Obec Dolní Dobrouč

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://dolnidobrouc.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Dobrouč
Dolní Dobrouč 380
561 02 Dolní Dobrouč

Datová schránka: yz2b3vb
E-mail: obecniurad@dolnidobrouc.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 Záměr prodeje části pozemkové parcely 2928/8 a 2921/2 v k. ú. Dolní Dobrouč
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - úz..." již není dostupný.
01. 07. 2019 Žádost o připomínkování návrhu JŘ na období 2019/2020
22. 06. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
20. 06. 2019 Záměr prodeje p. p. č. 2928/8 a 2921/2 v k. ú. Dolní Dobrouč
20. 06. 2019 Záměr prodeje p. p. č. 2095/2 a 2095/6 v k. ú. Horní Dobrouč
20. 06. 2019 Záměr prodeje p. p. č. 1922/1 v k. ú. Horní Dobrouč
20. 06. 2019 Záměr pronájmu části p. p. č. 171/1 v k. ú. Horní Dobrouč
20. 06. 2019 Záměr pronájmu p.p.č. 111/1 v k. ú. Horní Dobrouč
20. 06. 2019 Záměr pronájmu pozemku p. č. 2484/1 a 2484/2 v k. ú. Dolní Dobrouč
10. 06. 2019 Sociální pracovník - pracovnice
07. 06. 2019 Záměr pronájmu areálu tenisových kurtů v centru obce
31. 05. 2019 Záměr obce - pronájem části pozemkové parcely p.č. 4130/1 v k. ú. Dolní Dobrouč
31. 05. 2019 Záměr obce - pronájem části pozemkové parcely p.č. 4131/6 o výměře 4 m2 v k.ú. Dolní Dobrouč
30. 05. 2019 Výběrové řízení na pracovní pozici referent územního plánování a stavebního úřadu
28. 05. 2019 Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce
22. 05. 2019 Záměr prodeje p. č. 2086/1 v k. ú. Horní Dobrouč
22. 05. 2019 Záměr prodeje parcel na Havlově palouce
22. 05. 2019 Záměr prodeje p. p. č. 2010/2 v k. ú. Horní Dobrouč
21. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
21. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 DSO ROT
21. 05. 2019 Závěrečný účet DSO ROT za rok 2018
07. 05. 2019 Nabídka pozemků k pronájmu - k.ú. Horní Dobrouč
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Dolní Dobrouč
07. 05. 2019 Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouč
06. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
06. 05. 2019 Smlouva č. S0028/2019 o poskytnutí dotace na celoroční činnost a akci s Fotbalovým klubem Dolní Dobrouč, z.s.
06. 05. 2019 Smlouva č. S0015/2019 o poskytnutí dotace na celoroční činnost a akce s TJ SOKOL Dolní Dobrouč, z.s.
06. 05. 2019 Smlouva č. S0034/2019 o poskytnutí dotace na celoroční činnost a akce s Orel jednota Dolní Dobrouč
30. 04. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
30. 04. 2019 Záměr prodeje parcely p. č. 2928/5
29. 04. 2019 Záměr obce - pronájem pozemkových parcel k zemědělskému využití dle přílohy ke smlouvě č. 280/2005
29. 04. 2019 Záměr obce - pronájem částí pozemkové parcely p.č. 1306/4 v k ú. Horní Dobrouč - sad Dolní Čermná
25. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v obci Dolní Dobrouč pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam č.j. : 857885/19/2800-11460-602966
05. 04. 2019 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Dolní Dobrouč pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesy
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/360 Dolní Dobrouč, Lanšperk
13. 03. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
13. 03. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
08. 03. 2019 Záměr kraje
08. 03. 2019 Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce
27. 02. 2019 Výroční zpráva Obce Dolní Dobrouč za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
19. 02. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Úz..." již není dostupný.
15. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
15. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 02. 2019 Záměr pronájmu prodejny potravin v Horní Dobrouči

XML