Praha 1

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha1.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18
110 00 Praha 1

Datová schránka: b4eb2my
E-mail: posta@praha1.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2019 25171-6r19_žádost o vyvěšení dražební vyhlášky - MČ Praha 1 (14.1.2019-7.2.2019)
15. 01. 2019 ul. Soukenic"> M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí zrušeno, věc vrácena: "Novostavba bytového domu, ul. Soukenic (15.1.2019-31.1.2019)
15. 01. 2019 ohlášení o přerušení dodávky el. energie (15.1.2019-11.2.2019)
15. 01. 2019 6/19 VŘ referent/ka odd. správy nemovitostí OTMS (15.1.2019-4.2.2019)
15. 01. 2019 7/19 referent/ka odd. bytů a nebytových prostor OTMS (15.1.2019-4.2.2019)
15. 01. 2019 Dražební vyhláška - Fresh Hills (14.1.2019-14.2.2019)
15. 01. 2019 2/952, U Půjčovny 2, rozh.úz.rozh. umístění st., střešní nást. zimní zahrady, prodlouž.výtah. šachty (14.1.2019-30.1.2019)
14. 01. 2019 142 - KR - Fource Entertainment (14.1.2019-31.1.2019)
14. 01. 2019 5/19 VŘ vedoucí Odboru informatiky (14.1.2019-4.2.2019)
14. 01. 2019 doručení veřejnou vyhláškou (14.1.2019-31.1.2019)
12. 01. 2019 M - veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost: Podnět Společenství vlastníků jednote (11.1.2019-28.1.2019)
12. 01. 2019 Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)
12. 01. 2019 Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)
12. 01. 2019 Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)
12. 01. 2019 Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)
12. 01. 2019 Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)
11. 01. 2019 Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.) (11.1.2019-29.1.2019)
11. 01. 2019 005 - TV - Hradčanské nám. - 01.02.-02.02.2019 (11.1.2019-29.1.2019)
11. 01. 2019 006 - TV - Vítězná, Malostranské nábř. - 31.01.2019 (11.1.2019-29.1.2019)
11. 01. 2019 výsledky ko 2018 (11.1.2019-13.1.2020)
11. 01. 2019 325 - TV - Time for love - 28.01.-07.02.2019 (10.1.2019-29.1.2019)
11. 01. 2019 001 - TV - Dlouhá, Týnská ulička, Alšovo nábř. - 08.02.-16.02.2019 (10.1.2019-29.1.2019)
11. 01. 2019 2/1235, Lannova 2,Vital centrum -rozhodnutí,nevznikl platný práv.vztah umožňující realiz. záměru st. (10.1.2019-28.1.2019)
11. 01. 2019 2/584, Krakovská 1, st.úpravy a rozděl. stáv. byt. jedn. na 2 bytové jednotky (10.1.2019-28.1.2019)
11. 01. 2019 1,/ul. Bílkova, Dušní,Haštalská, Rybná...,oznámení zaháj. úz. řízení-rozšíření optické sítě T-Mobile (10.1.2019-28.1.2019)
10. 01. 2019 189EX 1347/18-22 draž.vyhl. (8.1.2019-29.1.2019)
10. 01. 2019 141 - KR - Rock Industry (9.1.2019-26.1.2019)
10. 01. 2019 Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.) (9.1.2019-26.1.2019)
10. 01. 2019 141 - KR - Rock Industry (9.1.2019-26.1.2019)
10. 01. 2019 34E23/2015, usn.č l. 63+přípis (9.1.2019-28.1.2019)
09. 01. 2019 Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019 (9.1.2019-10.4.2019)
09. 01. 2019 189EX 1347/18-21 draž.vyhl. (8.1.2019-29.1.2019)
09. 01. 2019 OOP - nebezpečí z prodlení (8.1.2019-25.1.2019)
09. 01. 2019 Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) (8.1.2019-25.1.2019)
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka (8.1.2019-24.1.2019)
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzíz úřední písemnost (8.1.2019-24.1.2019)
08. 01. 2019 Oznámení o volném pracovním místu - referent životního prostředí (8.1.2019-24.1.2019)
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška (7.1.2019-23.1.2019)
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška (7.1.2019-23.1.2019)
07. 01. 2019 030 EX 17965/17-30 Dražební vyhláška, (7.1.2019-19.2.2019)
05. 01. 2019 Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) (3.1.2019-22.1.2019)
05. 01. 2019 832 - OOP (3.1.2019-22.1.2019)
05. 01. 2019 Opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 zákon č. 500/2004 Sb.) (3.1.2019-22.1.2019)
05. 01. 2019 Veřejná vyhláška - T. Klain (4.1.2019-21.1.2019)
05. 01. 2019 Záměr dle § 36 odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb., Washingtonova 1760/3 (3.1.2019-21.1.2019)
05. 01. 2019 1/1056, Skořepka 4, oznám. zahájení společ. řízení - přístavba výtahu (2.1.2019-18.1.2019)
05. 01. 2019 3/poz. č. 61/2, Tržiště, bytový dům s galerií - rozhodnutí stavební povolení (2.1.2019-18.1.2019)
05. 01. 2019 1/511, Michalská 6 - BD, vestavba osob.výtahu: zahájení staveb.řízení (4.1.2019-21.1.2019)
05. 01. 2019 Výkon funkce odpovědného zástupce (4.1.2019-20.1.2019)
05. 01. 2019 Úřední deska (3.1.2019-19.1.2019)

XML