Obec Velké Losiny

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://losiny.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Velké Losiny
Rudé armády 321
788 15 Velké Losiny

Datová schránka: hgabapt
E-mail: podatelna@losiny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2020 Výzva k podání cenové nabídky - Oprava výtluků MK Velké Losiny triskovou metodou
12. 02. 2020 Dražební vyhláška č.j. 667DD2020-žádost o zveřejnění
11. 02. 2020 Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu ve Velkých Losinách v oblasti poskytování informací podle
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, výjimka a souhlas ke vstupům a vjezdům pro provozov
04. 02. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
04. 02. 2020 Stanovení dopravní značení
04. 02. 2020 Přehled přijatých usnesení z 9. jednání ZO
04. 02. 2020 Stanovení DZ
04. 02. 2020 Dopis AI
09. 01. 2020 Schválený rozpočet SOÚD na rok 2020 ke zveřejnění
02. 01. 2020 Výzva k podání cenové nabídky
02. 01. 2020 Stanovení DZ
21. 12. 2019 Přehled přijatých usnesení č. 8/2019 ze ZO
21. 12. 2019 Schválený rozpočet obce Velké Losiny na rok 2020
21. 12. 2019 OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání VP - uveřejnění
21. 12. 2019 OZV č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu - uveřejnění
21. 12. 2019 OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů - uveřejnění
21. 12. 2019 OZV č. 1/2019 o místním poplatku za komunální odpad - uveřejnění
21. 12. 2019 Nabídku odkupu dříví v majetku obce Velké Losiny
21. 12. 2019 Opatření obecné povahy
21. 12. 2019 záměr pronájmu bytu č. 9, na RA 501
21. 12. 2019 Podklady pro zpracování výzvy -AZ
21. 12. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky-AZ
21. 12. 2019 Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání-AZ,restaurace
08. 12. 2019 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
29. 11. 2019 Výzva k podání cenové nabídky
29. 11. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Dokument "169EX 4697/15-112 DVU..." již není dostupný.
22. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 SOÚD
22. 11. 2019 Podklady pro zpracování výzvy k předložení cenové nabídky na pronájem restaurace -Areál zdraví
22. 11. 2019 Výzva k předložení cenové nabídky - restaurace Areál zdraví
22. 11. 2019 Záměr pronájmu prostor sloužící podnikání-Areál zdraví
22. 11. 2019 Stanovení DZ
22. 11. 2019 Dopis AMP pro KNK
20. 11. 2019 Dokument "081 EX 16406/10-233, ..." již není dostupný.
20. 11. 2019 Změna č.1 Územního plánu Velké Losiny k veřejnému projednání
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška-oznamující konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Velké Losin
13. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Velké Losiny na rok 2020
13. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce Velké Losiny na rok 2020
12. 11. 2019 8-147 Obecné obeslání (Obeslání)
08. 11. 2019 Záměr o právu provést stavbu na pozemcích p.č.211/1,792,793/6,793/10,805/10,k.ú.Maršíkov
07. 11. 2019 Záměr o právu provést stavbu k p.č. 1990/2 a p.č. 1992/2,k.ú.Velké Losiny
07. 11. 2019 Záměr na prodej části pozemku p.č. 1992/2,v k.ú. Velké Losiny (trvalý zábor)
06. 11. 2019 Záměr o právu provést stavbu přípojky NN k obecnímu pozemku p.č. 1608, v k. ú. Velké Losiny
06. 11. 2019 Záměr o právu provést stavbu kanalizační přípojky k obecnímu pozemku p.č 1608, k.ú.Velké Losiny
06. 11. 2019 Žádost o zveřejnění dokumentu na úřední desku - Gastová Lucie
06. 11. 2019 Žádost o zveřejnění dokumentu na úřední desku - Miloslav Černohorský
02. 11. 2019 veřejná výzva - vedoucí pracovník tech.čety
02. 11. 2019 nová veřejná výzva na referenta ŽP
02. 11. 2019 odeslání vyhlášky-vydání Akt.č. 2a ZÚR OK

XML