Město Spálené Poříčí

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://spaleneporici.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

Datová schránka: 5m3bhef
E-mail: podatelna@spaleneporici.cz, mesto@spaleneporici.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 02. 2021 Opatření obecné povahy - Uzavírka silnice č. III/177 11 a její objízdná trasa
23. 02. 2021 Uzemní rozhodnutí Spálené Poříčí - obytná zóna Zátiší
18. 02. 2021 Oznámení ČSÚ o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
16. 02. 2021 INFORMACE K PROVOZU MěÚ Spálené Poříčí od 15.02.2021
16. 02. 2021 Informace k provozu MěÚ Spálené Poříčí od 15.02.2021 do 26.02.2021
15. 02. 2021 INFORMACE K PROVOZU MěÚ Spálené Poříčí od 15.02.2021
15. 02. 2021 Informace k provozu MěÚ Spálené Poříčí od 15.02.2021 do 26.02.2021
15. 02. 2021 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření v souvislosti s možným výskytem nákazy aviární influenzy v Plzeňském kraji
10. 02. 2021 MěÚ Blovice - přechodná úprava provozu - uzavírka silnice Lipnice-Spálené Poříčí
05. 02. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace na opravu střechy kostela v Číčově
27. 01. 2021 Oznámení zahájení územního řízení - elektrická přípojka Lučiště
22. 01. 2021 Sdělení FÚ pro PK k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na období 2021
22. 01. 2021 Oznámení zahájení územního řízení - vodovodní přípojka- Lučiště
21. 01. 2021 SPÚ_Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek k.ú. Číčov
20. 01. 2021 MěÚ Rokycany_Oznámení_zahájení řízení stavby II/117 Mirošov - hranice okr. PJ-úsek Mešno
15. 01. 2021 Oznámení zahájení společného řízení Spálené Poříčí - obytná zóna Zátiší
14. 01. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti s..." již není dostupný.
12. 01. 2021 Program podpory spolků 2021
12. 01. 2021 Program podpory oprav domů v MPZ Spálené Poříčí v roce 2021
12. 01. 2021 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na opravu střechy kostela v Číčově
31. 12. 2020 6. rozpočtové opatření města Spálené Poříčí v roce 2020
28. 12. 2020 Rozpočet města Spálené Poříčí na rok 2021
28. 12. 2020 Rozpočet Sociálního fondu města na rok 2021
22. 12. 2020 Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí na rok 2021 vč. střednědobého výhledu na období 2022-2023
22. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška města Spálené Poříčí č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. 12. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Blovice pro rok 2021
16. 12. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Blovice pro rok 2021
11. 12. 2020 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy, na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Blovice pro rok 2021
11. 12. 2020 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva města Spálené Poříčí v roce 2020 dne 21.12.2020
11. 12. 2020 Svazek obcí pro odpadové hospodářství Plzeň-jih - rozpočtové provizorium na rok 2021
09. 12. 2020 Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ k.ú. Číčov
09. 12. 2020 Drážní úřad-Rozhodnutí-stavební povolení pro stavbu dráhy
07. 12. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení - akce II/117 Mirošov - hranice okr. PJ, úsek Mešno
04. 12. 2020 Rozpočet Sociálního fondu města na rok 2021 - návrh
04. 12. 2020 Rozpočet města Spálené Poříčí na rok 2021 - návrh
04. 12. 2020 5. rozpočtové opatření města Spálené Poříčí na rok 2020
23. 11. 2020 Oznámení o uzavření VPS Milínov
20. 11. 2020 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Spálené Poříčí v roce 2020 dne 30.11.2020
06. 11. 2020 Zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Číčov
06. 11. 2020 Informace o návrhu VS obec Milínov
02. 11. 2020 Mikroregion Nepomucko - Oznámení o vyvěšení dokumentů
26. 10. 2020 INFORMACE K PROVOZU MěÚ Spálené Poříčí od 12.10.2020
20. 10. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - změna stavby KD Číčov
19. 10. 2020 Svazek obcí pro odpadové hospodářství Plzeň-jih - rozpočtové opatření 1/2020
19. 10. 2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - změna stavby KD Číčov
19. 10. 2020 Oznámení územního řízení RD Číčov - veřejné jednání
13. 10. 2020 4. rozpočtové opatření města Spálené Poříčí na rok 2020
12. 10. 2020 Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu - úplná a částečná uzavírka silnice II/117 mezi Lipnicemi
09. 10. 2020 INFORMACE K PROVOZU MěÚ Spálené Poříčí od 12.10.2020
09. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

XML