Praha 2

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://85.207.99.7

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 2
náměstí Míru 600/20
120 00 Praha 2

Datová schránka: y7yb44i
E-mail: podatelna@p2.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 08. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - stěhování
07. 08. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
07. 08. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení optické sítě elektronických komunikací v u
06. 08. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební práce - úprava trakčních stožárů
06. 08. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - výškové práce na uliční fasádě domu
06. 08. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - zábor pro čištění a monitoring stavu kan
06. 08. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - "PLZEŇ"
06. 08. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - "UNICREDIT"
06. 08. 2020 OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: přemístění zásobování, osazení V12c (přesun kontejnerů na se
06. 08. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o stanovení změny místní úpravy
05. 08. 2020 Záměr místění sitě komunikací SEK společnosti CETIN a.s.
05. 08. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): I. umístění a stavba novostavby bytového domu "Bytový
04. 08. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
04. 08. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Americká - pěší zóna - B28
03. 08. 2020 stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
03. 08. 2020 137EX 8223/17-187 Dražební vyhláška
03. 08. 2020 137EX 8223/17-186 Dražební vyhláška
03. 08. 2020 137EX 8223/17-185 Dražební vyhláška
03. 08. 2020 Záměr prodeje pozemku na adrese Šumavská 1063/8, Praha 2
03. 08. 2020 Vyhláška - úmrtí Cajthaml Stanislav
03. 08. 2020 Elektornické aukce
31. 07. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní vedení kabelů distrbuční soustavy 22kV, 1kV a dispečerské opt
31. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - výkop pro kanalizační přípojku
31. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - stavební lešení a manipulační prostor se
31. 07. 2020 Záměr uzavření dodatků k nájemním smlouvám - 2. část
30. 07. 2020 Změna nájemní smlouvy - Jana Masaryka 19
30. 07. 2020 Změna nájemní smlouvy - sady Bratří Čapků 1
30. 07. 2020 OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: nově zřízené vyhrazené parkování pro osobu tělesně pos
30. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
30. 07. 2020 OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: nové vyhrazené parkovací místo pro osobu tělesně postiženou
30. 07. 2020 OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: nové sdružené parkovací místo pro INV / bez SPZ /
30. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - obnova inženýrských sítí
30. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Americká - pěší zóna - B28
29. 07. 2020 OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: zrušení vjezdu Jana Masaryka č.o. 44, Praha 2 a doplnění VDZ
27. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
27. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - seriál "Divoká devadesátá"
27. 07. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vedení nových VN kabelů PREdi v ul. Rubešova na pozemku par
27. 07. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vedení nových VN kabelů PREdi v ul. Rubešova na pozemku par
24. 07. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení optické sítě elektronických komunikací
24. 07. 2020 rozhodnutí - stavební povolení: stavební úpravy domu č.p. 1132 spočívající v provedení hydroizolace
24. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - SPECIALISTÉ
23. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - úprava plynovodu
23. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Zábor U Kanálky
23. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - čištění kanalizace
23. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - zařízení staveniště, kontejner na velkoo
23. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - čištění kanalizační stoky
22. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Zábor pro audiovizuální tvorbu -Studničkova, Ke Karlovu,
21. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - čištění kanalizace
21. 07. 2020 Změna nájemní smlouvy - Francouzská 20
17. 07. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Zábor pro audiovizuální tvorbu - ul. Ke Karlovu a Boženy

XML