Praha 2

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://85.207.99.7

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 2
náměstí Míru 600/20
120 00 Praha 2

Datová schránka: y7yb44i
E-mail: podatelna@p2.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2023 Program 23. řádného jednání RMČ Praha 2
01. 12. 2023 Záměr na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Dvojka pro seniory, Balbínova 6
01. 12. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - serál No Big Deal
01. 12. 2023 PO - BONA, o.p.s. - Záměr
30. 11. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - stěhování
30. 11. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní vedení kabelů NN v ul. Náplavní, Myslíkova, Masarykovo nábřež
28. 11. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Film Makers - Rašínovo nábřeží - natáčení 17.12.2023
27. 11. 2023 OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: vyhrazené parkování pro vozidlo osoby tělesně postižen
27. 11. 2023 Dražební vyhláška 142 DC 00007/23-017
27. 11. 2023 OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: vyhrazené parkování pro vozidlo osoby tělesně postižen
27. 11. 2023 RMČ 22
23. 11. 2023 Záměr na poskytnutí nebytových prostor formou výpůjčky - Sokolská 1869/18
22. 11. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: parkování vozů pro Tříkrálovou sbírku
22. 11. 2023 Oznámení zahájení společného řízení TT Muzeum
22. 11. 2023 Dražební vyhláška 099 EX 1597/14-159
21. 11. 2023 Záměr prodeje BJ formou veřejné soutěže (aukce) v domě Václavská 1748/13, Praha 2
21. 11. 2023 Záměr prodeje BJ formou veřejné soutěže (aukce) v domě Rubešova 636/6, Praha 2
21. 11. 2023 Záměr prodeje BJ formou veřejné soutěže (aukce) v domě Londýnská 334/83, Praha 2
21. 11. 2023 Záměr prodeje BJ formou veřejné soutěže (aukce) v domě Kladská 1462/3, Praha 2
21. 11. 2023 Záměr prodeje BJ formou veřejné soutěže (aukce) v domě Dittrichova 338/11, Praha 2
21. 11. 2023 Záměr prodeje BJ formou veřejné soutěže (aukce) v domě Trojická 386/1, Praha 2
21. 11. 2023 Karlovo náměstí_zákaz zastavení_22.11.2023
21. 11. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - Americk
21. 11. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zábor komunikace - rekonstrukce kanalizace
21. 11. 2023 OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - Lumírova 4
21. 11. 2023 Záměr na uzavření nájemní smlouvy Žitná 2055/32, Praha 2
20. 11. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Stěhovací zábor P2, Americká177/35 - Interspedition Zeman
20. 11. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o stavební zábor - betonáž - automixer a pumpa
20. 11. 2023 Návrh střednědobého výhledu PO 2024-2026 MŠ a ZŠ
19. 11. 2023 Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání o Z 3127/12, Z 3133/12, Z 3169/12 a Z 3182/12
16. 11. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - výkop, kanali
16. 11. 2023 OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: vyhrazené parkování pro vozidlo osoby tělesně postižen
16. 11. 2023 Program 22. řádného jednání RMČ Praha 2
15. 11. 2023 Záměr prodeje pozemků - ulice Apolinářská, Praha 2
15. 11. 2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): I. přeložky a doplnění parkových cest, chodníků s venkovním sc
14. 11. 2023 Záměr na převod nájemního vztahu nebytového prostoru č. 103 - Štěpánská 544/1
14. 11. 2023 Záměr na převod nájemního vztahu nebytového prostoru č. 102 - Štěpánská 544/1
14. 11. 2023 RMČ 21
14. 11. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: I. kanalizační stoka "Římská" (SO 01) v ul. Římská (v úseku
14. 11. 2023 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: vodovodní řad v ulicích Americká, Koperník
13. 11. 2023 Trojanova 336/7 - garáž - 16,52m2
13. 11. 2023 Vinohradská 283/52 - prodejna nepotravinářského zboží - 65,96 m2
13. 11. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Novoměstský advent 2023
10. 11. 2023 OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: vyhrazené parkování pro vozidlo osoby tělesně postižené RZ 9
08. 11. 2023 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - betonpumpa a domíchávač
08. 11. 2023 aukce - vývěska - Karlovo náměstí 18 - č.b. 3
08. 11. 2023 aukce - vývěska - Nezamyslova 12 - č.b. 27
08. 11. 2023 aukce - vývěska - Ječná 4 - č.b. 4
08. 11. 2023 aukce - vývěska - Sokolská 27 - č.b. 43
08. 11. 2023 aukce - vývěska - Dittrichova 2 - č.b. 9

XML