Město Počátky

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://pocatky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Počátky
Palackého nám. 1
394 64 Počátky

Datová schránka: icbbbzb
E-mail: epodatelna@pocatky.cz, mesto@pocatky.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2024 Město Počátky: Záměr č. 8/2024 - pronájem části p.p. 4553/1 a části p.p. 27/1 k.ú. Počátky
11. 04. 2024 FÚ pro Kraj Vysočina - veřejná vyhláška - hromadný předpis: DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024
09. 04. 2024 Město Počátky: Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Počátky
09. 04. 2024 Město Počátky: Záměr č. 7/2024 - pronájem části p.p. 4091/1 k.ú. Počátky
08. 04. 2024 Dražební vyhláška - pozemky v k.ú. Počátky
04. 04. 2024 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - 7. a 8. června 2024: Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí v Počátkách
02. 04. 2024 Město Počátky: Usnesení rady města č. 30/2024
02. 04. 2024 Město Počátky: Záměr č. 4/2024 - pronájem části p.p. 142/2 k.ú. Počátky
02. 04. 2024 Město Počátky: Záměr č. 5/2024 - pronájem bytu č.1 v čp. 14 Počátky
02. 04. 2024 Město Počátky: Záměr č. 6/2024 - pronájem nebyt.prostor v čp. 684 Počátky
25. 03. 2024 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
22. 03. 2024 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - Závěr zjišťovacího řízení: Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina
18. 03. 2024 Kraj Vysočina: Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2024
11. 03. 2024 Město Počátky: Usnesení rady města č. 29/2024
04. 03. 2024 EG.D a.s.: Oznámení o přerušení dodávky el.en. - místní část Prostý, dne 25.3. 2024
29. 02. 2024 Město Počátky: Informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 2023
29. 02. 2024 Město Počátky: Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření na rok 2024
29. 02. 2024 Město Počátky: Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2024 a Schválených střednědobých výhledů rozpočtů na roky 2025 -2027
29. 02. 2024 Město Počátky: Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města na rok 2024
27. 02. 2024 Město Počátky: Výzva k předkládání projektů na poskytnutí příspěvku z rozpočtu Města Počátky na rok 2024 na podporu aktivit pořádaných pro veřejnost a propagujících město Počátky
26. 02. 2024 Město Počátky: Záměr č. 2/2024 - směna nemovitostí k.ú. Počátky
26. 02. 2024 Město Počátky: Záměr č. 3/2024 - prodej části p.p. 4524/90 k.ú. Počátky
22. 02. 2024 Město Počátky: Usnesení zastupitelstva města č. 7/2024
22. 02. 2024 Město Počátky: Usnesení rady města č. 28/2024
21. 02. 2024 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: "Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina"
13. 02. 2024 Finanční úřad pro Kraj Vysočina: Informace o rozšíření služeb k problematice daně z příjmu
13. 02. 2024 Město Počátky: Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky
09. 02. 2024 Město Počátky: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemník/tajemnice městského úřadu
09. 02. 2024 Město Počátky: Usnesení rady města č. 27/2024
08. 02. 2024 Katastrální úřad pro Vysočinu - oznámení o provádění revize katastru Horní Vilímeč
08. 02. 2024 Katastrální úřad pro Vysočinu - oznámení o provádění revize katastru Prostý
05. 02. 2024 Město Počátky: Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtů na rok 2024 a Návrhů střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2025 -2027
01. 02. 2024 Charita Pelhřimov: Poděkování za Tříkrálovou sbírku - Počátky 2024
01. 02. 2024 Město Počátky: Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2024
01. 02. 2024 Sbírka právních předpisů: Oznámení o zveřejnění právního předpisu OVK č. 1/2008, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti
30. 01. 2024 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina: Zásady správného parkování v ulicích a na sídlištích
29. 01. 2024 Kraj Vysočina: Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2024
10. 01. 2024 Město Počátky: Usnesení rady města č. 26/2024
10. 01. 2024 MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí: Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře v lesích o menší výměře než 50 ha.
09. 01. 2024 MěÚ Pelhřimov, odbor ŽP - pověření výkonem odborného lesního hospodáře v k.ú. Počátky, Heřmaneč u Počátek, Horní Vilímeč, Léskovec, Prostý, Vesce u Počátek
09. 01. 2024 MěÚ Pelhřimov, odbor ŽP - pověření výkonem odborného lesního hospodáře v k.ú. Počátky, Heřmaneč u Počátek, Horní Vilímeč, Léskovec, Prostý, Vesce u Počátek
05. 01. 2024 Město Počátky: Záměr č. 1/2024 - pronájem části p.p. 4080/1 k.ú. Počátky
03. 01. 2024 SOMPO Pelhřimov: Kalendář svozu odpadu 2024 - Počátky-místní části
03. 01. 2024 SOMPO Pelhřimov: Kalendář svozu odpadu 2024 - Počátky-místní část Vesce
03. 01. 2024 SOMPO Pelhřimov: Kalendář svozu odpadu 2024 - Počátky I.
03. 01. 2024 SOMPO Pelhřimov: Kalendář svozu odpadu 2024 - Počátky II.
02. 01. 2024 Městský úřad Počátky, finanční odbor: Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku
29. 12. 2023 Město Počátky: Usnesení rady města č. 25/2023
19. 12. 2023 SOMPO Pelhřimov: Kalendář svozu odpadu 2024 - svozová místa Počátky I.
18. 12. 2023 Město Počátky: Usnesení rady města č. 24/2023

XML