Obec Vřesina okres Ostrava

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://vresina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vřesina
Hlavní 24
742 85 Vřesina

Datová schránka: mwaazct
E-mail: info@vresina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 10. 2020 Elektrické osvětlení školního sportoviště u ZŠ a MŠ Vřesina
15. 10. 2020 ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU VE VŘESINĚ 
14. 10. 2020 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Elektrické osvětlení školního sportoviště"""
14. 10. 2020 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka elektrické energie na období 2021 - 2022 pro obec Vřesina""
14. 10. 2020 Exekuční příkaz
13. 10. 2020 Výběrové řízení na pozici matrikář/ka
12. 10. 2020 Mimořádná opatření č. 27/2020 a č. 28/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
02. 10. 2020 Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
24. 09. 2020 Mimořádná opatření č. 24/2020 a č. 25/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
23. 09. 2020 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
16. 09. 2020 POZVÁNKA NA 11. ZASEDÁNÍ ZO DNE 23.9. 2020
15. 09. 2020 Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů
03. 09. 2020 Oznámení starosty o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí
31. 08. 2020 Záměr pronájmu obecního majetku
21. 08. 2020 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Smuteční síň Vřesina - instalace audio video techniky""
18. 08. 2020 Záměr pronájmu obecního majetku
18. 08. 2020 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů
17. 08. 2020 ZÁMĚR PROPACHTOVAT RYBNÍK V OŠÍ
13. 08. 2020 Městský úřad Bílovec - Rozhodnutí ze dne 12. 8. 2020
30. 07. 2020 Vyhlášení voleb prezidentem republiky
30. 07. 2020 Volby do zastupitelstev krajů - stanovení min. počtu členů OVK
30. 07. 2020 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do zastupitelstev krajů
30. 07. 2020 Voličské průkazy - informace - volby do zastupitelstev krajů
30. 07. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstva zemědělství - Opatření v lesích na území ČR
25. 07. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
18. 07. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KHS S PLATNOSTÍ OD 17. ČERVENCE DO ODVOLÁNÍ
09. 07. 2020 Seznámení s podklady rozhodnutí
23. 06. 2020 ZÁMĚR PRONÁJMU 3. ORDINACE VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU NA ADRESE MALÁ STRANA 646, VŘESINA
22. 06. 2020 Záměr pronájmu obecního majetku
08. 06. 2020 10. ZASEDÁNÍ ZO VŘESINA SE KONÁ 10. ČERVNA 2020 V 17:00 V DOMĚ ZAHRÁDKÁŘŮ
26. 05. 2020 Opatření obecné povahy Ministerstva obrany - zřízení ochranného pásma vojenského leteckého pozemního zařízení radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
22. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
20. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení (dočasného)
11. 05. 2020 Záměr pronájmu zahrádky C 03
06. 05. 2020 Upřesnění Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava místních komunikací v obci Vřesina metodou ITHR"
05. 05. 2020 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava místních komunikací v obci Vřesina metodou ITHR"
02. 05. 2020 ZRUŠENO !!! Výzva na podání nabídky na zakázku malého rozsahu: Renovace trávníku fotbalového hřiště
30. 04. 2020 Záměr obce Vřesina pronajmout (propachtovat) obecní pozemky
30. 04. 2020 OVaK a.s. - Porovnání cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
30. 04. 2020 Obec Vřesina - Porovnání cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí na rok 2020
24. 04. 2020 SmVaK - Porovnání cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
21. 04. 2020 Výzva na podání nabídky na zakázku malého rozsahu: Renovace trávníku fotbalového hřiště
17. 04. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - VOLNÝ POHYB OSOB S VÝJIMKAMI
15. 04. 2020 Dokument "Územní rozhodnutí o u..." již není dostupný.
15. 04. 2020 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Pořízení nového dopravního automobilu JSDH Vřesina"
09. 04. 2020 UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN
09. 04. 2020 ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ČJ MZDR 5503/2020-12/PRO
09. 04. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MALOOBCHODNÍ PRODEJ A PRODEJ SLUŽEB
09. 04. 2020 MIMOŘÁDNÉ PATŘENÍ - OMEZENÍ POHYBU OSOB S VÝJIMKAMI

XML