Praha 2

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://85.207.99.7

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 2
náměstí Míru 600/20
120 00 Praha 2

Datová schránka: y7yb44i
E-mail: podatelna@p2.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stěhování
17. 05. 2021 Klokočníková Marie - Žádost o zveřejnění elektronických aukcí
14. 05. 2021 Program 10. řádného jednání RMČ Praha 2
14. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: odstranění objektu řadových garáží bez č.p. a č.ev. na poze
14. 05. 2021 rozhodnutí - stavební povolení: stavební úpravy chodníku a vozovky v prostoru zaústění ul. Václavská
14. 05. 2021 Záměr - pronájem části pozemků parc. č. 2281/1 a parc. č. 2283/2, k.ú. Vinohrady
14. 05. 2021 OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: Bezbariérové zpřístupnění metra KN
14. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - kontejner na velkoobjemový stavební odpa
14. 05. 2021 OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: Osazení nového DZ pro potřebu zásobování v Benátské ul
14. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Osazení nového DZ pro potřebu zásobování v Benátské ulici
13. 05. 2021 Změna nájemní smlouvy - Italská 7
13. 05. 2021 Záměr pronájmu části dvora - Americká 14
13. 05. 2021 Záměr uzavření dodatků k nájemním smlouvám - I. část
13. 05. 2021 Změna nájemní smlouvy - Čelakovského sady 12
13. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
13. 05. 2021 Bělehradská 51 - garáž pro osobní automobil se skladem - 43,50 m2
13. 05. 2021 Bělehradská 59 - kavárna s otevírací dobou max. do 22:00 hodin - 83,69 m2
13. 05. 2021 Legerova 37 - 3 x parkovací místo, a to 1, 2 a 4 - 3 x 8 m2
13. 05. 2021 Malá Štěpánská 6 - ateliér s příslušenstvím - 27 m2
13. 05. 2021 Vinohradská 21 - prodejna nepotravinářského zboží a sklad - 137,49 m2
13. 05. 2021 Žitná 26 - prodejna potravinářského zboží a sklad - 108,82 m2
13. 05. 2021 Žitná 26 - garáž ve dvoře - 21,59 m2
13. 05. 2021 Žitná 26 - garáž ve dvoře - 21,37 m2
13. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - zařízení staveniště, manipulační prostor
13. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - čištění kanalizace
13. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
13. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - kontejner pro velkoobjemový stavební odp
13. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - "Docent"
13. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - "Dvojka na zabití"
12. 05. 2021 veřejná vyhláška o doručení
12. 05. 2021 veřejná vyhláška o doručení
12. 05. 2021 RMČ 9
12. 05. 2021 aukce - vývěska - Lípová 12 - č.b. 2
12. 05. 2021 aukce - vývěska - Štěpánská 1 - č.b. 19
12. 05. 2021 aukce - vývěska - Štěpánská 1 - č.b. 4
12. 05. 2021 aukce - vývěska - Štěpánská 1 - č.b. 15
12. 05. 2021 aukce - vývěska - Štěpánská 1 - č.b. 16
11. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00
11. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: parkování film. vozidel
11. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - Podskalská 9
11. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: nabíjecí stanice pro elektromobily na pozemku parc. č. 4121
11. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: rozšíření optické sítě Dial Telecom a.s
10. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Odstranění stávajícího opevnění koryta vodního toku Botič v
10. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - Neklanova 19
07. 05. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: podzemní komunikační vedení optické sítě elektronických kom
07. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - revitalizace Karlova náměstí
07. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - kontejner na velkoobjemový stavební odpa
07. 05. 2021 OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - kabelové komory Praha 2
06. 05. 2021 Posuzování vlivů koncepce „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 – 2027“ na životní prostředí pod...
06. 05. 2021 Oznámení EAS - vyvěšení na úřední desce - žádost

XML