Obec Vřesina okres Ostrava

Město, městys, obec, MČ
Okres Ostrava

http://vresina.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vřesina
Hlavní 24
742 85 Vřesina

Datová schránka: mwaazct
E-mail: info@vresina.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2022 Návrh závěrečného účet obce Vřesina za rok 2021
23. 05. 2022 FIN 12-2021
23. 05. 2022 Rozvaha k 31.12.2021
23. 05. 2022 Výkaz zisku a ztráty 2021
23. 05. 2022 Příloha účetní závěrky 2021
23. 05. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání 2021
23. 05. 2022 Informace o povinně zveřejňovaných informacích
16. 05. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - SmVaK Ostrava
16. 05. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 - OVaK a.s.
14. 05. 2022 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava povrchu asfaltových komunikací v obci Vřesina"
25. 04. 2022 Hromadný předpisný seznam - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022
06. 04. 2022 LIKDVIDACE SEDIMENTU TŮNĚ VE VŘESINĚ
04. 04. 2022 Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 a Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
28. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 7/2022
25. 03. 2022 Stanovení dopravního značení (trvalého) č.11498/21/Vřesina - Křižovatka Vřesina
25. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 3/2022
25. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 8/2022
25. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 9/2022
25. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 11/2022
15. 03. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 10/2022
15. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
10. 03. 2022 Veřejné projednání návrhu č. 2 územního plánu Vřesina
01. 03. 2022 Pozvánka na 19. zasedání ZO konaného dne 9. března 2022
22. 02. 2022 Záměr pronájmu obecního majetku
18. 02. 2022 Návrh střednědobého výhledu obce Vřesina na rok 2022-2025
04. 02. 2022 VÝMĚNA OKEN V HASIČÁRNĚ - VÝZVA Č. 13/2022
03. 02. 2022 Úprava dopravního značení v obci Vřesina
01. 02. 2022 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA ULICI SPORTOVNÍ - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 7/2022
31. 01. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje, Odry
31. 01. 2022 Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
25. 01. 2022 Zveřejnění záměru obce Vřesina pronajmout restauraci Na hřišti
20. 01. 2022 VÝZVA NA PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Č. 3/2022 – LIKVIDACE BIOODPADU OBCE VŘESINA
20. 01. 2022 VÝZVA NA PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Č. 4/2022 – ZAHRADNÍ TRAKTOR
20. 01. 2022 VÝZVA NA PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Č. 5/2022 – RIDER
12. 01. 2022 Záměr pronájmu obecního majetku
11. 01. 2022 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - vypouštění zvláště chráněných živočichů (čmelák)
24. 12. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 2/2022
22. 12. 2021 Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) "Křižovatka Vřesina u Bílovce - silnice III/4692 a III/4693"
22. 12. 2021 Rozpočtové opatření číslo 12/2021
20. 12. 2021 Opatření obecné povahy - zajištění bezpečnosti silničního provozu - ul. Zahrádkářská
18. 12. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 1/2022
14. 12. 2021 OZV č. 7/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
30. 11. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - opatření k zamezení nákazy (influenza ptáků)
30. 11. 2021 Záměr pronájmu obecního majetku
23. 11. 2021 Návrh rozpočtu na rok 2022
16. 11. 2021 Oznámení o zahájení správního řízení_KÚMSK_udělení výjimky (čmelák zemní)
01. 11. 2021 Finanční plán na rok 2022 - ZŠ a MŠ Vřesina
01. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŚ Vřesina
22. 10. 2021 Oznámeníí o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
20. 10. 2021 Záměr pronájmu obecního majetku

XML