Obec Vrdy

Město, městys, obec, MČ
Okres Kutná Hora

http://obecvrdy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Vrdy
Smetanovo nám. 28
285 71 Vrdy

Datová schránka: mggbq64
E-mail: info@obecvrdy.cz, sekretariat@obecvrdy.cz, tajemnik@obecvrdy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Dražební vyhláška
10. 02. 2020 Město Čáslav - Výběrové řízení na byt s pečovatelskou službou
27. 01. 2020 Záměr obce č. 2/2020 - pronájem KD Vrdy+sauna a bowling
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. U Sokolovny, Vrdy
13. 01. 2020 MŠ Vrdy - schválený rozpočet 2020, střednědobý výhled
13. 01. 2020 ZŠ Vrdy - schválený rozpočet 2020, střednědobý výhled
13. 01. 2020 Záměr obce - pronájem nebytových prostor v čp. 10 Vrdy
10. 01. 2020 Zveřejnění výroční zprávy za rok 2019 o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
09. 01. 2020 Schválený rozpočet ZŠ Vrdy pro rok 2020
09. 01. 2020 Střednědobý výhled hospodaření ZŠ Vrdy
08. 01. 2020 MŠ Vrdy - rozpočet 2020, střednědobý výhled
08. 01. 2020 Dokument "Rozhodnutí - veřejná ..." již není dostupný.
08. 01. 2020 Výběrové řízení č. 1/2020 - knihovník/knihovnice Knihovny F.V.Lorence Vrdy
23. 12. 2019 Zápis z 6. zasedání ZO Vrdy dne 12.12.2019
23. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2020
19. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - místní poplatek za psy
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství
13. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 - stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování TKO
13. 12. 2019 Sazebník úhrad za poskytování informací č. 1/2020
13. 12. 2019 Obec Vrdy - schválený rozpočet 2020 - PŘÍJMY
13. 12. 2019 Obec Vrdy - schválený rozpočet 2020 - VÝDAJE
13. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
13. 12. 2019 Obec Vrdy - schválený sociální fond 2020
12. 12. 2019 Oznámení o změně poskytovatele zdravotních služeb
10. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
03. 12. 2019 Pozvánka na zasedání ZO Vrdy dne 12.12.2019
02. 12. 2019 TS Vrdy - návrh rozpočtu pro rok 2020, střednědobý výhled hospodaření
27. 11. 2019 Obec Vrdy - návrh rozpočtu 2020 - PŘÍJMY
27. 11. 2019 Obec Vrdy - návrh rozpočtu 2020 - VÝDAJE
27. 11. 2019 Obec Vrdy - návrh rozpočtu 2020 - SOCIÁLNÍ FOND
27. 11. 2019 ZŠ Vrdy - návrh rozpočtu pro rok 2020, střednědobý výhled hospodaření
27. 11. 2019 MŠ Vrdy - návrh rozpočtu pro rok 2020, střednědobý výhled hospodaření
27. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízeni o prodloužení platnosti stavebního povolení - ,,Vrdy, ul. Mládežnická"
26. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
26. 11. 2019 Záměr Středočeského kraje - prodej pozemků v k.ú. Vrdy
13. 11. 2019 Záměr obce - propachtování ppč. 1169 Vrdy
13. 11. 2019 Záměr obce - pronájem nebytových prostor
12. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - za..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Výběrové řízení - vedoucí úřadu - tajemník OÚ Vrdy
29. 10. 2019 Zápis z 5. zasedání ZO Vrdy dne 17.10.2019
23. 10. 2019 Záměr obce na prodej pozemku budoucí p.č. 5/54 k.ú. Dolní Bučice
23. 10. 2019 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Markovická
18. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
07. 10. 2019 Pozvánka na zasedání ZO Vrdy dne 17.10.2019
03. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Výběrové řízení - administrativní pracovník/pracovnice
26. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Vrdy
25. 09. 2019 Výzva k podání nabídek - Oprava ul. Markovická (výměna obrubníků)
25. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 27. 9. 2019

XML