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2019, které se bude konat dne 29.1. 2019
16. 01. 2019 Záměr č. 5/2019 - pronájem části p.p. 27/1 k.ú. Počátky
15. 01. 2019 Usnesení Rady města Počátky č. 6/2018 ze dne 8.1. 2019
12. 01. 2019 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ: Častrov vršek - obnova NN
11. 01. 2019 Základní škola Otokara Březiny Počátky: Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019; schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
11. 01. 2019 Mateřská škola Počátky: Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019; schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
11. 01. 2019 Městské muzeum Počátky: Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019; schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
11. 01. 2019 Kulturní zařízení města Počátky: Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019; schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022
10. 01. 2019 Návrh studie využití prostoru okolo sportovní haly a sokolovny.
09. 01. 2019 Rozpočet města Počátky na rok 2019
09. 01. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Počátky na roky 2020 - 2024
07. 01. 2019 Usnesení Rady města Počátky č. 5/2018 ze dne 19.12. 2018
07. 01. 2019 Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP - pověření výkonem lesního hospodáře
05. 01. 2019 Záměr č. 1/2019 - prodej p.p. 63/2 k.ú. Vesce u Počátek
05. 01. 2019 Záměr č. 2/2019 - prodej části p.p. 207/9 k.ú. Prostý
05. 01. 2019 Záměr č. 3/2019 - prodej p.p. 88/9 k.ú. Horní Vilímeč
04. 01. 2019 Záměr č. 4/2019 - prodej části p.p. 64/4 k.ú. Vesce u Počátek
23. 12. 2018 Město Počátky: Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. 12. 2018 Město Počátky: Otevírací doba sběrného dvora Počátky - konec roku 2018
21. 12. 2018 Město Počátky: Svoz domovního odpadu o vánočních svátcích 2018 a začátek roku 2019
21. 12. 2018 Usnesení Zastupitelstva města Počátky č. 2/2018 ze dne 18.12. 2018
21. 12. 2018 Město Počátky: rozpočtová opatření č. 15 - 29/2018, schválená zastupitelstvem města
21. 12. 2018 Městský úřad Počátky: Upozornění - pracoviště MěÚ na Palackého náměstí a v ul. Horní budou v pondělí 31. prosince 2018 uzavřena. Děkujeme za pochopení.
20. 12. 2018 Město Počátky: rozpočtová opatření č. 37 - 39/2018, schválená radou města
20. 12. 2018 Město Počátky: rozpočtová opatření č. 40 - 43/2018, schválená radou města
20. 12. 2018 Usnesení Rady města Počátky č. 4/2018 ze dne 18.12. 2018
20. 12. 2018 Usnesení Rady města Počátky č. 3/2018 ze dne 10.12. 2018
17. 12. 2018 Svoz domovního odpadu o vánočních svátcích ve dnech od 23.12.2018 – 04.01.2019
17. 12. 2018 Otevírací doba sběrného dvora Počátky, Nádražní ulice – Vánoce 2018
13. 12. 2018 Návrh Změny č. 1 Územního plánu Počátky - první část
13. 12. 2018 Návrh Změny č. 1 Územního plánu Počátky - druhá část
13. 12. 2018 Návrh Změny č. 1 Územního plánu Počátky - třetí část
13. 12. 2018 Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Počátky
13. 12. 2018 Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby : Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Počátky
13. 12. 2018 Návrh na umístění maloobchodní prodejny a NOJ Počátky v lokalitě za čerpací stanicí PHM
11. 12. 2018 Město Počátky - Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Počátky
11. 12. 2018 Upozornění vlastníkům pozemků na ořez popř. odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz el. distribuční soustavy
08. 12. 2018 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
03. 12. 2018 Městské muzeum Počátky: návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019; návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022
03. 12. 2018 Kulturní zařízení města Počátky: návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019; návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022
03. 12. 2018 Základní škola Otokara Březiny Počátky: návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019; návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022
03. 12. 2018 Mateřská škola Počátky: návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019; návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2022
03. 12. 2018 Kraj Vysočina: Pozvánka na Zastupitelstvo Kraje Vysočina č. 8/2018 konané dne 11.12. 2018
30. 11. 2018 Město Počátky: Návrh rozpočtu města Počátky na rok 2019 v úplném znění. V listinné podobě k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Počátky.
30. 11. 2018 Město Počátky: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Počátky na rok 2020 - 2024 v úplném znění. V listinné podobě k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ Počátky.
30. 11. 2018 Město Počátky: Výkaz FIN 2-12 M k očekávanému plnění rozpočtu města za rok 2018
30. 11. 2018 Záměr č. 21/2018 - pronájem části p.p. 705 v k.ú. Počátky
28. 11. 2018 Usnesení Rady města Počátky č. 2/2018 ze dne 20.11. 2018
28. 11. 2018 Město Počátky: rozpočtová opatření č. 34 - 36/2018, schválená radou města
28. 11. 2018 Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa - Dodatky č. 3, 4 a 5 stanov DSO NL

XML