Praha 2

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://85.207.99.7

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 2
náměstí Míru 600/20
120 00 Praha 2

Datová schránka: y7yb44i
E-mail: podatelna@p2.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: podzemní komunikační vedení optické sítě elektronických kom
24. 01. 2020 Vyhlášení dotačního programu podpory v oblasti životního prostředí
23. 01. 2020 Oznámení o společném jednání Z 2440/00
23. 01. 2020 Vyhlášení dotačního programu na podporu prevence kriminality
23. 01. 2020 Vyhlášení dotačního programu na podporu prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality
23. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o zábor - Botičská 8/130
23. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
22. 01. 2020 Granty v oblasti KULTURY - 2020
22. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - kontejner na velkoobjemový stavební odpa
21. 01. 2020 Dotační program pro oblast sociální a sociálně zdravotní
21. 01. 2020 Dotační program v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže
21. 01. 2020 Dotační program v oblasti sportu
21. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: podzemní komunikační vedení optické sítě elektronických kom
20. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
17. 01. 2020 Program 2. řádného jednání RMČ Praha 2
17. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: I. přístavba dvorního traktu se třemi podzemními podlažími
17. 01. 2020 Dražební vyhláška
16. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o zábor - Pod Karlovem 1325/4
16. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - kontejner na materiál
14. 01. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anatoly Chichasov
14. 01. 2020 Dražební vyhláška 067 EX 239497/10-119
14. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: I. přeložka vodovodního řadu na Ostrčilově nám. (mezi Jaromírovou a Ol
14. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: vodovodní řady v ul. Škrétova a v ul. Čelakovského sady (mezi Legerovo
14. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: kanalizační řad v ul. Legerova (u křižovatky s ul. Římská), Škrétova a
13. 01. 2020 RMČ 1
13. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: parkování účastníků akce Řemesla živě 2020
13. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
13. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
13. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - Carnival Row
13. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvroba - Carnival Row
13. 01. 2020 Veřejná vyhláška - změna Z 3364/00 ÚP SÚ HMP
10. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - parkování techniky a manipulační p
09. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
09. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
09. 01. 2020 Změna nájemní smlouvy (reklama)- Francouzská 22
09. 01. 2020 Změna nájemní smlouvy - Bělehradská 28
09. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveništěvozovka - ohrada / zař. stav. / - průj
08. 01. 2020 Dokument "usnesení - ustanovení..." již není dostupný.
08. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
08. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - zařízení staveniště
07. 01. 2020 OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: vyhrazené parkování pro osobu tělesně postiženou
07. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o povolení záboru místní komunikace - Lumírova 102
06. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
06. 01. 2020 OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: nově zřízené vyhrazené parkování pro osobu tělesně pos
06. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba
06. 01. 2020 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o povolení záboru a natáčení - Balbínova
03. 01. 2020 Program 1. řádného jednání RMČ Praha 2
02. 01. 2020 Dokument "149EX 4308/18-54 Draž..." již není dostupný.
23. 12. 2019 Změna nájemní smlouvy - Francouzská 22
23. 12. 2019 Změna nájemní smlouvy - Rubešova 1

XML