Město Počátky

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://pocatky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Počátky
Palackého nám. 1
394 64 Počátky

Datová schránka: icbbbzb
E-mail: epodatelna@pocatky.cz, mesto@pocatky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2019 Město Počátky: Veřejnoprávní smlouva s TJ Spartak Počátky
16. 07. 2019 Město Počátky: Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č.5/2019
16. 07. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru - "Maloobchodní prodejna a nájemní jednotka Počátky"
16. 07. 2019 Exekutorský úřad Brno - město: Exekuce prodejem nemovitosti v k.ú. Počátky (opakované zveřejnění)
16. 07. 2019 Záměr č. 13/2019 - prodej části p.p. 436/1 k.ú. Vesce u Počátek
16. 07. 2019 Záměr č. 14/2019 - směna pozemků v k.ú. Počátky
16. 07. 2019 Město Počátky: Usnesení rady města č. 15/2019
16. 07. 2019 Rada města Počátky: Rozpočtová opatření č. 14 - 16
25. 06. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa: Schválený Závěrečný účet za rok 2018
21. 06. 2019 Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa: Zápis ze shromáždění starostů dne 13.6. 2019
20. 06. 2019 OZNÁMENÍ o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Lesnická provozovna
19. 06. 2019 Město Počátky: Usnesení ze zasedání Rady města Počátky č. 14/2019
19. 06. 2019 Město Počátky: rozpočtová opatření č. 11-13/2019, schválená radou města
19. 06. 2019 Město Počátky: Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Počátky
17. 06. 2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO - Schválený rozpočet DSO na rok 2019
12. 06. 2019 Městský úřad Pelhřimov, odbor ŽP - vyzvednutí vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy ( k.ú. Heřmaneč u Počátek, k.ú. Léskovec)
12. 06. 2019 Městský úřad Pelhřimov, odd. silničního hospodářství
10. 06. 2019 SOMPO a.s.: Inzerát na přijetí řidiče pro svoz komunálních odpadů
10. 06. 2019 Kraj Vysočina: Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2019
07. 06. 2019 EKO-KOM a.s. - osvědčení městu Počátky o úspoře emisí
05. 06. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - odběry z TS u ČOV
05. 06. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Krátká, Lipárky, Luční
03. 06. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
30. 05. 2019 Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa: Návrh závěrečného účtu za rok 2018
30. 05. 2019 Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa: Návrh závěrečného účtu za rok 2018
30. 05. 2019 Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa: Výkazy Nové Lípy k 31.12. 2019
30. 05. 2019 Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa: Pozvánka na 1. shromáždění starostů v roce 2019
30. 05. 2019 Záměr č. 12/2019 - pronájem p.p. 201/2 k.ú. Počátky
30. 05. 2019 Nařízení města Počátky č.1/2019, kterým se ruší Nařízení města č. 1/2003
30. 05. 2019 upozornění, odvoz popelnic, Heřmaneč a Léskovec
24. 05. 2019 Město Počátky: rozpočtové opatření č. 10/2019, schválené radou města
24. 05. 2019 Město Počátky: Usnesení ze zasedání Rady města Počátky č. 13/2019
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
17. 05. 2019 Městský úřad Pelhřimov, odd. silničního hospodářství
17. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019: Telefonní spojení do volebních místností ve správním obvodu
11. 05. 2019 územní rozhodnutí - Počátky, Zahrádky, Hejmanecká - kabel NN
08. 05. 2019 Město Počátky: rozpočtová opatření č. 5 - 14/2019, schválená zastupitelstvem města
08. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva s VTS Počátky - ul. Moravská, Žižkova
08. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva se ZUŠ Kamenice nad Lipou
08. 05. 2019 Město Počátky: rozpočtová opatření č. 8 - 9/2019, schválené radou města
08. 05. 2019 Město Počátky: Usnesení ze zasedání rady města Počátky č. 12/2019
06. 05. 2019 Zastupitelstvo Kraje Vysočina - Pozvánka na zasedání 03/2019
06. 05. 2019 Město Počátky - shválený závěrečný účet za rok 2018
03. 05. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019: Oznámení o době a místě konání voleb
02. 05. 2019 Vodotechnické služby s.r.o. Počátky - Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
02. 05. 2019 sběrný dvůr - uzavření
30. 04. 2019 MAS Via rustica z.s. - realizace první výzvy Programu rozvoje venkova 2014 - 2020
30. 04. 2019 Rozpočtová opatření schválená zastupitelstvem města: č. 1 - 4/2019
30. 04. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019: Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v Počátkách

XML